Avalanche forecast for Indre Fjordane Monday 2019-02-11

3
Considerable
Published:

The wind increases to NW moderate gale. This comes together with 8-18 mm precipitation. There are persistent weak layers of faceted crystals in the snow cover. The avalanche hazard increases and the likelihood of natural released avalanches is highest during or right after the storm.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the north during the afternoon.
-9 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-12 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

11.02.2019 kl. 18:23

701 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Idag har det komt snøbyger jevnt og trutt hele dagen, og dette har resultert i ca 10-15cm tørr nysnø ved havnivå. Fra ca 600moh har det komt ca 20cm, og i kombinasjon med stor snøtransport har dette gitt opp mot 45cm nysnø i leheng. Snøoverflaten varierer fra løs ubunden i skjermede formasjoner til myk vindpakket på utsatte steder. Der snøen er bundet er det tydelige spenninger som gir oppsprekking rundt ski og kollaps ved frigjøring på blokktest. Denne ferske snøen er foreløpig svært lett å påvirke og vil trenge noen dager for å stabilisere seg. Kantkornet over den gamle skaren ligger nå enda dypere og jeg anser det som vanskelig å løse ut de fleste steder. Iflg værmelding blir det fortsatt nedbør og vind neste døgn, og i kombinasjon med temp.økning antar jeg at dette vil gi noen naturlig utløste skred seint tirsdag/onsdag. Forecast correct Tror det er komt mer nysnø og vært større snøtransport i høyden enn det varselet gir uttrykk for.

Snow Cover

270 cm in total Some snow drift 35 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry I leheng opp mot 45cm knyttnevefast løssnø fra siste døgn. Rundt tregrensa er vindutsatte steder lett vindpakket, men god kjøresnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 500 masl Myke nysnøflak går til brudd ved isolering, tydelig flakdanning fra ca 500moh, lett bundet nysnø.

Danger Sign

Recent cracks

Large snowfall

Recent snowdrift

Snow Profile

35 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm Fra skjermet formasjon. I vindutsatte formasjoner er øverste 15cm 1f/4f, ellers likt.

ObsID: 180407

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

11.02.2019 kl. 17:47

522 masl

LarsO@obskorps (****)

Snow Cover

Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

Snow -1.5 °C 6 m/s from W → 100% clouds

ObsID: 180406

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snow

11.02.2019 kl. 13:09

77 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet.Synkande tempraturer. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Large snowfall

ObsID: 180353

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

11.02.2019 kl. 10:55

36 masl

LarsO@obskorps (****)

Snow Cover

5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

Weather

Snow -1 °C 0 m/s 100% clouds Tett snøvær nå på formiddagen.

ObsID: 180302

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

11.02.2019 kl. 09:10

309 masl

rB (Unknown)

Snow Cover

3 cm new snow Dry

Weather

Snow -2 °C

ObsID: 180260

Indre Fjordane / Befringsdalen

Snow

10.02.2019 kl. 16:30

1188 masl

HaraldO (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release N, NE. Between 1300 masl and 1200 masl Flakskred nord for Tortnegrøegga

ObsID: 180348

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

10.02.2019 kl. 14:30

1253 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga 1260 moh mot aust
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lågt skydekke og dårleg sikt utover ettermiddagen
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nord, Veitebergsdalen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindpåvirka snøoverflate i skogen, men mjuk snø.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar og framstikkande stein

Weather

Snow 5 m/s from NE ↙ 70% clouds Tilskyande utover dagen, lågt skydekke og tåke. Periodevis litt snø i lufta.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Lokalt ustabilt snødekke etter kraftig vindtransport av nysnøen fredag kveld og natt til laurdag. Nokon plassar ligg denne fokksnøen også på eit rimlag og/eller kantkornlag, og her vil det være større evne til bruddforplanting som gir større skred. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Der den ligg på rim/kantkornlag vil det fortsatt være problematisk. Nedbør som snø vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og auka belastning på dei vedvarande svake laga, samtidig som det dannar nye ustabile nysnøflak. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Opp til 5-600 moh vart snødekket vått natt til laurdag av mildvêr, og har fryst på til skare etter oppklarning laurdag kveld. Vidare oppover vindpakka mjuk i skogen og skjerma formasjonar. Ellers for det meste bærande fokksnø. Avblåst til skare på utsatte ryggar og toppar.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Leformasjonar bak kantar og ryggar der rimlaget frå tirsdag/onsdag ikkje vart øydelagt før nysnø og pålagring ved vindtransport.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn. Ingen ny vindtransport. Ferske skred laurdag både her og på Blåfjellet ved Helgheim viser lokalt ustabilt snødekke

Tests

CTM14@25cmQ2 Good

CTE5@8cmQ1 Poor Sjiktovergang i fokksnøen

ObsID: 180164

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

10.02.2019 kl. 12:32

791 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt lag fingerfast fokksnø i toppen, over 10 cm F, deretter fingerfast fokksnø som ligg på blyantfast avrunda snø.

Tests

CTM14@30cmQ1 Medium Sjiktovergang i fokksnøen, 1F som bryt mot blyantfast

CTE2@5cmQ1 Poor Fingerfast fokksnø i toppen som bryt lett, mot F laussnø.

ObsID: 180114

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

10.02.2019 kl. 11:29

573 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Brotkant frå ryggen og inn i nordaustvendt side på ca 1300 moh. Ser ut til å ha gått ned til 1000-1100 moh. Truleg frå laurdag.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Trollebotseggane
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s 30% clouds Oppklarning laurdag ettermiddag. Lettskya og fint vêr i dag

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Easy to trigger Specific steep slopes. NE. Above 1300 masl Flakskred frå Tortnegrøegga, løsneområde på ca 1300 moh frå ryggen og inn i nordaustvendt side

ObsID: 180095

Indre Fjordane / Gulkoppen

Snow

10.02.2019 kl. 11:27

1098 masl

PetterHorthe (Unknown)

Tests

CTM15@20cmQ2 Medium Innblåst snø på toppen av skarelag. stabilitetstest viste brudd på slag 15 ved skarelag.

ObsID: 180286

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

09.02.2019 kl. 17:41

987 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps

Avalanche Activity

9. Feb. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Easy to trigger Specific steep slopes. SW, W. Above 1000 masl Skiløparutløyst tidlegare i ettermiddag. Fjernutløyst på rimlaget under siste fokksnøen. Såg også ut til å være "step down" til eit djupare lag nokon plassar. Rask snøprofil eit stykke ute på sida viste rimlag under siste fokksnøen som var lett å løyse ut. Vidare eit nytt fokksnølag før eit lag på 10 cm fasettert/kantkorna snø (laussnøen frå tidlegare kuldeperiode som vart omdanna til overflatenær kantkorn før det kom meir snø) Forholdvis tynt snødekke i løsneområdet, begge dei svake laga innan ein halvmeter frå overflata.

ObsID: 179979

Indre Fjordane / FØRDE

Snow

09.02.2019 kl. 15:00

934 masl

oholsen (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  oholsen

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft.

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fleir drønn i snøen frå 850hm og oppover i S-SV-V heng.

Tests

ECTP11@50cm To markante lag i snøen. 15cm 4F over eit veldig tynt lag upåverka nedbørspartiklar?/rim?, dette laget gjekk ikkje i brudd før kantkorn, men løsna når blokka låg i testgropa Q1. Under 15cm med 4F ligg det 35 cm med 1F over 5cm med delvis avrunda kantkorn. Under dette ca. 5cm med isskare, før eit nytt lag med godt utvikla kantkorn. Det nederst laget med kantkorn er her umulig å påverke. 10cm innsynking med ski.

Weather

No precipitation Mykje vind på Nesfjellet 14:00 frå SØ, ingen føyk eller snø til transport. Avtagande vind utover dagen, 1 m/s 17:00 på Gjerlandsheia 1026moh.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release I solpåverka brattheng

ObsID: 180014

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

08.02.2019 kl. 18:00

1043 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry Avblåste ryggar ned på gammal skare. Pågåande stor forflytting av nysnø som samlar seg i mjuke flak i leformasjonar.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk frå aust/søraust, stor vindtransport av nysnøen frå i går

Weather

No precipitation -2 °C 15 m/s from SE ↖ Aukande vind frå aust til søraust i løpet av turen på Olahansen. Tilskyande. Etter kvart kraftig vind og snøfokk. Periodevis snøfokk over utsatte kantar også i skogen. Temperaturen auka frå - 2 kl 17 til +3 kl 19

ObsID: 179823

Indre Fjordane / Hjortedalssætra

Snow

08.02.2019 kl. 11:00

462 masl

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Unknown)

Snow Cover

Overgang fra regnskare til snø upåvirket regn på ca. 530moh.

ObsID: 179973

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.