Avalanche forecast for Indre Fjordane Wednesday 2019-03-13

3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

7 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-12 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to calm/light breeze from the south wednesday night.
-11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / EID

Snow

13.03.2019 kl. 14:25

1126 masl

OleNy@nordfjordfhs (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 600 masl Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation 0 °C 2 m/s from SW ↗ 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Incident

Snow Did not affect anything Ski resort

Avalanche Observation

13. Mar 10:00 Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released SE-facing Buried weak layer of new snow 20 cm high and 100 m wide fracture Steep slope Mye vindtransport har samlet mye snø siste døgn. Naturlig utløst, men det har vært skikjørere like ved. Det går spor ski høyre for skredet, men det ser ut til å være i mindre bratt terreng og er mest sannsynlig lagt etter skredet har funnet sted.

ObsID: 186017

Indre Fjordane / EID

Snow

12.03.2019 kl. 12:54

997 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Moderat snøfokk, mest pga litt mindre snø tilgjengelig for transp enn i helga.

Weather

No precipitation -3 °C 15 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snø i lufta. Mye vind, snøfokk og generelt en guffen dag på fjellet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, SW, W, NW above 600 masl Representativt for de ferske flaka dannet siste døgn på vind fra SØ. De eldre flaka ligner, men løsner ikke like lett.

Tests

ECTP1@30cmQ1 Poor Løsner på nedføyket løs snø iblandet små kantkorn.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm F PP/FCso 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm Laget fortsetter til bakken, total snødybde 130cm. Snøprofil fra leområde.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er mye bær og stor snøtransport i høyfjellet, noe som legger opp myke fokksnøflak i nye himmelretninger. De løsner svært lett og viser god forplantning. Flakene som ble dannet i helga er noe stabilisert, men fremdeles ganske lett å løse ut. Begynnende kantkorn mellom fokksnø lag og stedvis antydning til rim, men foreløpig ligger disse iblandet løs snø. Til sammen er det derfor en kompleks situasjonen som trenger tid på å stabiliseres. Veivalgene i nærheten av skredterreng bør være særs gode! Det trengs rolige vær før stabilisering kan starte. Pågående skredvær. Kommer flere detaljer når jeg har komt meg i hus.

ObsID: 185785

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

12.03.2019 kl. 11:15

128 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunnivsk

Weather

4 °C 12 m/s from E ← 100% clouds Bles godt frå aust ned i dalen her.

ObsID: 185748

Indre Fjordane / EID

Snow

12.03.2019 kl. 10:28

489 masl

LarsO@obskorps (****)

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow

Weather

No precipitation -2 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 185727

Indre Fjordane / STRYN

Snow

12.03.2019 kl. 07:29

198 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Noen nerderfleksjoner: Helgas skredaktivitet gikk nok i både nedføyket løssnø, fokksnøskikt og kantkorn i overgangen til tørrsnølaget. Tørrsnøen la seg opprinnelig på mykt fuktig underlag for halvannen uke siden og det var god binding i denne overgangen første helga. Antar gradient i overgangen har gitt en viss oppbygging. Noe smelteavrunding på krystallene var mer overraskende, gitt at det har holdt seg kaldt og at laget forplanter så godt som det gjør. Variasjonen i regionen er utifra observasjoner å dømme svært stor, så teksten på varsom vil ikke oppleves som treffende.

ObsID: 185691

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

11.03.2019 kl. 17:46

1317 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Strupen. Nokon små laussnøskred i solsida
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Flatjordstøylen og nordover
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga. Mykje skispor frå helga. Lite vindpåvirka
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  På Langefjellet som ligg nærast Tortnegrøegga ser ein tydelege vindteikn i snøoverflata.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  1320 moh mot aust

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det ligg ca 15 cm laussnø frå dei siste snøfalla, med rimlag i toppen. I øvre del, frå 11-1200 moh eit tynt skarelag/hinne mellom siste nysnøen, og første snøen som kom etter mildvêret. Dette lause laget ned mot det gamle gjenfryste snødekket har begynnande fasettering/kantkorn. På heile turen til Tortnegrøegga var laussnøen lite vindpåvirka. Men såg på fjella rundt at det har vore vindtransport fredag/laurdag. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Generelt stabilt. Fann eit laust lag fasetterte krystallar mellom to skarelag i øvre del av den gamle snøpakka, men dette vil ein ikkje kunne påvirke.

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from W → 10% clouds Klart og fint vêr. Kaldt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 700 masl Fann lite vindpåvirka snø på turen til Tortnegrøegga, men såg ein del terreng ellers i området som var tydeleg vindpåvirka

Tests

CTH24@28cmQ2 Good

CTE2@13cmQ2 Poor Tynt skarelag/hinne under siste nysnøen, begynnande kantkorn i det lause laget under skarelag, men ikkje nok hold i skarelaget til at det utgjer noko problem.

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rimdanning i overflata, ligg på laussnøen, små nede men større krystallar oppover mot toppen

Avalanche Activity

11. Mar. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 600 masl Små laussnøskred i brattheng i solvendt terreng. Løsneområde under framstikkande stein

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er i siste nysnøen frå før helga det kan være ustabile nysnøflak etter vindtransport. Store forskjellar på korleis vinden har tatt. Lite vind i dag, og ikkje snøfokk. Må følgje med på rimlaget, dersom det blir bevart når det begynner å snø igjen kan det bli eit problem. Ellers vil nysnø i kombinasjon med vind gi aukande skredfare, og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Forecast correct Utifrå dagens obstur fann eg lite flakdannelsar, og såg kun enkelte små solutløyste laussnøskred. Men tenker at faregrad 3 er riktig i nordlege delar av regionen som fekk mest nysnø før helga, og det også blåste meir. Med vêret som er meldt dei neste dagane, vil nok faregraden auke til 3 i heile regionen.

ObsID: 185636

Indre Fjordane / STRYN

Snow

11.03.2019 kl. 12:29

834 masl

einar@nortindBOF (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  einar@nortindBOF
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  einar@nortindBOF Comment:  Overflaterim

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rim bygger raskt på overflate nå

Recent snowdrift Drønn skyldes i hovedsak nedføyket løsere snø. Kan også se ut til å være påbegynnende kantkornlag innad i fokksnøen i sjiktet som går til brudd, men små og ikke tydelig gjenkjennbare krystaller.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På isolerte flak av fokksnø

ObsID: 185567

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

11.03.2019 kl. 10:25

1159 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  pmbakke@nortind

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små rimkrystall frå ca 950 moh til toppen 1160moh

ObsID: 185542

Indre Fjordane / Skredfjellet

Snow

10.03.2019 kl. 15:06

916 masl

RebeccaSkoog (Unknown)

Avalanche Observation

10. Mar 14:06 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered -facing Poor bonding between crust and overlying snow 40 cm high and 100 m wide fracture Slab

ObsID: 185391

Indre Fjordane / STRYN

Snow

10.03.2019 kl. 14:59

1143 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Oppsprekking og flakforskyving 10 m ut på flatmark.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  2 skiktdelinger i fokksnø i tillegg til hovedbruddflate.

Snow Cover

240 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 350 masl Wind slab (hard slab) Dry Vinden og snøtransport døde ut i går kveld, men flakdannelsen i SV sektor har ikke stabilisert. Fjernutløste str2/3 150 m bredt skred fra flate under (1200 m S). Harde flak 40-80 cm bruddkant med drønn og skytende sprekker nesten 10 m ut i flatt terreng. Flakene brøt med opp til 3 skiktdelinger, men skredet går i løst lag over siste mildværskare med innslag av små Kantkorn. Undersøkelse på flere steder viser variasjon i tydelighet og størrelse på kantkorn, men på et sted var det 1-1,5 mm noe omvandlet. Antagelig dannet i overflaten før tørrsnøfallet (før forrige helg).

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s 100% clouds Vinden ebbet ut i gårkveld.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given SE, S, SW, W above 800 masl Skiktdelinger og nedføyket Løssnø fortsatt aktiv. Stabiliserer noe siden i går

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 800 masl Kantkorn er noe omvandlet og varierende små krystaller blandet med løs finkorna i et 2-3 cm skikt over siste mildværskare.

Tests

ECTPV@60cmQ1 Poor Bruddkant på skred 1200S. Blokk kom ved isolering. små Kantkorn over skare.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svært ustabile forhold i helgas flakdannelse i SV sektor. Fjernutøsing er sannsynlig. Hold god avstand til brattheng. Skredstørrelse vil hovedsakelig være 1-2, men over rygger høyt oppe med gode henteområder, er større skred fullt mulig. Vinden lørdag ser ut til å ha variert mye lokalt, så det antas å være betydelige forskjeller i skredproblematikk. Skiktelinger i fokksnøen stabiliserer relativt sakte i kulda. Innslag av kantkorn i løst lag over siste mildværskare gir vedvarende skredproblem. Forecast too low

Notes

Avblåste rygger og NØ hellinger har isete men ikke glatt overflate. Vindskavler.

ObsID: 185400

Indre Fjordane / STRYN

Snow

10.03.2019 kl. 14:52

752 masl

Lindab (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lindab

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Incident

Snow Person buried, but no injuries

Avalanche Observation

10. Mar 14:46 Dry slab avalanche Human triggered S-facing Steep slope Melder inn på vegne de to som utløste skredet. De kom seg ut av skredet på egen hånd. Jeg har ikke observert skredet selv. Kan derfor ikke garantere for eksakt posisjon eller gi eksakte opplysninger, men anser informasjonen som viktig. Det er mye vindpåvirket snø i området som følge av ferskt snøfall og påfølgende vind. Flott hvis noen legger til eller evt. korrigerer info.

ObsID: 185439

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

10.03.2019 kl. 14:49

1179 masl

Vidar@obskorps (****)

Danger Sign

Recent avalanches Fjernutløste heng 150 m bredde bruddkant opptil 80 cm. Små Kantkorn. Full obs følger . Faregrad MÅ opp til 3.

ObsID: 185384

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.