Avalanche forecast for Heiane Saturday 2021-02-20

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Very dangerous avalanche conditions. Naturally triggered avalanches is expected. Keep your distance from all steep terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the southwest during renoon.
-4 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from south.
-2 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / GJESDAL

Snow

20.02.2021 kl. 17:05

595 masl

Fridtjof@rrk_skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Fridtjof@rrk_skredgruppe
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Fridtjof@rrk_skredgruppe

Avalanche Observation

20. Feb 17:05 (+01:00) Wet loose-snow avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 896 masl and ended at 565 masl Steep slope Veltebekk

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release

Notes

Skred er filmet i over 2 minutter fra Stavanger Røde Kors hytten i Hunnedalen https://www.facebook.com/stig.tangeras/videos/10159379735501757

ObsID: 256855

Heiane / GJESDAL

Snow

20.02.2021 kl. 13:12

627 masl

GunvorV (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  GunvorV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  GunvorV

Avalanche Observation

20. Feb 13:12 (+01:00) 1 - Small Naturaly released NW-facing 10 m wide fracture Steep slope

Weather

Rain

Incident

Gikk på sør siden av elven Snow

ObsID: 256798

Heiane / BJERKREIM

Snow

19.02.2021 kl. 15:40

576 masl

Thomas Hetland (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas Hetland
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas Hetland
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas Hetland

Avalanche Observation

19. Feb 15:44 (+01:00) Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released Avalanche release at 565 masl and ended at 553 masl 30 cm high and 8 m wide fracture Steep slope Vått løsnøskred. Muligens startet med skavlbrudd. Mye små skred på fjelet

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl Wet loose snow Snøen som lå ned til havet har stort settsmeltet bort

Weather

Drizzle 2 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds

Incident

Snow Did not affect anything

ObsID: 256711

Heiane / Bjørnestad

Snow

19.02.2021 kl. 15:00

364 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Feb 15:00 (+01:00) Snø på FV42 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 258015

Heiane / Sirdal

Snow

19.02.2021 kl. 13:51

714 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Tveitabrekka. Det har gått et flakskred og nå begynner det å gå flere våte løssnøskred (snøballer)
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  En del av bruddkanten på et str3 skred som har gått i vestvendt heng av renna. Bruddkanten var minst 100 m lang.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Rullende snøballer og skavler over leheng
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot Tverråknuden
Image Of Tests
Image 5 of 9 Of:  Tests Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Snow Profile
Image 6 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett fra Lortabu mot nord

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 400 masl Wet loose snow Moist Mye fuktig løssnø i lavere områder, men litt opp i høyden blir det fort vindpakket myk. Har ikke vært høyere enn 720 moh på denne turen, men antar at det blir mer og mer vindpakket hard opp i høyden. Det har lagt seg mest snø i vest og nordvestlig sektor, men det har kommet en del snø i alle himmelretninger.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Temperaturen er merkbar stigende og ser at det har gått flere små løssnøskred i løpet av dagen.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har bygget seg opp skavler, spesielt over leheng vendt mot vest og nordvest, der det også ligger mest fokksnø.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere ganger store drønn på denne korte turen og i forholdsvis slakt terreng. Spesielt der det ligger mer bundne fokksnøflak.

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I løpet av natta har det gått flere flakskred i området. Noen våte flakskred/løssnøskred mer mot vest, men opp i høyden og lenger øst har det gått tørrere flakskred. Ser både str2 og 3. I dag går det også våte løssnøskred.

Weather

No precipitation 2 °C 5 m/s 100% clouds Har vært tåke først og deretter veldig flatt lys, det var umulig å se konturer. Nå letter det og sikten blir bedre.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Dette vil bli et mer dominerende skredproblem når det begynner å regne på ubunden snø.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 600 masl Fikk tydelig lagdeling i fokksnøen med spadetest, men responderte ikke med ect og er heller ikke det som gir drønn. Kan være et mer fremtredende problem i høyere områder enn der jeg var.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Dette vil bli våte flakskred på lørdag

Tests

ECTP18@48cmQ1 Poor Med LBT testen kom dette flaket allerede etter to lette slag. God bruddforplantning.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Flere skredproblemer i dag men vedvarende svakt lag av kantkorn er mest skummel. Laget responderer lett, og det vil nok være størst fare for å løse ut skred i nærheten av rygger der fokksnøen er noe tynnere og fortsatt myk. Altså rundt tregrensa og litt over. Der jeg observerte i dag holder kantkornsnøen på å bli avrunda og vil bli smelteomvandla med temperaturstigningen og regn. Kortvarig vil den meldte nedbøren (regn og sludd) øke skredfaren i løpet av natta og lørdagen. Forecast correct Tror at det fortsatt vil være fg3 i morgen da det rett og slett ikke er nok snø i terrenget til å gi skredstr4. Dette gjelder Hunnedalen der jeg har observert.

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Skredstørrelse er foreløpig 1-2 men disse skredene vil nok bli større med nedbøren som er meldt.

19. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 500 masl Det har gått flakskred i alle himmelretninger, men løsneområdet er som regel i le for en rygg slik at det er områder der det har samlet seg kompaktere fokksnø

Notes

Flatt lys og til tider dårlig sikt på turen, derfor ikke kommet høyere enn observasjonspunktet.

Snow Profile

4 cm F DF 2 mm M, 15 cm 4F DF 2 mm M, 15 cm 4F DF 1 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm F FCxr 1 mm D, 44 cm 4F-1F FCxr 1 mm D, 20 cm P-K MFcr D 0 °C @ 0 cm, -1.5 °C @ 10 cm, -2.7 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -4.3 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.2 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile Gravd på et sted med litt for mye fokksnø. Var forsiktig på denne turen og gikk ikke lengre enn jeg måtte.

ObsID: 256595

Heiane / Sirdal

Snow

19.02.2021 kl. 12:04

728 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@ROGFK Comment:  Bruddkant kan skimtes i toppen av henget.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@ROGFK
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@ROGFK

Avalanche Observation

19. Feb 12:04 (+01:00) W-facing Avalanche release at 764 masl and ended at 728 masl

Notes

Fått oversendt bilder fra Agnes i Rogaland Fylkeskommune som er ute i området og graver nå..! Hun kommer med en observasjon ila. ettermiddagen. Dårlige bilder pga. flatt lys (har forsøkt å redigere bildene til det bedre).

ObsID: 256534

Heiane / Åseral

Snow

19.02.2021 kl. 11:37

828 masl

Nina@Obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Fuktig løssnø og flakdanning under skiene
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Skavler i vestvendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot øst, pga tåke dessverre ikke noen bedre bilder mulig.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot vest (Vardehei)
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Skredet ble fjernuløst av løypemaskinen i ca 8.30 tida i dag. 50-60m bred
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Observation

19. Feb 08:30 (+01:00) Wet slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered W-facing Avalanche release at 783 masl and ended at 734 masl Fikk tilsendt bilder av løypekjører etter at han var tilbake fra turen. Ikke helt nøyaktig merka på kartet.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 250 masl Wet loose snow Moist Været har nok vært litt roligere enn fryktet de siste dagene - både mindre nedbør og litt mindre vind. Tross alt en del vindtransport spesielt i vestvendt helninger. Snøoverflaten er fuktig etter at det begynte å regne (yr) på morgenen i dag. Mest fuktig løssnø, delvis vindpakket myk. Pga dårlig sikt og høy FG holdte jeg meg delvis i oppkjørte løyper i dag.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vestvendt terreng

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mildvær med lett regn/yr i hvertfall opp til 900moh.

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra østlige retninger de siste dagene.

Weather

Drizzle -0.3 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds

Tests

LBT@52cmQ2

LBT@31cmQ2 Brudd ved andre slag.

ECTN5@31cmQ2

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Dagens varsel treffer godt synes jeg. FG 3 er fornuftig, siden det finnes flere forskjellige skredproblemer nå og skredene kan trulig bli store der vinden har lagt fra seg mye snø de siste dagene. Jeg så ikke skred selv i dag, men det har lite å si om skredaktivitet, siden tåka var tjukk og nesten ikke sikt. Fikk tilsendt bilder av et skred av løypekjører. Regnvær helt til topps i morgen kan nok føre til økt fare for store naturlig utløste løssnøskred. Derfor er er det sikkert lurt å vurdere om Fg 4 er mer aktuelt i morgen. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, S, SW, W, NW I mine tester gikk bruddene i et kantkornlag under skare. Kommer sikkert ann på hvor dypt i snødekket det laget ligger om det kan påvirkes. Der det påvirkes kan skred bli store.

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, SW, W, NW above 600 masl

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes. N, S, SW, W, NW. Above 600 masl

Snow Profile

30 cm 4F/1F DF 0 mm/2 mm W, 1 cm I MFcr, 15 cm 4F/F FC/FCxr 1 mm/2 mm M Øvre del, 1 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 2 mm/4 mm D-M, 20 cm P/K MF 3 mm/4 mm M, 4 cm 4F FC 1 mm/4 mm -0.1 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -2.6 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -1.8 °C @ 40 cm, -1.3 °C @ 50 cm, -1.1 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256603

Heiane / Hunnedalen

Snow

19.02.2021 kl. 10:15

586 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Feb 10:15 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 258012

Heiane / GJESDAL

Snow

19.02.2021 kl. 09:45

496 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk

Avalanche Observation

18. Feb 23:54 (+01:00) Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released SE-facing Avalanche release at 532 masl and ended at 489 masl Kodlungsmyra Det kom et lite skred på veien i løpet av natta. Her pleier det å drysse når det kommer mye og tung snø i kort tid.

ObsID: 256483

Heiane / GJESDAL

Snow

19.02.2021 kl. 09:39

364 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Bruddkanten er kanskje 20-30 cm høy
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Bruddkanten er synlig i bildet.

Avalanche Observation

18. Feb 21:20 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 400 masl and ended at 364 masl Skredet kom på vegen ved Øvstabø. Takket være et sauegjerde som hold igjen en del snø kom det ikke så mye på veien. Ca. 20 m bredt og 20 cm høyt i vegbanen.

ObsID: 256481

Heiane / GJESDAL

Snow

19.02.2021 kl. 08:16

391 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Det andre skredet som gikk i veien.

Avalanche Observation

18. Feb 21:00 (+01:00) Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing Avalanche release at 432 masl and ended at 400 masl Urdalen. Et lite skred som gikk på kvelden i går. Ca. 10 m bredt og 0,5 m høyt i vegbanen. Det gikk også et lite skred 100 m mer mot Maudal.

ObsID: 256479

Heiane / Øvstebø

Snow

19.02.2021 kl. 00:00

309 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Feb 00:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Blokkert veglengde: 0-10m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 256485

Heiane / Maudal

Snow

19.02.2021 kl. 00:00

398 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

19. Feb 00:00 (+01:00) Snø på FV4412 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 256487

Heiane / Midstøl

Snow

18.02.2021 kl. 13:00

462 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  sett fra veien opp mot løsneområdet
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Bruddkanten er der snøen ligger på glatt svaberg
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Skredmassene på veien var 20 m bredt og ca. 20 cm høyt

Avalanche Observation

18. Feb 13:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Avalanche release at 516 masl and ended at 458 masl Slab skredpunkt Hunnedalen (Midstøl) Brøytebilsjåfør som meldte denne inn. Veien er åpen igjen. Ikke ofte at skred som går her kommer helt ned til veien da det er slakt terreng mellom løsneområdet og vei.

ObsID: 256378

Heiane / Hunnedalen

Snow

18.02.2021 kl. 10:00

664 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

18. Feb 10:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Incident

Snow Only material damage Road

ObsID: 258010

Heiane / Fv450 hp1

Snow

18.02.2021 kl. 00:00

460 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 5 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

18. Feb 00:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Blokkert veglengde: 0-10m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 256461

Heiane / GJESDAL

Snow

17.02.2021 kl. 15:06

564 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Kraftig snøfokk over tjernet etter bommen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot øst
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Skyene beveger seg rask, fra sør til nord. Dette er sett mot øst.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Hallbrekkvæven, nordvendt side. Her har det gått noen mindre skred men disse kan være flere dager gamle
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Fjellsiden opp mot Storeknut, sørøstvendt
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sørvendt
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Nordvestvendt fjellside bak rødekorshytta
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Par flakskred er synlige i nordvestvendt fjellside.

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 200 masl Kun observert snødekket fra bil. Ser ut til å ha kommet en del nysnø i løpet av natta. Kanskje et par cm mot kysten, men her i dalen er det 5-10 cm. Snøen har kommet i kombinasjon med kraftig vind fra øst. Ganske avblåst snødekke i dalen da vinden har blåst gjennom dalen. Det har lagt seg en del fokksnø i leområder, da spesielt i nord-vest vendte sider.

Weather

No precipitation -2.5 °C 10 m/s from E ← 60% clouds Skiftende, men tørt vær. Kraftig vind, spesielt i åpne deler av dalen og på fjelltoppene.

Avalanche Danger Assessment

Har ikke fått tid til å grave i snøen. Kraftig vind og en del snø tilgjengelig for vindtransport. Fortsatt forholdsvis lite snø og mye terreng som stikker opp, slik at skredene nok ikke blir større enn str2 under 800 moh. I høyereliggende områder kan det sannsynligvis samle seg mer fokksnø de kommende dagene. Fg 3 virker fornuftig. Det er meldt en del nedbør i kombinasjon med kraftig vind fra øst, men vinden dreier seg til sørøst i morgen. Kommer som snø iallfall over 700 moh. Forventet fg3. Det kommer mer nedbør på lørdag men mildværsgrensa kryper da oppover, dette kan føre til våte flakskred og løssnøskred.

Avalanche Activity

17. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, SW, W, NW. Above 600 masl Vanskelig å bedømme hvor ferske skredene er, men noen skred i nordvestvendt fjellside i Øvstabødalen ser ut til å være døgnferske flakskred.

ObsID: 256144

Heiane / Sirdal

Snow

17.02.2021 kl. 13:36

790 masl

KimS@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  KimS@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Utsikt mot N fra Taumevatn TH
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  V-vendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  ø-vendt terreng N for Taumevatn
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  V-vendt terreng N for Taumevatn

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 6 cm new snow Elevation of new snow 150 masl Wind slab (hard slab) Dry Mye bærende skare og sastrugi. Løs snø tilgjengelig for vindtransport under 700 m. Har sjekket raskt på ulike steder (høyde/hengretning) gjennom dagen. Alle steder har det vært tykt lag (10 cm+) F kantkorn under hardt skarelag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite/Moderat med snø tilgjengelig for vindtransport

Weather

No precipitation -8 °C 12 m/s from E ← 40% clouds Vind veldig lokalt og i kast. Vekslende skydekke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Lite snø i høyden utenom enkelte vestvendte sider.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Problemet er nok størst i overgang tregrensen -høyfjellet. Her er det ok skisnø og mykere flak. Høyere er problemer i stor grad begrenset til vestvendt terreng Skiftende vindretning og mildere vær kan gjøre skredproblemet mer gjeldende for alle eksponeringer også på høyfjellet. Forecast correct

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Kjørt gjennom Sirdal+ scootertur Ådneram til Taumevatn. Sett mye terreng.

ObsID: 256116

Heiane / BJERKREIM

Snow

17.02.2021 kl. 12:59

242 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Løsneområdet er ikke synlig fra vegen, ligger over den kanten. Moderat snøfokk over kanten.
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Skråning der snøen legger seg og det antatte løsneområdet for skredet.
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Gloppedalen. Generelt lite snø i terrenget og i de kjente løsneområdene.

Avalanche Observation

17. Feb 02:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NW-facing Avalanche release at 617 masl and ended at 250 masl Løsneområdet ligger i et slakere området over kanten på en flere hundre meter høy skrent over vegen. Snømassene har dratt med seg en del trær/kvist i skråningen rett over veien. Nede på veien var skredet ca. 30 m bredt og 0,5 m høy. Er brøytet vekk på bildene. Har flydd drone for å se hvor mye snø som ligger igjen i henget, det er forholdsvis lite. Mye terreng som stikker opp i løsneområdet.

ObsID: 256083

Heiane / BJERKREIM

Snow

17.02.2021 kl. 12:52

309 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Austrumsdalsvatnet, sett mot øst
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Austrumsdalsvatnet, sett mot sørøst

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøfokk oppå fjelltoppene, er en del snø tilgjengelig for vindtransport. Kraftig vind fra øst-sørøst.

ObsID: 256075

Heiane / Gloppedals ura

Snow

17.02.2021 kl. 10:20

242 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Avalanche Observation

17. Feb 10:20 (+01:00) Snø på FV503 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 259983

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.