Avalanche forecast for Indre Fjordane Thursday 2019-03-07

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Wind and fresh snow may give instable conditions in some slopes. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here. Avoid especially convex terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the north during the evening.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Volda

Snow

07.03.2019 kl. 13:11

744 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Mot Ø.

Weather

Snow 100% clouds Snøbyger ned til ca 300 moh. Tettare ut over ettermiddagen. Eit par cm nysnø.

ObsID: 184704

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.03.2019 kl. 08:46

1044 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Mot NØ fra 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Omtrent 10cm laussnø på 600 moh
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Bilde tatt frå 550 moh mot Olahansen. Øvre del av bildet ligg på cirka 800 moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Tynt snødekke på 600 moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Laussnø på 1000 moh

Weather

Snow 1 °C 3 m/s from N ↓ 100% clouds Lett snøvær over 300 moh. Snømengdene virka å ta seg opp noko i 12-tida, når eg reiste frå parkeringa

Snow Cover

40 cm in total 1 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 800 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Frå 700 moh begynner eg å sjå svake tegn på tidlegare snøtransport i NØ-vendt. frå 800 moh er det lett oppsprekking rundt skia, men ikkje av betydeleg grad. Dette fortsett heile vegen opp til 1100, som var det høgaste eg gjekk

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø oppå gammelt snødekke

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, W, NW above 800 masl Slik eg opplever situasjonen her har eg valgt nokon bratte heng, men om flaket har får meir vind eller ligg på hardare lag kan eg sjå for meg mange bratte heng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen som har komme dei siste dagane har komme med noko vind og danna vekslande faste og mjuke flak oppå den gamle snøen. Det øvre laget, som virka mest aktivt ligg på mjuk snø og hadde lite bruddforplantning der eg var, men vil truleg ha meir forplantingsevne dei stadene flaka ligg på hardare snø. Fokksnøen vil stabilisere seg fort, gitt at temperaturen forblir relativt varm Forecast correct Har sett utbreiinga til nokon bratte heng i staden for mange bratte heng, då eg syntes det stemte bedre her i området. Ellers er eg enig med varselet

Tests

ECTN3@12cmQ3 Medium Bryt i overgangen mellom hardare og mjukare flak. Mogleg det hadde vorte forplantning om det mjuke under var tynnare?

Avalanche Activity

7. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Veldig begrensa sikt i høgda

Snow Profile

3 cm F PP 2 mm/0 mm D, 9 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm F DF 1 mm/0 mm D, 17 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF/MFcl 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile LBT gav tydelig utslag på 12 cm og noko treigare utslag på 40 i overgangen mellom gammel og ny snø. Fekk ikkje uslag på ECT på 40 cm

ObsID: 184624

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.03.2019 kl. 08:33

448 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV

Weather

Snow 1 °C 1 m/s 100% clouds

ObsID: 184584

Indre Fjordane / Volda

Snow

06.03.2019 kl. 14:17

588 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Stig Løland@obskorps

Avalanche Activity

6. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 700 masl

ObsID: 184489

Indre Fjordane / Volda

Snow

06.03.2019 kl. 12:00

736 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry 3 cm nysnø. 80 %skydekke. Ingen snøfokk.

ObsID: 184450

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

06.03.2019 kl. 08:04

217 masl

pmbakke@nortind (***)

Weather

Snow 0.7 °C

Snow Cover

4 cm new snow 4cm nysnø over natta

ObsID: 184398

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.03.2019 kl. 13:38

1012 masl

AsbjørnF (Unknown)

Weather

4 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Får litt sprekkar i små nordvendte sektorar. Snøen elles i sida virkar stabil. Det er lite snø som er flytta på lenger oppe.

ObsID: 184342

Indre Fjordane / Volda

Snow

05.03.2019 kl. 13:06

1177 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Weather

-1 °C 2 m/s from SE ↖ 90% clouds

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nokre få stader sprakk d opp d øverste laget. Stort sett er det snakk om det øverste laget som vart solpåverka i går og fraus i natt. Somme stader der det var max vindpåverka var det ei fokksnølag på rundt 10-15 cm med små mjuke flak. Men ikkje noko framtredande tendens. Stabile forhold. Ein del laussnø tilgjengeleg for transport. Særleg i Ø-N Tørrsnø over 750.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, NW above 800 masl

ObsID: 184316

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.03.2019 kl. 09:51

1130 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Olahansen 1120 moh mot nord/nordaust.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps

Weather

50% clouds Lettare skydekke igjen no, og ein del sol.

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rimkrystallar, mest frå 8-900 moh og oppover. Kan bli eit problem dersom det snør ned

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, NW above 800 masl Få heng, med små tynne flakdannelsar. Liten bruddforplantingsevne.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Nysnøen som kom siste delen av forrige veke har enkelte stader danna ustabile nysnøflak,spesielt bak ryggar og kantar i terrenget i leformasjonar. Men små tynne flak, så begrensa omfang. Dersom sola kjem skikkeleg fram kan soloppvarming gi små skred i bratt solvendt terreng Litt laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke kan gi ny pålagring i leområder. Ellers lite endring utan at det kjem ny nedbør av betydning. Må følgje med på rim, om dette blir bevart og snør/føykar ned. Forecast too high

Tests

ECTN14@24cmQ2 Medium

CTE11@24cmQ2 Medium

CTE8@10cmQ2 Medium

ObsID: 184223

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.03.2019 kl. 08:47

994 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen, mot nordaust
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt lag av nysnø frå helga over 800 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke under skoggrensa med framstikkande tuer og lyng.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Olahansen

Weather

No precipitation -3 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds Klart og fint vêr i Førde på morgonen, men litt skydekke i indre delar av Jølster. Tilskyande i løpet av siste timen

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 800 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tynt snødekke frå ca 400 moh. Under skoggrensa generelt lite snø, med ein del bare tuer og lyng. Smelteomvandla gjenfryst snødekke etter langvarig mildvêr siste halvdel av februar. Frå 800 moh eit tynt lag nysnø frå slutten av forrige veke oppå det gjenfryste snødekket. Skispor frå søndag er delvis gjenblåste i enkelte område over 900 moh, men lite tegn til heilt fersk vindtransportert snø.

Notes

Intrykket så langt er faregrad 1 liten. Kun få heng med nok fokksnø til små skred

Avalanche Activity

5. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 184203

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.