Avalanche forecast for Indre Fjordane Saturday 2019-03-09

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from north., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast., change to fresh breeze from the northeast during the afternoon.
-15 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / STRYN

Snow

09.03.2019 kl. 17:24

217 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Store lokale variasjoner i dagens vindstyrke: Snakket med noen som var på sætreskarsfjellet opp fra grasdalen som forteller om lite vind og løssnø...

ObsID: 185209

Indre Fjordane / STRYN

Snow

09.03.2019 kl. 17:00

1288 masl

Rune Holen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Rune Holen

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløyst skred

Avalanche Activity

9. Mar. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SW, W. Above 1300 masl Dette skredet er tulig fjernutløyst. Skytande sprekker i snødekket i testehenga. Ein del vind i høgfjellet frå nord.

ObsID: 185249

Indre Fjordane / STRYN

Snow

09.03.2019 kl. 16:19

1131 masl

Runes@RKH_Skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Runes

Avalanche Activity

9. Mar. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1100 masl

ObsID: 185191

Indre Fjordane / STRYN

Snow

09.03.2019 kl. 15:49

808 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

Ser at skredaktiviteten rundt Stryn vinterski er greit rapportert i regobs. Vindøkning nå i firetida og gamle skred bygger raskt opp nye flak. Tråkker løs alt i bratte leheng med skytende sprekker, men mer Q2 enn Q1 her (nedføyket løssnø). Gode henteområder gir lokalt kraftig fokk, så skredstørrelser kan tenkes å øke.

ObsID: 185204

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

09.03.2019 kl. 15:10

1002 masl

Merete (Unknown)

Incident

Skiløpara på veg ned fra Gjura til Guridalen. Ser ut som skredet gjekk i det dei kom fram på kanten til eit brattare heng. Mykje skispor ned Guridalen, så dette kunne ha gått feil vei. Snow Backcountry skiing

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast too low Pga vedvarande vind har skredfaren økt fra snøfallet fredag 8 mars

Weather

-5 °C from NE ↙

ObsID: 185221

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

09.03.2019 kl. 14:18

1166 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sunnivsk Comment:  Skred i heng aust for topphenget til Høgenibba. Har ikkje bilete av skredet i topphenget, då vi var kome ned då det gjekk.

Avalanche Observation

9. Mar 14:23 Dry slab avalanche 2 - Medium Unknown S-facing Trur skreda er mellom str 1 og str 2. Eitt litt større skred i topphenget på Høgenibba, og eitt litt mindre skred i heng litt aust for topphenget (str 1?). Skredtidspunkt er litt usikkert, +/- 20-30 min av det som er oppgitt.

ObsID: 185168

Indre Fjordane / STRYN

Snow

09.03.2019 kl. 13:20

881 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Stortsett vindpåvirket i hele bollen mot sør.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Fjernutløst, forplantet seg 50m. Understøtten holdt flaket på plass.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large E, SE, S, SW, W above 400 masl Har satt dette skredproblemet til vanskelig å løse ut i seg selv, men regner med at det litt vil følge med om skredproblem 1 går.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Spontaneous release Likely 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW, W above 400 masl

Danger Sign

Recent snowdrift 20cm dype skispor føyker igjen på ca 15-20min.

Recent cracks Snøen sprekker stortsett opp alle steder hvor overflaten er myk. Flere skytende sprekker.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Activity

9. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Above 400 masl

Tests

ECTPV@25cmQ1 Poor Gjentatte tester gir samme resultat.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stor snøtransport fra ca 400moh bygger myke flak på 20-60cm som løsner svært lett. Store deler av terrenget i V-S-Ø har ferske flak og lørdag ettermiddag er det fremdeles kraftig vind i høyden. De fleste bratte heng løsner eller fjernutløser ved liten tilleggsbelastning og noe har også gått naturlig. Høyt i snødekket fins nedføyket løs snø og det er dette laget som er lettest å trigge. Lengre nede er det flere fokksnølag av ulik hardhet og også disse bryter glatt og forholdsvis lett, men er først og fremst et problem fordi det kan trigges av skred i øvre skredproblem. Roligere vind søndag vil gi mindre snøtransport og fokksnøflakene vil gradvis stabiliseres noe. Spenningene i det øverste flaket er likevel såpass store for øyeblikket, så antar at dagens situasjon vil vedvare utover dagen i morgen. Forecast too low Observasjonen er nok fra et av de mer vindutsatte områdene i regionen og er derfor ikke representativt for hele regionen.

Weather

No precipitation -3 °C 9 m/s from NE ↙ 10% clouds

ObsID: 185146

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

09.03.2019 kl. 13:07

1415 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Stardalen
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Skei

Weather

No precipitation 5 m/s from NE ↙ 30% clouds Lettskya fint vêr. Svak vind på toppen. På morgonen snøfokk frå toppane i kjøsnesfjorden

ObsID: 185140

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:51

896 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunnivsk

Weather

Skyar trekk inn frå SV

ObsID: 185126

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:44

870 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sunnivsk
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sunnivsk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindfjører på toppar, fra A

Weather

4 m/s from E ← 20% clouds

ObsID: 185124

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

09.03.2019 kl. 12:44

1073 masl

Hege (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege Comment:  Bruddkant frå 15cm-140cm
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hege Comment:  1.40m

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje vind i høgda, råk frå toppane, veldig varierande snødekke feå mjukt til hardt, drønn i snøven

Notes

Helling 25-45grader. På 25 grader var det størst skredmasser.

Weather

No precipitation -5 °C 4 m/s from NE ↙

Avalanche Observation

9. Mar 12:44 Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope SE-facing 140 cm high and 60 m wide fracture Lee side Testheng, bruddkant frå 5cm-1.40m

ObsID: 185153

Indre Fjordane / STRYN

Snow

09.03.2019 kl. 11:20

396 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  LarsO@obskorps Comment:  Snøfokk på Trolledalsegga.

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation 1 °C 2 m/s 5% clouds Lite vind i lavlandet, kuling på fjelltoppene.

Snow Cover

15 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ikke snøfokk i lavlandet, moderat snøfokk på toppene. Tydelig vindpåvirket overflate i høyden.

ObsID: 185098

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

08.03.2019 kl. 18:34

1103 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nord, Årdal i Jølster på andre sida av Jølstravatnet.
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Vassenden i vest.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindpåvirka snøoverflate. Utsatte ryggar er avblåst.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  På 1120 moh mot aust.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Very easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 700 masl For det meste små flakdannelsar, som ikkje vil gi større enn str 1 skred. Men kan truleg bli str 2 enkelte stader

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vindtransportert nysnø frå vest til sørvestleg retning.

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Komt noko nysnø i løpet av siste veka, tilsaman ligg det 12-15 cm nysnø frå siste veka oppå det gamle, bærande snødekket. Generelt tynt snødekke under skoggrensa. Frå skoggrensa og oppover varierande nysnømengde pga vind, her har nysnøen samla seg i mjuke flak. Over dei mest utsatte kantane hardare fokksnø. Noko oppsprekking rundt skia.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

Tests

CTE2@12cmQ1 Poor

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er den vindtransporterte nysnøen som utgjer skredfaren. Lagdelingar i den ferske fokksnøen treng litt tid på å stabilisere seg. Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig mildvêr siste halvdel av februar. Fortsatt laussnø tilgjengeleg for vindtransport, kan gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak i leområder. Ved soloppvarming i bratt solvendt terreng kan dette også gi noko skredaktivitet. Forecast correct

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from W → 70% clouds Skiftande skydekke, vekslande vêr med fleire periodar med sol, for deretter å bli heilt overskya med snøbyger. Eit par kraftige snøbyger i løpet av tida eg var på tur. Periodevis lett til moderat snøfokk på toppane.

ObsID: 185023

Indre Fjordane / STRYN

Snow

08.03.2019 kl. 16:49

995 masl

Kristoffer (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffergh88

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind og mye transport av nysnø. Skispor føyker igjen ila 30min. Sprekker lett opp rundt skiene.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185036

Indre Fjordane / STRYN

Snow

08.03.2019 kl. 16:05

1066 masl

Vemund@Friluftsliv_HiVolda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Vemund@Friluftsliv_HiVolda

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent cracks Begynner å fokke seg på utsatte plasser, sprekker rundt skiene

ObsID: 185000

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

08.03.2019 kl. 15:00

216 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  pmbakke@nortind

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind og stor snøtransport i fjellet, spesielt på toppene i Dvergsdalsdalen. Ca 15 cm lett snø tilgjengeleg for transport over 500 moh tidlegare i dag. Vind frå vestleg retning.

ObsID: 184968

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

07.03.2019 kl. 13:11

744 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Mot Ø.

Weather

Snow 100% clouds Snøbyger ned til ca 300 moh. Tettare ut over ettermiddagen. Eit par cm nysnø.

ObsID: 184704

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

07.03.2019 kl. 08:46

1044 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Mot NØ fra 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Omtrent 10cm laussnø på 600 moh
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Bilde tatt frå 550 moh mot Olahansen. Øvre del av bildet ligg på cirka 800 moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Tynt snødekke på 600 moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Laussnø på 1000 moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, W, NW above 800 masl Slik eg opplever situasjonen her har eg valgt nokon bratte heng, men om flaket har får meir vind eller ligg på hardare lag kan eg sjå for meg mange bratte heng

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø oppå gammelt snødekke

Snow Cover

40 cm in total 1 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 800 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Frå 700 moh begynner eg å sjå svake tegn på tidlegare snøtransport i NØ-vendt. frå 800 moh er det lett oppsprekking rundt skia, men ikkje av betydeleg grad. Dette fortsett heile vegen opp til 1100, som var det høgaste eg gjekk

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity Veldig begrensa sikt i høgda

Tests

ECTN3@12cmQ3 Medium Bryt i overgangen mellom hardare og mjukare flak. Mogleg det hadde vorte forplantning om det mjuke under var tynnare?

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen som har komme dei siste dagane har komme med noko vind og danna vekslande faste og mjuke flak oppå den gamle snøen. Det øvre laget, som virka mest aktivt ligg på mjuk snø og hadde lite bruddforplantning der eg var, men vil truleg ha meir forplantingsevne dei stadene flaka ligg på hardare snø. Fokksnøen vil stabilisere seg fort, gitt at temperaturen forblir relativt varm Forecast correct Har sett utbreiinga til nokon bratte heng i staden for mange bratte heng, då eg syntes det stemte bedre her i området. Ellers er eg enig med varselet

Weather

Snow 1 °C 3 m/s from N ↓ 100% clouds Lett snøvær over 300 moh. Snømengdene virka å ta seg opp noko i 12-tida, når eg reiste frå parkeringa

Snow Profile

3 cm F PP 2 mm/0 mm D, 9 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm F DF 1 mm/0 mm D, 17 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF/MFcl 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile LBT gav tydelig utslag på 12 cm og noko treigare utslag på 40 i overgangen mellom gammel og ny snø. Fekk ikkje uslag på ECT på 40 cm

ObsID: 184624

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

07.03.2019 kl. 08:33

448 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV

Weather

Snow 1 °C 1 m/s 100% clouds

ObsID: 184584

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

06.03.2019 kl. 14:17

588 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Stig Løland@obskorps

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 700 masl

ObsID: 184489

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

06.03.2019 kl. 12:00

736 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry 3 cm nysnø. 80 %skydekke. Ingen snøfokk.

ObsID: 184450

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

06.03.2019 kl. 08:04

217 masl

pmbakke@nortind (***)

Weather

Snow 0.7 °C

Snow Cover

4 cm new snow 4cm nysnø over natta

ObsID: 184398

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.