Avalanche forecast for Indre Fjordane Wednesday 2019-02-06

3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially around the tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from north.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. tuesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from south., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

06.02.2019 kl. 16:50

131 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sunnivsk Comment:  Sætrehornet

Weather

0 °C 0 m/s 100% clouds Sludd/regn i lufta. Skydekke nede på 7-800 moh.

ObsID: 179409

Indre Fjordane / Oldedalen og Lodalen

Snow

05.02.2019 kl. 17:03

1344 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skredet i Breiskreda hadde mange brotkantar, og tydelegvis har fersk fokksnø som losna i høgda trigga djupare lag lenger nede. Skredet kom over stupet og fekk stor fart og snøsky. Fonnvinden knekte tre heilt ned til vegen, og avsetningane av snømassar var synlege heilt til andre sida av vatnet. Hellinga er NV-vendt. Synlege brotkantar er teikna inn
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Aksnesfonna. Vinden før og i helga har blåst av losneområdet, og overflata er no vindpåverka. Merk lite skred som har stoppa rett under bratthenget nede til høgre i biletet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter skredet i Breiskreda på laurdag vart alle litt overraska over størrelse på hendinga. Drift var usikre på korleis tilstanden var i dei andre skredløpa i og med at dette gjekk så stort. Var inne for å få oversikt over situasjonen, samt teste stabilitet med DaisyBell. Det var lite samanhengande snødekke i losneområda. Måndag var det mindre snøfokk enn varsla, så det var ikkje dagsfersk fokksnø å sprenge på. Losneområda for dei liknande skredbanane var meir avblåst enn venta. Det var lite samanghengande snødekke. I Lodalen var det noko meir snø i aktuelle losneområdar og me testa ein del skot i forskjellige høgdar og eksposisjonar for skredløpa Drotningane, Brengsfonna, Lisle Merkingsgjølet, Raudielva og Merkingsgjølet. Lite resultat anna enn tynt lag øvst i fersk fokksnø. Det var lite medriving nedover, og me fekk ikkje stepdown til djupare lag. Sjølv i nylege leområdar var det vanskeleg å få ut noko særleg, og det verka rimeleg daudt. Sjølv om det stikk opp mykje terreng er overflata glatt, og mindre skred kan få stor mobilitet i bratt terreng. Verker som det skal ein del til å trigge djupare lag, men som situasjonen i Breiskreda viser kan det vere mogleg sjølv med forholdsvis lite samanhengande snødekke. Det er nok rett å ha skredproblem med kantkorn i få bratte heng. Hovudproblem med fersk fokksnø neste dagar med nedbør og snøtransport. Overflata er vindpåvirka, så det verker som begrensa med potensiale for vindtransport av eksisterande snødekke. Forecast too high Mogleg at 3 er for høgt, for det er ikkje varsla så mykje nedbør. Sjølv om det skal blåse kuling i høgda er det eksisterande snødekket allereie hardt påverka av vind. Slår det til med 15-20 mm nedbør er nok 3 rett

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s Klart fint ver, ikkje vind eller nedbør

Snow Cover

ObsID: 179315

Indre Fjordane / STRYN

Snow

05.02.2019 kl. 16:44

1634 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Øvre del av Gotidsskarfonna. Skred losna i fokksnøen truleg i helga. Ikkje stepdown eller forplanting vidare nedover. Stoppa før det nådde skaret

Snow Cover

ObsID: 179322

Indre Fjordane / EID

Snow

05.02.2019 kl. 16:41

913 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Losneområdet for skreda som tidlegare har gått på Skredestranda. Lite snø i losneområdet

Snow Cover

ObsID: 179320

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

05.02.2019 kl. 15:49

1191 masl

Sunnivsk (Unknown)

Weather

0 m/s 10% clouds Kom nokre makrellskyar /skydekke frå NA.

ObsID: 179274

Indre Fjordane / Høgenibba

Snow

05.02.2019 kl. 14:01

1096 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

145 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm/2 mm D Små overflaterim stort sett frå skisenteret og til topps på Høgenibba. , 3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 39 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 53 cm I MF/FC 0 mm/0 mm D Bestod av fleire harde lag med skare og lausare lag mellom, truleg kantkorn/startande kanting. Skara går i oppløysing. -8.3 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.3 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3.1 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 90 cm Stort sett heile snøproflet glitra bra i sola, begynnande kantkorn. Sterk temp.gradient i delar av snødekket kan føre til vidare utvikling.

Tests

Den lille blokktesten: etter ikkje alt for mange slag ga blokka etter ein plass nede i det eldre snødekket, truleg i eitt av dei lausare laga mellom skarelaga (@85 cm). Slo til slutt spada middels hardt på toppen av søyla, fekk då brot på omtrent 10 cm. Såg ut som kantkorn.

ObsID: 179285

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

05.02.2019 kl. 13:38

1045 masl

brit-siv@obskorps (***)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen frå tidlegare har fått tid til å stabilisere seg og det treng stor tilleggsbelastning for å kunne løyse ut noko. Det kan også finnast kantkorn i snødekket enkelte stader som kan gi større skred dersom ein greier påvirke dette laget. Begynner å danne rim i overflata som kan bli eit problem dersom det snør ned og ein får vindtransportert. Forecast correct Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, W, NW above 700 masl

Danger Sign

Surface hoar Rimdannelse heilt til topps. Lite eller ingen vind så finnast i store delar av terrenget, bortsett frå bratt solvendt

Avalanche Activity

5. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179250

Indre Fjordane / Litledalen

Snow

05.02.2019 kl. 13:00

910 masl

Sunnivsk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skred i Litledalen, austvendt heng.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day One (1). Spontaneous release E Uskker på tidspunkt for skred.

ObsID: 179283

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

05.02.2019 kl. 12:50

1004 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  1000 moh mot nord

Tests

CTM14@15cmQ2 Good Tindefjellet 1000 moh mot nord. Brudd i eldre fokksnø. Godt feste mot skarelag djupare i snødekket. Ingen tydelege kantkornlag.

ObsID: 179241

Indre Fjordane / STRANDA

Snow

05.02.2019 kl. 11:30

1119 masl

Stein@nortind (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Stein@nortind Comment:  En del tilgjengelig løs snø i de fleste himmelretninger i området.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Stein@nortind Comment:  Overflaterim.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen tegn til instabilitet i området. Snøen virker til å ha frosset i stykker slik st den ikke har sjiktoverganger eller evne til å forplante brudd. Snø og vind over overflaterimet som er på fjellet nå kan bli et nytt skredproblem. Gode forhold for videre kantkorn utvikling nå. Forecast correct Jeg opplevde snødekket som ganske stabilt i dag og i går. Det er mer løs og fin snø tilgjengelig i de fleste fjellsider i Hornindal enn det er i Stryn. Vinden har tatt mye hardere i Stryn.

Weather

Helt vindstille til 1500 moh i dag

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En god del overflaterim på fjellet nå. Sola får ikke tak i det i syd eller vesthellinger enda.

ObsID: 179287

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

05.02.2019 kl. 11:17

693 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Klart og fint vêr. Frå Svidalen mot aust
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande snødekke, hard og mjukare fokksnø med eit tynt dryss nysnø oppå.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s Lettskya vêr mandag, oppklarning i løpet av natta. Sol og fint vêr i dag. Lite vind.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snøen ligg heilt til fjorden. Varierande snødekke, i skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø. Over skoggrensa er snødekket prega av vind, varierande hard og mjukare fokksnø, med eit tynt dryss nysnø frå søndag morgon. Begynnande rimdanning i overflata.

ObsID: 179233

Indre Fjordane / Lødemel

Snow

05.02.2019 kl. 09:33

128 masl

Sunnivsk (Unknown)

Weather

No precipitation -7.5 °C 0.6 m/s from NE ↙

ObsID: 179207

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

04.02.2019 kl. 14:31

846 masl

LarsO@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Den ferske fokksnøen er hovedutfordringen, men stabiliseres forholdsvis raskt. Det kom ca 10cm nysnø natt til søndag og søndag, over tregrensa er dette flyttet på av vind. Over tregrensa varierer snødekket mellom vindpakket hard og myk, de fleste steder med et løsere lag ca 20-40cm ned i snødekket. Der det øverste laget er mykt er det lett å tråkke ut flak og disse områdene utgjør i så måte den største trusselen. Kantkornet fins, og er godt utviklet, men ligger de fleste steder godt beskyttet under tykk og kompakt fokksnø. Det kan likevel ikke utelukkes som skredproblem. Økende vind vil flytte på noe snø, men det er ikke mye snø tilgjengelig for transport i høyden. Tempstigning onsdag vil midlertidig svekke snødekket. Forecast correct

Weather

No precipitation -3.2 °C 1 m/s from SE ↖ 30% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 600 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) 10-30cm myk løssnø i skogen. Fra ca 600moh er det tydelige vindtegn i snøen, men fremdels fint skiføre. Over tregrensa er det hard, vindpakket snø bortett fra i skjermede formasjoner.

Avalanche Activity

3. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 600 masl

Snow Profile

23 cm 1F-/1F+ RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 68 cm P MF 0 mm/0 mm Gammelt smelteomvandla såle. Varierende kornstørrelser og hardhet. -3.5 °C @ 0 cm, -6.2 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6.1 °C @ 40 cm, -5.5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 70 cm, -1.5 °C @ 80 cm, -1.2 °C @ 90 cm, -1.1 °C @ 100 cm

ObsID: 179135

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

04.02.2019 kl. 11:29

383 masl

LarsO@obskorps (****)

Weather

No precipitation -3 °C 0 m/s 40% clouds

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 7 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 179111

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

03.02.2019 kl. 14:51

1217 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot sør
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vekslande mjuk og hard fokksnø med eit tynt dryss nysnø oppå.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen frå før helga har fått tid til å stabilisere seg, og treng stor tilleggsbelastning for å kunne løyse ut. Lite eller ingen ny vindtransport laurdag og søndag. Nokon stader kan det være svake lag med kantkorn nede i snødekket. Ingen store endringar uten ny nedbør og vindtransport. Forecast correct

Weather

No precipitation 0 m/s 40% clouds Skiftande skydekke og ein del sol

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes N, W, NW above 700 masl

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry I skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø. Over skoggrensa varierande snøoverflate med fokksnø og avblåste ryggar ned på skare, eit tynt dryss av nysnø som ikkje er vindpåvirka.

Avalanche Activity

3. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179033

Indre Fjordane / FØRDE

Snow

03.02.2019 kl. 14:12

118 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  2 cm nysnø oppå 45 cm fingerfast fokksnø, som ligg på skare/islag. Godt feste mellom fokksnøen og skarelag

Tests

CTM14@52cmQ2 Good Brudd mellom skarelag, under eit 5cm islag. Fasetterte krystallar i laget som bryt, men ser ikkje tydeleg kantkorn. Greier kun å påvirke dette laget pga isolert blokk. Fokksnøen over har stabilisert seg.

ObsID: 179014

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

03.02.2019 kl. 14:00

725 masl

nemis (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  nemis

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse: I renne. Skarelag på toppen, sannsynligvis gammel skredbane. Gravde her 800moh, god gliflate 20cm under snø. Gikk på slag 23 ect

ObsID: 179011

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

03.02.2019 kl. 11:50

623 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøbyger og overskya på morgonen.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Oppklarning utover formiddagen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s 70% clouds Overskya på morgonen og snø i lufta. Oppklarning siste halvtimen

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Tynt dryss av nysnø på morgonen.

ObsID: 178989

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.