Avalanche forecast for Indre Fjordane Wednesday 2021-02-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

New persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Calm/light breeze from south., change to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-14 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-14 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

17.02.2021 kl. 20:45

639 masl

Ole (Unknown)

Avalanche Observation

17. Feb 20:45 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released N-facing Buried weak layer of new snow 30 cm high and 100 m wide fracture Lee side Mål er noko usikre, sidan det er observert på ca 100-200 m avstand.

ObsID: 256206

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.02.2021 kl. 18:48

794 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skya oppholdsvær det meste av dagen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Eit tynt dryss nysnø frå mandag
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar og toppar mot Helgheim
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen mot Nyken og Grovabreen. Avblåste ryggar og toppar
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Årdal på andre sida av Jølstravatnet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke, ca 35 cm på 600 moh
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøbyger frå ca kl 18, vind og snøfokk
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 1 °C 10 m/s from SE ↖ 90% clouds For det meste oppholdsvær. Ei snøbyge på ettermiddagen mandag, resten av mandag og dagen i dag oppholdsvær, før det begynte å snø seint i ettermiddag, ca kl 18. Vind og snøfokk frå ca 600 moh

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Under skoggrensa består det meste av snødekket av kantkorn. På 600 moh snødjupne på 35 cm, sålen som har vore i bunn er forvitra, det er no 5 cm begerkrystallar i bunn, og resten kantkorn (F-1F), øverste 10 cm F, overflatekantkorn. Mykje det same på 750 moh, med ca 50 cm snødjupne. Ein del plassar, som i overgangen bak ryggar og kantar i terrenget finn ein gammal bærande fokksnø som ligg over kantkornlag nede i snødekket. Overflatekantkorn som har utvikla seg dei siste vekene er flytta av vinden frå ca 600 moh, men opp til 800 moh der eg snudde i dag, bind det dårleg, og fann lite ferske flakdannelsar. Ryggar og toppar over skoggrensa er mange stader avblåst ned på stein, så tydeleg at det har blåst siste dagane.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der det dannar seg ferske fokksnøansamlingar vil dette være lett å løyse ut sidan det legg seg på kantkorn. Stabiliseringa av fokksnøen som legg seg på kantkorn vil gå sakte. Fortsatt vind og snøfokk vil gi auka pålagring. Forecast correct Opp til denne høgda der eg snudde pga vêr med kraftig vind og snøfokk, fann eg lite bindingar og flakdannelse i den ferske fokksnøen. Forventar at varselet gir eit riktig bilde av forholda og at varsla faregrad er riktig høgare opp.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Skildring: Periodevis kraftig vind og snøfokk

Tests

CTM20@34cmQ3 Good

LBT@34cmQ3 Bryt ikkje lett og ikkje glatt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Der den ferske fokksnøen har danna flak vil det være lett å løyse ut.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm 4F FCsf 1 mm D, 15 cm F FCsf 2 mm D, 18 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 55 cm 1F+ FCxr 1 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D 1 tests connected to snow profile I leside med eldre lag av bærande fokksnø. Fann ikkje stader med ferske flakdannelsar opp til denne høgda

ObsID: 255954

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.02.2021 kl. 14:14

348 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens@SVV

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i fjellet. Observert frå vegen

ObsID: 255873

Indre Fjordane / Stryn

Snow

16.02.2021 kl. 11:42

1168 masl

Henrik (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Henrik Comment:  Mot sør-sørøst
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Henrik
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Henrik Comment:  Ectx bruddflate 41 cm
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  Henrik
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Henrik Comment:  Mot sør, kvitenova
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from E ← 10% clouds

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Overflaten varierer mellom avblåst gammel skare, vindpakket myk opp mot 10 cm og vindpakket hard bærende. Avblåst rundt fremstikkende formasjoner og steiner i terrenget, snøring søkk og forventninger.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Good NB! Brudd på hardere slag nr 32 etter vanlig test med full propagering, 41 cm. Propagering gjennom hele lag, se bilde.

ECTN2@3cmQ3 Poor Brudd i fokksnøoverflate, ingen propagering her, men det var tynt lag.

LBT@41cmQ3 Lite kraft, men ujevnt brudd

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

3 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm F DF 1 mm D, 28 cm P RG/FC 0 mm D, 10 cm 4F FCso 3 mm/4 mm D, 45 cm K MFcr/IF D, 5 cm 1F DH 2 mm/2 mm D -8.5 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7.6 °C @ 20 cm, -6.7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm

ObsID: 255857

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.02.2021 kl. 15:02

745 masl

Paul (Unknown)

Weather

ingen vind

Snow Cover

ingen tegn til vindtransportert snø. 1-2 cm nysnø

ObsID: 255665

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.02.2021 kl. 14:22

983 masl

Ellinor (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Ellinor

Weather

5 m/s Slørskyer, delvis blå himmel og sol

Tests

LBT@100cm Dypt brudd, tydelig kantkorn i bruddet. Gikk ikke lett men glatt.

ObsID: 255422

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.02.2021 kl. 12:47

380 masl

Ronny@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ronny@NVE Comment:  MOT VEST OG STOREHESTEN.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ronny@NVE Comment:  Mot sør

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s 10% clouds Framleis austlandsklima, men skyslør i vest.

ObsID: 255402

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.02.2021 kl. 12:12

785 masl

Anderseskeland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Anderseskeland Comment:  Transport sett til venstre for sola, på Nyken.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tydelig vindtransport. Vinden høres godt i trærne i dalen.

ObsID: 255392

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

14.02.2021 kl. 11:47

1160 masl

Marianne@svv (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Godt synleg fokksnø i lufta i høgden.

ObsID: 255386

Indre Fjordane / Stad

Snow

14.02.2021 kl. 11:35

50 masl

Laurids (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Laurids Comment:  Løssnø blåses opp rundt toppene
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Laurids Comment:  Mye snø i lufta.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i fjellet der, der er løssnø tilgjengelig.

ObsID: 255380

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.