Avalanche forecast for Indre Fjordane Tuesday 2020-05-12

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

At higher elevations, be aware in steep areas with wind slabs. The danger also increases during the day in steep and sunexposed terrain. Be careful beneath and in the vicinity of cornices.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with new snow during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas.
Breeze from north.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

11.05.2020 kl. 19:09

1041 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skiftande skydekke og bygevêr på ettermiddagen
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tilskyande seint på ettermiddagen, seinare lågt skydekke, dårleg sikt og etterkvart tett snøvêr
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Begynt å snø tett før eg var komt ned att, lågt skydekke og dårleg sikt. Nysnøen la seg på bakken ned til ca 200 - 300 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke frå ca 450 moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt lag nysnø oppå bærande skare.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøgrense på 4-500 moh. Ein del bare ryggar, ellers generelt mykje snø i fjellet.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Brudd ved LBTved liten belastning, men ikkje glatt.

Weather

Snow -1 °C 10 m/s from W → 100% clouds Var komt 10 cm nysnø heilt til fjorden i Førde natt til mandag. Denne forsvann igjen i løpet av formiddagen. Bygevêr med enkelte gløtt av sol, mest på ettermiddagen. Mot kvelden tilskyande, lågt skydekke og tett snøvêr. Snøen legg seg på bakken ned til ca 200 moh. Det var - 1 grad ved parkeringsplassen i Svidalen på 300 moh når eg kom ned att til bilen. Det såg ut som det var komt mindre nysnø på turen til Tindefjellet enn i Førde natt til mandag, og også mindre dei siste dagane enn det var i Stardalen søndag. Så lokale forskjellar på nysnømengde dei siste dagane. Kraftig vind og snøfokk på toppane.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vindtransportert nysnø frå ca 600 moh, men lite nysnø på denne høgda, så begrensa flakdannelsar. Frå ca 8-900 moh meir nysnø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er hovudsakleg nysnø i kombinasjon med vind som har danna ustabile nysnøflak i leområder som er det mest aktuelle skredproblemet. Det kan være lett å løyse ut skred i denne nysnøen. Varierande nysnømengde i regionen gir variasjonar i kor store evt skred kan bli. Ein må fortsatt være obs på sigesprekker i brattheng, og skavlar. Fortsatt nedbør som snø i kombinasjon med vind vil oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Dersom sola kjem fram kan det gi laussnøskred i nysnøen, i bratt terreng der sola varmar opp snødekket. Forecast correct

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 450 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Nysnø heilt til fjorden, men smeltar fort der det ikkje ligg snø frå før. Tynt snødekke/skiføre frå ca 450 moh. Bærande smelteomvandla snødekke, med eit tynt lag nysnø oppå. Frå ca 6-700 moh avblåst ned på skare på utsatte ryggar. Små tynne flakdannelsar i leområder. Lokale forskjellar på nysnømengde dei siste dagane. Det var komt betydeleg meir nysnø i høgda i Stardalen søndag, enn det såg ut til å være her.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 600 masl Avtakande fare for glideskred med lågare temperatur og gjenfrysing av snødekket. Men vanskeleg å forutsjå tidspunkt for denne typen skred. Kan fortsatt løsne der det er vått snødekke i bunn som ligg på sva eller glatt underlag. Typisk i brattheng der ein kan sjå sigesprekker.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 700 masl Fann berre små tynne flakdannelsar i nysnøen her. Men såg i går i Stardalen at der var betydeleg meir nysnø i høgda der, noko som tilseier at dei områda som har fått mest nysnø vil det ha vore større pålagring som vil kunne gi str 2 skred

Avalanche Activity

11. May. During the day (+02:00) No avalanche activity Såg ingen heilt ferske skred

Snow Profile

Problem med skjemaet for snøprofil i app.

ObsID: 234347

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

10.05.2020 kl. 15:45

1260 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lange periodar med sol og fint vêr.
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande vêr og skydekke.

Weather

Snow 4 °C 10 m/s from N ↓ 50% clouds Bygevêr, med snøbyger men også lange periodar med oppholdsvær og sol, periodevis vind og snøfokk frå nord. Ein kjølig vêrtype, 4 grader ved parkeringsplassen på 350 moh når vi var nede igjen kl 17.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Utover ettermiddagen aukande vind og snøfokk langs bakken frå ca 800 moh

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Snow line at 450 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Frost natt til søndag med delvis bærande skare heilt nedanifrå. Tynt lag nysnø oppå. Frå ca 800 moh bærande snødekke og aukande nysnømengde, frå 11-1200 moh 15-20 cm tørr nysnø frå siste dagars snøfall. Vind og snøfokk langs bakken utover ettermiddagen, men fortsatt laus og fin snø her i austvendte formasjonar

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl

ObsID: 234253

Indre Fjordane / Volda

Snow

10.05.2020 kl. 14:00

1191 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Hovudsakleg sol på turen min, men det var nokre snøbyger gjennom dagen.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Frå standalseidet laurdag: skavlbrot som har ført til eit stort vått laussnøskred sidan snødekket har vore så vått.

Weather

No precipitation 3 °C Før laurdag var det regn og mildt. Sidan laurdag har det vore kaldare og det har kome snø gradvis lengre ned. Periodevis har det komt heilt ned til havnivå, men dette smelta fort. Det var også ein del vind og snøfokk i høgda laurdag. Søndag var det bygevær, men lengre perioder med sol, og skiftande vindretning. Det har vore betydeleg meir nedbør i ytre delar av Sunnmøre enn i Hornindal.

Avalanche Danger Assessment

Det har gått store våte skred den siste tida og det er glidesprekker mange stadar. Sjølv om det enno kan gå glideskred reknar eg med at aktiviteten av både det og våte skred avvek mykje med kaldare temperaturar. På turen i dag var det kun små nysnømengder som ikkje hadde potensial til å lage skred av betydning med mindre det er ei terrengfelle i svært bratt terreng, og då som følge av dårleg binding mellom nysnø og underliggande snø. Men eg går ut i frå at i høgda i ytre delar av Sunnmøre, der det har kome meir snø og vore meir vind kan det finnast ustabile fokksnøflak i høgda.

Snow Cover

Snødekket består av grovkorna smelteomdanna snø dekka med litt nysnø. Sidan det var mykje regn og mildvær før laurdag blei snødekket veldig vått. No når det har blitt litt kaldare temperaturar og nysnø, har overflata av den smelteomdanna snøen blitt fastare i høgda, men der var framleis svært våt snø nede i snødekket og i lavtliggende område. Det blei gradvis meir nysnø mot høgda, og det var omlag 5 cm på toppen. Denne hadde nokre stadar dårleg binding til underliggande snø, og rasa ut når ein rann i bratt heng, men det var små mengder (kram snø mot gamalt snødekke). Det har komt betydelig meir nedbør i ytre delar av Sunnmøre dei to siste dagane, og der var det kraftig snøfokk i høgda laurdag. Kan ha danna seg fokksnøflak av det.

Avalanche Activity

10. May. During the day (+02:00) No avalanche activity Det har gått store våte skred, men anntek at desse er eit par dagar gamle.

ObsID: 234303

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

09.05.2020 kl. 15:48

1072 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Øverste 15 cm tørr nysnø. Vidare nedover fuktig /vått snødekke.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Periodevis gløtt av sol og blå himmel.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Periodevis lågt skydekke og snøbyger, nedbør som snø frå ca 4-500 moh. Synkande nysnøgrense utover ettermiddagen.
Image Of Weather
Image 4 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande vêr og skydekke
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøgrense på ca 4-500 moh. Høgare i ytre delar av regionen og i sørvendt bratt terreng.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vått smelteomvandla snødekke i skogen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fortsatt mykje snø i fjellet
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Tests

CTM12@20cmQ1 Medium

Weather

Snow 2 °C 8 m/s from NW ↘ 70% clouds Bygevêr, vekslande med snøbyger og periodevis oppholdsvær med gløtt av sol og blå himmel. Noko vind frå skoggrensa og oppover.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Frå ca 1000 moh, små tynne flakdannelsar i leområder.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det kan vere ustabile nysnøflak i leområder i høgfjellet i områda som har fått mest nysnø. I området eg observerte i dag var det for lite nysnø til at det utgjer noko problem. Her vil eg sei faregraden er 1 liten, men fortsatt ein del sigesprekker i snødekket i brattheng som kan gi enkelte større skred, og store skavlar,som ein må ta hensyn til. Så totalt sett er nok faregrad 2 rett. Fortsatt noko nedbør og ein kjølig vêrtype dei neste dagane, kan i kombinasjon med vind gi pålagring og ustabile nysnøflak i leområder. Forecast correct

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 450 masl. Snow line at 450 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tynt snødekke frå ca 450 moh, vått smelteomvandla snødekke av blaut grovkorna snø. Frå ca 700 - 800 moh tynt skarelag i overflata av vått smelteomvandla snødekke, som gir bærande snødekke. Ca 5 cm nysnø oppå skarelaget, tørrare nysnø frå ca 1000 moh. Nokon avblåste parti på utsatte ryggar, og små tynne flakdannelsar i leområder. Det er fortsatt generelt mykje snø frå 7-800 moh og oppover. Ein del sigesprekker i brattheng og store skavlar.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 600 masl Glideskred i brattheng, typisk der ein kan sjå sigesprekker i snødekket.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S above 1000 masl Berre små tynne flakdannelsar så høgt som eg var i dag, og i dette området. Kan være større flakdannelsar høgare opp, i områder som har fått mest nysnø.

Avalanche Activity

9. May. During the day (+02:00) No avalanche activity

Snow Profile

Problem med skjemaet for registrering av lag på mobilen

ObsID: 234147

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.