Avalanche forecast for Indre Fjordane Friday 2019-02-08

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to breeze from the south during renoon.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the evening.
-12 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

08.02.2019 kl. 18:00

1043 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry Avblåste ryggar ned på gammal skare. Pågåande stor forflytting av nysnø som samlar seg i mjuke flak i leformasjonar.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk frå aust/søraust, stor vindtransport av nysnøen frå i går

Weather

No precipitation -2 °C 15 m/s from SE ↖ Aukande vind frå aust til søraust i løpet av turen på Olahansen. Tilskyande. Etter kvart kraftig vind og snøfokk. Periodevis snøfokk over utsatte kantar også i skogen. Temperaturen auka frå - 2 kl 17 til +3 kl 19

ObsID: 179823

Indre Fjordane / Hjortedalssætra

Snow

08.02.2019 kl. 11:00

462 masl

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Unknown)

Snow Cover

Overgang fra regnskare til snø upåvirket regn på ca. 530moh.

ObsID: 179973

Indre Fjordane / STRYN

Snow

07.02.2019 kl. 16:47

870 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stian@wyssen Comment:  Bilde fra veien mot skredløp Grasdalen Vest (mellom Grasdaltunnelen og overbygg).
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stian@wyssen Comment:  Ingen skredaktivitet observert fra Sætreskarsfjellet som forøvrig virker å være ganske avblåst.

Snow Cover

Some snow drift Lett snøfokk langsmed Sætreskarsfjellet og ned mot Grasdalen.

Weather

No precipitation -1.5 °C 8 m/s from NW ↘ 100% clouds

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert i Gransdalen. God sikt, men litt flatt lys.

ObsID: 179631

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

07.02.2019 kl. 14:49

180 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stian@wyssen Comment:  Våte løssnøskred i Våtedalen....

Weather

3 °C

Avalanche Activity

7. Feb. 12-18 Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 400 masl Mange små våte løssnø skred i hele Våtedalen. Ingen større en str. 1

ObsID: 179612

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

07.02.2019 kl. 13:35

709 masl

Tord@nordfjordFHS (Unknown)

Avalanche Observation

7. Feb 13:36 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 60 m wide fracture Lee side

Incident

Testheng: Skrytende sprekker mye lengre enn antatt, omlag50-70m. Hele henget løsnet og flyttet seg 2-3cm før støtte i underkant stoppet det. Henget er bare 10m høyt på stedet. Helt udramatisk og kontrollert utløst av skiløper. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 179591

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

07.02.2019 kl. 10:19

309 masl

rB (Unknown)

Snow Cover

5 cm new snow Wet

Weather

No precipitation 3 °C 100% clouds Lett regn i gårkveld. Snø i natt

ObsID: 179535

Indre Fjordane / STRYN

Snow

07.02.2019 kl. 10:09

670 masl

LarsO@obskorps (****)

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Storm slab (soft slab) Moist Kom drøyt 10cm litt fuktig nysnø igår ettermiddag og kveld. Over tregrensa er denne snøen tørr og lett flyttbar. Moderat til kraftig snøfokk på toppene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, W, NW above 600 masl

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -2 °C 5 m/s from SW ↗ 95% clouds Lett bris i skogen, opp i frisk bris over tregrensa mot Blåegga.

ObsID: 179560

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

07.02.2019 kl. 09:31

819 masl

ToreM@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Tørr snø like etter at eg passerte mildværskara
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  850 moh mot sør
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP12@30cmQ2 Poor Brudd innad i fokksnøen. Bruddet forplanta seg i overkant av halve testblokka. Er fleire sjikt i fokksnøen med like eigenskapar.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Mildværskare opp til rundt 550 moh. Mellom 550 og 700 er det 10 - 30 cm laussnø. Mjuke flak frå 700 - 900 moh. Vindpakka og avblåst frå 900 og opp. Snødekket i høgda er lite samanhengane

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Mjuke flak med fokksnø

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mjuke flak sprekk opp frå omtrent 700 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfara no virker å være størst i den ferske fokksnøen som bryt lett, men har noko begrensa evne til å forplante seg. I høgda ser det ut til å i hovudsak vere for lite samanhengande snødekke til å få store skred (str. 3 og større), noko som òg virka å vere tilfellet når me var ute med helikopter på tirsdag (Oldedalten, Lodalen, Oppstryn og Hornindalsvatnet). Forecast correct

Weather

No precipitation 0.5 °C 8 m/s from S ↑ 100% clouds Kraftig vind i høgda, med lett til middels snøfokk.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 48 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 44 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -3.7 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 50 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -4.9 °C @ 80 cm, -3.8 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 120 cm

ObsID: 179585

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

06.02.2019 kl. 16:50

131 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunnivsk Comment:  Sætrehornet

Weather

0 °C 0 m/s 100% clouds Sludd/regn i lufta. Skydekke nede på 7-800 moh.

ObsID: 179409

Indre Fjordane / Oldedalen og Lodalen

Snow

05.02.2019 kl. 17:03

1344 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skredet i Breiskreda hadde mange brotkantar, og tydelegvis har fersk fokksnø som losna i høgda trigga djupare lag lenger nede. Skredet kom over stupet og fekk stor fart og snøsky. Fonnvinden knekte tre heilt ned til vegen, og avsetningane av snømassar var synlege heilt til andre sida av vatnet. Hellinga er NV-vendt. Synlege brotkantar er teikna inn
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Aksnesfonna. Vinden før og i helga har blåst av losneområdet, og overflata er no vindpåverka. Merk lite skred som har stoppa rett under bratthenget nede til høgre i biletet

Snow Cover

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter skredet i Breiskreda på laurdag vart alle litt overraska over størrelse på hendinga. Drift var usikre på korleis tilstanden var i dei andre skredløpa i og med at dette gjekk så stort. Var inne for å få oversikt over situasjonen, samt teste stabilitet med DaisyBell. Det var lite samanhengande snødekke i losneområda. Måndag var det mindre snøfokk enn varsla, så det var ikkje dagsfersk fokksnø å sprenge på. Losneområda for dei liknande skredbanane var meir avblåst enn venta. Det var lite samanghengande snødekke. I Lodalen var det noko meir snø i aktuelle losneområdar og me testa ein del skot i forskjellige høgdar og eksposisjonar for skredløpa Drotningane, Brengsfonna, Lisle Merkingsgjølet, Raudielva og Merkingsgjølet. Lite resultat anna enn tynt lag øvst i fersk fokksnø. Det var lite medriving nedover, og me fekk ikkje stepdown til djupare lag. Sjølv i nylege leområdar var det vanskeleg å få ut noko særleg, og det verka rimeleg daudt. Sjølv om det stikk opp mykje terreng er overflata glatt, og mindre skred kan få stor mobilitet i bratt terreng. Verker som det skal ein del til å trigge djupare lag, men som situasjonen i Breiskreda viser kan det vere mogleg sjølv med forholdsvis lite samanhengande snødekke. Det er nok rett å ha skredproblem med kantkorn i få bratte heng. Hovudproblem med fersk fokksnø neste dagar med nedbør og snøtransport. Overflata er vindpåvirka, så det verker som begrensa med potensiale for vindtransport av eksisterande snødekke. Forecast too high Mogleg at 3 er for høgt, for det er ikkje varsla så mykje nedbør. Sjølv om det skal blåse kuling i høgda er det eksisterande snødekket allereie hardt påverka av vind. Slår det til med 15-20 mm nedbør er nok 3 rett

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s Klart fint ver, ikkje vind eller nedbør

ObsID: 179315

Indre Fjordane / STRYN

Snow

05.02.2019 kl. 16:44

1634 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Øvre del av Gotidsskarfonna. Skred losna i fokksnøen truleg i helga. Ikkje stepdown eller forplanting vidare nedover. Stoppa før det nådde skaret

Snow Cover

ObsID: 179322

Indre Fjordane / EID

Snow

05.02.2019 kl. 16:41

913 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Losneområdet for skreda som tidlegare har gått på Skredestranda. Lite snø i losneområdet

Snow Cover

ObsID: 179320

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

05.02.2019 kl. 15:49

1191 masl

Sunnivsk (Unknown)

Weather

0 m/s 10% clouds Kom nokre makrellskyar /skydekke frå NA.

ObsID: 179274

Indre Fjordane / Høgenibba

Snow

05.02.2019 kl. 14:01

1096 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright: 

Tests

Den lille blokktesten: etter ikkje alt for mange slag ga blokka etter ein plass nede i det eldre snødekket, truleg i eitt av dei lausare laga mellom skarelaga (@85 cm). Slo til slutt spada middels hardt på toppen av søyla, fekk då brot på omtrent 10 cm. Såg ut som kantkorn.

Snow Cover

145 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm/2 mm D Små overflaterim stort sett frå skisenteret og til topps på Høgenibba. , 3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 39 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 53 cm I MF/FC 0 mm/0 mm D Bestod av fleire harde lag med skare og lausare lag mellom, truleg kantkorn/startande kanting. Skara går i oppløysing. -8.3 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.3 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3.1 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 90 cm Stort sett heile snøproflet glitra bra i sola, begynnande kantkorn. Sterk temp.gradient i delar av snødekket kan føre til vidare utvikling.

ObsID: 179285

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

05.02.2019 kl. 13:38

1045 masl

brit-siv@obskorps (***)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, W, NW above 700 masl

Danger Sign

Surface hoar Rimdannelse heilt til topps. Lite eller ingen vind så finnast i store delar av terrenget, bortsett frå bratt solvendt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen frå tidlegare har fått tid til å stabilisere seg og det treng stor tilleggsbelastning for å kunne løyse ut noko. Det kan også finnast kantkorn i snødekket enkelte stader som kan gi større skred dersom ein greier påvirke dette laget. Begynner å danne rim i overflata som kan bli eit problem dersom det snør ned og ein får vindtransportert. Forecast correct Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Avalanche Activity

5. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179250

Indre Fjordane / Litledalen

Snow

05.02.2019 kl. 13:00

910 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skred i Litledalen, austvendt heng.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day One (1). Spontaneous release E Uskker på tidspunkt for skred.

ObsID: 179283

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

05.02.2019 kl. 12:50

1004 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  1000 moh mot nord

Tests

CTM14@15cmQ2 Good Tindefjellet 1000 moh mot nord. Brudd i eldre fokksnø. Godt feste mot skarelag djupare i snødekket. Ingen tydelege kantkornlag.

ObsID: 179241

Indre Fjordane / STRANDA

Snow

05.02.2019 kl. 11:30

1119 masl

Stein@nortind (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Stein@nortind Comment:  En del tilgjengelig løs snø i de fleste himmelretninger i området.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Stein@nortind Comment:  Overflaterim.

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En god del overflaterim på fjellet nå. Sola får ikke tak i det i syd eller vesthellinger enda.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen tegn til instabilitet i området. Snøen virker til å ha frosset i stykker slik st den ikke har sjiktoverganger eller evne til å forplante brudd. Snø og vind over overflaterimet som er på fjellet nå kan bli et nytt skredproblem. Gode forhold for videre kantkorn utvikling nå. Forecast correct Jeg opplevde snødekket som ganske stabilt i dag og i går. Det er mer løs og fin snø tilgjengelig i de fleste fjellsider i Hornindal enn det er i Stryn. Vinden har tatt mye hardere i Stryn.

Weather

Helt vindstille til 1500 moh i dag

ObsID: 179287

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

05.02.2019 kl. 11:17

693 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Klart og fint vêr. Frå Svidalen mot aust
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande snødekke, hard og mjukare fokksnø med eit tynt dryss nysnø oppå.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snøen ligg heilt til fjorden. Varierande snødekke, i skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø. Over skoggrensa er snødekket prega av vind, varierande hard og mjukare fokksnø, med eit tynt dryss nysnø frå søndag morgon. Begynnande rimdanning i overflata.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s Lettskya vêr mandag, oppklarning i løpet av natta. Sol og fint vêr i dag. Lite vind.

ObsID: 179233

Indre Fjordane / Lødemel

Snow

05.02.2019 kl. 09:33

128 masl

Sunnivsk (Unknown)

Weather

No precipitation -7.5 °C 0.6 m/s from NE ↙

ObsID: 179207

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.