Avalanche forecast for Indre Fjordane Thursday 2019-03-14

2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a skier. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin. Wind slabs in the alpine may also form avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to calm/light breeze from the south wednesday night.
-11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to breeze from the south during renoon.
-12 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

14.03.2019 kl. 16:58

994 masl

Kreke (Unknown)

Avalanche Observation

14. Mar 17:00 Dry slab avalanche 1 - Small NE-facing Close to ridge Sett heimafrå

ObsID: 186229

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 13:23

1099 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Christer@obskorps
ObsID: 186180

Indre Fjordane / EID

Snow

14.03.2019 kl. 12:21

800 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 3 m/s from NW ↘ 50% clouds

ObsID: 186167

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 12:17

1170 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Christer@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

14. Mar. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert på vegen frå Volda til Hornindal eller i terrenget som ein ser frå denne turen

Danger Sign

No signs observed Kun lokal oppsprekking rundt skia i lommer av fokksnø

Snow Profile

1 cm F PP 0 mm/0 mm, 16 cm P RG 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC/MF 0 mm/0 mm Skarelag Q1 brot i dette laget som er ei blanding mellom smelt/frys og kantkorn på toppen av solskare, 4 cm P MF 0 mm/0 mm, 23 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile Grov fleire profiler i fleire himmelretningar og kantkornlaget er mest aktivt, utbredt og utvikla i sørlig sektor. Men krystallane er små og vanskelege å kjenne igjen. Mest truleg er utberedelse i sørlig sektor på grunn av temperaturgradient mellom innstråling dag og utstråling natt. Det er også lokale forskjeller i snødistribusjon på grunn av ulike vindretningar

Weather

No precipitation -5 °C 60% clouds Lokale skyer, men sterk solinnstråling midt på dag. Sola tok godt på snøen i sørlige heng

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 700 masl SKredproblemet er ikkje observert på denne turen, men det er tydelege teikn på vindtransport og det er løst bundet snø disponibelt for meir vindtransport. Så skredproblemet må vere med i vurderinga under ferdsel i fjellet

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Undersøkte ikkje nordleg sektor. Kantkornlaget var mest aktivt i sørlig sektor over solskare og vanskelegare å finne i austleg sektor. Men fann også begynnande kantkorn over og under fokksnølag. Men snødekket har store lokale variasjonar på grunn av vind. Dette påverkar både utbredelse av skredproblemet og skredstørrelse

Tests

ECTP15@22cmQ1 Poor Store lokale forskjeller i stabiliteten generelt på fjellet. Undersøkte over og under brotkanten til eit flakskred som gikk sist laurdag. Både over og under øvre brotkant fann eg aktivt kantkornlag av små krystaller over solskare. Stor lokal variasjon i kor mykje fokksnø og kor hard fokksnøen er.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Observasjonsturen i dag gikk i grenseområdet mellom Sunnmøre og Indre Fjordane. Observasjonen er relevant for varslingsregion Sunnmøre. Det er begynnande kantkornutvikling over solskare og over og under fokksnølag. Det har vore sterk vind i området og snøen er ujevnt fordelt av vind. Det er og store lokale forskjellar i snødekket på grunn av innstråling av sol og utstråling på natt. Kantkornlag var mest aktive i sørlilg sektor. Undersøkte over og under øvre brotkant til to flakskred som gikk sist laurdag. Ingen spor av kantkorn eller rim mot gammalt snødekke/gliflate. Noko som tyder på at skredaktiviteten laurdag 9.mars på dette fjellet skuldast nedføyka løs nysnø Det har blåst sterkt og snødekket er ujevnt fordelt i terrenget. Det er litt løs bundet snø disponibelt til vindtransport, men ikkje mykje. Men fokksnøflak vil fortsatt vere eit skredproblem. Det er stor solinnstriåling på dagtid og det ser ut til å påverke temperaturgradient med veksling dag/natt som gir vidare utvikling av kantkorndanning Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Det er temperaturstigning og solinnstråling utover dagen

ObsID: 186166

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

14.03.2019 kl. 11:11

732 masl

Haakonschj (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound 2 drønn. Finn kantkorn som nevnt i varselet. Ectp11@35cm

ObsID: 186152

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 10:19

764 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Oppsprekking pga begynnende kant over og under tynt fokksnøflag

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Tørr snø der det er lite solinnstråling. Begynnende kant over og under tynn fokksnølag

ObsID: 186144

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

14.03.2019 kl. 09:09

379 masl

Christer@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Christer@obskorps Comment:  Lettskya od periodevis sol.ca 1 cmnysnø på denne høgda

Weather

No precipitation 1 °C 70% clouds Ca 1 cm nysnø på denne høgda inatt. Det har sludda ved havnivå og snø frå ca 100moh

ObsID: 186110

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

14.03.2019 kl. 08:56

1416 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Ser bruddkant i sola i midten av bildet. Nesten på toppen av ryggen. Ser også restane av skredet som går inn i renna til høgre i bildet.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Fleire laussnøskred.

Avalanche Activity

14. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). Spontaneous release Svært bratt terreng på svaberg. Heilt naturleg at det går der no, når det akkurat har snøa. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

14. Mar. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E Såg i frå vegen at det losna eit flakskred ca der som obspunktet er. Lett snøføyke på toppane. Svært bratt terreng i området rundt. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

ObsID: 186106

Indre Fjordane / EID

Snow

13.03.2019 kl. 14:25

1126 masl

OleNy@nordfjordfhs (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 0 °C 2 m/s from SW ↗ 50% clouds

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 600 masl Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Observation

13. Mar 10:00 Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released SE-facing Buried weak layer of new snow 20 cm high and 100 m wide fracture Steep slope Mye vindtransport har samlet mye snø siste døgn. Naturlig utløst, men det har vært skikjørere like ved. Det går spor ski høyre for skredet, men det ser ut til å være i mindre bratt terreng og er mest sannsynlig lagt etter skredet har funnet sted.

Incident

Snow Did not affect anything Ski resort

ObsID: 186017

Indre Fjordane / EID

Snow

12.03.2019 kl. 12:54

997 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm F PP/FCso 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm Laget fortsetter til bakken, total snødybde 130cm. Snøprofil fra leområde.

Weather

No precipitation -3 °C 15 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snø i lufta. Mye vind, snøfokk og generelt en guffen dag på fjellet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, SW, W, NW above 600 masl Representativt for de ferske flaka dannet siste døgn på vind fra SØ. De eldre flaka ligner, men løsner ikke like lett.

Tests

ECTP1@30cmQ1 Poor Løsner på nedføyket løs snø iblandet små kantkorn.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er mye bær og stor snøtransport i høyfjellet, noe som legger opp myke fokksnøflak i nye himmelretninger. De løsner svært lett og viser god forplantning. Flakene som ble dannet i helga er noe stabilisert, men fremdeles ganske lett å løse ut. Begynnende kantkorn mellom fokksnø lag og stedvis antydning til rim, men foreløpig ligger disse iblandet løs snø. Til sammen er det derfor en kompleks situasjonen som trenger tid på å stabiliseres. Veivalgene i nærheten av skredterreng bør være særs gode! Det trengs rolige vær før stabilisering kan starte. Pågående skredvær. Kommer flere detaljer når jeg har komt meg i hus.

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Moderat snøfokk, mest pga litt mindre snø tilgjengelig for transp enn i helga.

ObsID: 185785

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

12.03.2019 kl. 11:15

128 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunnivsk

Weather

4 °C 12 m/s from E ← 100% clouds Bles godt frå aust ned i dalen her.

ObsID: 185748

Indre Fjordane / EID

Snow

12.03.2019 kl. 10:28

489 masl

LarsO@obskorps (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -2 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow

ObsID: 185727

Indre Fjordane / STRYN

Snow

12.03.2019 kl. 07:29

198 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Noen nerderfleksjoner: Helgas skredaktivitet gikk nok i både nedføyket løssnø, fokksnøskikt og kantkorn i overgangen til tørrsnølaget. Tørrsnøen la seg opprinnelig på mykt fuktig underlag for halvannen uke siden og det var god binding i denne overgangen første helga. Antar gradient i overgangen har gitt en viss oppbygging. Noe smelteavrunding på krystallene var mer overraskende, gitt at det har holdt seg kaldt og at laget forplanter så godt som det gjør. Variasjonen i regionen er utifra observasjoner å dømme svært stor, så teksten på varsom vil ikke oppleves som treffende.

ObsID: 185691

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

11.03.2019 kl. 17:46

1317 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Strupen. Nokon små laussnøskred i solsida
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Flatjordstøylen og nordover
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga. Mykje skispor frå helga. Lite vindpåvirka
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  På Langefjellet som ligg nærast Tortnegrøegga ser ein tydelege vindteikn i snøoverflata.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  1320 moh mot aust

Avalanche Activity

11. Mar. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 600 masl Små laussnøskred i brattheng i solvendt terreng. Løsneområde under framstikkande stein

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rimdanning i overflata, ligg på laussnøen, små nede men større krystallar oppover mot toppen

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from W → 10% clouds Klart og fint vêr. Kaldt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 700 masl Fann lite vindpåvirka snø på turen til Tortnegrøegga, men såg ein del terreng ellers i området som var tydeleg vindpåvirka

Tests

CTH24@28cmQ2 Good

CTE2@13cmQ2 Poor Tynt skarelag/hinne under siste nysnøen, begynnande kantkorn i det lause laget under skarelag, men ikkje nok hold i skarelaget til at det utgjer noko problem.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er i siste nysnøen frå før helga det kan være ustabile nysnøflak etter vindtransport. Store forskjellar på korleis vinden har tatt. Lite vind i dag, og ikkje snøfokk. Må følgje med på rimlaget, dersom det blir bevart når det begynner å snø igjen kan det bli eit problem. Ellers vil nysnø i kombinasjon med vind gi aukande skredfare, og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Forecast correct Utifrå dagens obstur fann eg lite flakdannelsar, og såg kun enkelte små solutløyste laussnøskred. Men tenker at faregrad 3 er riktig i nordlege delar av regionen som fekk mest nysnø før helga, og det også blåste meir. Med vêret som er meldt dei neste dagane, vil nok faregraden auke til 3 i heile regionen.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det ligg ca 15 cm laussnø frå dei siste snøfalla, med rimlag i toppen. I øvre del, frå 11-1200 moh eit tynt skarelag/hinne mellom siste nysnøen, og første snøen som kom etter mildvêret. Dette lause laget ned mot det gamle gjenfryste snødekket har begynnande fasettering/kantkorn. På heile turen til Tortnegrøegga var laussnøen lite vindpåvirka. Men såg på fjella rundt at det har vore vindtransport fredag/laurdag. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Generelt stabilt. Fann eit laust lag fasetterte krystallar mellom to skarelag i øvre del av den gamle snøpakka, men dette vil ein ikkje kunne påvirke.

ObsID: 185636

Indre Fjordane / STRYN

Snow

11.03.2019 kl. 12:29

834 masl

einar@nortindBOF (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  einar@nortindBOF
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  einar@nortindBOF Comment:  Overflaterim

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rim bygger raskt på overflate nå

Recent snowdrift Drønn skyldes i hovedsak nedføyket løsere snø. Kan også se ut til å være påbegynnende kantkornlag innad i fokksnøen i sjiktet som går til brudd, men små og ikke tydelig gjenkjennbare krystaller.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På isolerte flak av fokksnø

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow

ObsID: 185567

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

11.03.2019 kl. 10:25

1159 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  pmbakke@nortind

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små rimkrystall frå ca 950 moh til toppen 1160moh

ObsID: 185542

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.