Avalanche forecast for Indre Fjordane Monday 2021-02-08

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-17 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-19 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

08.02.2021 kl. 18:46

1062 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 2 of 10 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot søraust
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fin laussnø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindpåvirka snøoverflate frå skoggrensa, vekslande mellom mjuk fokksnø og parti med bærande fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Utsatte ryggar avblåst ned på stein
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Hard fokksnø og skare på utsatte ryggar, og framstikkande stein
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lett vindpåvirka snøoverflate i litt beskytta terreng
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Skildring: Over skoggrensa, frå ca 800 moh

Weather

No precipitation -14 °C 5 m/s from SE ↖ 5% clouds Kaldt og klart vêr, svak vind frå ca 800 moh

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Under skoggrensa ligg nysnøen frå dei siste snøfalla fortsatt uberørt av vind, 20-30 cm laussnø oppå ein tynn såle av gjenfryst smelteomvandla snø. Overflatekantkorn og rim i det øvre laget. Frå skoggrensa varierande snøoverflate av mjuk lett vindpåvirka snø, og enkelte utsatte områder med bærande fokksnø. Utsatte ryggar er avblåste med mykje framstikkande stein. Fann ingen større ferske fokksnøansamlingar.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der det finnast fersk fokksnø kan denne være lett å løyse ut. Ellers kan det finnast områder med kantkorn under eldre fokksnø, men dette skal det generelt mykje til for å påvirke. I skjerma formasjonar vil det fortsatt utvikle seg kantkorn og rim i overflata. Mange stader laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke. Forecast correct Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren i regionen

Tests

LBT Ingen brudd

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Kan finnast enkelte stader med kantkorn under eldre fokksnø. Ligg mange stader så djupt at det er vanskeleg å påvirke.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, W, NW above 800 masl Kan finnast enkelte ferske fokksnøansamlingar som kan være lett å løyse ut

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm 1F MFcr 1 mm D, 5 cm F FCsf 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 30 cm 1F/1F-P FCxr 1 mm/1 mm D, 15 cm K MFcr 2 mm D -14.5 °C @ 0 cm, -13.7 °C @ 10 cm, -10.7 °C @ 20 cm, -7.9 °C @ 30 cm, -6.4 °C @ 40 cm, -4.9 °C @ 50 cm, -3.6 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm, -0.3 °C @ 100 cm

ObsID: 254280

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.02.2021 kl. 14:29

686 masl

petter@norskluftambulanse (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred av mindre størrelse observert fra luften

Weather

-8 °C

ObsID: 254082

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.02.2021 kl. 13:22

977 masl

Løken (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Løken

Avalanche Observation

7. Feb 13:24

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 254056

Indre Fjordane / Stryn

Snow

07.02.2021 kl. 13:22

745 masl

Laurids (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Laurids

Danger Sign

Recent cracks

Snow Cover

Wind slab (hard slab)

ObsID: 254053

Indre Fjordane / Stryn

Snow

07.02.2021 kl. 12:59

742 masl

Laurids (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

75 cm in total Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vanskelig å løse ut kantkorn, mulig der det er tynt. Stor temp grad vil muligvis øke kantkorn over tid. Usikker da jeg ikke rakk temp profilen komplett Forecast correct

Tests

ECTP26@60cmQ3 Good Gikk nærme bakken

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Snow Profile

2 cm P MFcr, 15 cm F PP D, 7 cm 4F DF D, 2 cm P, 4 cm 4F DF, 2 cm P, 30 cm P RG, 10 cm F FC 1 tests connected to snow profile

ObsID: 254050

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.02.2021 kl. 12:40

838 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Litt tegn til vindpåvirka snøoverflate enkelte stader
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tegn til vindpåvirka snøoverflate, men fortsatt laussnø

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -12 °C 4 m/s from E ← Kaldt og klart vêr, periodevis svak vind frå aust. -17 grader på morgonen, - 10 på ettermiddagen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ingen store endringar siste dagane, tørr laussnø frå siste snøfall for ei veke sidan, som har utvikla seg til overflatekantkorn i det kalde vintervêret. Nokon stader rimkrystallar i snøoverflata, mest i lågareliggande områda. Har vore litt vind som har tatt litt i overflata over ryggar, men fortsatt laussnø

ObsID: 254122

Indre Fjordane / Stad

Snow

06.02.2021 kl. 12:49

869 masl

petter@norskluftambulanse (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  petter@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  petter@norskluftambulanse

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Relativt ferskt skred utløst av skiløper observert fra luften.

Weather

-8 °C 0 m/s

ObsID: 253869

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.02.2021 kl. 18:53

809 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Klarvêr. Mot aust, rett etter solnedgang
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot sør/søraust
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Nysnøen frå sist helg ligg fortsatt uberørt. Kantkorndanning og rim i overflata
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -12 °C 5 m/s from SE ↖ Kaldt og klart vêr. Svak vind frå 800 moh

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry I lågareliggande områder ein tynn såle av gjenfryst smelteomvandla snødekke med 20-30 cm laussnø frå dei siste snøfalla oppå. Har vore lite vind siste veka, så nysnøen frå forrige helg ligg fortsatt uberørt av vind dei fleste stader. Over skoggrensa der det tidlegare i vinter var svært avblåst på ryggar og kular i terrenget, med mykje framstikkande stein, ligg det no mange stader berre eit tynt lag laussnø over steinane. I terrengformasjonar som har samla snø gjennom vinteren er det bra grunnlag, og mindre stein. Fleire kuldeperiodar har danna kantkorn i snødekket.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dei mest utsatte ryggar og toppar kan ha fått noko fersk vindtransport og flakdannelsar bak ryggar og kantar på lesida. Her kan det være lett å løyse ut skred i den ferske fokksnøen. Vil være lett å sjå kor vinden evt har tatt, så ein må være obs på dette. Dei gamle kantkornlaga som kan finnast djupare i snødekket enkelte stader, er vanskelegare å forutsjå kvar dei kan være, men er generelt vanskeleg å påvirke. Kaldt og klart vêr, gir fortsatt kantkorn- og rimdannelse. Mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke Forecast correct

Tests

LBT Ingen brudd. Var ikkje noko hold i nokon av laga

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Gamle kantkornlag kan finnast enkelte stader under fokksnø og laussnø frå dei siste snøfalla. Er generelt vanskeleg å påvirke, lettast der snødekket er tynnare . I denne delen av regionen var det også begrensa storleik og utbredelse på flakdannelsar i denne perioden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 800 masl Meir eller mindre kantkorn og fasetterte partiklar i heile øverste delen av snødekket, så fersk vindtransportert snø vil legge seg på kantkorn eller rim.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F SH/FCsf 2 mm D, 10 cm F FCsf 1 mm D, 15 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm D, 35 cm K MFcr 2 mm -12 °C @ 0 cm, -10.7 °C @ 10 cm, -7.1 °C @ 20 cm, -5.3 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -1.2 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm

ObsID: 253742

Indre Fjordane / Stryn

Snow

05.02.2021 kl. 13:46

1295 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fine skiforhold om man ikke er redd for riper. Skredproblematikk vil stort sett være lett å unngå om man stopper og gjør vurderinger der man måtte finne fokksnø. Kantsnøproblematikk i dypere lag bør vurderes i det øverste høyfjellsterrenget. Obs på helt ferske flak som kan legge seg over rim. Vind kan endre mye. Fg2 vil oppleves høyt der vinden ikke har tatt..

Tests

CTM5@5cmQ1 Medium 1200N nedføyka løssnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Lokale vindforhold avgjør

Snow Profile

5 cm 1F RG D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 60 cm 1F RG, 10 cm P MFcr, 10 cm 4F FC 1 mm 1200N. Typisk fokksnøovergang under topprygg.

ObsID: 253672

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.02.2021 kl. 11:56

924 masl

Ruben Ramslien (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ruben Ramslien
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ruben Ramslien

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindpakka snø, varierande frå mjuke til harde lag oppover. Varierande djupne, frå 2cm-10cm. Nokre parti lar seg lett sprekke opp rundt skia. Ein del vind frå nordaust, fokksnø mest gjeldande i sørvesteleg side.

Weather

No precipitation -15 °C 8 m/s from NE ↙

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

ObsID: 253671

Indre Fjordane / Volda

Snow

05.02.2021 kl. 11:41

1305 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Skispor på 1200m fra forrige helg, som enda ikke har blåst igjen!

Weather

-14 °C 1 m/s from SE ↖

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 700 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Vanskelig å generalisere om hvor det kan ha vært vind siste uke, men det er nok svært lokalt. Rundt Stryn ligger løssnøen stort sett urørt til topps, og det er langt mellom flakdannelsene. Det lille jeg har sett av flak hadde middels stabilitet over nedføyka løssnø. Sola har også bare påvirket minimalt i kulda (syltynn solskare enkelte steder). F/4F løssnø komprimerer bra nederst mot underlag 1F og kantkornproblematikk vil de fleste steder være dypere under bærende lag. Vanskelig å generalisere om kantkornlag, men store felt med svært ugunstig oppbygging er nok sjeldne. Hardere skare/smeltfrys lag i dybden enn strynefjellet hvor det er mer porøst/smuldret opp mot kant. Kantkorn i overflaten hovedsakelig i skjermet ,skyggefullt og skogen, hvor overflaterimet har fått vokse seg stort og løst. Rim overalt på fjellet, men ganske smått øverst.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day Et par små skred i brattheng under karifjell fra siste uke. Neppe flak. Enten solutløst i fjellvegg, eller løssnøskred fra forrige helg.

ObsID: 253659

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.