Avalanche forecast for Indre Fjordane Friday 2019-03-01

1
Low
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Sun and rise of temperature can produce small wet avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful where the avalanche problem is found in combination with terrain traps. You will only find the avalanche problem in a few isolated areas.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

01.03.2019 kl. 13:05

794 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  pmbakke@nortind Comment:  Lite snø lågt i terrenget. Opne elvar, småbekkar og myrer opp til 500-550moh
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  pmbakke@nortind Comment:  5cm nysnø på toppane og ned til ca 650moh

Weather

No precipitation -1 °C 0 m/s 30% clouds

Snow Cover

5 cm new snow Elevation of new snow 500 masl Some loose snow (1-10cm) 5cm nysnø på toppen av Skåhammarsegga

Notes

Avalanche Activity

28. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE, S. Above 1200 masl Naturleg utløyste skred i fokksnøen austvendt nord for Skåhammarsegga

ObsID: 183685

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

01.03.2019 kl. 11:49

1307 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Brudd i laust lag under øverste skarelaget. 1300 moh mot aust.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  10 cm nysnø med ei tynn mildvêrshinne i overflata. Fast snødekke under.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Ein del stein og lyng på ryggar og kantar i terrenget
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot sørvest
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nordvest
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot aust
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Bjørgja og Storaksla

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Små flakdannelsar over utsatte kantar. Kan også løsne små skred i soloppvarma bratt terreng, både laussnøskred og flakskred, men er nok kun siste nysnøen, så blir små mengder.

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTM11@15cmQ2 Medium

Weather

0 m/s Vindstille til topps. Skiftande skydekke, men mykje sol.

Snow Cover

180 cm in total No snowdrift Snow line at 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det gamle snødekket er gjennomfukta og smelteomvandla etter langvarig mildvêr. Snøgrense på 3-500 moh, tynt snødekke til over skoggrensa. På 1100 moh er det gamle smelteomvandla snødekket fingerfast og vått utan lagdelingar, med eit gjenfryst hardt lag dei øverste 15 cm. 10 cm lett vindpåvirka nysnø frå onsdag kveld oppå. På 1300 moh fleire skarelag nede i det gamle snødekket, gjennomfukta og stabilt. I toppen av snødekket lagdeling som gir utslag på stabilitetstest.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig mildvêr. Litt flakdannelse i siste nysnøen over utsatte kantar, men små tynne flak. Soloppvarming kan også føre til små skred i bratt solvendt terreng. Noko ny nedbør i morgon kan i kombinasjon med vind gi ein aukande tendens, ned ny pålagring i leområder. Avhengig av nedbørsmengde og vind kan det medføre at faregraden går opp til 2 utover dagen /kvelden i områda som får mest nedbør Forecast correct

Avalanche Activity

1. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 183639

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

01.03.2019 kl. 08:47

370 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps

Weather

No precipitation -3 °C 50% clouds Lettskya fint vêr

ObsID: 183638

Indre Fjordane / STRYN

Snow

28.02.2019 kl. 16:20

1303 masl

Vidar@obskorps (****)

Notes

12 tørre cm vestlig vindfordelt øverst oppe. Ubundet går over i små flak som kan være større utsatte steder (vind + henteområde). Fg 1 kan gjerne suppleres med et lite obs for de høyeste toppene...

ObsID: 183521

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

28.02.2019 kl. 10:25

545 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  5 cm laussnø oppå gammelt snødekke på 700 m sørvendt
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreM@SVV Comment:  5cm laussnø oppå gammelt snødekke (1F-P). Fuktig til botn på 900 m
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Bilder viser solvendt opp mot 800 moh. Bildet er på 600 moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Tindefjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Not given N, NE, E, NW above 800 masl

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Possible 1 - Small Specific steep slopes E, SE, S, SW, W below 800 masl

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 1.5 °C 4 m/s from NE ↙ 30% clouds

Snow Cover

Snow line at 400 masl Laus snø oppå gammelt snødekke frå omtrent 600 m i sørvendt. Vil nok smelte fort

Avalanche Danger Assessment

1 Low Den gamle snøen har stabilisert seg godt den siste tida og gir ingen utslag på stabilitetstest. Snøen er fukta heilt til botn på 900 m. Frå 600 m er det noko fersk snø som har hatt litt vind i seg, men ikkje nok til at den har flaka seg der eg var. Den ferske snøen ser ut til å ha bundet seg godt til snøen under. Hovedproblemet slik eg ser det er våte laussnøskred I solvendte hellingar Med den meldte kulda som skal komme vil det gamle snødekket fryse til og stabilisere seg. Forecast correct

Avalanche Activity

28. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 183425

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

27.02.2019 kl. 17:56

209 masl

pmbakke@nortind (***)

Weather

Rain 4 °C

Notes

Nysnø på 700 moh i ettermiddag

ObsID: 183314

Indre Fjordane / FØRDE

Snow

27.02.2019 kl. 16:56

547 masl

brit-siv@obskorps (***)

Weather

Snow Nedbør som snø frå 500 moh

ObsID: 183310

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

26.02.2019 kl. 13:00

1043 masl

OleNy@nordfjordfhs (Unknown)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 6 °C 3 m/s from SE ↖ 95% clouds

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 1800 masl. Snow line at 650 masl Storm slab (soft slab) Wet Varierende opp til 900moh. Derfra og oppover er det jevnt mye og god snø. Ingen skare i dag, mykt i toppen.

Avalanche Activity

26. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 183129

Indre Fjordane / STRYN

Snow

26.02.2019 kl. 11:21

1734 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Bruddkant ca 1000-1100 SØ
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps Comment:  Skikt på 15 cm 1400m. Omvandlet Kantkorn på 70 cm bryter etterpå.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  1650

Tests

ECTX Good Alt kompakt over gammel isskare/ Kantkorn under omvandling som kommer Q3 på 90cm med stump vold.

CTH20@15cmQ1 Medium P/K smelt frys under og over. Smelteomvandlet, men ikke umulig at det har vært et rimlag. 1400 m Ø

Weather

No precipitation 0 °C 17 m/s from SW ↗ 100% clouds Vindkuler øverst på grensen til farlige.

Snow Cover

370 cm in total No snowdrift Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 1000 masl Moist Kompakt vårsnø til over 1000 m. Etterhvert skarelag og noen ganske tydelige lagdelinger rundt 13-1400 m særlig skikt 15 cm nede mellom to smelt/frys lag (CTH). Gamle Kantkornlag under isskare er i denne høyden godt igang med smelteomvandling. Høyere oppe på 1650 er det halvtørr snø under skarelag øverst, og noen veldig sterke smelt/frys soner 20-40 cm. All snø over gammel isskare/kantkornlag (90 cm) oppfører seg som kompakt blokk. Kantkorn er i begynnende omvandling og krever svært stor tilleggslast (utenfor ET-skala). Minimal temperaturgradient (-1 til -2). Kun observert 1 skred som begynte som flakskred (1100 m). Ellers noen få våte løssnøskred synlig.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøen i de fleste høyder er vanskelig å påvirke som skiløper. 13-1500 m skiller seg ut med mer skiktdeling. Kantkornlag omvandles sakte men sikkert. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 1300 masl Generelt flere skiktdelinger i denne høyden, hvor nedbør skifter mellom tørt og vått.

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Very difficult to trigger Unlikely 3 - Large Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Neppe skiløperpåvirkbart

ObsID: 183103

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.