Avalanche forecast for Indre Fjordane Sunday 2020-01-26

3
Considerable
Published:

Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest.
-4 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest.
-5 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. sunday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

25.01.2020 kl. 11:03

1013 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Generelt dårleg sikt, vind og snøfokk over skoggrensa.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Over skoggrensa tørrare snø, og avblåste ryggar.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Frå ca 800 - 900 moh tørrare snø og snøfokk. Avblåste ryggar og kantar i terrenget, og fokksnøansamlingar i leformasjonar. Noko stigande temperatur i løpet av formiddagen, på vei ned att var snøen blitt skikkeleg våt og tung frå ca 700 moh og ned. 0 grader og litt regn i lufta ved parkeringsplassen på 450 moh no.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N. Above 1000 masl Var generelt dårleg sikt, men såg ut som det kan ha gått eit lite skred under skavl ved Olahansen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå ca 800 moh

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Over mildvêrsgrensa vil nysnøen i kombinasjon med vind danne ustabile lagdelingar som kan løysast ut av skiløparar. Stor pålagring kan også gi nokon naturleg utløyste skred, i områda som har fått mest nysnø. Under mildvêrsgrensa der det kjem regn på snøen, vil det kunne gå enkelte våte skred i bratt terreng. Fokksnøen stabiliserar seg raskt, men ny nedbør og vind gir stadig pålagring som opprettheld skredproblemet med ustabile nysnøflak over mildvêrsgrensa. Når temperaturen og nysnøgrensa stig, og nysnøen frå i går blir tung av regn vil det kunne gå nokon våte skred. Forecast correct Det vil være variasjonar i regionen, høgast skredfare i områda som har fått og får mest nedbør. Dagens observasjon og stabilitetstestar gir inntrykk av at fokksnøen stabiliserar seg raskt, og tilseier faregrad 2. Men tenker varselet er rett med tanke på områda i høgfjellet der det meste av nedbøren har komt som snø, og lågare temperatur gjer at stabilisering går seinare. Aukande nedbør og vind utover dagen, tilseier og at varsla faregrad er riktig.

Weather

Snow 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Frå skoggrensa og oppover aukande vind, periodevis moderat snøfokk.

Tests

CTH22@80cmQ2 Good

CTM14@10cmQ2 Medium

LBT@80cmQ2 Hard klapping

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, NW below 800 masl Nedbør som regn og aukande temperatur kan gi enkelte våte skred i bratt terreng.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 900 masl Fokksnøen frå i går har stabilisert seg raskt. Men pågåande nedbør og snøfokk gir nye ustabile nysnøflak som kan være lette å løyse ut. I områder i høgfjellet der det har komt mest snø, kan det ha vore stor pålagring, som kan gi større skred.

Snow Profile

2 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F DF 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 53 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm W, 5 cm P MF 1 mm W, 5 cm K MFcr 2 mm W, 20 cm P MF 1 mm W, 10 cm 1F MF 2 mm W 3 tests connected to snow profile

ObsID: 209692

Indre Fjordane / JØLSTER

Snow

25.01.2020 kl. 09:31

620 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lågt skydekke og bygevêr
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Frå ca 500 moh i Dvergsdalsdalen. Fuktig nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Har vore ein del vind i går, så snøen er blåst av skogen, når ein kjem litt oppover.

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl Wet loose snow Moist Tynt snødekke frå ca 400 moh. Nysnøen som kom i går er fuktig opp til denne høgda.

Weather

Snow -1 °C 100% clouds Bygevêr fredag, aukande nedbør på ettermiddagen og kveld. Laurdag morgon 1 grad og regn i Førde, overgang til sludd frå Vassenden og langs Jølstravatnet på 200 moh. Litt snø i lufta i Dvergsdalsdalen.

ObsID: 209656

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snow

24.01.2020 kl. 21:15

635 masl

Marina@VLFK (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Tåke.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry 15cm tørr-litt kram nysnø i overflata men framleis muleg å bli transportert med vind, hardhet F.

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from S ↑ Tåke. Vind frå S. Litt snø i lufta.

ObsID: 209609

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.