Avalanche forecast for Indre Fjordane Tuesday 2019-12-17

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the south during renoon.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

17.12.2019 kl. 14:14

4 masl

LarsO@obskorps (****)

Weather

Drizzle 1 °C 0 m/s 95% clouds

Snow Cover

3 cm in total 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist

ObsID: 203387

Indre Fjordane / Stryn

Snow

17.12.2019 kl. 10:29

1103 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Myk 4F sprekker opp mot skare
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -5 °C 6 m/s from SW ↗ 100% clouds Begynte å snø i titiden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fortsatt beskjedne snømengder under 1400 m, og mye avblåst terreng, gjør det enkelt å velge trygge ruter. Usikkerheten knyttet til stor variasjon i lagdelinger, tilsier forsiktigere valg i leheng jo høyere man kommer. Virker som noe av løssnøen går mot kant. Forecast correct

Tests

ECTX Good 1130 NE. Lagdeling Q1 på 25 cm, kom fram med økt maktbruk.

CTE3@10cmQ1 Poor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Kantkorn ved bakken har vokst og blitt løsere etter mildvær, men generelt ikke respons eller drønn. Virker ikke som realistisk skredutløser nå, så kan kuttes ut.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Kantkornlag mellom skarelag virker som det svakeste kantkornskiktet, men har foreløpig bare funnet det avblåste steder (ikke under fokksnø). Utbredning og potensiale blir gjetning.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 900 masl

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 700 masl Storm slab (soft slab) Dry Glissent under 700 m. 7-900 m stiger snittdybde fra 30 til 80 cm, vekslende avblåst ned på gammelsnø (kantkorn) og myke og harde fokksnøfelt, med 5-15 cm løsere snø øverst i skjermede formasjoner. Enkelte steder går løssnøen mot mot små kantkorn. Kantkornstørrelse mot bakken på avblåste steder har nå vokst etter gjennomfukting forrige uke. Fra 1000 m finnes stedvis samme lag som i grasdalen: 10-15 cm kantkorn mellom to skarelag (øverst gjennombrudd). Fokksnøen i nordlig helling har vekslende hardhet, generelt med et hardt lag (P) over mykere snø. På 1100 fant jeg svært små men ustabile, myke ferske flak i sydhelling. CTE3@10cm Q1 og oppsprekking men ubetydelig størrelse. Svært vanskelig å se men virket som små rimkrystaller på skaren under. Fant ikke rim ellers i overflaten.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 55 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm F FC/FCxr 1 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm, -0.5 °C @ 130 cm

ObsID: 203367

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

17.12.2019 kl. 10:15

767 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -2.3 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds Tilskyende og snø, tett snøvær fra ca kl 10.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er fremdeles fersk vindtransportert snø i høyden som er utfordringen, men inntrykket er at snøen har fått stabilisert seg bra pga høye temperaturer. Det fins lommer med nedføyka løssnø som responderer ganske aktivt, men de er få og ganske begrensede heng. Kantkornet ved bakken eksisterer fremdels, men gir lite respons på tester. Tenker det er svært få steder man nå har mulighet til å påvirke dette laget som skiløper. Muligheter for mer snø i dagene fremover gjør at det vil dannes nye fokksnølag og det vil bli små endringer i situasjonen. Forecast correct

Tests

LBT@7cm Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 600 masl

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ca 5cm nysnø igår, snødde nye 5cm mens jeg gravde profil. Snør fremdeles. Det er skiføre fra ca 400m og i skjermede formasjoner er det tildels veldig fint skiføre. Noen utsatte formasjoner er avblåst i høyden, men ellers varierer snødybden overtregrensa mellom 50-150cm.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm 4F PP/DF 2 mm/0 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm/1 mm D, 5 cm P MFcr 1 mm/2 mm M, 93 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FCxr 3 mm/0 mm D -2.3 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm, -1.1 °C @ 50 cm, -0.6 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 170 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 203325

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

17.12.2019 kl. 08:32

195 masl

LarsO@obskorps (****)

Weather

No precipitation 0 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

1 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 100 masl Crust Dry

ObsID: 203295

Indre Fjordane / Stryn

Snow

16.12.2019 kl. 13:10

1018 masl

Henrik@NGI (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -6.1 °C 5 m/s from SW ↗ 90% clouds

Tests

LBT@44cmQ3 Medium kraftpåføring, 7 slag

Snow Cover

75 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Notes

Sprengt i Sætreskarsfjellet øst idag. Ingen skred

Snow Profile

10 cm F DF/PP 1 mm/2 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm/1 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 2 mm/2 mm M, 6 cm K MFcr D, 10 cm P RG 0 mm/1 mm D, 3 cm K MFcr D, 12 cm 4F FC/FCso 2 mm/3 mm M -5.9 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -2.8 °C @ 20 cm, -1.6 °C @ 30 cm, -1.1 °C @ 38 cm, -0.6 °C @ 51 cm, 0 °C @ 75 cm

ObsID: 202300

Indre Fjordane / Storefonnhyrna

Snow

16.12.2019 kl. 11:00

1432 masl

Henrik@NGI (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Henrik Langeland/NGI Comment:  Tatt fra Ospelitunnelen portal sør
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Henrik Langeland/NGI Comment:  Tatt fra Ospelitunnelen portal sør

Avalanche Observation

14. Dec 20:31 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1445 masl and ended at 342 masl 100 cm high and 200 m wide fracture Steep slope Usikker tidsangivelse, men antar at det gikk ifb med kraftig vind og noe snø i slutten av uke 50. Bruddkanten er fortsatt godt synlig og vurderes relativt "fersk". Bruddkant trolig høyere enn 100 cm noen steder. Størrelse 3 til 4

ObsID: 202301

Indre Fjordane / Stryn

Snow

15.12.2019 kl. 14:30

1109 masl

einar@nortindBOF (***)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 202176

Indre Fjordane / Volda

Snow

14.12.2019 kl. 15:22

1160 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  Comment:  PST45End i kantkorn lag mellom skarelag i midten av snødekket. For vedvarende svake lag betegnes ofte resultat under 50-60 cm som et aktivt lag. Dette virker være aktivt men ikke veldig sensitivt

Weather

-4.7 °C 3 m/s from E ← 50% clouds Flott relativt rolig vær. Halvskyet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt gir snødekket inntrykk av å være stabilt med lite spenninger. Kantkornet ved bakken er fuktig under 900-1000 moh. Over dette er generelt snødekket så tykt at det er vanskelig å påvirke kantkornet ved bakken men det finnes selvfølgelig plasser der det kan være lettere. Kantkornlaget midt i snødekket virket ikke veldig aktivt men noen stabilitetstester ga utslag på dette. Fokksnøen ser ut til å ha lite spenninger i seg og være relativt vanskelig å løse ut. Kaldt stabilt vær gjør at vi må passe på utviklingen av kantkorn, ellers relativt stabile forhold. Forecast correct

Tests

CTM12@150cmQ3 Medium

LBT@150cmQ3 Medium

ECTX Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 700 masl Lite spenninger i snødekket. Generelt stabilt og vanskelig å løse ut men det kan finnes noen plasser der det går.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, W, NW above 1000 masl Dette er lettere å løse ut enn kantkorn i bunn. Får følge med på hvordan det utvikles. Temperaturgradienten er relativt lav men det er litt fukt tilgjengelig der nede. PST gikk på 45 cm i dette laget. Mindre enn 50-60 er generelt å regne som et aktivt vedvarende svakt lag, men det er ikke veldig aktivt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket er preget av vind fra flere retninger fortrinnsvis fra nord og etterpå fra sør. Heng som er beskyttet fra sørlig vind har mykere snø og mer innblåst snø. I skogen er det fin kjøresnø med 5-10 cm myk snø oppå skare. Lenger opp er det svært varierende forhold med varierende vindpakket hardt, vindpakket mykt, gjennombrudd og myk snø. Den øvre halvparten av snødekket består av tørr fokksnø med 1f-P hardhet. Midt i snøpakken er det noen skarelag med kantkorn i mellom. I bunn er det godt utviklet kantkorn.

Snow Profile

6 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 16 cm P RG 0 mm/0 mm D, 27 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 6 cm P RG/MF 1 mm/0 mm D-M, 8 cm K MF 1 mm/0 mm D-M, 16 cm P RG 0 mm/0 mm D-M, 25 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -6.6 °C @ 0 cm, -5.1 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3.4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2.7 °C @ 60 cm, -2.5 °C @ 70 cm, -2.3 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -1.7 °C @ 100 cm, -1.5 °C @ 110 cm, -1.2 °C @ 120 cm, -1 °C @ 130 cm, -0.8 °C @ 140 cm, 0.7 °C @ 150 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 202067

Indre Fjordane / Volda

Snow

14.12.2019 kl. 13:08

883 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Gustav@NVE

Weather

Tests

ECTN15@15cmQ3 Good Brudd i fokksnø

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry 50 cm tørr fokksnø oppå skarelag fra tidligere mildvær.. Fortsatt fuktig kantkorn I bunn på denne høyden

ObsID: 202051

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.12.2019 kl. 12:25

1119 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Trollebotnen og Søthaugfjellet. Meir snøfokk frå desse områda ved breen enn her.
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Varierande skydekke, nokon solgløtt på nordsida av Jølstravatnet
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lettare skydekke mot vest
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar og vindskare
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snødekket er prega av kraftig vind dei siste dagane
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skavlete fokksnø på vindutsatte parti
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 10 m/s from S ↑ 40% clouds Periodevis kraftig vind over skoggrensa. Lett snøfokk langs bakken (ikkje så mykje laus snø tilgjengeleg) Ser ut som det er meir snøfokk frå toppane ved Grovabreen der det er store henteområder.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Men ferske flakdannelsar med mjukare snøoverflate vil være lett å løyse ut. Kantkornlaget ved bakken er generelt vanskeleg å påvirke. Der det fortsatt er laus snø tilgjengeleg for vindtransport vil det danne seg nye ustabile lagdelingar i den ferske fokksnøen, og her vil det fortsatt være lett å løyse ut flakskred. Ellers har fokksnøen frå dei siste dagane stabilisert seg raskt. Forecast correct

Tests

CTH27@10cmQ2 Good

LBT Ikkje brudd

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Kantkornlaget ved bakken ligg mange plassar djupt under mykje fokksnø og er vanskeleg å påvirke. Der det er tynnare snødekke kan det være muleg å påvirke dette laget.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 500 masl Vil være lett å løyse ut der det er ferske, mjuke flak

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Er fortsatt vindtransport i ein del områder med større omkringliggande henteområder.

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Over skoggrensa avblåste ryggar og utsatte parti med vindskare. Ellers varierande med bærande fokksnø, skavlete fokksnø og mjukare fokksnø i leformasjonar.

Avalanche Activity

14. Dec. During the day No avalanche activity Såg ingen ferske skred. (Gjekk litt til sides frå der det var rapport inn eit skred i går kveld)

Snow Profile

10 cm 1F DFdc 1 mm D, 2 cm 4F-1F DFdc 1 mm D, 70 cm P DFdc 1 mm D, 30 cm 1F RG 1 mm D, 50 cm 4F-1F RG 1 mm D -6.7 °C @ 0 cm, -5.3 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4.1 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -3.1 °C @ 70 cm, -3.1 °C @ 80 cm, -2.9 °C @ 90 cm, -2.8 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 110 cm, -2.4 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 202053

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.12.2019 kl. 11:50

327 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  pmbakke@nortind Comment:  Utsikt mot Gallen, Fonn Foto: Bård Arne Svidal
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  pmbakke@nortind

Avalanche Activity

14. Dec. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes Vanskeleg å sei akkurat kor skredet har starta og størrelse.

ObsID: 202050

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

14.12.2019 kl. 09:43

581 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Myklebust/Dvergsdalsdalen mot vest. Lett skydekke
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Dvergsdalsdalen mot nordaust.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Svidalen og Tindefjellet. Snøgrense på ca 3-400 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøoverflata er prega av vinden heilt ned i dalen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste tre og vindpåvirka snødekke
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar og toppar i høgda

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from E ← 25% clouds Lettskya, vind i høgda

Snow Cover

35 cm in total 0 cm new snow Snow line at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry På 600 moh ein såle av våt/fuktig smelteomvandla snø med fleire skarelag i bunn. Så eit fuktig skarelag frå siste mildvêr med 15 cm tørr snø øverst. Snøoverflata er prega av vinden dei siste dagane heilt ned i dalen. I høgda avblåste ryggar.

ObsID: 202009

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.