Avalanche forecast for Indre Fjordane Monday 2021-01-11

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avalanches can be very easily triggered. Due to fresh snow on top it is hard to identify where the unstable slabs are. Some places there is a persistent weak layer under the slabs. Be aware of alarmsignals.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during renoon.
-13 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-14 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Stad

Snow

11.01.2021 kl. 11:40

639 masl

Eivind.G (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 248623

Indre Fjordane / Stryn

Snow

11.01.2021 kl. 08:28

399 masl

einar@nortindBOF (***)

Weather

No precipitation -4 °C 100% clouds

Snow Cover

28 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 248536

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

10.01.2021 kl. 15:25

732 masl

per@nordfjordfhs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  per@nordfjordfhs
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  per@nordfjordfhs

Avalanche Observation

10. Jan 15:25 (+01:00) Dry slab avalanche Human triggered In gully or concave form

Danger Sign

ObsID: 248477

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

10.01.2021 kl. 12:17

990 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Bygevêr, enkelte snøbyger
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  15 cm nysnø i Dvergsdalsdalen på 450 moh. Aukande til 20 cm på 600 moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lite grunnlag og ein del tuer og lyng opp til 6-700 moh, før det er såle av det gamle smelteomvandla snødekket frå før jul.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar over skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -3 °C 6 m/s from W → 90% clouds Vekslande skydekke, for det meste oppholdsvær. Periodevis snøbyger. Litt vind over 1000 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø og fersk vindtransport har danna ustabile nysnøflak i leområder bak ryggar og kantar i terrenget. Det kan også finnast leformasjonar der rimlaget er bevart under nysnøen og dannar eit svakt lag. Fortsatt noko nedbør som snø det neste døgnet. Ved vindauke vil det gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Kjøligare vêr gjer at stabiliseringa kan ta litt lenger tid Forecast correct Vurderer faregrad til 2 i området eg observerte, fann få stader med store nok flakdannelsar, men lett å løyse ut. Men tenker faregrad 3 for regionen er sikkert rett.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Over skoggrensa, frå ca 700 moh

Tests

LBT@57cmQ1 Løsnar ved middels klapping /belastning

LBT@27cmQ1 Løsnar ved lett klapping

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 15-20 cm tørr nysnø. Over skoggrensa varierande nysnømengde pga kraftig vind. Flakdannelsar bak ryggar og over kantar i overgangen mot brattare terreng. Fann lite spor av rim og kantkorn, men kan være beskytta formasjonar der rimkrystallar er bevart under nysnøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 700 masl Mest utsatt bak ryggar og over kantar i overgangen mot brattare terreng, der vindtransport av nysnøen har danna flak.

Avalanche Activity

10. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 2 mm D, 20 cm 1F/P RG 1 mm D, 5 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 40 cm P RG 1 mm D -6.7 °C @ 0 cm, -6.4 °C @ 10 cm, -6.2 °C @ 20 cm, -5.8 °C @ 30 cm, -5.4 °C @ 40 cm, -5.9 °C @ 60 cm, -5.8 °C @ 80 cm, -4.6 °C @ 100 cm

ObsID: 248460

Indre Fjordane / Stryn

Snow

10.01.2021 kl. 10:35

396 masl

einar@nortindBOF (***)

Weather

Snow -2.5 °C 100% clouds

Snow Cover

24 cm in total 24 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 248370

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

08.01.2021 kl. 16:15

980 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fine fargetonar rett etter solnedgang
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke med framstikkande stein langs ryggar

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s 10% clouds Vindstille, klart og fint vêr

Avalanche Danger Assessment

I denne delen av regionen fortsatt faregrad 1 fredag. Rimkrystallar kan bli eit svakt lag dersom det snør ned før det blir ødelagt av vind. Forventa nedbør og vind vil gi raskt aukande skredfare i løpet av laurdagen, med fersk vindtransportert nysnø.

Danger Sign

No signs observed Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Liten endring i dette området sidan obstur mandag

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Surface hoar on a soft surface Dry Tynt snødekke. Må opp på ca 700 moh før det er grunnlag av gammal snø. Har utvikla seg rim i snøoverflata i ulik grad i løpet av siste veka. Mange stader store rimkrystallar.

ObsID: 248161

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.