Avalanche forecast for Indre Fjordane Sunday 2019-02-10

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Wind direction is turning to fresh breeze from N Sunday afternoon. Recent wind transport on Saturday and additional new snow on Sunday, give considerable hazard at higher altitudes and around the glaciers. In addition, a persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-7 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the north during the afternoon.
-9 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Befringsdalen

Snow

10.02.2019 kl. 16:30

1188 masl

HaraldO (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release N, NE. Between 1300 masl and 1200 masl Flakskred nord for Tortnegrøegga

ObsID: 180348

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

10.02.2019 kl. 14:30

1253 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga 1260 moh mot aust
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lågt skydekke og dårleg sikt utover ettermiddagen
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nord, Veitebergsdalen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindpåvirka snøoverflate i skogen, men mjuk snø.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar og framstikkande stein

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn. Ingen ny vindtransport. Ferske skred laurdag både her og på Blåfjellet ved Helgheim viser lokalt ustabilt snødekke

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Lokalt ustabilt snødekke etter kraftig vindtransport av nysnøen fredag kveld og natt til laurdag. Nokon plassar ligg denne fokksnøen også på eit rimlag og/eller kantkornlag, og her vil det være større evne til bruddforplanting som gir større skred. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Der den ligg på rim/kantkornlag vil det fortsatt være problematisk. Nedbør som snø vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og auka belastning på dei vedvarande svake laga, samtidig som det dannar nye ustabile nysnøflak. Forecast correct

Weather

Snow 5 m/s from NE ↙ 70% clouds Tilskyande utover dagen, lågt skydekke og tåke. Periodevis litt snø i lufta.

Tests

CTM14@25cmQ2 Good

CTE5@8cmQ1 Poor Sjiktovergang i fokksnøen

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Opp til 5-600 moh vart snødekket vått natt til laurdag av mildvêr, og har fryst på til skare etter oppklarning laurdag kveld. Vidare oppover vindpakka mjuk i skogen og skjerma formasjonar. Ellers for det meste bærande fokksnø. Avblåst til skare på utsatte ryggar og toppar.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Leformasjonar bak kantar og ryggar der rimlaget frå tirsdag/onsdag ikkje vart øydelagt før nysnø og pålagring ved vindtransport.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

ObsID: 180164

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

10.02.2019 kl. 12:32

791 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt lag fingerfast fokksnø i toppen, over 10 cm F, deretter fingerfast fokksnø som ligg på blyantfast avrunda snø.

Tests

CTM14@30cmQ1 Medium Sjiktovergang i fokksnøen, 1F som bryt mot blyantfast

CTE2@5cmQ1 Poor Fingerfast fokksnø i toppen som bryt lett, mot F laussnø.

ObsID: 180114

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

10.02.2019 kl. 11:29

573 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Brotkant frå ryggen og inn i nordaustvendt side på ca 1300 moh. Ser ut til å ha gått ned til 1000-1100 moh. Truleg frå laurdag.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Trollebotseggane
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tortnegrøegga

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s 30% clouds Oppklarning laurdag ettermiddag. Lettskya og fint vêr i dag

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Easy to trigger Specific steep slopes. NE. Above 1300 masl Flakskred frå Tortnegrøegga, løsneområde på ca 1300 moh frå ryggen og inn i nordaustvendt side

ObsID: 180095

Indre Fjordane / Gulkoppen

Snow

10.02.2019 kl. 11:27

1098 masl

PetterHorthe (Unknown)

Tests

CTM15@20cmQ2 Medium Innblåst snø på toppen av skarelag. stabilitetstest viste brudd på slag 15 ved skarelag.

ObsID: 180286

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

09.02.2019 kl. 17:41

987 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps

Avalanche Activity

9. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Easy to trigger Specific steep slopes. SW, W. Above 1000 masl Skiløparutløyst tidlegare i ettermiddag. Fjernutløyst på rimlaget under siste fokksnøen. Såg også ut til å være "step down" til eit djupare lag nokon plassar. Rask snøprofil eit stykke ute på sida viste rimlag under siste fokksnøen som var lett å løyse ut. Vidare eit nytt fokksnølag før eit lag på 10 cm fasettert/kantkorna snø (laussnøen frå tidlegare kuldeperiode som vart omdanna til overflatenær kantkorn før det kom meir snø) Forholdvis tynt snødekke i løsneområdet, begge dei svake laga innan ein halvmeter frå overflata.

ObsID: 179979

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

09.02.2019 kl. 15:00

934 masl

oholsen (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  oholsen

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fleir drønn i snøen frå 850hm og oppover i S-SV-V heng.

Weather

No precipitation Mykje vind på Nesfjellet 14:00 frå SØ, ingen føyk eller snø til transport. Avtagande vind utover dagen, 1 m/s 17:00 på Gjerlandsheia 1026moh.

Tests

ECTP11@50cm To markante lag i snøen. 15cm 4F over eit veldig tynt lag upåverka nedbørspartiklar?/rim?, dette laget gjekk ikkje i brudd før kantkorn, men løsna når blokka låg i testgropa Q1. Under 15cm med 4F ligg det 35 cm med 1F over 5cm med delvis avrunda kantkorn. Under dette ca. 5cm med isskare, før eit nytt lag med godt utvikla kantkorn. Det nederst laget med kantkorn er her umulig å påverke. 10cm innsynking med ski.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release I solpåverka brattheng

Avalanche Problems

Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft.

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer.

ObsID: 180014

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

08.02.2019 kl. 18:00

1043 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk frå aust/søraust, stor vindtransport av nysnøen frå i går

Weather

No precipitation -2 °C 15 m/s from SE ↖ Aukande vind frå aust til søraust i løpet av turen på Olahansen. Tilskyande. Etter kvart kraftig vind og snøfokk. Periodevis snøfokk over utsatte kantar også i skogen. Temperaturen auka frå - 2 kl 17 til +3 kl 19

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry Avblåste ryggar ned på gammal skare. Pågåande stor forflytting av nysnø som samlar seg i mjuke flak i leformasjonar.

ObsID: 179823

Indre Fjordane / Hjortedalssætra

Snow

08.02.2019 kl. 11:00

462 masl

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Unknown)

Snow Cover

Overgang fra regnskare til snø upåvirket regn på ca. 530moh.

ObsID: 179973

Indre Fjordane / Stryn

Snow

07.02.2019 kl. 16:47

870 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stian@wyssen Comment:  Bilde fra veien mot skredløp Grasdalen Vest (mellom Grasdaltunnelen og overbygg).
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stian@wyssen Comment:  Ingen skredaktivitet observert fra Sætreskarsfjellet som forøvrig virker å være ganske avblåst.

Weather

No precipitation -1.5 °C 8 m/s from NW ↘ 100% clouds

Snow Cover

Some snow drift Lett snøfokk langsmed Sætreskarsfjellet og ned mot Grasdalen.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert i Gransdalen. God sikt, men litt flatt lys.

ObsID: 179631

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

07.02.2019 kl. 14:49

180 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stian@wyssen Comment:  Våte løssnøskred i Våtedalen....

Weather

3 °C

Avalanche Activity

7. Feb. 12-18 (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 400 masl Mange små våte løssnø skred i hele Våtedalen. Ingen større en str. 1

ObsID: 179612

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

07.02.2019 kl. 13:35

709 masl

Tord@nordfjordFHS (Unknown)

Incident

Testheng: Skrytende sprekker mye lengre enn antatt, omlag50-70m. Hele henget løsnet og flyttet seg 2-3cm før støtte i underkant stoppet det. Henget er bare 10m høyt på stedet. Helt udramatisk og kontrollert utløst av skiløper. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

7. Feb 13:36 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 60 m wide fracture Lee side

ObsID: 179591

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.02.2019 kl. 10:19

309 masl

rB (Unknown)

Weather

No precipitation 3 °C 100% clouds Lett regn i gårkveld. Snø i natt

Snow Cover

5 cm new snow Wet

ObsID: 179535

Indre Fjordane / Stryn

Snow

07.02.2019 kl. 10:09

670 masl

LarsO@obskorps (****)

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from SW ↗ 95% clouds Lett bris i skogen, opp i frisk bris over tregrensa mot Blåegga.

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Storm slab (soft slab) Moist Kom drøyt 10cm litt fuktig nysnø igår ettermiddag og kveld. Over tregrensa er denne snøen tørr og lett flyttbar. Moderat til kraftig snøfokk på toppene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, W, NW above 600 masl

ObsID: 179560

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.02.2019 kl. 09:31

819 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Tørr snø like etter at eg passerte mildværskara
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  850 moh mot sør
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mjuke flak sprekk opp frå omtrent 700 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfara no virker å være størst i den ferske fokksnøen som bryt lett, men har noko begrensa evne til å forplante seg. I høgda ser det ut til å i hovudsak vere for lite samanhengande snødekke til å få store skred (str. 3 og større), noko som òg virka å vere tilfellet når me var ute med helikopter på tirsdag (Oldedalten, Lodalen, Oppstryn og Hornindalsvatnet). Forecast correct

Weather

No precipitation 0.5 °C 8 m/s from S ↑ 100% clouds Kraftig vind i høgda, med lett til middels snøfokk.

Tests

ECTP12@30cmQ2 Poor Brudd innad i fokksnøen. Bruddet forplanta seg i overkant av halve testblokka. Er fleire sjikt i fokksnøen med like eigenskapar.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Mildværskare opp til rundt 550 moh. Mellom 550 og 700 er det 10 - 30 cm laussnø. Mjuke flak frå 700 - 900 moh. Vindpakka og avblåst frå 900 og opp. Snødekket i høgda er lite samanhengane

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Mjuke flak med fokksnø

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 48 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 44 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -3.7 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 50 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -4.9 °C @ 80 cm, -3.8 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 120 cm

ObsID: 179585

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.