Avalanche forecast for Heiane Wednesday 2021-02-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Persistent weak layer near the surface. Avalanches can be very easily triggered. Avoid steep terrain with fresh windslabs. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation.
Calm/light breeze from south., change to moderate gale from the southeast during the afternoon.
-11 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation, up to 6 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the evening.
-10 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / GJESDAL

Snow

17.02.2021 kl. 15:06

564 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Kraftig snøfokk over tjernet etter bommen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sett mot øst
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Skyene beveger seg rask, fra sør til nord. Dette er sett mot øst.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Hallbrekkvæven, nordvendt side. Her har det gått noen mindre skred men disse kan være flere dager gamle
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Fjellsiden opp mot Storeknut, sørøstvendt
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sørvendt
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Nordvestvendt fjellside bak rødekorshytta
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Par flakskred er synlige i nordvestvendt fjellside.

Avalanche Danger Assessment

Har ikke fått tid til å grave i snøen. Kraftig vind og en del snø tilgjengelig for vindtransport. Fortsatt forholdsvis lite snø og mye terreng som stikker opp, slik at skredene nok ikke blir større enn str2 under 800 moh. I høyereliggende områder kan det sannsynligvis samle seg mer fokksnø de kommende dagene. Fg 3 virker fornuftig. Det er meldt en del nedbør i kombinasjon med kraftig vind fra øst, men vinden dreier seg til sørøst i morgen. Kommer som snø iallfall over 700 moh. Forventet fg3. Det kommer mer nedbør på lørdag men mildværsgrensa kryper da oppover, dette kan føre til våte flakskred og løssnøskred.

Weather

No precipitation -2.5 °C 10 m/s from E ← 60% clouds Skiftende, men tørt vær. Kraftig vind, spesielt i åpne deler av dalen og på fjelltoppene.

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 200 masl Kun observert snødekket fra bil. Ser ut til å ha kommet en del nysnø i løpet av natta. Kanskje et par cm mot kysten, men her i dalen er det 5-10 cm. Snøen har kommet i kombinasjon med kraftig vind fra øst. Ganske avblåst snødekke i dalen da vinden har blåst gjennom dalen. Det har lagt seg en del fokksnø i leområder, da spesielt i nord-vest vendte sider.

Avalanche Activity

17. Feb. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, SW, W, NW. Above 600 masl Vanskelig å bedømme hvor ferske skredene er, men noen skred i nordvestvendt fjellside i Øvstabødalen ser ut til å være døgnferske flakskred.

ObsID: 256144

Heiane / Sirdal

Snow

17.02.2021 kl. 13:36

790 masl

KimS@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  KimS@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Utsikt mot N fra Taumevatn TH
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  V-vendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  ø-vendt terreng N for Taumevatn
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  V-vendt terreng N for Taumevatn

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Problemet er nok størst i overgang tregrensen -høyfjellet. Her er det ok skisnø og mykere flak. Høyere er problemer i stor grad begrenset til vestvendt terreng Skiftende vindretning og mildere vær kan gjøre skredproblemet mer gjeldende for alle eksponeringer også på høyfjellet. Forecast correct

Weather

No precipitation -8 °C 12 m/s from E ← 40% clouds Vind veldig lokalt og i kast. Vekslende skydekke.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite/Moderat med snø tilgjengelig for vindtransport

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Lite snø i høyden utenom enkelte vestvendte sider.

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 6 cm new snow Elevation of new snow 150 masl Wind slab (hard slab) Dry Mye bærende skare og sastrugi. Løs snø tilgjengelig for vindtransport under 700 m. Har sjekket raskt på ulike steder (høyde/hengretning) gjennom dagen. Alle steder har det vært tykt lag (10 cm+) F kantkorn under hardt skarelag.

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Kjørt gjennom Sirdal+ scootertur Ådneram til Taumevatn. Sett mye terreng.

ObsID: 256116

Heiane / BJERKREIM

Snow

17.02.2021 kl. 12:59

242 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Løsneområdet er ikke synlig fra vegen, ligger over den kanten. Moderat snøfokk over kanten.
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Skråning der snøen legger seg og det antatte løsneområdet for skredet.
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Gloppedalen. Generelt lite snø i terrenget og i de kjente løsneområdene.

Avalanche Observation

17. Feb 02:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NW-facing Avalanche release at 617 masl and ended at 250 masl Løsneområdet ligger i et slakere området over kanten på en flere hundre meter høy skrent over vegen. Snømassene har dratt med seg en del trær/kvist i skråningen rett over veien. Nede på veien var skredet ca. 30 m bredt og 0,5 m høy. Er brøytet vekk på bildene. Har flydd drone for å se hvor mye snø som ligger igjen i henget, det er forholdsvis lite. Mye terreng som stikker opp i løsneområdet.

ObsID: 256083

Heiane / BJERKREIM

Snow

17.02.2021 kl. 12:52

309 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Austrumsdalsvatnet, sett mot øst
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Austrumsdalsvatnet, sett mot sørøst

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøfokk oppå fjelltoppene, er en del snø tilgjengelig for vindtransport. Kraftig vind fra øst-sørøst.

ObsID: 256075

Heiane / Gloppedals ura

Snow

17.02.2021 kl. 10:20

242 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 6 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

17. Feb 10:20 (+01:00) Snø på FV503 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.

ObsID: 259983

Heiane / GJESDAL

Snow

15.02.2021 kl. 08:07

666 masl

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe Comment:  Bilde tatt mot nord - tverråknuten 977moh i skyene til høyre i bildet

Weather

Snow -3.5 °C 8 m/s from E ← 100% clouds Lett snøvær, vindtransport av snø. Væromslag i går fra kaldt og klart lørdag til mer skyet og mildere (-13 søndags morgen til -5 på dagen). Trekk gjennom gårsdagen, og økning i vind søndags kveld.

Danger Sign

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Vanskelig å anslå mengde snø som har kommet. Snø tilgjengelig for vindtransport og det har lagt seg opp i lesider.

ObsID: 255570

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.