Avalanche forecast for Indre Fjordane Thursday 2019-02-14

4
High
Published:

Natural triggered avalanches are likely. Increasing danger level due to higher temperatures and percipitation as rain.

Illustrasjon av ferdselsråd Stay away from avalanche terrain and runout zones for avalanches.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to strong breeze from the southwest.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
26 mm precipitation, up to 50 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest.
-2 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

14.02.2019 kl. 13:40

881 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Profil i kveld, vatn over skarelag ved blyant

Weather

Rain 2 °C 7 m/s from W → 100% clouds

Danger Sign

Much water in the snow Område: For kommunen. Beskrivelse: Tidvis kraftig regn, vatn over skarelag i profil

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter Spontaneous release Possible 3 - Large Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 700 masl Other Wet Smelteriller vertfall opp til 900 m oh. På 900 er ikkje heile snøpakka våt enda, men det er mykje vatn i snøen. Så det er truleg berre tidsspørsmål

Tests

CTN Good Ikkje utslag på CT, men vått og vatn over skarelag

Avalanche Activity

14. Feb. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Såg fleire mindre skred på køyretur til obstur.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fukten har komme godt ned i snødekke, litt vanskelig å vurdere sannsynet for naturlege skred. Kanskje oppvarming har skjedd såpass gradvis at snøen har fått tid til å tilpasse seg og me difor sålangt i dag ikkje har fått så mykje skred.

ObsID: 180976

Indre Fjordane / STRYN

Snow

14.02.2019 kl. 12:06

984 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  torehum@svv Comment:  Figur fra Wyssen. Deteksjonen er litt usikker da lydkilden ligger i skyggen fo IDA-anlegget (utenfor grønt område)

Avalanche Activity

14. Feb. 12-18 Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release S Deteksjon av mulige skred ved Grasdaltunnelen. Infralyd. Så langt ikke verifisert med bilder.

ObsID: 181047

Indre Fjordane / Sætreskarsfjellet

Snow

13.02.2019 kl. 12:11

1274 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  NGI Comment:  Bilde tatt av webkamera på Fonnbu 2-3 timer etter utsprenging.

Avalanche Observation

13. Feb 12:11 Dry slab avalanche 3 - Large Released by explosives E-facing Avalanche release at 1308 masl and ended at 902 masl Steep slope Grasdal øst (Sætreskardsfjellet) Resulatt av spreging kl 12:10:45. Skred registrert i infralyd 12:11:00. Skredet delte seg i tre tunger. Sanns. str. 2-3.

ObsID: 180817

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

13.02.2019 kl. 10:05

446 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Weather

Rain 5 °C 3 m/s from SW ↗ 100% clouds

ObsID: 180683

Indre Fjordane / Grasdalen/Ryggfonn, Strynefjell

Snow

13.02.2019 kl. 07:55

629 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Observation

13. Feb 07:55 Naturaly released N-facing Ryggfonn gikk naturlig i morges kl. 07:55, i følge NGI.

ObsID: 180818

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

12.02.2019 kl. 18:03

925 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Brudd i rimlaget. 920 moh mot nordaust.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Våte snøballar i brattheng
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Nysnøen er fuktig i overflata til over 900 moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar

Weather

Snow 0 °C 12 m/s from SE ↖ 100% clouds Kraftig vind og lett/moderat snøfokk over skoggrensa

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 700 moh

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Skikkeleg vått i toppen av snødekket opp til 700 moh kl 18.30. Rullande snøballar i brattheng

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Likely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl Våte laussnøskred vil gå høgare opp etterkvart som temperaturen stig og det blir nedbør som regn høgare til fjells

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl Wet loose snow Moist Stigande temperatur og overgang til regn i låglandet. Fortsatt sludd/snø frå 450 moh, men fuktigheita trekker fort ned i snødekket. Gjennomvått snødekke til 5-600 moh no i kveld. Fuktig i øverste laget til over 900 moh, der eg snudde pga kraftig vind, snøfokk og dårleg sikt. Varierande nysnømengde pga vind frå 700 moh, mjuke flakdannelsar. På utsatte ryggar avblåst ned på skare og lyng.

Tests

CTE4@41cmQ1 Poor Brudd i rimlaget. 920 moh

Avalanche Activity

12. Feb. During the day No avalanche activity Dårleg sikt så fekk ikkje sett så mykje før det mørkna. Det våte laget i toppen av snødekket, gjer at det har begynt å rulle snøballar i brattheng

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mildvêr gir svekka bindingar i snødekket. I lågareliggande områder vil det gå våte laussnøskred i bratt terreng. Høgare opp er snødekket varierande med ferske nysnøflak, som vil kunne løyse ut lett. Det finst òg svake lag av rim under eldre fokksnø frå før helga i ein del skjerma formasjonar, som også er lett å løyse ut og har god bruddforplantingsevne. Dessutan finst det svake kantkornlag ein del plassar, som fortsatt kan påvirkast, spesielt der overliggande snødekke er tynnare. Mildvêrsgrensa skal stige, og gjer at grensa for våte skred vil gå oppover. Etter kvart som mildvêret får virke og det har rast i frå seg vil snødekket under mildvêrsgrensa bli meir stabilt, og vedvarande svake lag her bli øydelagt av gjennombløyting av snødekket. Over mildvêrsgrensa vil ny nedbør som snø i kombinasjon med vind kunne gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Her vil vedvarande svake lag fortsatt være eit problem, stigande temperatur og auka pålagring vil i første omgang være negativt, men dei vil etter kvart ligge djupare i snødekket, og bli vanskelegare å påvirke. Evt auka faregrad torsdag er avhengig av om nedbørsprognosane slår til. Forecast correct Varselet stemmer godt.

ObsID: 180597

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

12.02.2019 kl. 17:31

857 masl

brit-siv@obskorps (***)

Tests

CTM15@12cmQ3 Good Brudd i laust lag under den siste fokksnøen

ObsID: 180588

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

12.02.2019 kl. 15:59

507 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen, lågt skydekke og snøvêr

Weather

Snow -1 °C 100% clouds Snøvêr heilt til fjorden i formiddag, overgang til sludd og regn i Førde i ettermiddag, Fortsatt nedbør son snø langs Jølstravatnet på 200 moh no i ettermiddag. Fuktig nysnø her på 500 moh.

ObsID: 180578

Indre Fjordane / STRYN

Snow

12.02.2019 kl. 13:45

1003 masl

erlend@nordfjordfhs (Unknown)

Weather

Snow 7 m/s from SW ↗ 100% clouds

Danger Sign

Large snowfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ellers ingen faretegn observert

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 3 - Large Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 600 masl

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable

ObsID: 180554

Indre Fjordane / STRYN

Snow

12.02.2019 kl. 13:00

631 masl

OleNy@nordfjordfhs (Unknown)

Weather

Snow -1 °C 3 m/s from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 50 CM mellomtung pudder

Snow Cover

170 cm in total No snowdrift 50 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Moist

ObsID: 180565

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

12.02.2019 kl. 12:12

720 masl

LarsO@nordfjordfhs (****)

Weather

Snow -1 °C 8 m/s from S ↑ 100% clouds Mildere utover dagen. Fuktig snø opp til 500moh nå.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over ca 600moh.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, NW above 500 masl Det har komt mye snø de siste dagene og kraftig vind, først fra NV, senere dreid over mot Ø-SØ. Lett utløsbare, myke flak i flere himmelretninger. Mengden snø tilsier nok at skredene i den ferske fokksnøen etterhvert kan nå str. 3.

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Storm slab (soft slab) 10cm siste 18timer. Mye snø tilgjengelig for transport. Noe fastere overflate idag enn igår kveld på samme sted, men oppleves fremdeles som fint skiføre.

Avalanche Activity

12. Feb. During the day No avalanche activity Dårlig sikt over tregrensa.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det dannes myke nysnøflak i nye himmelretninger, og man har etterhvert mange utsatte steder å forholde seg til. Antar at skredene kan nå str. 3 og flakene er svært lett utløsbare. Mildværet jobber seg oppover og har nå begynt å fukte snødekket opp til ca 500moh. Antar dette stiger ytterligere utover ettermiddagen. Temp.økning og mer nedbør utover ettermiddag/kveld vil svekke snødekket og tilføre belastning på et allerede sensitivt snødekke. Forventer naturlig utløste skred, både i tørr snø i høyfjellet og våt, ubunden snø i lavlandet.

ObsID: 180517

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snow

12.02.2019 kl. 12:10

77 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt 20-30 cm snø i natt.Frå morningen i dag har temperaturen stege betydelig og det regnar kraftigt.Begynt og trille snøballar ned bakkane. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kan kome lokalt mykje nedbør og temperaturen skal fortsette å stige.

ObsID: 180518

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snow

12.02.2019 kl. 11:52

77 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Til dels mykje snø siste døgn.I dag blir det stigande temperaturer og lokalt mykje regn. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

ObsID: 180516

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

12.02.2019 kl. 09:18

190 masl

LarsO@nordfjordfhs (****)

Weather

Snow -0.5 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist 5cm lett fuktig nysnø i natt.

ObsID: 180458

Indre Fjordane / FØRDE

Snow

12.02.2019 kl. 07:24

4 masl

Ronny@NVE (***)

Snow Cover

0 cm new snow 5 cm tørr laussnø ved havnivå. Framleis minusgrader.

ObsID: 180448

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

11.02.2019 kl. 18:23

701 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks

Large snowfall

Recent snowdrift

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 500 masl Myke nysnøflak går til brudd ved isolering, tydelig flakdanning fra ca 500moh, lett bundet nysnø.

Snow Cover

270 cm in total Some snow drift 35 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry I leheng opp mot 45cm knyttnevefast løssnø fra siste døgn. Rundt tregrensa er vindutsatte steder lett vindpakket, men god kjøresnø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Idag har det komt snøbyger jevnt og trutt hele dagen, og dette har resultert i ca 10-15cm tørr nysnø ved havnivå. Fra ca 600moh har det komt ca 20cm, og i kombinasjon med stor snøtransport har dette gitt opp mot 45cm nysnø i leheng. Snøoverflaten varierer fra løs ubunden i skjermede formasjoner til myk vindpakket på utsatte steder. Der snøen er bundet er det tydelige spenninger som gir oppsprekking rundt ski og kollaps ved frigjøring på blokktest. Denne ferske snøen er foreløpig svært lett å påvirke og vil trenge noen dager for å stabilisere seg. Kantkornet over den gamle skaren ligger nå enda dypere og jeg anser det som vanskelig å løse ut de fleste steder. Iflg værmelding blir det fortsatt nedbør og vind neste døgn, og i kombinasjon med temp.økning antar jeg at dette vil gi noen naturlig utløste skred seint tirsdag/onsdag. Forecast correct Tror det er komt mer nysnø og vært større snøtransport i høyden enn det varselet gir uttrykk for.

Snow Profile

35 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm Fra skjermet formasjon. I vindutsatte formasjoner er øverste 15cm 1f/4f, ellers likt.

ObsID: 180407

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

11.02.2019 kl. 17:47

522 masl

LarsO@obskorps (****)

Weather

Snow -1.5 °C 6 m/s from W → 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 180406

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snow

11.02.2019 kl. 13:09

77 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet.Synkande tempraturer. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

ObsID: 180353

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

11.02.2019 kl. 10:55

36 masl

LarsO@obskorps (****)

Weather

Snow -1 °C 0 m/s 100% clouds Tett snøvær nå på formiddagen.

Snow Cover

5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 180302

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

11.02.2019 kl. 09:10

309 masl

rB (Unknown)

Weather

Snow -2 °C

Snow Cover

3 cm new snow Dry

ObsID: 180260

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.