Avalanche forecast for Indre Fjordane Sunday 2020-05-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Additional temperature increase will lead to increased avalanche danger in all aspects, during large parts of the day.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-2 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from south., change to breeze from the northwest during the evening.
-2 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

24.05.2020 kl. 15:42

994 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skya oppholdsvær, varierande skydekke
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Delvis snødekke frå ca 450-500 moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Bærande vått smelteomvandla snødekke
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fortsatt mykje snø i fjellet, men ein del bare ryggar og toppar der det har vore avblåst gjennom vinteren. Frå Kvamsfjellet mot aust. Jølstravatnet i venstre bildekant, og Gjesdalen til høgre
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Smelteomvandla vått snødekke mot Kvamsfjellet
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Kvamsfjellet mot nordaust.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Ingen brudd. Snøpakka heng godt i hop,fann ingen tydeleg svake lag. Mykje vatn i snødekket, med lag som er meget vått/sørpe over skarelaga.

Danger Sign

Much water in the snow Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fortsatt veldig vått snødekke

Weather

No precipitation 11 °C 3 m/s from S ↑ 90% clouds Skya oppholdsvær, på ettermiddagen periodevis lettare skydekke og nokon solgløtt. På formiddagen var det lågt skydekke og lokale regnbyger.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 500 masl Wet loose snow Wet Snøgrense på ca 500 moh i dalane i indre delar av regionen. I bratt solvendt terreng lite eller ingen snø under skoggrensa. Smelteomvandla vått snødekke. Fortsatt store skavlar, og nokon sigesprekker i brattheng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1500 masl Glideskred i brattheng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag. Typisk der ein kan sjå sigesprekker i snødekket.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Soloppvarming og høge temperaturar kan gi enkelte våte laussnøskred i bratt terreng. Skiløparar kan også løyse ut våte skred i brattheng pga mykje vatn i snødekket

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket har i løpet av siste veka blitt gradvis meir smelteomvandla. Fann ingen tydeleg svake lag opp til denne høgda. Men mykje vatn i snødekket gjer det muleg å løyse ut små våte laussnøskred i brattheng. Høge temperaturar kan gi skavlbrudd som også kan dra med seg snø i underliggande terreng. Der snødekket ligg på sva eller glatt underlag, typisk der ein ser sigesprekker kan det gå naturleg utløyste glideskred. Ingen store endringar, smelteomvandlinga av snøen fortsetter med dei høge temperaturane, og vil gi betre drenering av snødekket. Soloppvarming kan gi noko skredaktivitet i bratt solvendt terreng. Forecast correct

Tests

LBT Ingen brudd

Avalanche Activity

24. May. During the day No avalanche activity Såg ingen heilt ferske skred

Snow Profile

ObsID: 236842

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

23.05.2020 kl. 15:40

296 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fleire små/middels store snøblokker som løsna frå svaberg

Avalanche Activity

23. May. During the day Glide avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E Løsneområde på bratt sva, ca på 800 moh

ObsID: 236692

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

21.05.2020 kl. 17:45

1104 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Trollebotnen i Dvergsdalsdalen. Skredaktivitet i nysnøen som kom i helga i bratt terreng. Dei fleste har løsneområde under framstikkande stein. Usikker på tidspunkt, var gått nokon her tirsdag, men trur nokon av dei kan være nyare.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Overskya oppholdsvær, periodevis glimt av blå himmel og enkelte solgløtt. Frå Myklebust ved Jølstravatnet mot vest.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Olahansen. Sola er på vei fram
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøgrense på ca 450-500 moh. Ein del opne bekkar og myrer i nedre delar.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøgrense på ca 450-500 moh. I bratt sørvendt terreng lite snø under skoggrensa.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Generelt mykje snø i fjellet fortsatt, men større bare områder på ryggar der det har vore avblåst gjennom vinteren
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Much water in the snow Område: I dalen/fjorden

Weather

No precipitation 13 °C 4 m/s from S ↑ 85% clouds 13 grader ved parkeringsplassen på 450 moh, varm vind. På morgonen ganske grått, overskya vêr. Utover formiddagen lettare skydekke og enkelte solgløtt.

Snow Cover

Snøgrense på ca 450-500 moh. Nysnøen frå helga er våt, grovkorna smelteomvandla nederst. Frå 7_800 moh fastare, bærande snødekke med våt overflate. Temperaturstigninga har gitt våt snøoverflate høgare opp for kvar dag. I ettermiddag på 1100 moh var øverste 50 cm av nysnøen/fokksnøen frå helga våt. I leområder i høgfjellet med mykje innblåst nysnø frå helga, er fokksnøen ikkje gjennomfukta endå.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Høgare temperatur har gitt ein del våte skred i nysnøen i bratt terreng i alle himmelretningar. Det kan fortsatt gå enkelte slike skred, men spesielt i sørvendt bratt terreng dersom sola kjem fram.

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 1000 masl Temperaturstigning som gir mykje vatn i snødekket, fører til svekka bindingar samtidig med auka belastning på snødekket. Det kan utløyse skred i fokksnøen frå sist helg når vatnet når ned til eit svakare lag.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Høgare temperatur gir mykje vatn og svekka bindingar i snødekket. Dette kan medføre skredaktivitet når gjennombløytinga når ned til eit svakare lag i fokksnøen frå sist helg. Det vil variere med tjukkelsen på fokksnøen kor lang tid dette tek. Det kan fortsatt gå enkelte våte laussnøskred i bratt terreng, og skavlbrudd kan utløyse skred i snøen under. Mange stader i "snillare" terreng vil skredfaren være lågare, men her er det viktig å ta hensyn til omkringliggande terreng og utløpssoner. Høge temperaturar og periodar med regn vil fortsatt gi mykje vatn i snødekket, og vil oppretthalde skredproblemet med våte flakskred til vi får eit meir smelteomvandla snødekke som drenerer vatnet betre Forecast correct

Tests

LBT@90cmQ1 Good Brudd ved hard belastning.

Avalanche Activity

21. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 1200 masl and 700 masl Har vore ein del laussnøskred med stigande temperatur sidan snøfallet i helga, mulig nokon av dei er nye

Snow Profile

50 cm 1F/P RG 1 mm/0 mm W, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 15 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 2 mm/0 mm D 0.4 °C @ 0 cm, 0.4 °C @ 10 cm, 0.3 °C @ 20 cm, 0.3 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm, -1.5 °C @ 100 cm

ObsID: 236477

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

21.05.2020 kl. 10:14

1037 masl

einars (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  einars
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  einars

Weather

Drizzle

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Nysnø fra helga er omdanna til grovkornet under 800m med god drenering, over 900 opphopning av vann i snødekket

ObsID: 236402

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.