Avalanche forecast for Indre Fjordane Wednesday 2019-03-20

3
Considerable
Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

7 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to moderate gale from the south during the afternoon.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to moderate gale from the south during the evening.
-7 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / FØRDE

Snow

20.03.2019 kl. 08:09

3 masl

Ronny@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ronny@NVE Comment:  Bygeveir med tidvis mykje nedbør og vind

Weather

ObsID: 187197

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

19.03.2019 kl. 12:31

806 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

19. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation 2 °C 7 m/s from SE ↖ 70% clouds Tilskyende utover dagen.

Danger Sign

Recent cracks Oppsprekking rundt skiene i ferske fokksnøflak,

Recent snowdrift

Snow Cover

110 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Bart under ca 400moh. Kraftig snøfokk over toppene idag, utsatte steder er avblåst ned til gammel skare eller barmark.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Dette problemet er litt utfordrende å si noe generelt om. Utbredelsen er vanskelig å anslå og variasjonen i utløsbarhet er stor.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 800 masl I hovedsak de ferske fokksnøflaka som utgjør problemet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det pågår stor snøtransport i høyfjellet og de ferske flakene som dannes er ganske sensitive. Eldre fokksnø fremstår stabil, men kan muligens rives med om det går skred i ferske fokksnøflak. Kantkorn rundt gammel skare fins fremdeles, men det er store variasjoner i utbredelse og hvor mye som skal til for å påvirke dette. Tilsammen gir det en krevende situasjon i høyfjellet. Vinden skal fortsette, det er meldt mye nedbør og temperaturstigning gir ingen bedring i nærmeste fremtid. Forecast correct

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed

ObsID: 187114

Indre Fjordane / Bjørga

Snow

19.03.2019 kl. 12:30

1225 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Weather

No precipitation 14 m/s from S ↑ 70% clouds Mykje mindre skydekke enn meldt. Sola i fjeset heile dagen! 10% skydekke med høye (cirrus) skyer kl.09.00 tettnet til rundt 12, men kun med høye skyer. God sikt heile dagen

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 800 masl

Notes

Vinden var aktiv i dag, mykje føyking på toppane rundt, og rullende snø på bakken. Veldig sterke vindkast over 1000m, sjølv om turen gjekk greit i le av den verste vinden. Tok kun enkle håndtester oppover normalvegen mot Bjørga. Det ligger ca 20-30 cm med tørr snø oppå skarelaget og det gamle snødekket. Dei øvre 10 cm løsna lett i eit lag av nedføyka nysnø. Ned mot skaren var det eit lag med kantkorn. Dette var tykt (ca 5 cm) med små korn, omlag 1mm. Gav Q3 brudd. Ingen drønn eller skytande sprekker

ObsID: 187145

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

19.03.2019 kl. 10:09

192 masl

LarsO@obskorps (****)

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s from SE ↖ 10% clouds Tilskyende fra sør.

ObsID: 187019

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

18.03.2019 kl. 19:39

1114 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  1110 moh mot søraust
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot aust
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lite snø under skoggrensa i bratt solvendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke i skogen
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande snøoverflate med fokksnø og avblåste ryggar
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Olahansen mot Skryklingedalen i sør

Avalanche Activity

18. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation 1 °C 8 m/s from N ↓ 40% clouds Lettskya fint vêr i dag. Var tjukkare skydekke mot Nordfjord og indre delar av Jølster. Periodevis vind over skoggrensa. 1 plussgrad ved bilen når eg starta kl 17, og - 4 etter turen. Oppklarning og stjerneklart på heimvegen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vore vindtransport frå nordleg retning

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Tynt snødekke frå ca 400 moh. Lite snø i bratt sørvendt terreng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga vind, avblåste ryggar ned på lyngen eller til gammal skare. Ellers vekslande snødekke med bærande fokksnø, og lausare fokksnø i leformasjonar. I enkelte skjerma formasjonar kan det være rimlag i fokksnøen, og ein del stader svake lag av små kantkorn mellom det gamle gjenfryste snødekket og overliggande fokksnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Lettast å løyse ut der overliggande snødekke er tynt og fokksnøen mjuk.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW, W above 600 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finst både svake lag innad i fokksnøen (nokon stader iblanda rimkrystallar) og kantkornlag ned mot det gamle gjenfryste snødekket som ein kan løyse ut, men forholdsvis begrensa str på flaka i området eg observerte. Fokksnøen stabiliserar seg raskt, men der det er rimkrystallar i det svake laget vil det ta lenger tid. Kantkornlaget vil fortsatt være problematisk. Fint vêr først på dagen i morgon, kan gi enkelte solutløyste skred i bratt terreng der snødekket blir oppvarma av sola. Dersom det kjem mykje nedbør slik det ser ut mot kvelden i morgon, vil det i kombinasjon med vind gi aukande faregrad til 3 - betydeleg utover kvelden og natta. Dette kan og føre til større skred utløyst i kantkornlaget pga ny pålagring og større belastning på snødekket. Forecast correct

Tests

CTM12@37cmQ1 Medium Svakt lag av små kantkorn som ligg på det gamle gjenfryste snødekket.

CTE3@16cmQ1 Poor Brudd i laust lag i fokksnøen. Fann noko rimkrystallar i laget som bryt.

ObsID: 186949

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

18.03.2019 kl. 17:25

704 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Har kommet rundt 5 cm nysnø som er avsatt med litt vind slik at det ligger mellom 0 og 15 cm nysnø i terrenget. Snødekket består fra bunn av gammel smelteskare, kantkornlag, skarelag, kantkornlag, 7cm fokksnø, kantkornlag, 10cm 1F fokksnø, mulig rimlag, 10cm 4F fokksnø/delvis nedbrutt og 5cm F nysnø. Komplisert og lite gunstig snødekke. Se bilde. Brudd i mistenkt rimlag på bilde. (hadde ikke lupe med meg og så ikke tydelige rimkrystaller)

ObsID: 186938

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

18.03.2019 kl. 12:02

843 masl

HaraldO (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  HaraldO
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

17. Mar 12:03 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released W-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow Lee side Skred truleg gått søndag 17. Mars. Truleg ferske fokksnøflak som har løsna.

ObsID: 186944

Indre Fjordane / Staurinibba

Snow

18.03.2019 kl. 09:00

1360 masl

Skåden (Unknown)

Avalanche Observation

18. Mar 08:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released -facing Avalanche release at 1291 masl and ended at 1082 masl Poor bonding between crust and overlying snow 100 cm high and 200 m wide fracture Steep slope

ObsID: 186929

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

17.03.2019 kl. 16:42

832 masl

a.slatten (Unknown)

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred.

Notes

Lite til middels flakskred gått ut mot vest. Naturleg utløyst, mest truleg pga sola som kom fram. Mykje vind på topp og rygg. Fokksnø for langt nedover sida.

ObsID: 186793

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.