Avalanche forecast for Indre Fjordane Tuesday 2019-03-12

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-12 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Stad

Snow

12.03.2019 kl. 12:54

997 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm F PP/FCso 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm Laget fortsetter til bakken, total snødybde 130cm. Snøprofil fra leområde.

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Moderat snøfokk, mest pga litt mindre snø tilgjengelig for transp enn i helga.

Weather

No precipitation -3 °C 15 m/s from SE ↖ 100% clouds Lett snø i lufta. Mye vind, snøfokk og generelt en guffen dag på fjellet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er mye bær og stor snøtransport i høyfjellet, noe som legger opp myke fokksnøflak i nye himmelretninger. De løsner svært lett og viser god forplantning. Flakene som ble dannet i helga er noe stabilisert, men fremdeles ganske lett å løse ut. Begynnende kantkorn mellom fokksnø lag og stedvis antydning til rim, men foreløpig ligger disse iblandet løs snø. Til sammen er det derfor en kompleks situasjonen som trenger tid på å stabiliseres. Veivalgene i nærheten av skredterreng bør være særs gode! Det trengs rolige vær før stabilisering kan starte. Pågående skredvær. Kommer flere detaljer når jeg har komt meg i hus.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, SW, W, NW above 600 masl Representativt for de ferske flaka dannet siste døgn på vind fra SØ. De eldre flaka ligner, men løsner ikke like lett.

Tests

ECTP1@30cmQ1 Poor Løsner på nedføyket løs snø iblandet små kantkorn.

ObsID: 185785

Indre Fjordane / Volda

Snow

12.03.2019 kl. 11:15

128 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunnivsk

Weather

4 °C 12 m/s from E ← 100% clouds Bles godt frå aust ned i dalen her.

ObsID: 185748

Indre Fjordane / Stad

Snow

12.03.2019 kl. 10:28

489 masl

LarsO@obskorps (****)

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 0 cm new snow

Weather

No precipitation -2 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 185727

Indre Fjordane / Stryn

Snow

12.03.2019 kl. 07:29

198 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Noen nerderfleksjoner: Helgas skredaktivitet gikk nok i både nedføyket løssnø, fokksnøskikt og kantkorn i overgangen til tørrsnølaget. Tørrsnøen la seg opprinnelig på mykt fuktig underlag for halvannen uke siden og det var god binding i denne overgangen første helga. Antar gradient i overgangen har gitt en viss oppbygging. Noe smelteavrunding på krystallene var mer overraskende, gitt at det har holdt seg kaldt og at laget forplanter så godt som det gjør. Variasjonen i regionen er utifra observasjoner å dømme svært stor, så teksten på varsom vil ikke oppleves som treffende.

ObsID: 185691

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

11.03.2019 kl. 17:46

1317 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Strupen. Nokon små laussnøskred i solsida
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Flatjordstøylen og nordover
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga. Mykje skispor frå helga. Lite vindpåvirka
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  På Langefjellet som ligg nærast Tortnegrøegga ser ein tydelege vindteikn i snøoverflata.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  1320 moh mot aust

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det ligg ca 15 cm laussnø frå dei siste snøfalla, med rimlag i toppen. I øvre del, frå 11-1200 moh eit tynt skarelag/hinne mellom siste nysnøen, og første snøen som kom etter mildvêret. Dette lause laget ned mot det gamle gjenfryste snødekket har begynnande fasettering/kantkorn. På heile turen til Tortnegrøegga var laussnøen lite vindpåvirka. Men såg på fjella rundt at det har vore vindtransport fredag/laurdag. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Generelt stabilt. Fann eit laust lag fasetterte krystallar mellom to skarelag i øvre del av den gamle snøpakka, men dette vil ein ikkje kunne påvirke.

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from W → 10% clouds Klart og fint vêr. Kaldt.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 600 masl Små laussnøskred i brattheng i solvendt terreng. Løsneområde under framstikkande stein

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er i siste nysnøen frå før helga det kan være ustabile nysnøflak etter vindtransport. Store forskjellar på korleis vinden har tatt. Lite vind i dag, og ikkje snøfokk. Må følgje med på rimlaget, dersom det blir bevart når det begynner å snø igjen kan det bli eit problem. Ellers vil nysnø i kombinasjon med vind gi aukande skredfare, og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Forecast correct Utifrå dagens obstur fann eg lite flakdannelsar, og såg kun enkelte små solutløyste laussnøskred. Men tenker at faregrad 3 er riktig i nordlege delar av regionen som fekk mest nysnø før helga, og det også blåste meir. Med vêret som er meldt dei neste dagane, vil nok faregraden auke til 3 i heile regionen.

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rimdanning i overflata, ligg på laussnøen, små nede men større krystallar oppover mot toppen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 700 masl Fann lite vindpåvirka snø på turen til Tortnegrøegga, men såg ein del terreng ellers i området som var tydeleg vindpåvirka

Tests

CTH24@28cmQ2 Good

CTE2@13cmQ2 Poor Tynt skarelag/hinne under siste nysnøen, begynnande kantkorn i det lause laget under skarelag, men ikkje nok hold i skarelaget til at det utgjer noko problem.

ObsID: 185636

Indre Fjordane / Stryn

Snow

11.03.2019 kl. 12:29

834 masl

einar@nortindBOF (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  einar@nortindBOF
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  einar@nortindBOF Comment:  Overflaterim

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rim bygger raskt på overflate nå

Recent snowdrift Drønn skyldes i hovedsak nedføyket løsere snø. Kan også se ut til å være påbegynnende kantkornlag innad i fokksnøen i sjiktet som går til brudd, men små og ikke tydelig gjenkjennbare krystaller.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På isolerte flak av fokksnø

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow

ObsID: 185567

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

11.03.2019 kl. 10:25

1159 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  pmbakke@nortind

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små rimkrystall frå ca 950 moh til toppen 1160moh

ObsID: 185542

Indre Fjordane / Skredfjellet

Snow

10.03.2019 kl. 15:06

916 masl

RebeccaSkoog (Unknown)

Avalanche Observation

10. Mar 14:06 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered -facing Poor bonding between crust and overlying snow 40 cm high and 100 m wide fracture Slab

ObsID: 185391

Indre Fjordane / Stryn

Snow

10.03.2019 kl. 14:59

1143 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Oppsprekking og flakforskyving 10 m ut på flatmark.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  2 skiktdelinger i fokksnø i tillegg til hovedbruddflate.

Snow Cover

240 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 350 masl Wind slab (hard slab) Dry Vinden og snøtransport døde ut i går kveld, men flakdannelsen i SV sektor har ikke stabilisert. Fjernutløste str2/3 150 m bredt skred fra flate under (1200 m S). Harde flak 40-80 cm bruddkant med drønn og skytende sprekker nesten 10 m ut i flatt terreng. Flakene brøt med opp til 3 skiktdelinger, men skredet går i løst lag over siste mildværskare med innslag av små Kantkorn. Undersøkelse på flere steder viser variasjon i tydelighet og størrelse på kantkorn, men på et sted var det 1-1,5 mm noe omvandlet. Antagelig dannet i overflaten før tørrsnøfallet (før forrige helg).

Notes

Avblåste rygger og NØ hellinger har isete men ikke glatt overflate. Vindskavler.

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s 100% clouds Vinden ebbet ut i gårkveld.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svært ustabile forhold i helgas flakdannelse i SV sektor. Fjernutøsing er sannsynlig. Hold god avstand til brattheng. Skredstørrelse vil hovedsakelig være 1-2, men over rygger høyt oppe med gode henteområder, er større skred fullt mulig. Vinden lørdag ser ut til å ha variert mye lokalt, så det antas å være betydelige forskjeller i skredproblematikk. Skiktelinger i fokksnøen stabiliserer relativt sakte i kulda. Innslag av kantkorn i løst lag over siste mildværskare gir vedvarende skredproblem. Forecast too low

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given SE, S, SW, W above 800 masl Skiktdelinger og nedføyket Løssnø fortsatt aktiv. Stabiliserer noe siden i går

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 800 masl Kantkorn er noe omvandlet og varierende små krystaller blandet med løs finkorna i et 2-3 cm skikt over siste mildværskare.

Tests

ECTPV@60cmQ1 Poor Bruddkant på skred 1200S. Blokk kom ved isolering. små Kantkorn over skare.

ObsID: 185400

Indre Fjordane / Stryn

Snow

10.03.2019 kl. 14:52

752 masl

Lindab (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lindab

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Avalanche Observation

10. Mar 14:46 (+01:00) Dry slab avalanche Human triggered S-facing Steep slope Melder inn på vegne de to som utløste skredet. De kom seg ut av skredet på egen hånd. Jeg har ikke observert skredet selv. Kan derfor ikke garantere for eksakt posisjon eller gi eksakte opplysninger, men anser informasjonen som viktig. Det er mye vindpåvirket snø i området som følge av ferskt snøfall og påfølgende vind. Flott hvis noen legger til eller evt. korrigerer info.

Danger Sign

Recent snowdrift

Incident

Snow Person buried, but no injuries

ObsID: 185439

Indre Fjordane / Volda

Snow

10.03.2019 kl. 14:49

1179 masl

Vidar@obskorps (****)

Danger Sign

Recent avalanches Fjernutløste heng 150 m bredde bruddkant opptil 80 cm. Små Kantkorn. Full obs følger . Faregrad MÅ opp til 3.

ObsID: 185384

Indre Fjordane / Stryn

Snow

09.03.2019 kl. 17:24

217 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Store lokale variasjoner i dagens vindstyrke: Snakket med noen som var på sætreskarsfjellet opp fra grasdalen som forteller om lite vind og løssnø...

ObsID: 185209

Indre Fjordane / Stryn

Snow

09.03.2019 kl. 17:00

1288 masl

Rune Holen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Rune Holen

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløyst skred

Avalanche Activity

9. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SW, W. Above 1300 masl Dette skredet er tulig fjernutløyst. Skytande sprekker i snødekket i testehenga. Ein del vind i høgfjellet frå nord.

ObsID: 185249

Indre Fjordane / Stryn

Snow

09.03.2019 kl. 16:19

1131 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

9. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1100 masl

ObsID: 185191

Indre Fjordane / Stryn

Snow

09.03.2019 kl. 15:49

808 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Ser at skredaktiviteten rundt Stryn vinterski er greit rapportert i regobs. Vindøkning nå i firetida og gamle skred bygger raskt opp nye flak. Tråkker løs alt i bratte leheng med skytende sprekker, men mer Q2 enn Q1 her (nedføyket løssnø). Gode henteområder gir lokalt kraftig fokk, så skredstørrelser kan tenkes å øke.

ObsID: 185204

Indre Fjordane / Volda

Snow

09.03.2019 kl. 15:10

1002 masl

Merete (Unknown)

Weather

-5 °C from NE ↙

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast too low Pga vedvarande vind har skredfaren økt fra snøfallet fredag 8 mars

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Incident

Skiløpara på veg ned fra Gjura til Guridalen. Ser ut som skredet gjekk i det dei kom fram på kanten til eit brattare heng. Mykje skispor ned Guridalen, så dette kunne ha gått feil vei. Snow Backcountry skiing

ObsID: 185221

Indre Fjordane / Volda

Snow

09.03.2019 kl. 14:18

1166 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sunnivsk Comment:  Skred i heng aust for topphenget til Høgenibba. Har ikkje bilete av skredet i topphenget, då vi var kome ned då det gjekk.

Avalanche Observation

9. Mar 14:23 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Unknown S-facing Trur skreda er mellom str 1 og str 2. Eitt litt større skred i topphenget på Høgenibba, og eitt litt mindre skred i heng litt aust for topphenget (str 1?). Skredtidspunkt er litt usikkert, +/- 20-30 min av det som er oppgitt.

ObsID: 185168

Indre Fjordane / Stryn

Snow

09.03.2019 kl. 13:20

881 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Stortsett vindpåvirket i hele bollen mot sør.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Fjernutløst, forplantet seg 50m. Understøtten holdt flaket på plass.

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -3 °C 9 m/s from NE ↙ 10% clouds

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Above 400 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stor snøtransport fra ca 400moh bygger myke flak på 20-60cm som løsner svært lett. Store deler av terrenget i V-S-Ø har ferske flak og lørdag ettermiddag er det fremdeles kraftig vind i høyden. De fleste bratte heng løsner eller fjernutløser ved liten tilleggsbelastning og noe har også gått naturlig. Høyt i snødekket fins nedføyket løs snø og det er dette laget som er lettest å trigge. Lengre nede er det flere fokksnølag av ulik hardhet og også disse bryter glatt og forholdsvis lett, men er først og fremst et problem fordi det kan trigges av skred i øvre skredproblem. Roligere vind søndag vil gi mindre snøtransport og fokksnøflakene vil gradvis stabiliseres noe. Spenningene i det øverste flaket er likevel såpass store for øyeblikket, så antar at dagens situasjon vil vedvare utover dagen i morgen. Forecast too low Observasjonen er nok fra et av de mer vindutsatte områdene i regionen og er derfor ikke representativt for hele regionen.

Danger Sign

Recent snowdrift 20cm dype skispor føyker igjen på ca 15-20min.

Recent cracks Snøen sprekker stortsett opp alle steder hvor overflaten er myk. Flere skytende sprekker.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large E, SE, S, SW, W above 400 masl Har satt dette skredproblemet til vanskelig å løse ut i seg selv, men regner med at det litt vil følge med om skredproblem 1 går.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Spontaneous release Likely 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW, W above 400 masl

Tests

ECTPV@25cmQ1 Poor Gjentatte tester gir samme resultat.

ObsID: 185146

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

09.03.2019 kl. 13:07

1415 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Stardalen
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Skei

Weather

No precipitation 5 m/s from NE ↙ 30% clouds Lettskya fint vêr. Svak vind på toppen. På morgonen snøfokk frå toppane i kjøsnesfjorden

ObsID: 185140

Indre Fjordane / Volda

Snow

09.03.2019 kl. 12:51

896 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunnivsk

Weather

Skyar trekk inn frå SV

ObsID: 185126

Indre Fjordane / Volda

Snow

09.03.2019 kl. 12:44

870 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sunnivsk
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sunnivsk

Weather

4 m/s from E ← 20% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindfjører på toppar, fra A

ObsID: 185124

Indre Fjordane / Volda

Snow

09.03.2019 kl. 12:44

1073 masl

Hege (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege Comment:  Bruddkant frå 15cm-140cm
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege Comment:  1.40m

Notes

Helling 25-45grader. På 25 grader var det størst skredmasser.

Weather

No precipitation -5 °C 4 m/s from NE ↙

Avalanche Observation

9. Mar 12:44 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope SE-facing 140 cm high and 60 m wide fracture Lee side Testheng, bruddkant frå 5cm-1.40m

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje vind i høgda, råk frå toppane, veldig varierande snødekke feå mjukt til hardt, drønn i snøven

ObsID: 185153

Indre Fjordane / Stryn

Snow

09.03.2019 kl. 11:20

396 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  LarsO@obskorps Comment:  Snøfokk på Trolledalsegga.

Snow Cover

15 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ikke snøfokk i lavlandet, moderat snøfokk på toppene. Tydelig vindpåvirket overflate i høyden.

Weather

No precipitation 1 °C 2 m/s 5% clouds Lite vind i lavlandet, kuling på fjelltoppene.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 185098

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.