Avalanche forecast for Indre Fjordane Wednesday 2019-03-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware of isolated wind slabs above treeline, otherwise stable conditions.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Volda

Snow

06.03.2019 kl. 14:17

588 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Stig Løland@obskorps

Avalanche Activity

6. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW. Above 700 masl

ObsID: 184489

Indre Fjordane / Volda

Snow

06.03.2019 kl. 12:00

736 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry 3 cm nysnø. 80 %skydekke. Ingen snøfokk.

ObsID: 184450

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

06.03.2019 kl. 08:04

217 masl

pmbakke@nortind (***)

Weather

Snow 0.7 °C

Snow Cover

4 cm new snow 4cm nysnø over natta

ObsID: 184398

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.03.2019 kl. 13:38

1012 masl

AsbjørnF (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Får litt sprekkar i små nordvendte sektorar. Snøen elles i sida virkar stabil. Det er lite snø som er flytta på lenger oppe.

Weather

4 m/s from SE ↖ 100% clouds

ObsID: 184342

Indre Fjordane / Volda

Snow

05.03.2019 kl. 13:06

1177 masl

Bjørnar@Obskorps (**)

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nokre få stader sprakk d opp d øverste laget. Stort sett er det snakk om det øverste laget som vart solpåverka i går og fraus i natt. Somme stader der det var max vindpåverka var det ei fokksnølag på rundt 10-15 cm med små mjuke flak. Men ikkje noko framtredande tendens. Stabile forhold. Ein del laussnø tilgjengeleg for transport. Særleg i Ø-N Tørrsnø over 750.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, NW above 800 masl

Weather

-1 °C 2 m/s from SE ↖ 90% clouds

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 184316

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.03.2019 kl. 09:51

1130 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Olahansen 1120 moh mot nord/nordaust.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps

Tests

ECTN14@24cmQ2 Medium

CTE11@24cmQ2 Medium

CTE8@10cmQ2 Medium

Danger Sign

Surface hoar Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rimkrystallar, mest frå 8-900 moh og oppover. Kan bli eit problem dersom det snør ned

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, NW above 800 masl Få heng, med små tynne flakdannelsar. Liten bruddforplantingsevne.

Weather

50% clouds Lettare skydekke igjen no, og ein del sol.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Nysnøen som kom siste delen av forrige veke har enkelte stader danna ustabile nysnøflak,spesielt bak ryggar og kantar i terrenget i leformasjonar. Men små tynne flak, så begrensa omfang. Dersom sola kjem skikkeleg fram kan soloppvarming gi små skred i bratt solvendt terreng Litt laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke kan gi ny pålagring i leområder. Ellers lite endring utan at det kjem ny nedbør av betydning. Må følgje med på rim, om dette blir bevart og snør/føykar ned. Forecast too high

ObsID: 184223

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

05.03.2019 kl. 08:47

994 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen, mot nordaust
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt lag av nysnø frå helga over 800 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke under skoggrensa med framstikkande tuer og lyng.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Olahansen

Weather

No precipitation -3 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds Klart og fint vêr i Førde på morgonen, men litt skydekke i indre delar av Jølster. Tilskyande i løpet av siste timen

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 800 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tynt snødekke frå ca 400 moh. Under skoggrensa generelt lite snø, med ein del bare tuer og lyng. Smelteomvandla gjenfryst snødekke etter langvarig mildvêr siste halvdel av februar. Frå 800 moh eit tynt lag nysnø frå slutten av forrige veke oppå det gjenfryste snødekket. Skispor frå søndag er delvis gjenblåste i enkelte område over 900 moh, men lite tegn til heilt fersk vindtransportert snø.

Notes

Intrykket så langt er faregrad 1 liten. Kun få heng med nok fokksnø til små skred

Avalanche Activity

5. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 184203

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

03.03.2019 kl. 13:00

1160 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, W, NW above 600 masl Vinden har tatt mer i snøen over ca. 600moh. Håndtester finner 3-4 svake lag med nysnø frå dei siste dagane.

Weather

No precipitation 8 m/s from SE ↖ 80% clouds Kort tid etter tettet skyene seg (100%) med litt snø i lufta

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er faktisk litt snø tilgjengelig for transport i høgda nå. Vinden er meget gunstig for transport. Merkbare tykkere og hardere flak (4-1 finger) på nedsiden av kul-formasjoner sklir lett ut. Trur ikkje det er nok snø til å danne store samanhengande flak. Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 200 masl. Layered snow begins at 300 masl Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 183972

Indre Fjordane / Volda

Snow

03.03.2019 kl. 11:25

1306 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Vidar@obskorps

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes SE, S, SW between 1100 masl and 700 masl Rullende snøballer fra brattheng på 900 m. Obs soloppvarming.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes NE, E, SE above 1100 masl Middels skred mulig med gode henteområder.

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from W → 70% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Viktig å vite hvordan vinden kan ta hardt lokalt selv om det er rolig andre steder i samme høyde. Kontinuerlig snøfokk finnes bare der henteområder og vindforhold sammenfaller ugunstig. Unngå solvendte brattheng. Snødekket setter seg og generelt god binding til gammelt snødekket (myk,svak skare). Vinden har fortsatt snø å flytte på. Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift 7 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Siste dagers nysnø er vestlig vindfordelt på utsatte steder men ligger ubundet i mange leheng. Utsatte rygger er avblåst. Østvendte heng rett under topprygger kan ha lagdelt flakdannelse. Tråkket løs mindre underskåret flak. Og fikk CTE Q1 på nedføyket lag av løssnø 1300 Ø. Utbredelsen av problemet er nok lite.

Tests

CTE7@12cmQ1 Poor Helt fersk fokksnø under skavl. Moderat snøfokk.

ECTX Good 1280 SØ

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Et par rutsjer og mange rullende snøballer.

ObsID: 183958

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

03.03.2019 kl. 11:20

1115 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Eit lite laussnøskred i bratthenget under skavlen med framstikkande stein. Nordvendt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke under skoggrensa. Dvergsdalsdalen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Olahansen. Vindpåvirka snøoverflate frå 800 moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Periodevis snøfokk frå toppane.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Olahansen 1120 moh mot nordaust

Tests

CTE2@34cmQ1 Poor

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vore vindtransport frå ca 800 moh. I dag lett snøfokk over 9-1000 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig mildvêr. Nysnø og vindtransport har danna ustabile nysnøflak i leområder, som treng litt tid på å stabilisere seg. Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Men ny vindtransport og pålagring vil oppretthalde skredproblemet. Forecast correct Vurderer faregrad til 1 liten i området eg observerte i dag. Her var kun enkelte heng med små tynne flakdannelsar. Profil gravd i henget eg fann mest vindtransportert nysnø. Faregrad 2 er truleg rett i områda som har fått mest nysnø.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 4 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 400 masl Storm slab (soft slab) Moist Tynt snødekke frå ca 400 moh. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. 2-3 cm våt nysnø opptil 700 moh. Vidare oppover fuktig nysnø 5-7 cm, vindpåvirka frå ca 800 moh. Frå 1000-1100 moh blir nysnøen tørrare. Varierande nysnømengde pga vind frå sørleg til sørvestleg retning, og små tynne flakdannelsar, spesielt bak ryggar og kantar i terrenget.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Very easy to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, NW above 800 masl Områder som har fått meir nysnø, vil ha større utbreiing av skredproblemet, og her vil også skredstørrelse komme opp i str 2

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N. Above 900 masl Lite laussnøskred i brattheng, løsneområde under framstikkande stein

ObsID: 183956

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

03.03.2019 kl. 10:11

863 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen i 9-tida
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Olahansen i Dvergsdalsdalen, oppklarning og ein del sol utover formiddagen

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from SW ↗ 60% clouds Laurdag yr og regn, snø i høgda. På morgonen i dag skya og enkelte lokale byger. Oppklarning i løpet av siste timen, og ein del sol. Periodevis vind frå sørvest

ObsID: 183913

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.