Avalanche forecast for Indre Fjordane Friday 2021-02-05

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-20 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-18 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.02.2021 kl. 18:53

809 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Klarvêr. Mot aust, rett etter solnedgang
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot sør/søraust
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Nysnøen frå sist helg ligg fortsatt uberørt. Kantkorndanning og rim i overflata
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dei mest utsatte ryggar og toppar kan ha fått noko fersk vindtransport og flakdannelsar bak ryggar og kantar på lesida. Her kan det være lett å løyse ut skred i den ferske fokksnøen. Vil være lett å sjå kor vinden evt har tatt, så ein må være obs på dette. Dei gamle kantkornlaga som kan finnast djupare i snødekket enkelte stader, er vanskelegare å forutsjå kvar dei kan være, men er generelt vanskeleg å påvirke. Kaldt og klart vêr, gir fortsatt kantkorn- og rimdannelse. Mykje laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke Forecast correct

Weather

No precipitation -12 °C 5 m/s from SE ↖ Kaldt og klart vêr. Svak vind frå 800 moh

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry I lågareliggande områder ein tynn såle av gjenfryst smelteomvandla snødekke med 20-30 cm laussnø frå dei siste snøfalla oppå. Har vore lite vind siste veka, så nysnøen frå forrige helg ligg fortsatt uberørt av vind dei fleste stader. Over skoggrensa der det tidlegare i vinter var svært avblåst på ryggar og kular i terrenget, med mykje framstikkande stein, ligg det no mange stader berre eit tynt lag laussnø over steinane. I terrengformasjonar som har samla snø gjennom vinteren er det bra grunnlag, og mindre stein. Fleire kuldeperiodar har danna kantkorn i snødekket.

Tests

LBT Ingen brudd. Var ikkje noko hold i nokon av laga

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Gamle kantkornlag kan finnast enkelte stader under fokksnø og laussnø frå dei siste snøfalla. Er generelt vanskeleg å påvirke, lettast der snødekket er tynnare . I denne delen av regionen var det også begrensa storleik og utbredelse på flakdannelsar i denne perioden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 800 masl Meir eller mindre kantkorn og fasetterte partiklar i heile øverste delen av snødekket, så fersk vindtransportert snø vil legge seg på kantkorn eller rim.

Snow Profile

1 cm F SH/FCsf 2 mm D, 10 cm F FCsf 1 mm D, 15 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm D, 35 cm K MFcr 2 mm -12 °C @ 0 cm, -10.7 °C @ 10 cm, -7.1 °C @ 20 cm, -5.3 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -1.2 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm

ObsID: 253742

Indre Fjordane / Stryn

Snow

05.02.2021 kl. 13:46

1295 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTM5@5cmQ1 Medium 1200N nedføyka løssnø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fine skiforhold om man ikke er redd for riper. Skredproblematikk vil stort sett være lett å unngå om man stopper og gjør vurderinger der man måtte finne fokksnø. Kantsnøproblematikk i dypere lag bør vurderes i det øverste høyfjellsterrenget. Obs på helt ferske flak som kan legge seg over rim. Vind kan endre mye. Fg2 vil oppleves høyt der vinden ikke har tatt..

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Lokale vindforhold avgjør

Snow Profile

5 cm 1F RG D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 60 cm 1F RG, 10 cm P MFcr, 10 cm 4F FC 1 mm 1200N. Typisk fokksnøovergang under topprygg.

ObsID: 253672

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.02.2021 kl. 11:56

924 masl

Ruben Ramslien (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ruben Ramslien
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ruben Ramslien

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindpakka snø, varierande frå mjuke til harde lag oppover. Varierande djupne, frå 2cm-10cm. Nokre parti lar seg lett sprekke opp rundt skia. Ein del vind frå nordaust, fokksnø mest gjeldande i sørvesteleg side.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

No precipitation -15 °C 8 m/s from NE ↙

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 253671

Indre Fjordane / Volda

Snow

05.02.2021 kl. 11:41

1305 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Skispor på 1200m fra forrige helg, som enda ikke har blåst igjen!

Weather

-14 °C 1 m/s from SE ↖

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 700 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Vanskelig å generalisere om hvor det kan ha vært vind siste uke, men det er nok svært lokalt. Rundt Stryn ligger løssnøen stort sett urørt til topps, og det er langt mellom flakdannelsene. Det lille jeg har sett av flak hadde middels stabilitet over nedføyka løssnø. Sola har også bare påvirket minimalt i kulda (syltynn solskare enkelte steder). F/4F løssnø komprimerer bra nederst mot underlag 1F og kantkornproblematikk vil de fleste steder være dypere under bærende lag. Vanskelig å generalisere om kantkornlag, men store felt med svært ugunstig oppbygging er nok sjeldne. Hardere skare/smeltfrys lag i dybden enn strynefjellet hvor det er mer porøst/smuldret opp mot kant. Kantkorn i overflaten hovedsakelig i skjermet ,skyggefullt og skogen, hvor overflaterimet har fått vokse seg stort og løst. Rim overalt på fjellet, men ganske smått øverst.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) Et par små skred i brattheng under karifjell fra siste uke. Neppe flak. Enten solutløst i fjellvegg, eller løssnøskred fra forrige helg.

ObsID: 253659

Indre Fjordane / Stad

Snow

04.02.2021 kl. 15:59

220 masl

Laurids (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Laurids
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Laurids

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Dry Mye rim i området her nu, mest i bunn av dalen men også litt oppover der, der ikke er vind.

ObsID: 253527

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

03.02.2021 kl. 13:27

1213 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tore@VLFK Comment:  Skred på veg ned fjellsida midt i bilde

Snow Cover

Moderate snow drift

Weather

from S ↑

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release N, NE, NW Flakskred som losna under fjellet Tuva. Vindlasting inn i fjellsida. Gått i hvertfall små skred på veg gjennom Kjøsnesfjorden. Truleg Str. 1, moglegvis opp mot str. 2

ObsID: 253340

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

03.02.2021 kl. 11:52

901 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  LarsO@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  LarsO@obskorps

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Over tregrensa.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Under tregrensa er snøen for det meste løs og ubunden. Over tregrensa er det tydelig at vind har vært inne i bildet, men i denne østsida har det vært ganske rolige forhold. Myke flak i enkelte utsatte formasjoner, men løst og fint i skjermede formasjoner. Mot toppen har vinden tatt betydelig mer og det er tydelige vindtegn i overflaten.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Små endringer i situasjonen de siste dagene. Nedføyket løs snø er det mest aktuelle skredproblemet og dette gjenkjennes ved flakdannelse i snøoverflaten. De mest skjermede formasjonene har stort sett løs snø og dermed ikke problemet, mens litt mer vindutsatte formasjoner er mer utsatte. Det fins kantkorn over den gamle skaren, men dette laget virker dødt og er mange steder dekt av et bærende snødekke. Der snødekket er tynt og/eller mykt vil en likevel kunne trigge kantkornet. Observerer begynnende kantkorn i overflaten. Under tregrensa er det også overflaterim. Forventer mer kantkorndannelse i overflaten og muligens også i nedføyket lag av løs snø, men ikke nok til å gjøre noe med fg i nærmeste fremtid. Forecast correct

Weather

No precipitation -9.5 °C 1 m/s from S ↑ Klart og kaldt. -14,5 ved turstart fra Ryggjastøylen, -18,5 ved turslutt. Et lite drag fra S i lufta, men var bare følbart pga kulden.

Tests

LBT@55cmQ3 Ved stor belastning løser blokka i gammelt kantkorn over skare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Laget virker ganske dødt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 600 masl

Snow Profile

10 cm F DF/FC Begynnende kantkorn i overflaten., 15 cm 4F DF, 5 cm F DF, 20 cm 1F RG, 5 cm F FC 2 mm, 10 cm K MFcr -11 °C @ 0 cm, -9.4 °C @ 5 cm, -9.2 °C @ 10 cm, -8.2 °C @ 15 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -4.8 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.5 °C @ 60 cm

ObsID: 253314

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

03.02.2021 kl. 11:15

891 masl

Ronny@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Ronny@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ronny@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ronny@NVE
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ronny@NVE

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøoverflata vekslar mellom laussnø, lett vindpakka snø og harde og mjuke flak etter vind frå nø. Snø sprekk opp rundt skia der snøen har pakka seg.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate 30 cm laust om det kjem vind Likt vær lik fg Forecast correct

Weather

No precipitation -10 °C from NE ↙ -18 ved parkering, sola varmer godt no og langt mildare i solvendte sider.

Snow Cover

200 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Vekslande snødekke. Mest tørr eller lettvindpakka laussnø, men og ein del mjuke og harde flak der vinden har tatt. Sola har laga tynn skare enkelte stadar på toppen av laussnøen. Ein del snø i renner og dumpar, men mykje oppstikkande stein på rygg og toppar. Oppstikkande stein/stein under tynt dekke er suboptimalt om ein tryner med litt fart.

Tests

CTH27@70cmQ1 Medium Store krystallar, blokk sklir av ved brudd helling u 30gr.

CTE2@4cmQ2 Medium Lett vindpakka

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small S, SW, W above 700 masl Litt vind frå NØ kan ha lagt opp mindre flak mot S-V

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Snow Profile

2 cm F DF 2 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm F DF 2 mm D, 65 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D -5.2 °C @ 2 cm, -8 °C @ 10 cm, -6.6 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -4.6 °C @ 50 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -2.8 °C @ 100 cm, -2.5 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile Totalt 220 cm i lesida mot V.

ObsID: 253371

Indre Fjordane / Stryn

Snow

02.02.2021 kl. 12:30

1104 masl

skyperk (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  skyperk Comment:  Good skiing from hestehytta, higher is not much snow to cover rocks
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  skyperk

Snow Cover

ObsID: 253190

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

02.02.2021 kl. 12:02

1118 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Marianne@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Marianne@svv Comment:  Overflaterim/kant.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Marianne@svv Comment:  Ligg mykje snø i leformasjoner, men mykje stein og terreng som fortsatt stikk opp i området.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv Comment:  To cm med overflatekant/rim

Snow Cover

300 cm in total 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Djupt akkurat det eg gravde, ellers er det mykje synleg terreng opp i dagen. Har ikkje inntrykk av at den siste snøen kom med vind, tørr laussnø stort sett heile turen. Jamt over 10 cm frå helgas nedbør.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Overflaterim/kant. Forecast correct

Weather

No precipitation -4.7 °C 1 m/s from SE ↖

Tests

ECTX Good Ingen brudd.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Snow Profile

2 cm F FCsf 3 mm D, 10 cm 4F DFdc 2 mm D, 20 cm 4F RGxf 1 mm D, 30 cm P RGsr 1 mm D, 10 cm F FC 3 mm D, 30 cm K MFcr 4 mm D -15 °C @ 0 cm, -10.4 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -5.8 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -3.3 °C @ 80 cm, -2.9 °C @ 100 cm Tre meter djupt det eg grov, stoppa på ein meter, då eg kom ned i ei ganske hardt lag med skare. Fekk ikkje mykje respons i snøpakka, men eit Q3 ned på kanten over skarelaget med spadetest nesten 90 cm ned i snøpakka. Ingen respons på ECT.

ObsID: 253179

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.