Avalanche forecast for Indre Fjordane Tuesday 2020-02-18

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Strong wind and new snow int the alpine will lead to a large amount of wind transported snow. Avoid all avalanche terrain. Naturally triggered avalanches likely.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

50 mm precipitation, up to 70 mm in the most exposed areas.
Gale from southwest., change to moderate gale from the southwest during the evening.
-7 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
30 mm precipitation, up to 50 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-7 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. tuesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

17.02.2020 kl. 18:16

559 masl

ojs (Unknown)

Weather

Sleet 1 °C 1 m/s from W → 100% clouds

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 50 masl Wet loose snow Moist

ObsID: 213919

Indre Fjordane / Stryn

Snow

16.02.2020 kl. 14:30

386 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Snøgrense omkring 400

ObsID: 213749

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.02.2020 kl. 13:00

832 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  pmbakke@nortind
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  pmbakke@nortind

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E. Above 800 masl Nordvendt. Skredet har starta på ca. 900 moh, gått ned til ca 550 moh, nede i dalen. Tippar skredet har gått natt til 15. februar.

ObsID: 213740

Indre Fjordane / Gloppen / Indre Fjordane

Snow

15.02.2020 kl. 15:44

552 masl

vegardf@frivillig (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  vegardf@frivillig
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  vegardf@frivillig
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  vegardf@frivillig

Weather

No precipitation 10 m/s from S ↑ 40% clouds Tørr snø fra 550 moh og mye vindtransport av snø over tregrensa. Vind fra SSV.

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 550 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Observation

13. Feb 04:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing 50 m wide fracture Lee side Skredet er nok mer enn 24 t gammelt.

ObsID: 213574

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

15.02.2020 kl. 15:37

79 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jan@nordfjordfhs Comment:  Bilde av reinekallen (venstre) og Eikenes hesten (høgre) frå vereide

Weather

No precipitation 6.5 °C from S ↑ 50% clouds

Danger Sign

Quick temperature change Område: Fylket/varslingsregion

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i høgden, tydeleg snøfokk på alle fjelltopper

ObsID: 213569

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.02.2020 kl. 15:03

1116 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  pmbakke@nortind Comment:  Olahansen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mykje snøtransport på toppane spesielt på sørsida av Jølstravatnet pga vind frå austleg og sørleg retning.

ObsID: 213562

Indre Fjordane / Stryn

Snow

15.02.2020 kl. 14:20

1232 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Fokkskyene 50-100 m ut fra Steindalseggen.

Weather

No precipitation -1 °C 12 m/s from S ↑ 80% clouds Vind og nedbør i går kveld/natt tok trolig mest innerst i regionen. Kraftig snøfokk strynefjell-grasdalen sent i går.

Snow Cover

Moderate snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Varierte snøforhold, etter at både moderat mildvær i natt og sønnavind har fått prege de store nysnømengdene. Leområder kan fortsatt ligge ubundet oppunder topp/ryggnivå, men mildværet (litt regn under ca 600m) har gitt noe komprimering av øverste 30 cm over mildværsgrense, uten at det har satt seg skikkelig under. I leheng på 1000 m er det stedvis fortsatt overraskende stort gjennomsynk (opptil 70 cm) uten ski. Tungt topplokk over løsere snø fungerer som mykt flak, men bruddforplantning er svak, selv når det sprekker opp rundt ski. I den ferske fokksnøen fant jeg et sted et skikt øverst, 5 cm, med god forplantingsevne. Ellers varierende stabilitet. Mye lokale forhold, når det gjelder vindpåvirkning. Enkelte topprygger er omtrent helt avblåst, mens andre steder har den ikke fått skikkelig tak.

Danger Sign

Recent snowdrift Sørlig vind gir kraftig snøfokk enkelte steder.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Typisk lumske forhold, hvor trygge forhold et sted kan lede til feilslutning om nabohenget. Obs skiløperpåvirkning av overgangsoner. En viss konsolidering av løssnøen kombinert med økende fokksnøproblem. Svært mye flyttbar snø. Hard vind kan gi enkelte store skred øverst. Forecast correct

Tests

Rutsjblokktest RB4. 1190 N

CTH25@30cmQ3 Good Svært mykt flak. 1000 m NØ

CTM12@20cmQ2 Medium 1200 N

CTE2@5cmQ1 Poor 1150 N

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, W, NW above 2500 masl Naturlig utløst sannsynlig der det er størst snøtransport/ henteområder.

ObsID: 213591

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.02.2020 kl. 12:43

1060 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar på utsatte parti frå ca 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Bærande fokksnø over skoggrensa.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Moderat snøfokk i høgfjellet
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

12 m/s from S ↑

Snow Cover

140 cm in total Moderate snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Mildare temperaturar i natt og litt regn har gjennomfukta nysnøen frå siste veka opp til 600-700 moh. Frå 500 moh har siste nedbør på morgonen komt som snø. Over skoggrensa bærande fokksnø, men for det meste gjevn og fin overflate. Avblåste ryggar og kantar

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kraftig vind har flytta mykje av nysnøen frå tidlegare i veka. Over skoggrensa for det meste bærande fokksnø. Der finst lagdelingar i fokksnøen, men det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke dette. Temperaturauke og nedbør som regn kan gi enkelte våte skred i bratt terreng. Over mildvêrsgrensa/ nysnøgrensa vil nysnø i kombinasjon med vind gi ny pålagring og ustabile nysnøflak. Forecast correct

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

CTM11@50cmQ1 Medium

LBT@50cmQ1 Middels hard klapping

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, W, NW

Snow Profile

5 cm 4F DF 1 mm D, 45 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm M, 2 cm P MF 1 mm M, 1 cm K MFcr 1 mm M, 25 cm P MF 1 mm D -3.2 °C @ 0 cm, -2.8 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 213558

Indre Fjordane / Volda

Snow

15.02.2020 kl. 12:25

592 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar@Hagefonna
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Mot Holskaret. Føykar mykje langt nede.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Bjørnar@Hagefonna
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Bjørnar@Hagefonna Comment:  Vindpåverka herfrå og opp. Skare herfrå og ned. tiltakande begge vegar. Tungt å brøyte. Mildverspåverka under. Mildt i gårkveld trur eg. Mildt drag i lufta no med.

Weather

No precipitation from S ↑

Snow Cover

Moderate snow drift 4 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

15. Feb. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E, SE, NW. Above 700 masl Har gått eit skred frå skavlen på Godmordalsegga. Nordsida. Kan vere skavlen som har knukke og løyst ut under. I betre lys kunne det sjå slik ut.

ObsID: 213578

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.02.2020 kl. 11:20

707 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nord

Weather

No precipitation 1 °C 8 m/s from SW ↗ 50% clouds Enkelte byger på morgonen, lettare skydekke utover formiddagen. Snøfokk langs bakken frå ca 600 moh

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransportert nysnø frå ca 600 moh, over utsatte ryggar

ObsID: 213513

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.02.2020 kl. 09:41

501 masl

ojs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ojs

Weather

No precipitation 2 °C 1 m/s from NW ↘ 70% clouds

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Moist

ObsID: 213487

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.