Avalanche forecast for Indre Fjordane Saturday 2019-02-02

3
Considerable
Published:

A persistent weak layer buried in the snow can cause very large avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-14 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / EID

Snow

02.02.2019 kl. 13:54

898 masl

PowderBird (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  PowderBird Comment:  Kredittkort representerer lagdeling.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lagdeling med kredidittkortesten.

ObsID: 178850

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

02.02.2019 kl. 12:50

1026 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot søraust

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Variert snødekke etter periodevis kraftig vind siste dagar. I skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø, men over skoggrensa er snødekket prega av kraftig vind. Varierande snøoverflate, på utsatte ryggar vindskare, ellers store områder med bærande fokksnø. Lausare vindpåvirka snø i leformasjonar. Mest vind frå søraust /aust siste dagane. I dag lite vind, ingen vindtransport.

ObsID: 178914

Indre Fjordane / STRYN

Snow

01.02.2019 kl. 17:24

34 masl

Jens@SVV (*****)

Avalanche Observation

1. Feb 17:20 Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 1463 masl Lee side Breiskreda Skred sperrer vegen i Oldedalen. Stort henteområde for snø i høgfjellet. Utløysande årsak er truleg stor pålagring av fokksnø etter vinden siste dagane. Etter str å dømme har skredet truleg løyst ut på kantkornlaget, men det blir spekulasjon. Normal frekvens på skred som sperrer vegen på dette punktet er 10 år.

ObsID: 178735

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snow

01.02.2019 kl. 13:28

779 masl

Stig Løland@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Stig Løland@obskorps Comment:  Sørvendt side. Ingen skredaktivitet her.

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Fin snø i skogen. I skoggrensa overgang til vindpåvirka snø. Over skogen P -1F. Stort sett hardt og skavlete. Lett snøfokk frå SØ på høgaste toppane.

Weather

No precipitation 5 m/s from SE ↖ 20% clouds -4°c. Høgt og tynt skydekke. Meir vind og snøtransport i høgda.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett snøfokk på høgaste toppane. 4-5 flakskred mot N og NØ str 1og 2. Sannsynligvis ein dag eller 2 gamle. ECTX på profil. Ingen teikn til rim her.

ObsID: 178708

Indre Fjordane / STRYN

Snow

01.02.2019 kl. 12:51

1496 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Vidar@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

400 cm in total Moderate snow drift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Siste uka har frisk vind (vekslende men mest fra øst) fått herje med tilgjengelig løssnø. Det er nå hovedsakelig bærende flak og vindskare i høyden, med lett vindskavling en del steder. Innimellom mykere felt med avsetning i le. Vindforflytning ser ut til å ha gitt få større skred siden helgen. Et forholdsvis stort på marsåhyrna over Flo (fra ca 900 S). Så tre middels opp fra grasdalen: 2 stk 1100 V og et 1450 N. Alle 2-3 dager gamle ca. På 1000 m V brøt CT likt på stor tilleggsbelastning i fokksnøskikt på 20 cm og kantkornlag (1 mm 4 cm tjukt) under mildværskaren på 1 m. Mitt inntrykk er at Kantkorn i mildværskaren er et større problem oppstryn/Strynefjellet enn nedstryn. Det ser ut til å være en høydebegrensing oppover, siden mildværskaren er mindre markant over 1400 m. På 1500 fant jeg ikke noe kantkorn, mens på 1250 var det et tydelig drønn. Det varierer hvor langt ned det er til skarelaget men mellom 70-120 der jeg sjekket. En enkel plass var det oppe i dagen, og da med større kantkornutviklin

Tests

ECTP22@25cmQ3 Medium 1500 Ø. Ganske markant lag med nedføyket løssnø mellom to hardere flak i 14-1500 m høyde.

CTH26@20cmQ1 Medium 1000 V. Brøt samtidig i kantkornlag på 1 m.

Weather

No precipitation -12 °C 10 m/s from E ← 15% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Vest er mest utsatt

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 800 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pågående vindtransport fra Ø kan gi mindre til middels ferske flak som er lett å løse ut. Eldre skiktdannelser (inkludert Kantkorn under mildværskare) krever stor tilleggsbelastning for å løse ut. Ingen raske endringer i sikte. Forecast correct

ObsID: 178713

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

31.01.2019 kl. 16:33

216 masl

pmbakke@nortind (***)

Snow Cover

Moderate snow drift

Weather

from SE ↖

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor snøtransport på toppane rundt Stardalen. Vind frå SØ retning.

ObsID: 178586

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

31.01.2019 kl. 12:42

355 masl

Jens@SVV (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sterk vind i kjøsnesfjorden og oppover dalen. Kraftig snøfokk i høgfjellet. Snøfokk også nede i dalen

ObsID: 178536

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

31.01.2019 kl. 12:08

1027 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Jens@SVV Comment:  Logg frå profil. Skal legge inn ordentleg seinare
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Jens@SVV Comment:  Snøprofil. Merk fokksnølaget mellom nedsnødd nysnø
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Jens@SVV Comment:  Brot i lag under fersk fokksnø
Image Of Danger Sign
Image 4 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens@SVV Comment:  Skytande sprekk når eg skulle grave att profilgropa
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jens@SVV Comment:  Skred gjekk i terreng nord-nordaust
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jens@SVV Comment:  Samme som over, meir zoom

Weather

No precipitation -2 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds Surt på fjellet. Jamnt litt trekk i lufta, men kjem vindkast på om lag 10-12 m/s

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, W, NW above 700 masl Bra respons i fokksnøen, men førebels begrensa utbredelse. Laget er forholdsvis tynt og av begrensa omfang. Problemet blir større med vind neste døgn

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekk

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk i høgda. Mest i kasta, men meir jamt med saltasjon frå om lag 600moh. Snøfokk også heilt nede ved kjøsnesfjorden. Snø legg seg i vegen

Avalanche Activity

31. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N. Above 1100 masl Usikker på når det gjekk. Skredavsetningane såg ferske ut, men såg ikkje brotkant. Fyk godt i toppen, så er nok dekt av fokksnø. Tynne avsetningar, men gjekk eit stykke. Vart delt i to av ein fjellrygg

Avalanche Observation

31. Jan 12:25

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er påvirka av vind. Det er laus snø under 550-600, men vidare oppover er overflata meir vindpåvirka. Avblåst i sør og austsidane, og fersk fokksnø i N-NV. Mikroterreng samlar fokksnø. Tydeleg brot under fersk fokksnø der det er to lag nedføyka nysnø med eit tynt fokksnølag mellom. Dette er lett å påverke. Fekk skytande sprekkar då eg skulle grave att profilgropa. Fleire stader er det lett å få oppsprekking i fokksnøen. I og med at overflata er vindpåverka skal det ein del vind til for å flytte mengdar med snø. Ferskt fokksnølag verker difor å vere forholdavis tynt. 10-40cm. Såg eit skred på nordsida av Olahansen. Usikker på når det losna. Skredmassane såg ferkse ut, men brotkant var ikkje mogleg å sjå. Vil tru det har blåst att fort. Str 2 i følge utløp, men skredmassane var tynne. Under fokkanøen var det hard smelteomvabdla snø. fekk ikkje respons eller såg tydeleg kantkorn der eg gravde Skal fortsette å blåse i dag og i morgon. Det er fortsatt snøtransport, så skredfara vil vere aukande Forecast correct Ok. Har fått med fokksnø som er hovudskredproblem i dag

ObsID: 178533

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

31.01.2019 kl. 11:18

1011 masl

LarsO@nordfjordfhs (****)

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Kun lett snøfokk til tross for kraftig vind. Overflaten er mange steder hardt vindpakka og det er begrensede mengder snø tilgjengelig for transport.

Weather

No precipitation -3 °C 12 m/s from E ← 90% clouds Vinden har variert fra NØ til SØ, opp i stiv kuling på toppen.

Danger Sign

Recent cracks

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

31. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 178578

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

31.01.2019 kl. 09:07

464 masl

LarsO@nordfjordfhs (****)

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Har vært snøtransport i bygda i natt. Skavler langs veien.

Weather

No precipitation -1 °C 4 m/s from E ← 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Mindre snøtransport enn igår, men minst like kraftig vind.

ObsID: 178492

Indre Fjordane / STRYN

Snow

30.01.2019 kl. 16:37

1372 masl

Rune Holen (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Rune Holen

Weather

No precipitation from SE ↖

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Activity

30. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release W. Above 0 masl Skred frå Rypedalsegga/Geitafjellhyrna nedover mot Grimedalen. Ein del vind frå søraust i fjellet i dag.

ObsID: 178421

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

30.01.2019 kl. 13:00

742 masl

LarsO@obskorps (****)

Avalanche Activity

30. Jan. 6-12 Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. NE, E. Above 700 masl To str1 skiløperutløste skred i små brattheng mot Ø og NØ. Hørt fra sikker kilde.

ObsID: 178518

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

30.01.2019 kl. 11:39

698 masl

LarsO@nordfjordfhs (****)

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Fra ca 500moh vindpåvirket snø og noen skavler, òg i skogen. Over tregrensa er utsatte steder avblåst ned til stein. Stor snøtransport siste døgn og pågår fremdeles.

Weather

No precipitation -1.5 °C 8 m/s from SE ↖ 90% clouds Opp i liten kuling ved tregrensa, betydelig kraftigere på toppene.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 178360

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

30.01.2019 kl. 09:31

317 masl

LarsO@nordfjordfhs (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  LarsO@nordfjordfhs Comment:  Kraftig snøfokk på toppene.

Snow Cover

Heavy snow drift Lett snøfokk i skogen, kraftig på toppene.

Weather

No precipitation 1 °C 6 m/s from SE ↖ 80% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 178324

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.