Avalanche forecast for Heiane Thursday 2021-12-02

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid areas with fresh wind deposited snow. There could be buried facets under the the wind slabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Breeze from northeast.
-14 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3-6 mm precipitation.
Rain up to 100 m a.s.l during the afternoon.
Fresh breeze from northwest.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / BJERKREIM

Snow

02.12.2021 kl. 15:04

533 masl

Thomas Hetland (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Mot øst
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Tynn skare
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Mot sør

Weather

No precipitation -2 °C 6 m/s 60% clouds

Snow Cover

15 cm in total 0 cm new snow Snow line at 150 masl Much loose snow (10-30cm) For det meste tørr løssnø..med en antydning til tynn skare noen plasser. Vinden har transportert snøen bra noen plasser

Notes

Stort sett lite snø(10-15cmi terrenget rundt 500moh

ObsID: 279017

Heiane / Sirdal

Snow

01.12.2021 kl. 13:05

947 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  SimonL@svv Comment:  Bilde tatt mot Øst
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Bilde tatt mot Vest
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Bilde mot SV
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot NV
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Bilde mot N
Image Of Snow Profile
Image 7 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Bilde tatt mot NØ og Tverråknuden
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Bilde tatt av sørvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Nedkjøring i sørvestvendt side. Kan bare bli bedre....

Tests

ECTN11@18cmQ2 Good

ECTN9@10cmQ2 Medium

LBT@35cmQ3 Testen ble utført der snødekket kun var 35cm. Ved frigjøring av blokka så sank den ned på underlaget. Antar at dette skyldes at den første snøen som falt la seg lett og luftig vegetasjonsdekket, og at det var vegetasjonen som ga etter og ikke tålte egenvekten til blokka som ikke lenger sto i spenn.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø samlet seg i sørvendte sider (SØ-SV) over tregrensa i dette området.

Avalanche Activity

1. Dec. 18-24 Cornice Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW. Above 800 masl Noen små skavler som har bygd seg opp og gåitt etter, antageligvis natt til tirsdag eller tirsdag morgen.

Weather

-7.5 °C from E ← 50% clouds Overskyet på morgenen, lettskyet på ettermiddag.

Snow Cover

40 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 350 masl. Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 700 masl Storm slab (soft slab) Dry Stor variasjon i snøfordelingen, og generelt begrenset med snø, selv i høyden opp til 1000 moh. Det er mye stein og vegetasjon som stikker opp fra snøen. På dagens tur var det ca 20 cm løs ubunden nysnø fra ca 600-700 moh (tregrense). Gradvis mer vindpåvirket med høyden opp mot ca 1000. Mye avblåst terreng i nordlig sektor fra ca 800 moh. Mest snø i sørlig sektor. Ellers snø på flat mark ved ca 200moh, men der ligger det ikke sammenhengende i de ujevne skråningene. Sammenhengende fra ca 350-400 moh.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. For terrenget jeg har sett på dagens tur er det for lite snø til at det kan bli større skred enn str 1. Bruddforplantningen er dårlig, selv om isolerte brudd kan provoseres ved relativt liten belastning. Samme situasjon frem til det kommer påfyll av snø i kombinasjon med vind. Forecast too high Varslet faregrad kan være riktig for mer snørike områder av Heiane.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small SE, S, SW above 700 masl Har landet på vanskelig å løse ut siden bruddforplantning var dårlig.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small SE, S, SW above 800 masl Har landet på vanskelig å løse ut siden bruddforplantning var dårlig.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 38 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D -9.3 °C @ 0 cm, -6.3 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -1.7 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm I de øverste 20 cm var det flere sjiktoverganger med innslag av nysnø.

ObsID: 278832

Heiane / BJERKREIM

Snow

01.12.2021 kl. 12:19

581 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Ingen lagdeling foruten et par mm tykt isete lag i overflaten. Ellers myk, tørr, nedbrutt nysnø, 2mm, ned til lyngen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot sørvest. Fortsatt ganske skrint i skitrekket og terrenget opptil 700 moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot nordvest. Fjelltoppene er på 800 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot øst.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Stavtjørna
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot sørøst.

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gjelder Stavtjørnområdet. Per i dag for lite snø og får mye vegetasjon og stein som stikker ut til at det er sammenhengende snødekke.

Weather

No precipitation -3.7 °C 6 m/s from NE ↙ 80% clouds

Snow Cover

15 cm in total No snowdrift Snow line at 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Et begynnende snødekke i dette område. Mest snø i forsenkninger og under tregrensa, generelt 15-20 cm. Mer avblåst og skrint over tregrensa. Tørr nysnø med litt nedbrutte partikler, kornstørrelse 2mm. I toppen av snøen er et 0.5 cm lag av isete snø (ikke bærende, type creme brulee). Fant ikke kantkorn her på denne høyden.

Notes

En første rasletur til fots i snøen. Det er starten av vinteren. Det har kommet nysnø her for noen dager siden. Det er forblåst og lite snø over tregrensa, litt mer i skogen. Kan være mer snø lenger øst i sirdalen. Her er det ingen lagdeling og for lite snø til å si noe om skredfare.

Snow Profile

-5.5 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 10 cm, -1.9 °C @ 20 cm

ObsID: 278814

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.