Avalanche forecast for Indre Fjordane Thursday 2019-04-18

2
Moderate
Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-7 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the evening.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-4 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / NAUSTDAL

Snow

18.04.2019 kl. 14:57

1181 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  1180 moh mot nord. Begynnande fasettering i det lause laget i den gamle fokksnøen, men ingen brudd. Fokksnøen frå siste snøfall i begynnelsen av månaden heng godt i saman, og festar godt mot den gamle gjenfryste snøpakka

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small E, SE, S, SW, W above 700 masl Soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt terreng

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabilt snødekke. Høgare temperatur og ingen nattefrost gir eit mjukare snødekke, og det blir lettare å løyse ut små våte skred i bratt terreng. Der ein ser sprekker i snødekket må ein være obs på glideskred der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag Liten endring Forecast too high

Avalanche Activity

18. Apr. During the day No avalanche activity

Tests

CTN Good Ingen brudd.

ObsID: 191760

Indre Fjordane / NAUSTDAL

Snow

18.04.2019 kl. 13:50

953 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt vått snødekke i skogen nordvendt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande snødekke frå ca 700 moh, snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sandfjellet på ca 1050 moh, tørr vindpåvirka snø i skjerma formasjonar

Tests

CTN Good 25 cm fokksnø som er blyantfast til fingerfast oppå gammalt gjenfryst snødekke. Fokksnøen er fuktig etter høgare temperatur siste døgn, begynnande fasettering ned mot gammalt gjenfryst snødekke, men gir ikkje utslag.

Weather

5 m/s from SE ↖ 90% clouds Tynt slør av høge skyer. Periodevis vind frå søraust.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 500 masl Crust Moist Tynt snødekke nordvendt frå ca 450-500 moh. Høgare snøgrense i sørvendt terreng og i ytre delar av regionen. Pga høgare temperatur i natt var det ikkje fryst på nordvendt på formiddagen i dag, slik det har vore tidlegare i veka. Vått snødekke opp til 700 moh. Frå 700 moh varierande snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø. Frå 1000-1100 moh og oppover fortsatt tørr snø nordvendt. Vekslande snøoverflate med avblåst skare, bærande fokksnø og lausare lett vindpåvirka snø i skjerma formasjonar.

ObsID: 191753

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

18.04.2019 kl. 13:00

1367 masl

halvor_d@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  halvor_d@nortind Comment:  Fra Daurmål i Gloppen mot nord, Mykelbustbreen til høyre i bilde
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  halvor_d@nortind Comment:  Fra Daurmål i Gloppen mot NV. Breimsvatnet i front med Botnafjellet i front.

Snow Cover

Snow line at 700 masl Wet Fra

ObsID: 192523

Indre Fjordane / NAUSTDAL

Snow

18.04.2019 kl. 11:29

414 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest, tynt slør av høge skyer
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot søraust. Sandfjellet

Weather

No precipitation 10 °C 40% clouds Lettskya fint vêr, høge skyer

ObsID: 191679

Indre Fjordane / STRYN

Snow

17.04.2019 kl. 14:50

1379 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Temmelig grov skareoverflate. Når den først smelter gir det ganske mye løssnø på hardt underlag, som lett gir utglidning i bratt terreng.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Eldre østvendt bruddkant 1380.

Weather

-1 °C 4 m/s from S ↑ 5% clouds Fortsatt kjølig i høyden. Oppsmelting kun på innstråling.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ganske oversiktlige forhold med stabil base, så oppfuktning bør være lett å vurdere. Obs der skaren er grovest, ettersom den frigjør en større mengde snø når den «plutselig» smelter på hardt underlag. Temperaturøkning kompenseres muligens av mindre sol, men høyere nullisoterm øker forventet skredstørrelse på våte løssnøskred. Forecast correct

Tests

CTN Good 1350NØ

ECTX Good 1200NV

ECTX Good 1380 N

Snow Cover

210 cm in total Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 800 masl Crust Dry Snøoverflate i høyden er varianter av solskare, tildels temmelig grov og luftig. Kjølige netter og tørr luft bidrar til lite oppfuktning i dybden annet enn nederst og rett solvendt. Tørrsnø under skare i skyggesider har stort sett satt seg godt (P og K, innimellom 1F). Laget som har vært kandidat for noe oppbyggende omvandling i høye nordhellinger er mellom skarelag på 10-20 cm, men får ingen respons på 12-1400m og ikke tydelige kantkorn, selv om det er et løst lag. Observerte lignende lagdeling med mer kantkorn på 16-1700 m N Strynefjellet, men dette kvalifiserer ikke som skredproblem utfra hva jeg har sett. Grensen for ren vårsnø har vel foreløpig steget til ca 800. Observert få glippesprekker.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger Possible 1 - Small Widespread steep slopes SE, S, SW

ObsID: 191605

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

17.04.2019 kl. 13:23

1242 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jan@nordfjordfhs

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 191576

Indre Fjordane / STRYN

Snow

16.04.2019 kl. 23:12

887 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sunnivsk

Avalanche Activity

16. Apr. During the day Loose wet avalanche One (1). Spontaneous release S Usikker på om det har gått i dag, men såg relativt ferskt ut. Sjå bilete. Vanskeleg å sjå om det er vått flak eller laussnø.

ObsID: 191470

Indre Fjordane / Hjortedalen

Snow

16.04.2019 kl. 13:30

545 masl

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Små solskred i nokre bratte heng i sørsider

Weather

No precipitation 9 °C 4 m/s from N ↓

Avalanche Danger Assessment

Liten skredfare, pga. stabilt vær med varme temperaturer som har ført til et stabilt snødekke. Temperaturene ser ut til å bli høyere fremover som kan gjøre snøen mer våt og kan forårsake glidesprekker og små våte løssnøskred i bratte heng. Forecast correct

Snow Cover

106 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 300 masl Wet loose snow Wet

Avalanche Activity

16. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Above 2500 masl

Tests

ECTX Good

Snow Profile

5 cm F MF 0 mm/0 mm, 12 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 10 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 8 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 18 cm P MF 0 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm

ObsID: 191446

Indre Fjordane / Grasdalen - Infralyd 2018

Snow

16.04.2019 kl. 10:14

894 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  NGI Comment:  Skredavsetningnene som vises i bildet fra 16.4.2019 er gamle. Skred fra sprenging denne dagen nådde ikke inn i bildeutsnittet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Plott fra infralydsignaler, viser 4 sprengninger, hvorav ett førte til et slite skred.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bilde fra webkamera på Kvitenova dagen etter, viser et lite skred fra sprengingen (se øvre høyre kant).

Avalanche Observation

16. Apr 10:14 1 - Small E-facing Fire sprenginger fra Sætreskardsfjellet (i følge infralyd) førte til ett lite skred (i følge varsel fra NGI). Algoritmene antyder at skredet gikk kl. 10:14:26 (med varighet 14 sek).

ObsID: 192097

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

15.04.2019 kl. 19:55

1021 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Pent vær. Snødekke fra skaret på ca 800moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke fra ca 450moh sydvendt.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  SV vendt side toppene bak er 1000-1100moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bilde ned mot Helgheimstølen. Bilde er tatt fra ca700moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Østlig ca 800moh. Snødybde er 195cm. Gravd 100cm består av harde smelteformer / skarelag , blyant - kniv.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Trolig eldre vått flakskred / glideskred. Så også en del eldre våte løssnøskred.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small S, SW above 500 masl Pga solen. Faren øker utover dagen. Særlig i området med klippe/stein bak.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 0 m/s Pent vær. Målte pluss 6 nå på 350moh kl 19. Det er døgn variasjon i lufttemperatur. Ingen skyer gir stor utstråling på nettene.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vært på tur opp til 1022moh. Opp dit består dekke kun av harde smelteformer/skarelag. Uten noe opphoping av vann. Føles stabilt. Solen mykner topoen av smelteformene, utover dagen i solsider - skredfaren øker. Men gir også fint vårlig skiføre. Høyt til fjells i nordsider kan man trolig finne mer vinterlig snø, med lagdelinger. Men skal trolig høyt og nordlig. Snødekke er inne i en stabiliserende trend. Spesielt i syd sider. Høyere temperaturer øker faren for våte skred. Men inntil vi for høyere spesielt nattetemperaturer holdes skredfaren lav.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 450 masl Crust Dry Snøgrense ligger på rundt 450moh, høyere i sydlig. Det er bærende skare som myknes opp på dagen i solsider. Bare rabber og åpne bekker til ca 700-800moh.

Avalanche Activity

15. Apr. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm K IF 0 mm/0 mm, 9 cm P- MFcl 0 mm/0 mm M-W, 90 cm P/K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm M Ikke gravd til bakken. 195cm snø på stedet. Østlig ca 800moh. Profilen er noe forenklet.

ObsID: 191348

Indre Fjordane / Hornindal Skisenter

Snow

15.04.2019 kl. 15:59

420 masl

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S above 700 masl

Danger Sign

Quick temperature change Høg temperaturstigning siste veka, og ferske solskred i sør-aust vendte heng

Weather

No precipitation 8 °C 3 m/s from N ↓

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vurderer skredfaren til lav sidan det ikkje var nokon svake lag i snøen. Dei siste dagane har det vore varme temperaturar, sol og ingen nedbør som har stabilisert snødekket. I bratte heng kan det forekomme små våte laussnøskred utover dagen ettersom sola varmar. Vêret som er meldt framover er høgare temperaturar og tettare skydekke med ingen nedbør. Skredproblemet vil då mest sannsynleg vere likt som no framover. Forecast correct

Snow Cover

76 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 300 masl Wet loose snow Very wet

Avalanche Activity

15. Apr. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S. Above 700 masl

Tests

ECTX Good

Snow Profile

10 cm F MF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm, 15 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 0.7 cm K IF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 0.5 cm K IF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 0.3 cm K IF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm M

ObsID: 191327

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.