Avalanche forecast for Indre Fjordane Sunday 2019-03-17

2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions. Be careful of recently loaded wind slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-12 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to strong breeze from the northeast during the afternoon.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

17.03.2019 kl. 16:42

832 masl

a.slatten (Unknown)

Notes

Lite til middels flakskred gått ut mot vest. Naturleg utløyst, mest truleg pga sola som kom fram. Mykje vind på topp og rygg. Fokksnø for langt nedover sida.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred.

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release

ObsID: 186793

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

16.03.2019 kl. 13:41

1301 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps

Weather

Snow -4 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds Klarvær i morges og en del rim i beskyttede områder, så det forsegles muligens av den lille bygenedbøren.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt noe stabilisering siden forrige helg, med noen nye nordvendte problemer siden tirsdag. Kompleks og variert situasjon som krever litt erfaring og forsiktighet. Ingen raske endringer. Løssnø tilgjengelig for vindtransport. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Difficult to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, W, NW above 900 masl Litt gjetning på utbredelse og utløsbarhet. Gir mindre skred siden skikt er høyere oppe.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW above 900 masl Små til middels skredstørrelse

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Tests

ECTX Good 1200 m S. Kantkorn under tørrsnøflak (15 cm) har vært soloppvarmet.

ECTN27@15cmQ1 Medium 1230 N. Skiktdeling i hard fokksnø. Ikke rim.

ECTX Good Testet over bruddkant på skred fjernutløst sist søndag 1200 m S. Kantkornlag er tydeligere enn forrige helg, men blokken krever tilleggsbelastning noe utover skalaen før den kommer.

ECTP25@40cmQ1 Medium 1150 N. Bryter i kantkorn over mildværskare men også Q1 brudd 10 cm med noe rim. Klarte knapt å tråkke løs flak uten understøtte.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

320 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Variert snødekke i høyden, med en rekke ulike skikt på ulike steder. Fokksnøflak ligger i de fleste himmelretninger mens rygger har ru isete overflate med lett nysnø oppå (avblåst ned til to-tre uker gammel mildværsnø). Spenningen i sørvestlige flak dannet forrige helg har avtatt, selv om man finner de samme skiktene (i fokksnøen og Kantkorn over midværskare). Ganske tydelige små krystaller, men det virker likevel som det nå kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget. Nordvendte fokksnøflak fra tirsdag virker noe mindre stabile med opptil to ulike skiktdelinger i tillegg til kantkorn over mildværskare. En nordvendt skiktdeling Q1 på 10 cm ser ut til å ha noe rim, men bryter omtrent samtidig som kantkorn under på stor tilleggsbelastning. Sydhellinger er generelt ganske variert: Enkelte steder har det vært avblåst og kantkornlag har blitt soloppvarmet og oppfuktet før nytt tørrsnøflak har lagt seg over. Under 800 m er solomvandling merkbar.

ObsID: 186571

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

16.03.2019 kl. 13:01

897 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lågt skydekke og bygevêr på morgonen.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Oppklarning og gløtt av sol utpå dagen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Fokksnøen frå tirsdag ligg i fonner med 10 cm fuktig nysnø oppå

Weather

No precipitation -1 °C 4 m/s from NW ↘ 60% clouds Snøbyger i natt og på morgonen i dag. Regn i låglandet. Oppklarning og gløtt av sol siste timen.

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 300 masl Wet loose snow Moist Litt våt nysnø oppå det gamle smelteomvandla snødekket frå 300 moh. Terrenget her har vore meir i le for vinden som var tirsdag, laussnøen frå tidlegare er gjennomfukta, så det ligg ca 15 cm våt laussnø i skogen. Tørrare snø frå ca 700 moh. Over skoggrensa litt meir ujevnt snødekke oppå den gamle snøpakka. vinden tirsdag har lagt fokksnøen i fonner, men nysnøen som er komt etterpå er upåverka av vind. Ca 10 cm fuktig nysnø på 900 moh.

ObsID: 186549

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

15.03.2019 kl. 19:28

1102 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nord/nordvest 1100 moh.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Bærande fokksnø, brudd i begynnande kantkorn over skare/gjenfryst snødekke.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke med bare ryggar og tuer.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen

Danger Sign

No signs observed Ikkje drønn eller andre faretegn på turen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har vore utvikling av kantkornlag mellom den gamle skaren og overliggande fokksnø. Dette er hovudproblemet no. Fokksnøen frå tirsdag er her stabilisert utifrå det eg kunne sjå i dag. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Der det er kantkornlag mellom skaren og overliggande fokksnø, vil dette vedvare til det enten blir liggande djupt i snødekket, eller blir øydelagt av mildvêr. Det er litt nysnø tilgjengeleg for vindtransport. Kjem det nedbør av betydning i kombinasjon med vind vil det gi ustabile nysnøflak i leområder. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det eg fann av kantkorn over skare, hadde harde fokksnøflak oppå som skal ein del til for å påvirke. Var også begrensa str. Men der den overliggande fokksnøen er mjukare eller tynnare vil det være lett å løyse ut. Og i områda som hadde mest snø tilgjengeleg for vindtransport, er det sannsynleg at det kan bli str 2.

Tests

CTM13@54cmQ2 Medium Brudd i begynnande kantkorn over skare. Olahansen 1100 moh mot nord/nordvest

Avalanche Activity

15. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Tynt snødekke frå ca 400 moh, smelteomvandla og gjenfryst med eit tynt dryss nysnø oppå. Generelt lite snø med oppstikkande tuer og lyng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga kraftig vind tirsdag, og mange stader avblåst ned på gammal skare. Ellers eit tynt dryss nysnø oppå skaren. Dei plassane eg fann fokksnø frå tirsdag har denne samla seg i små, harde flak og fonner. Der var det også utvikling av kantkornlag mellom fokksnøen og det gamle gjenfryste snødekket.

ObsID: 186438

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

15.03.2019 kl. 18:06

794 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Overskya og lett snø i lufta

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 95% clouds Tidlegare i dag for det meste skya oppholdsvær. I ettermiddag lett snøvêr

Tests

CTE12@27cmQ2 Medium 800 moh mot nord. Brudd i begynnande kantkorn over skare/gjenfryst snødekke. Fokksnøen over er bærande (blyantfast i toppen og gradvis mot 1F ned mot kantkornlaget)

ObsID: 186426

Indre Fjordane / Støylsnova

Snow

15.03.2019 kl. 12:00

1012 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Snøføyk på toppane rundt, lite vind i lavlandet.

Weather

No precipitation 0 °C 3 m/s from NW ↘ 85% clouds Høgare skydekke enn det værmeldinga skulle tilsi, nok sol til å få skygger og farge i fjeset.

Snow Cover

50 cm in total 0 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 200 masl. Layered snow begins at 200 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket er stort sett tørt. Eit tynt og mykt skarelag på overflaten av nysnøen, antakelig etter gårsdagens sol 5-20 cm nysnø som ligger oppå gammelt bærende snødekke. Kantkorn ikkje observert.

ObsID: 186423

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

15.03.2019 kl. 11:19

739 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kantkorna snø over skaren.

Weather

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium

ObsID: 186364

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

14.03.2019 kl. 16:58

994 masl

Kreke (Unknown)

Avalanche Observation

14. Mar 17:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small NE-facing Close to ridge Sett heimafrå

ObsID: 186229

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 13:23

1099 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Christer@obskorps
ObsID: 186180

Indre Fjordane / EID

Snow

14.03.2019 kl. 12:21

800 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 3 m/s from NW ↘ 50% clouds

ObsID: 186167

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 12:17

1170 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Christer@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Kun lokal oppsprekking rundt skia i lommer av fokksnø

Weather

No precipitation -5 °C 60% clouds Lokale skyer, men sterk solinnstråling midt på dag. Sola tok godt på snøen i sørlige heng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Observasjonsturen i dag gikk i grenseområdet mellom Sunnmøre og Indre Fjordane. Observasjonen er relevant for varslingsregion Sunnmøre. Det er begynnande kantkornutvikling over solskare og over og under fokksnølag. Det har vore sterk vind i området og snøen er ujevnt fordelt av vind. Det er og store lokale forskjellar i snødekket på grunn av innstråling av sol og utstråling på natt. Kantkornlag var mest aktive i sørlilg sektor. Undersøkte over og under øvre brotkant til to flakskred som gikk sist laurdag. Ingen spor av kantkorn eller rim mot gammalt snødekke/gliflate. Noko som tyder på at skredaktiviteten laurdag 9.mars på dette fjellet skuldast nedføyka løs nysnø Det har blåst sterkt og snødekket er ujevnt fordelt i terrenget. Det er litt løs bundet snø disponibelt til vindtransport, men ikkje mykje. Men fokksnøflak vil fortsatt vere eit skredproblem. Det er stor solinnstriåling på dagtid og det ser ut til å påverke temperaturgradient med veksling dag/natt som gir vidare utvikling av kantkorndanning Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 700 masl SKredproblemet er ikkje observert på denne turen, men det er tydelege teikn på vindtransport og det er løst bundet snø disponibelt for meir vindtransport. Så skredproblemet må vere med i vurderinga under ferdsel i fjellet

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Undersøkte ikkje nordleg sektor. Kantkornlaget var mest aktivt i sørlig sektor over solskare og vanskelegare å finne i austleg sektor. Men fann også begynnande kantkorn over og under fokksnølag. Men snødekket har store lokale variasjonar på grunn av vind. Dette påverkar både utbredelse av skredproblemet og skredstørrelse

Tests

ECTP15@22cmQ1 Poor Store lokale forskjeller i stabiliteten generelt på fjellet. Undersøkte over og under brotkanten til eit flakskred som gikk sist laurdag. Både over og under øvre brotkant fann eg aktivt kantkornlag av små krystaller over solskare. Stor lokal variasjon i kor mykje fokksnø og kor hard fokksnøen er.

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert på vegen frå Volda til Hornindal eller i terrenget som ein ser frå denne turen

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Det er temperaturstigning og solinnstråling utover dagen

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile Grov fleire profiler i fleire himmelretningar og kantkornlaget er mest aktivt, utbredt og utvikla i sørlig sektor. Men krystallane er små og vanskelege å kjenne igjen. Mest truleg er utberedelse i sørlig sektor på grunn av temperaturgradient mellom innstråling dag og utstråling natt. Det er også lokale forskjeller i snødistribusjon på grunn av ulike vindretningar

ObsID: 186166

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

14.03.2019 kl. 11:11

732 masl

Haakonschj (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound 2 drønn. Finn kantkorn som nevnt i varselet. Ectp11@35cm

ObsID: 186152

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 10:19

764 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Oppsprekking pga begynnende kant over og under tynt fokksnøflag

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Tørr snø der det er lite solinnstråling. Begynnende kant over og under tynn fokksnølag

ObsID: 186144

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 09:09

379 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Lettskya od periodevis sol.ca 1 cmnysnø på denne høgda

Weather

No precipitation 1 °C 70% clouds Ca 1 cm nysnø på denne høgda inatt. Det har sludda ved havnivå og snø frå ca 100moh

ObsID: 186110

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

14.03.2019 kl. 08:56

1416 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Ser bruddkant i sola i midten av bildet. Nesten på toppen av ryggen. Ser også restane av skredet som går inn i renna til høgre i bildet.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Fleire laussnøskred.

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). Spontaneous release Svært bratt terreng på svaberg. Heilt naturleg at det går der no, når det akkurat har snøa. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

14. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E Såg i frå vegen at det losna eit flakskred ca der som obspunktet er. Lett snøføyke på toppane. Svært bratt terreng i området rundt. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

ObsID: 186106

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.