Avalanche forecast for Heiane Saturday 2021-02-06

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin. Highest avalanche danger in Western part of the region.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from east.
-20 °C to -13 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from east.
-19 °C to -14 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / GJESDAL

Snow

06.02.2021 kl. 17:15

577 masl

jorun@rrkh_skredgruppe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  jorun@rrkh_skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jorun@rrkh_skredgruppe Comment:  Bak Røde Kors-hytta i Hunnedalen
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jorun@rrkh_skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -11 °C from E ←

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Snow Profile

20 cm P D, 20 cm F D, 18 cm P D, 12 cm 1F D, 16 cm P D -11 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -4.5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm Mulig noen mindre lag mangler i profilen.

ObsID: 253931

Heiane / Vest høyde 952. Området Kringlekvæven

Snow

06.02.2021 kl. 16:17

842 masl

KM (Unknown)

Image Of Incident
Image 1 of 1 Of:  Incident Copyright:  KM

Incident

Sto skrått nedover i hellende terreng. Snow Did not affect anything Nordic skiing

ObsID: 254048

Heiane / Sandnes

Snow

06.02.2021 kl. 16:10

692 masl

Erik Macdonald Karlsen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Erik Macdonald Karlsen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Erik Macdonald Karlsen
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Erik Macdonald Karlsen

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred, antagelig gått i dag. Skispor i nærheten av skredet. Men så ingen som førte inn i skredet. Fiskebeinspor, antatt fjellskiløper. Usannsynlig å gå inn i bratthenget med fjellski.

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Specific steep slopes. W

ObsID: 253927

Heiane / GJESDAL

Snow

06.02.2021 kl. 16:00

768 masl

Halvor@rrkh_skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor89

Weather

-9 °C 8 m/s from E ← Skyfri himmel, sur vind fra øst. Temperatur og vindhastighet baseres på målinger fra yr.no

Notes

Snøskavel i populært nedkjøringsområde. Flere spor og personer observert under skavlen. Vurder annet rutevalg ved nedkjøring.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snøskavl over brattheng

ObsID: 253953

Heiane / SULDAL

Snow

06.02.2021 kl. 15:51

704 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bilde igjennom kikkert til høyre for hytta.

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release W. Above 700 masl Så det ikke i dag tidlig men var også skygge oppi der, men det var der ikke i går. Lite str 2 men ganske så høy brudkant en liten meter men vanskelig å måle på lang avstand. Stoppet fort.

ObsID: 253893

Heiane / BJERKREIM

Snow

06.02.2021 kl. 14:53

720 masl

Thomas Hetland (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas Hetland
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas Hetland

Avalanche Observation

6. Feb 11:53 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released W-facing Avalanche release at 741 masl and ended at 694 masl 15 m wide fracture Steep slope Vinden har herjet bra med snøen helt sør-vest i Heiane regionen. 20cm løssnø på tirsdag til helt avblåst og hardpakket 3 døgn senere. Utrolig mange snøskred(små) i le områder.

Weather

No precipitation -12 °C 15 m/s from E ← Heftig vindt. Opptil 18-20m/s i kastene. Hele snødekket er veldig vindpåvirket.

Snow Cover

80 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab)

ObsID: 253880

Heiane / Sirdal

Snow

06.02.2021 kl. 14:16

840 masl

KimS@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Freeridefacen ved Halvbrekkekvæven. Tatt 500 moh
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Ferske skred i de fleste rennene oppover Hunnedalen. Bilde tatt fra 400moh
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Tverråknuten. V-vendt
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Kånedalen. Bildet er tatt på ca 700 moh. V-vendt side med minimalt med innblåst snø.
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  KimS@obskorps
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Østvendt godvær ved Kringlekvævtjørn ca 750 moh
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@2cmQ2 Øvre del av kantkornlag går ut lett.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Godt beskrevet i dagens varsel. I dette området vil skredstr 3 være en overraskelse, ellers som i varsel. Skredproblem mot overflaten. Risiko vil øke v økt vind eller nedbør og vind. Forecast correct For i dag er 3er passende. Nedjustering til 2er i morgen virker rimelig.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW between 800 masl and 600 masl Egentlig et kantkornproblem mot overflaten, men dette er framtredende i gammel fokksnø og dermed mer begrenset i eksponering. De dypere lagene med kantkorn har vært her lenge og virker til å ha stabilisert seg med økt hardhet og noe nedbryting.

Weather

No precipitation 9 °C 5 m/s from E ← Fint, kaldt vintervær. Vinden er veldig lokalt varierende. Ingen/minimalt med nedbør siden sist helg.

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes. S, SW, W, NW. Between 800 masl and 600 masl Har kjørt gjennom Hunnedalen og gått en fjellskitur og sett mye terreng. Over 800 moh er snøoverflaten såpass hard at det er lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Lavere enn 600 moh er det færre tegn på vindtransport. Snøen henger i trærene bla.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 400 masl Near surface facets Dry Over tregrensen vekslende mellom kantkorn i overflaten, noe fokksnø og partier med iset vindskare. Under tregrensen mykere med blanding av myk fokksnø og overflatekantkorn. Skikkelig vindtransport av snø kun mellom 6-800 moh., også dette veldig lokalt og en god del terreng vestvendt har minimalt med innblåst snø.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere skred str 1-2 i V og S vendt terreng. Alle mellom 600 og 800 moh.

Snow Profile

0.2 cm 1F MFcr 1 mm D, 10 cm F FC 0 mm D, 4 cm P MFcr 1 mm D, 2 cm 4F FCxr 1 mm D, 30 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 34 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 40 cm P RG 1 mm D -12.2 °C @ 0 cm, -11.6 °C @ 10 cm, -11.5 °C @ 20 cm, -10.3 °C @ 30 cm, -9.1 °C @ 40 cm, -7.6 °C @ 50 cm, -6.5 °C @ 60 cm Snødybde 190 vestvendt

ObsID: 253894

Heiane / Sirdal

Snow

06.02.2021 kl. 13:53

817 masl

Kristin (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristin
ObsID: 253865

Heiane / HJELMELAND

Snow

06.02.2021 kl. 13:30

877 masl

Kenneth (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kenneth

Avalanche Observation

6. Feb 13:20 (+01:00) Dry slab avalanche Triggered by snowmobile Avalanche release at 885 masl and ended at 866 masl Buried weak layer of new snow 100 cm high fracture

ObsID: 253954

Heiane / Sirdal

Snow

06.02.2021 kl. 13:19

736 masl

KimS@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  KimS@obskorps

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere str 1 og 2 skred i sørvendt og vestvendt terreng

ObsID: 253853

Heiane / HJELMELAND

Snow

06.02.2021 kl. 13:00

1008 masl

Kenneth (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kenneth
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kenneth

Avalanche Observation

6. Feb 13:00 (+01:00) Dry slab avalanche Avalanche release at 1002 masl and ended at 990 masl Buried weak layer of new snow 100 cm high fracture

ObsID: 253955

Heiane / SULDAL

Snow

06.02.2021 kl. 12:42

639 masl

Siggen@obskorps (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Fortsatt transport av snø fra øst .

Recent cracks Fokksnø sprekker opp på kantkorn , blyant flak

ObsID: 253839

Heiane / Sirdal / Vest-Agder

Snow

06.02.2021 kl. 11:39

621 masl

jorun@rrkh_skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jorun@rrkh_skredgruppe
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jorun@rrkh_skredgruppe

Weather

No precipitation 9 °C from E ←

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, W, NW. Above 700 masl Usikkert skredtidspunkt

ObsID: 253850

Heiane / HJELMELAND

Snow

06.02.2021 kl. 11:13

633 masl

Erik Macdonald Karlsen (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Erik Macdonald Karlsen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Erik Macdonald Karlsen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Erik Macdonald Karlsen
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

50 cm in total Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Tests

ECTP2@8cmQ2 Poor

Snow Profile

I tillegg til brudd etter to slag var det også et svakt lag ved bakken som gikk til brudd på 29 slag

ObsID: 253866

Heiane / SULDAL

Snow

05.02.2021 kl. 16:51

732 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Solen går ned
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Et eldre skred bruddkant føyket igjen men masser synes fortsatt
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur i hytteområdet ved Gullingen. Vind har flyttet snø fra øst til vest ligger nå på et svak lag av kantkorn og noen steder løsere nysnø eller en blanding. Drønn og sprekker fra det spesielt i overgang skog høyfjellet. Høyfjellet mer harde flak og skal ikke utelukke str 3 skred der men vanskeligere å løse ut. Lett der de er mykere. Evt eldre kantkorn må du nok over 700-800moh for å finne og det er nå kantkorn høyere i dekke som er lettere å løse ut skred på. Østaværet ser ingen ende. Men vinden vil ha mindre og mindre snø å flytte på. Men noe mer pålagring forventes og kaldt gjør at flakene bruker lang tid på å binde seg til underliggende snø. Kantkorn snø har også dårlig evne til å binde seg. Ville hatt med nord og sør. Og for dag 2 skjønner jeg ikke hvorfor nø er tatt med. Og jeg mener det kan endres til nedføyket kant og ikke nedføyket løsere nysnø. Men jeg er kun på gjestevisitt, her så må legges vekt på faste observatører.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 600 masl Skog høyfjell er mest utsatt skal mer til å løsne på høyfjellet. Dette er kantkorn som ligger under flak fra tidligere i uken, kan også ligge på løsere nysnø.

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from E ← Pent og kaldt østavær. Med en trekk fra øst, lite vind nedi skogen men surt over skogen. Frisk bris der, kommer også noen sterkere kast.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ser eldre str 2 skred 4-5 stk i vest til nord heng. Lasta inn på Onsdag denne uken og trolig gått da. Bruddkanter er føyket igjen men du ser skredmasser.

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snødekke er løst i skogen. Bristende i skog - høyfjelles belte . Hard over skogen. Øst sider er stedhvis blåst ned til lyng skare. Le sider er fra syd via vest til nord. Stor forskjell i snømengder men jevnt over 70cm men tynt snødekke noen steder og betydelig tykkere andre. Lite snø tilgjengelig over skogen men noe snøfokk er det fortsatt og trolig også morgendagen vi ha noe.

Danger Sign

Recent cracks Fokksnø sprekker opp gjerne i overgang skog høyfjell der der den er 1f / blyant hard og ikke alt for tykke flak. I høyfjellet er det mer blyant pluss / kniv og tykkere flak.

Whumpf sound Drønn på harde flak når flere personer samles.

ObsID: 253723

Heiane / BJERKREIM

Snow

05.02.2021 kl. 16:42

626 masl

Vegard@RHT (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Vegard@RHT

Avalanche Observation

5. Feb 16:42 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small SW-facing Avalanche release at 650 masl and ended at 629 masl

Weather

No precipitation -11 °C 10 m/s

Incident

Kanskje er det gått igår? Snow Did not affect anything Nordic skiing

ObsID: 253734

Heiane / Strand / Rogaland

Snow

05.02.2021 kl. 14:29

510 masl

Erik Macdonald Karlsen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Erik Macdonald Karlsen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Erik Macdonald Karlsen Comment:  Oppsprekking av fokksnøflak
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Erik Macdonald Karlsen Comment:  Skytende sprekker

Weather

12 m/s from E ←

Snow Cover

60 cm in total Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

ObsID: 253701

Heiane / Sandnes

Snow

05.02.2021 kl. 12:43

702 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Sammenhengende og dekkende snø fra ca. 400 moh.

Weather

No precipitation -10 °C 8 m/s from E ←

Snow Cover

Heavy snow drift Moderat til kraftig snøfokk på fjelltoppene. Tyder på at det skjer en del vindtransport nå av overflatesnøen. Til tider kraftig vind fra øst og bitende kaldt.

ObsID: 253646

Heiane / Sirdal

Snow

05.02.2021 kl. 12:32

570 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kan bekrefte at det pågår nevneverdig snøtransport nå.

ObsID: 253639

Heiane / Åseral

Snow

05.02.2021 kl. 10:10

813 masl

Nina@Obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot nordvest, Skrivarknuten i bakgrunnen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot øst
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot sørøst
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot sørvest
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Vindpåvirket snøoverflate
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mye kantkorn over skare, veldig løs.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@30cmQ3 Bruddet går ved middels hard banking i et tykkt lag med kantkorn over skare

ECTX

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ser ut som om skredfaren varierer en del innenfor regionen. I denne delen av Heiane (sørøst) har vi ikke fått noe særlig nysnø i det siste, derfor er skredproblemet med nedføyket nysnø som kan gi str 3 skred ikke tilstede her. I det hele virker snødekket veldig kompakt og stabil, ingen ferske skred el sprekker observert som andre plasser vest i regionen. For min del synes jeg FG 3 er for høy, men det kan godt stemme andre steder. Kantkorn over skare ser ut som den største faren her for tiden. Men det laget kan ligge langt nede i snødekket. Jeg gravde en plass der snødekket var relativt tynt. Uansett mye kantkorn for tiden både på overflaten og i forskjellige lag lenger nede. Oppbyggende omvandling pga høy temperaturgradient. Dette må vi nok ha i minne hvis det kommer mere nysnø, men foreløpig er det ikke meldt nedbør de neste dagene. Været fortsetter som før, veldig kaldt og klart, ikke noe nedbør og forholdsvis lite vind. Derfor går jeg ut ifra at situasjonen blir uendret i flere dager fremover. Forecast too high Som nevnt før, kan jeg bare vurdere den sørøstlige delen av Heiane. Her ville jeg satt en FG 2.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large S, SW, W, NW above 600 masl

Weather

No precipitation -9.6 °C 7 m/s from E ← 60% clouds Store variasjoner i temperaturen. I dalen var det -27 °C i dag tidlig, - 15,5 på 600 moh når jeg reiste i 9 tida på 800 moh - 9,6 kl 10 Ingen nedbør de siste 2 døgn, bare få cm i begynnelsen av uka.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

130 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekket er veldig vindpåvirket etter at det har blåst litt i det siste. Ikke noe særlig nysnø denne uka i denne delen av regionen. Ca. 5cm i begynnelsen av uka, så at det ligger små flak i V og SV vendt terreng. Selv om det fantes rim flere steder den siste tiden, finner jeg ikke noe som er nedsnødd og heller ikke nedsnødd nysnø på turen i dag. Går ut ifra at vinden har tatt knekken på rimen og nysnøen har nok blitt bygget om til overflatkant imidlertid. Det finnes det mye av. Avblåst på toppene. Generelt ganske jevn snøfordeling i terrenget.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I denne delen av regionen er det forholdsvis lite fersk vindtransport snø, gir mest sannsynligvis ikke noen større flak enn str. 1 muligens 2 veldig utsatte steder.

Snow Profile

7 cm 4F FC 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Laget der bruddet gikk i LBTen., 2 cm I MFcr, 20 cm 1F FC/FCxr 1 mm/2 mm, 50 cm K MF/MFpc 2 mm/3 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/2 mm -15.3 °C @ 0 cm, -13.3 °C @ 10 cm, -11.3 °C @ 20 cm, -8.4 °C @ 30 cm, -6.4 °C @ 40 cm, -4.7 °C @ 50 cm, -3.3 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 70 cm, -0.8 °C @ 80 cm, -0.5 °C @ 100 cm

ObsID: 253644

Heiane / SULDAL

Snow

04.02.2021 kl. 19:48

672 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Avblåst til skare snø på en liten haug / topp her.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -11.5 °C 5 m/s from E ← Stjerneklart en liten østlig sur trekk.

Snow Cover

Super kort tur. Vind fra øst har laget ulik hardhet på snøen, noen steder blyant / 1 finger flak som sprekker lett opp, andre steder løs snø som er mye kant i seg. Topper er avblåst til skare snø.

Danger Sign

Recent cracks Blyant flak sprekker lett opp på løsere nysnø / overflatekant.

Snow Profile

0.5 cm F SH 1 mm D, 7 cm P- RG 0 mm D, 8 cm F+ FCsf/DF 1 mm D, 20 cm 4F-/F+ FC 1 mm/2 mm D, 15 cm K/P MFcr/FC D, 20 cm P/4F FCxr 1 mm/3 mm D -14.3 °C @ 0 cm, -13.4 °C @ 10 cm, -9.5 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm Nord 620moh side lasta gravd der jeg fikk sprekk.

ObsID: 253562

Heiane / GJESDAL

Snow

04.02.2021 kl. 18:00

735 masl

KimS@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  KimS@obskorps

Avalanche Activity

4. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger NE Fra Facebookinnlegg, se screenshot

ObsID: 253569

Heiane / Sirdal

Snow

04.02.2021 kl. 17:16

798 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Sør sørvestvendt. Bruddkant like under 800moh.

Avalanche Activity

4. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, S, SW, W, NW. Between 800 masl and 600 masl Observerer en del fersk skredaktivitet på kjøretur gjennom Hunnedalen i ettermiddag. Stammer trolig fra vindøkningen i går i kombinasjon med overflaterimet jeg observerte på tirsdag. Spekulasjoner fra bilen der altså.

ObsID: 253541

Heiane / Sirdal

Snow

04.02.2021 kl. 16:10

726 masl

Bjørnar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar Comment:  Utløst av skikjører to meter over bruddkant. Se spor øverst til venstre i bildet.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar Comment:  Bruddkant opptil ca 50-60 cm

Avalanche Activity

4. Feb. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger

ObsID: 253538

Heiane / Sirdal

Snow

03.02.2021 kl. 23:42

855 masl

Eirik (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Eirik

Avalanche Observation

3. Feb 15:20 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered

ObsID: 253411

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.