Avalanche forecast for Indre Fjordane Monday 2019-03-18

2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions above treeline. Be careful of recently loaded wind slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to strong breeze from the northeast during the afternoon.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from north.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

18.03.2019 kl. 19:39

1114 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  1110 moh mot søraust
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot aust
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lite snø under skoggrensa i bratt solvendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke i skogen
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande snøoverflate med fokksnø og avblåste ryggar
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå Olahansen mot Skryklingedalen i sør

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finst både svake lag innad i fokksnøen (nokon stader iblanda rimkrystallar) og kantkornlag ned mot det gamle gjenfryste snødekket som ein kan løyse ut, men forholdsvis begrensa str på flaka i området eg observerte. Fokksnøen stabiliserar seg raskt, men der det er rimkrystallar i det svake laget vil det ta lenger tid. Kantkornlaget vil fortsatt være problematisk. Fint vêr først på dagen i morgon, kan gi enkelte solutløyste skred i bratt terreng der snødekket blir oppvarma av sola. Dersom det kjem mykje nedbør slik det ser ut mot kvelden i morgon, vil det i kombinasjon med vind gi aukande faregrad til 3 - betydeleg utover kvelden og natta. Dette kan og føre til større skred utløyst i kantkornlaget pga ny pålagring og større belastning på snødekket. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vore vindtransport frå nordleg retning

Tests

CTM12@37cmQ1 Medium Svakt lag av små kantkorn som ligg på det gamle gjenfryste snødekket.

CTE3@16cmQ1 Poor Brudd i laust lag i fokksnøen. Fann noko rimkrystallar i laget som bryt.

Weather

No precipitation 1 °C 8 m/s from N ↓ 40% clouds Lettskya fint vêr i dag. Var tjukkare skydekke mot Nordfjord og indre delar av Jølster. Periodevis vind over skoggrensa. 1 plussgrad ved bilen når eg starta kl 17, og - 4 etter turen. Oppklarning og stjerneklart på heimvegen.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Tynt snødekke frå ca 400 moh. Lite snø i bratt sørvendt terreng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga vind, avblåste ryggar ned på lyngen eller til gammal skare. Ellers vekslande snødekke med bærande fokksnø, og lausare fokksnø i leformasjonar. I enkelte skjerma formasjonar kan det være rimlag i fokksnøen, og ein del stader svake lag av små kantkorn mellom det gamle gjenfryste snødekket og overliggande fokksnø.

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Lettast å løyse ut der overliggande snødekke er tynt og fokksnøen mjuk.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW, W above 600 masl

ObsID: 186949

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

18.03.2019 kl. 17:25

704 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Har kommet rundt 5 cm nysnø som er avsatt med litt vind slik at det ligger mellom 0 og 15 cm nysnø i terrenget. Snødekket består fra bunn av gammel smelteskare, kantkornlag, skarelag, kantkornlag, 7cm fokksnø, kantkornlag, 10cm 1F fokksnø, mulig rimlag, 10cm 4F fokksnø/delvis nedbrutt og 5cm F nysnø. Komplisert og lite gunstig snødekke. Se bilde. Brudd i mistenkt rimlag på bilde. (hadde ikke lupe med meg og så ikke tydelige rimkrystaller)

ObsID: 186938

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

18.03.2019 kl. 12:02

843 masl

HaraldO (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  HaraldO
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

17. Mar 12:03 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released W-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow Lee side Skred truleg gått søndag 17. Mars. Truleg ferske fokksnøflak som har løsna.

ObsID: 186944

Indre Fjordane / Staurinibba

Snow

18.03.2019 kl. 09:00

1360 masl

Skåden (Unknown)

Avalanche Observation

18. Mar 08:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released -facing Avalanche release at 1291 masl and ended at 1082 masl Poor bonding between crust and overlying snow 100 cm high and 200 m wide fracture Steep slope

ObsID: 186929

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

17.03.2019 kl. 16:42

832 masl

a.slatten (Unknown)

Notes

Lite til middels flakskred gått ut mot vest. Naturleg utløyst, mest truleg pga sola som kom fram. Mykje vind på topp og rygg. Fokksnø for langt nedover sida.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred.

Avalanche Activity

17. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release

ObsID: 186793

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

16.03.2019 kl. 13:41

1301 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps

Tests

ECTX Good 1200 m S. Kantkorn under tørrsnøflak (15 cm) har vært soloppvarmet.

ECTN27@15cmQ1 Medium 1230 N. Skiktdeling i hard fokksnø. Ikke rim.

ECTX Good Testet over bruddkant på skred fjernutløst sist søndag 1200 m S. Kantkornlag er tydeligere enn forrige helg, men blokken krever tilleggsbelastning noe utover skalaen før den kommer.

ECTP25@40cmQ1 Medium 1150 N. Bryter i kantkorn over mildværskare men også Q1 brudd 10 cm med noe rim. Klarte knapt å tråkke løs flak uten understøtte.

Weather

Snow -4 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds Klarvær i morges og en del rim i beskyttede områder, så det forsegles muligens av den lille bygenedbøren.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt noe stabilisering siden forrige helg, med noen nye nordvendte problemer siden tirsdag. Kompleks og variert situasjon som krever litt erfaring og forsiktighet. Ingen raske endringer. Løssnø tilgjengelig for vindtransport. Forecast correct

Snow Cover

320 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Variert snødekke i høyden, med en rekke ulike skikt på ulike steder. Fokksnøflak ligger i de fleste himmelretninger mens rygger har ru isete overflate med lett nysnø oppå (avblåst ned til to-tre uker gammel mildværsnø). Spenningen i sørvestlige flak dannet forrige helg har avtatt, selv om man finner de samme skiktene (i fokksnøen og Kantkorn over midværskare). Ganske tydelige små krystaller, men det virker likevel som det nå kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget. Nordvendte fokksnøflak fra tirsdag virker noe mindre stabile med opptil to ulike skiktdelinger i tillegg til kantkorn over mildværskare. En nordvendt skiktdeling Q1 på 10 cm ser ut til å ha noe rim, men bryter omtrent samtidig som kantkorn under på stor tilleggsbelastning. Sydhellinger er generelt ganske variert: Enkelte steder har det vært avblåst og kantkornlag har blitt soloppvarmet og oppfuktet før nytt tørrsnøflak har lagt seg over. Under 800 m er solomvandling merkbar.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Difficult to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, W, NW above 900 masl Litt gjetning på utbredelse og utløsbarhet. Gir mindre skred siden skikt er høyere oppe.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW above 900 masl Små til middels skredstørrelse

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

ObsID: 186571

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

16.03.2019 kl. 13:01

897 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lågt skydekke og bygevêr på morgonen.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Oppklarning og gløtt av sol utpå dagen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fokksnøen frå tirsdag ligg i fonner med 10 cm fuktig nysnø oppå

Weather

No precipitation -1 °C 4 m/s from NW ↘ 60% clouds Snøbyger i natt og på morgonen i dag. Regn i låglandet. Oppklarning og gløtt av sol siste timen.

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 300 masl Wet loose snow Moist Litt våt nysnø oppå det gamle smelteomvandla snødekket frå 300 moh. Terrenget her har vore meir i le for vinden som var tirsdag, laussnøen frå tidlegare er gjennomfukta, så det ligg ca 15 cm våt laussnø i skogen. Tørrare snø frå ca 700 moh. Over skoggrensa litt meir ujevnt snødekke oppå den gamle snøpakka. vinden tirsdag har lagt fokksnøen i fonner, men nysnøen som er komt etterpå er upåverka av vind. Ca 10 cm fuktig nysnø på 900 moh.

ObsID: 186549

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

15.03.2019 kl. 19:28

1102 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nord/nordvest 1100 moh.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Bærande fokksnø, brudd i begynnande kantkorn over skare/gjenfryst snødekke.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke med bare ryggar og tuer.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har vore utvikling av kantkornlag mellom den gamle skaren og overliggande fokksnø. Dette er hovudproblemet no. Fokksnøen frå tirsdag er her stabilisert utifrå det eg kunne sjå i dag. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Der det er kantkornlag mellom skaren og overliggande fokksnø, vil dette vedvare til det enten blir liggande djupt i snødekket, eller blir øydelagt av mildvêr. Det er litt nysnø tilgjengeleg for vindtransport. Kjem det nedbør av betydning i kombinasjon med vind vil det gi ustabile nysnøflak i leområder. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed Ikkje drønn eller andre faretegn på turen

Tests

CTM13@54cmQ2 Medium Brudd i begynnande kantkorn over skare. Olahansen 1100 moh mot nord/nordvest

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Tynt snødekke frå ca 400 moh, smelteomvandla og gjenfryst med eit tynt dryss nysnø oppå. Generelt lite snø med oppstikkande tuer og lyng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga kraftig vind tirsdag, og mange stader avblåst ned på gammal skare. Ellers eit tynt dryss nysnø oppå skaren. Dei plassane eg fann fokksnø frå tirsdag har denne samla seg i små, harde flak og fonner. Der var det også utvikling av kantkornlag mellom fokksnøen og det gamle gjenfryste snødekket.

Avalanche Activity

15. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det eg fann av kantkorn over skare, hadde harde fokksnøflak oppå som skal ein del til for å påvirke. Var også begrensa str. Men der den overliggande fokksnøen er mjukare eller tynnare vil det være lett å løyse ut. Og i områda som hadde mest snø tilgjengeleg for vindtransport, er det sannsynleg at det kan bli str 2.

ObsID: 186438

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

15.03.2019 kl. 18:06

794 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Overskya og lett snø i lufta

Tests

CTE12@27cmQ2 Medium 800 moh mot nord. Brudd i begynnande kantkorn over skare/gjenfryst snødekke. Fokksnøen over er bærande (blyantfast i toppen og gradvis mot 1F ned mot kantkornlaget)

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 95% clouds Tidlegare i dag for det meste skya oppholdsvær. I ettermiddag lett snøvêr

ObsID: 186426

Indre Fjordane / Støylsnova

Snow

15.03.2019 kl. 12:00

1012 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Snøføyk på toppane rundt, lite vind i lavlandet.

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from NW ↘ 85% clouds Høgare skydekke enn det værmeldinga skulle tilsi, nok sol til å få skygger og farge i fjeset.

Snow Cover

50 cm in total 0 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 200 masl. Layered snow begins at 200 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket er stort sett tørt. Eit tynt og mykt skarelag på overflaten av nysnøen, antakelig etter gårsdagens sol 5-20 cm nysnø som ligger oppå gammelt bærende snødekke. Kantkorn ikkje observert.

ObsID: 186423

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

15.03.2019 kl. 11:19

739 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kantkorna snø over skaren.

Weather

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium

ObsID: 186364

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.