Avalanche forecast for Indre Fjordane Sunday 2020-05-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

25 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west.
-9 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west.
-6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

17.05.2020 kl. 16:28

191 masl

Siggen@obskorps (****)

Avalanche Activity

17. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Below 1000 masl Noen våte løse skred i Votedalen. Det har tidligere i vinter gått store våte skred her og nå er det noe begrenset som kan gå. Trolig er det nysnøen siste dager som kommer ned pga regn / temperaturøkning.

ObsID: 236015

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

17.05.2020 kl. 15:44

878 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skispor fra rundt 800moh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra rundt 500moh 30-35cm kram/våt nysnø på 65cm, eldre våte smelteformer. Snødybde rundt 105cm.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nysnø og vinterlig med lavt skydekke. Dette fra ca 500moh.

Weather

Sleet 0 °C 8 m/s from W → 100% clouds 0 grense på rundt 1000moh nede ved Jølstervannet ca 200moh var det pluss 4-5. Bygevær med lavt skydekke til dels kraftige regn / sludd / snøbyger.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl Pga noe temperaturøkning

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 1000 masl Nysnø har fraktet inn store mengder med snø i le sider. Enkelte kan trolig kanskje gå naturlig. Har funnet småe kant i overgangen til eldre skarelag. Mer utviklet i lo sider høyt til fjells, men trolig er det løsere nysnø som er det svake lag. Kan finnes flak også i andre himmelretninger.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Store mengder nysnø 30-35cm på rundt 500moh siste dager i kombinasjon med vind fra vestlig retning har fraktet snø inn i le sider. Noe økning i temperaturen i dag gjør at denne nysnøen blir våt / fuktig og det går / kan gå våte løse skred under ca 1000moh. Fokknsøen vil stabilisere relativt fort når bygeværet gir seg. Men høyt til fjells tar det lengre tid. Sol og evt høyere temperaturen gjør at våte skred er mer aktuelt . Glideskred skal ikke utelukkes i dagene som kommer. Skredfaren har en noe synkende tendens og går nok med til stor belastning men fortsatt str 3 skred pga store mengder innblåst. Det er ikke så lett å si når det skal ned på faregraden. Men synes det ser greit ut slik det står nå, både for dag 1 og dag 2, men ville ha økt høyden på fokksnøen litt. Men kanskje kaldere øst i regionen?

Snow Cover

Snow line at 200 masl Storm slab (soft slab) Moist Mye «nysnø» ca 30-35 cm kommet siste dager på 500moh. Den har blitt våt / fuktig til 800moh noe tørrere over det, men fortsatt fuktig på 1000moh der jeg snudde. Der lå det jevnt over 50cm «nysnø» oppå smelteformer totalt var det 325cm snødybde der. Noen steder er det trolig 1 meter ++ innblåst snø enkelte steder. Det ligger nå snø ned til Jølstervannet men snøen smelter fort der nå. Så du må fort over 400-600moh før du treffer på gammel snø.

Avalanche Activity

17. May. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1100 masl Småe våte løse skred, nysnøen som blir noe våt / fuktig går i svært bratt terreng.

ObsID: 236016

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.05.2020 kl. 13:40

919 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dårleg sikt over skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindtransportert nysnø frå ca 600 moh. Delvis gjenblåste skispor etter kort tid.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@45cmQ1 Poor Bryt ved lett klapping

Weather

Snow -1 °C 8 m/s from SW ↗ 100% clouds Snøvêr, vind og dårleg sikt over skoggrensa. Snøfokk langs bakken.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl Vil være lett å løyse ut våte/fuktige skred i nysnøen i brattheng pga dårleg binding mot det gamle snødekket under. Vil også gå ein del naturleg utløyste våte skred i bratt terreng når temperaturen stig, typisk i brattheng under framstikkande stein, og under skavlar.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, NW above 700 masl Mykje nysnø og stor pålagring pga vindtransport kan gi enkelte store skred, også nokon naturleg utløyste.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå ca 600 moh

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mykje nysnø i kombinasjon med vind dannar ustabile nysnøflak i leområder som kan være lette å løyse ut. Stor pålagring kan også gi enkelte naturleg utløyste skred. I bratt terreng der nysnøen er våt/fuktig vil det være lett å løyse ut små våte laussnøskred. Fortsatt store skavlar som ein må ta hensyn til. Fortsatt nedbør i kombinasjon med vind vil oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Stigande temperatur og nysnøgrense i løpet av dagen i morgon, vil også gi større skredaktivitet av våte laussnøskred i bratt terreng under mildvêrsgrensa. Rolegare vêr over helga vil gi synkande skredfare når nysnøen får stabilisert seg, men første dagane med soloppvarming vil det være ein del skredaktivitet Forecast correct

Snow Cover

280 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Storm slab (soft slab) Dry Litt stigande nysnøgrense i løpet av dagen. Fuktig nysnø i skogen, frå ca 600 moh varierande djupne på nysnøen pga vind. Varierande frå 10 cm og opp mot 1 meter innblåst nysnø i leformasjonar. Utsatte ryggar avblåst ned på gammal skare. For det meste mjuke flak i fokksnøen opp til denne høgda. Forventar at det vil være fastare og større flakdannelsar høgare opp der vinden har tatt endå meir.

Avalanche Activity

16. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 800 masl Lett å løyse ut små skred i den fuktige nysnøen i overgangen til brattare terreng. Dårleg binding mot skaren under.

Snow Profile

45 cm 4F/F DF 2 mm/0 mm D, 2 cm P MF 2 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 55 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 50 cm P MF 2 mm/0 mm W Snødjupne på 280 cm her

ObsID: 235910

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.05.2020 kl. 13:06

246 masl

Ronny@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ronny@NVE

Weather

15+ cm kram snø på 250 moh. Snør kraftig endå. Svakt austleg drag i vinden her. Snør til havnivå.

ObsID: 235874

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.05.2020 kl. 12:10

510 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  I Førde på morgonen. Lågt skydekke og snøbyger
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen i Jølster
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen. Nysnøen er delvist avblåst frå bjørkeskogen

Weather

Snow -1 °C 100% clouds Lågt skydekke og snø. Dårleg sikt

Snow Cover

25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 400 masl Much loose snow (10-30cm) Moist Nysnø heilt til fjorden, men først underlag av gammalt snødekke frå ca 450 moh. 25 cm lett fuktig nysnø på 500 moh. Har vore litt vind heilt ned, nysnøen er blåst av skogen ein del plassar

ObsID: 235869

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.05.2020 kl. 11:13

216 masl

pmbakke@nortind (***)

Weather

Snow 2 °C from SW ↗ Snøar kraftig. Fuktig snø

Snow Cover

15 cm in total 15 cm new snow Moist 15 cm nysnø siste 12 timar. Snøar fortsatt.

ObsID: 235860

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.05.2020 kl. 18:27

842 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Overskya, for det meste oppholdsvær. Lokale snøbyger
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lettare skydekke utover kvelden, og gløtt av sol
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lett vindpåvirka snøoverflate over skoggrensa.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fint skiføre, lett vindpåvirka snøoverflate

Weather

No precipitation 4 °C 10 m/s from W → 90% clouds Overskya, for det meste oppholdsvær. Lokale snøbyger. Vind frå vestleg retning, snøfokk over utsatte ryggar og kantar i terrenget. Periodevis lettare skydekke og gløtt av sol

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Over skoggrensa

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 450 masl Storm slab (soft slab) Dry Tynt snødekke frå ca 450-500 moh. Bærande skare med tynt lag fuktig nysnø i skogen. Aukande nysnømengde og tørrare snø over skoggrensa. Varierande nysnømengde pga vind, varierer mellom 10-20 cm laussnø frå siste dagars snøfall, oppå bærande snødekke. Laus og fin snø sjølv om det har blåst ein del i går og i dag. Utsatte ryggar avblåst ned på gammal skare.

ObsID: 235693

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

14.05.2020 kl. 17:48

1258 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Breimsvatnet nede til venstre ok sikt her når bilde er tatt, tetter seg noe til i perioder.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Litt fuktet nysnø ligger på eldre smeltefomer.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Her smalner det inn mot toppen, skavel vendt mot øst.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke fra rundt 550moh inn i en nord side.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra rundt 650moh måtte opp hit før jeg kunne ta på ski.

Weather

No precipitation -1.8 °C 0 m/s 100% clouds Bygevær men mye sol og god sikt også, men kommer inn noen byger. Med noen snøfnugg med lite nedbør. Så og si ingen vind der jeg var. Men en og annen liten trekk fra vest. Litt lummert til tider. Temperatur er målt rundt 1000moh.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl I lavere områder under 800-900moh , mulig enda høyere i sør, høyde var i nordlig sektor. Er snøen noe våt / fuktig og festet dårlig til glatt skare.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 1200 masl Nysnøen har blitt fraktet inn i le, virker som stabilisert seg / fuktig / seig i lavere områder. Mens høyt til fjells er den tørrer. Kan mulig også finnes tynne flak i andre himmelretninger. Jevnt over 20-30cm nysnø men innblåst fant jeg rundt 50cm på det meste der jeg var.

Danger Sign

No signs observed Men snøen er noe fuktig / våt til ca 800moh og festet dårlig til skaren under.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Gjestetur i Gloppen, legg vekt på de faste observatører. Vinterlig snødekke i høyfjellet med jevnt over 20-30cm nysnø siste dager, noe mer i innblåste områder. Der jeg var i nordlig sektor mellom 550-1260moh. Var den våt / fuktet til 800-900moh, tørr over ca 1100moh. Har utviklet seg kantkorn mellom denne eldre snø, som består av skare/smelteformer og denne nysnø. Finnes også kantkorn under skaren noen steder. I høyfjellet kan man løsne ut flakskred mens lavere ned er denne snø dårlig festet til skaren, våte løssnøskred. I morgen mer bygevær i morgen gjør at fokksnø i høyfjellet vil være skredproblemet. Lørdag mer jevn nedbør , ganske så mye nedbør med kuling fra vest. Skredfaren er økende på Lørdagen og naturlig skred kan forventes, opp mot str 3 i de områder som har fått / får mest nedbør. Været og skredfaren roer seg noe utover helgen og fokksnø stabilisere noe Søndagen. Mandag er det meldt lettere vær, men fokksnøen vil trenge tid høyt til fjells, men vil stabiliseres.

Snow Cover

250 cm in total No snowdrift Snow line at 600 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøgrense i området jeg var er rundt 600moh noe lavere i nord og noe høyere i syd. Snødekke består i all hovedsak av to deler et nytt og et gammelt. Nysnø siste dager ca 20-30cm over 900moh ligger på et eldre skare / smelteovandlet dekke, slik er det til 1260moh der jeg snudde. Nysnøen er noe våt / fuktig til ca 800moh og består av 50/50 smelteformer og nysnø. Over ca 1100moh fremstår snøen som tørr. Men der er god glid i den hele veien på ski, dog tyngre og tyngre for låra. Den er for det meste myke men finnes også hardere flak. Det har utviklet seg kantkorn ved dette eldre dekke, både oppå og under enkelte steder. De er mer og mer tydelig hvor høyere du kommer, begynner først rundt 900moh men på 1200moh er de 1mm store og tydelig uten lupe. Hørte ingen drønn i dette.

Avalanche Activity

14. May. During the day No avalanche activity Ser noen sol utløste skred fra bratt syd. Løsna når veggen ble varmet opp, usikker på hvor gamle , ser ferske ut. Men kan være en dag eller tre også..

ObsID: 235655

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

14.05.2020 kl. 15:39

958 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm F DF/PP D-M, 10 cm 1F/4F- DF/RG M, 10 cm 4F DF/RGxf 1 mm/1 mm D-M, 25 cm K MFcr D, 65 cm P MFcl W 0 °C @ 0 cm, -0.5 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm 960moh nord ikke til bakken ca 280cm snødybde. -1,8 i luften

ObsID: 235648

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

14.05.2020 kl. 10:09

875 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright: 

Tests

LBT@20cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Weather

No precipitation -3.9 °C 4 m/s from W → 98% clouds Varierende vær gjennom dagen. Stort sett lavt skydekke og dårlig sikt, og enkelte lette snøbyger. Lett bris fra vest.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate De siste dagene har vinteren komt tilbake i høyfjellet og de stedene det har samlet seg en del snø, kan en vente å løse ut både løssnøskred i bratt terreng og tørre flakskred. Det er relativt beskjedne mengder som har komt i midtre deler av Nordfjord, ca 10cm på 900moh, noe mer høyere opp. Enkelte steder har vinden tatt litt under snøfallene og dannet myke flak. Disse er mulig å løse ut ved liten tilleggsbelastning. Om solinnstrålingen blir stor utover dagen kan en vente noen naturlig utløste løssnøskred, men disse blir nok forholdsvis beskjedne av størrelse. Mer nedbør som snø og vind vil opprettholde skredfaren de neste dagene. Forecast correct Tenker at FG2 er mer representativt for denne delen av regionen, men antar at det er forskjeller i snømengde.

Snow Cover

180 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry De siste dagene har det komt ca 20cm snø over tregrensa, men særlig forrige runde kom fuktig og det har derfor dannet seg et skarelag mellom to lag nysnø. Det er antydning til kantkorndannelse ifbm nysnølagene, men foreløpig ikke betydelig nok til å gjøre utslag på tester. Den ferske snøen bærer preg av relativt rolige vindforhold, men enkelte steder i høyfjellet antar jeg at det har vært mer vind, og skredproblem deretter. Skiføret er sammenhengende fra ca 600moh og det er fremdeles godt med snø over tregrensa, mange steder over 200cm.

Avalanche Activity

14. May. During the day No avalanche activity Tidvis dårlig sikt, men ser ingen ferske skred.

Snow Profile

10 cm F PP 2 mm, 2 cm P MFcr, 1 cm 4F MF, 3 cm P MFcr, 3 cm F DF/RGxf Tendenser til begynnende kanting i dette laget, men foreløpig smått., 9 cm P MFcr, 4 cm 4F MF/FCxr, 60 cm 1F MF -3.3 °C @ 0 cm, -0.7 °C @ 5 cm, -0.7 °C @ 10 cm, -0.6 °C @ 15 cm, -0.3 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 80 cm

ObsID: 235603

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.