Avalanche forecast for Indre Fjordane Saturday 2019-03-02

2
Moderate
Published:

Wind and fresh snow may give instable conditions in some slopes. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger. Avoid convex terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast.
-9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

02.03.2019 kl. 15:25

1114 masl

HaraldO (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  HaraldO

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds

ObsID: 183807

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

02.03.2019 kl. 14:43

842 masl

HaraldO (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  HaraldO

Weather

Snow -1 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 183797

Indre Fjordane / FØRDE

Snow

02.03.2019 kl. 09:00

487 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  500 moh.. Bare ryggar og ein del tuer og stein som stikk opp
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  På 500 moh, oppover mot Sandfjellet.

Weather

Drizzle 100% clouds Lågt skydekke og yr. Snø frå 500 moh

Snow Cover

1 cm new snow Snow line at 200 masl Dry Tynt snødekke på flatene innover Angedalen frå 100-200 moh, men berre flekkvis snø i brattare terreng. På 500 moh, stort sett samanhengande snødekke, men ryggar og kular i terrenget er bare, og elvar og bekkar er opne.

Notes

Foreløpig lite nedbør. Svak vind i høgda, men ikkje noko ny vindtransport.

ObsID: 183737

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

01.03.2019 kl. 13:05

794 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  pmbakke@nortind Comment:  Lite snø lågt i terrenget. Opne elvar, småbekkar og myrer opp til 500-550moh
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  pmbakke@nortind Comment:  5cm nysnø på toppane og ned til ca 650moh

Weather

No precipitation -1 °C 0 m/s 30% clouds

Snow Cover

5 cm new snow Elevation of new snow 500 masl Some loose snow (1-10cm) 5cm nysnø på toppen av Skåhammarsegga

Notes

Avalanche Activity

28. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE, S. Above 1200 masl Naturleg utløyste skred i fokksnøen austvendt nord for Skåhammarsegga

ObsID: 183685

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

01.03.2019 kl. 11:49

1307 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Brudd i laust lag under øverste skarelaget. 1300 moh mot aust.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  10 cm nysnø med ei tynn mildvêrshinne i overflata. Fast snødekke under.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Ein del stein og lyng på ryggar og kantar i terrenget
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot sørvest
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nordvest
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot aust
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Bjørgja og Storaksla

Weather

0 m/s Vindstille til topps. Skiftande skydekke, men mykje sol.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

180 cm in total No snowdrift Snow line at 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det gamle snødekket er gjennomfukta og smelteomvandla etter langvarig mildvêr. Snøgrense på 3-500 moh, tynt snødekke til over skoggrensa. På 1100 moh er det gamle smelteomvandla snødekket fingerfast og vått utan lagdelingar, med eit gjenfryst hardt lag dei øverste 15 cm. 10 cm lett vindpåvirka nysnø frå onsdag kveld oppå. På 1300 moh fleire skarelag nede i det gamle snødekket, gjennomfukta og stabilt. I toppen av snødekket lagdeling som gir utslag på stabilitetstest.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig mildvêr. Litt flakdannelse i siste nysnøen over utsatte kantar, men små tynne flak. Soloppvarming kan også føre til små skred i bratt solvendt terreng. Noko ny nedbør i morgon kan i kombinasjon med vind gi ein aukande tendens, ned ny pålagring i leområder. Avhengig av nedbørsmengde og vind kan det medføre at faregraden går opp til 2 utover dagen /kvelden i områda som får mest nedbør Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Små flakdannelsar over utsatte kantar. Kan også løsne små skred i soloppvarma bratt terreng, både laussnøskred og flakskred, men er nok kun siste nysnøen, så blir små mengder.

Tests

CTM11@15cmQ2 Medium

Avalanche Activity

1. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 183639

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

01.03.2019 kl. 08:47

370 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps

Weather

No precipitation -3 °C 50% clouds Lettskya fint vêr

ObsID: 183638

Indre Fjordane / STRYN

Snow

28.02.2019 kl. 16:20

1303 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

12 tørre cm vestlig vindfordelt øverst oppe. Ubundet går over i små flak som kan være større utsatte steder (vind + henteområde). Fg 1 kan gjerne suppleres med et lite obs for de høyeste toppene...

ObsID: 183521

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

28.02.2019 kl. 10:25

545 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  5 cm laussnø oppå gammelt snødekke på 700 m sørvendt
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreM@SVV Comment:  5cm laussnø oppå gammelt snødekke (1F-P). Fuktig til botn på 900 m
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Bilder viser solvendt opp mot 800 moh. Bildet er på 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Tindefjellet

Weather

No precipitation 1.5 °C 4 m/s from NE ↙ 30% clouds

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Snow line at 400 masl Laus snø oppå gammelt snødekke frå omtrent 600 m i sørvendt. Vil nok smelte fort

Avalanche Danger Assessment

1 Low Den gamle snøen har stabilisert seg godt den siste tida og gir ingen utslag på stabilitetstest. Snøen er fukta heilt til botn på 900 m. Frå 600 m er det noko fersk snø som har hatt litt vind i seg, men ikkje nok til at den har flaka seg der eg var. Den ferske snøen ser ut til å ha bundet seg godt til snøen under. Hovedproblemet slik eg ser det er våte laussnøskred I solvendte hellingar Med den meldte kulda som skal komme vil det gamle snødekket fryse til og stabilisere seg. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Not given N, NE, E, NW above 800 masl

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Possible 1 - Small Specific steep slopes E, SE, S, SW, W below 800 masl

Avalanche Activity

28. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 183425

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

27.02.2019 kl. 17:56

209 masl

pmbakke@nortind (***)

Weather

Rain 4 °C

Notes

Nysnø på 700 moh i ettermiddag

ObsID: 183314

Indre Fjordane / FØRDE

Snow

27.02.2019 kl. 16:56

547 masl

brit-siv@obskorps (***)

Weather

Snow Nedbør som snø frå 500 moh

ObsID: 183310

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.