Avalanche forecast for Heiane Thursday 2021-02-04

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially around the tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from east., change to moderate gale from the east during the afternoon.
-19 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from east.
-21 °C to -14 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / SULDAL

Snow

04.02.2021 kl. 19:48

672 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Avblåst til skare snø på en liten haug / topp her.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks Blyant flak sprekker lett opp på løsere nysnø / overflatekant.

Weather

No precipitation -11.5 °C 5 m/s from E ← Stjerneklart en liten østlig sur trekk.

Snow Cover

Super kort tur. Vind fra øst har laget ulik hardhet på snøen, noen steder blyant / 1 finger flak som sprekker lett opp, andre steder løs snø som er mye kant i seg. Topper er avblåst til skare snø.

Snow Profile

0.5 cm F SH 1 mm D, 7 cm P- RG 0 mm D, 8 cm F+ FCsf/DF 1 mm D, 20 cm 4F-/F+ FC 1 mm/2 mm D, 15 cm K/P MFcr/FC D, 20 cm P/4F FCxr 1 mm/3 mm D -14.3 °C @ 0 cm, -13.4 °C @ 10 cm, -9.5 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm Nord 620moh side lasta gravd der jeg fikk sprekk.

ObsID: 253562

Heiane / GJESDAL

Snow

04.02.2021 kl. 18:00

735 masl

KimS@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  KimS@obskorps

Avalanche Activity

4. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger NE Fra Facebookinnlegg, se screenshot

ObsID: 253569

Heiane / Sirdal

Snow

04.02.2021 kl. 17:16

798 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Sør sørvestvendt. Bruddkant like under 800moh.

Avalanche Activity

4. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, S, SW, W, NW. Between 800 masl and 600 masl Observerer en del fersk skredaktivitet på kjøretur gjennom Hunnedalen i ettermiddag. Stammer trolig fra vindøkningen i går i kombinasjon med overflaterimet jeg observerte på tirsdag. Spekulasjoner fra bilen der altså.

ObsID: 253541

Heiane / Sirdal

Snow

04.02.2021 kl. 16:10

726 masl

Bjørnar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar Comment:  Utløst av skikjører to meter over bruddkant. Se spor øverst til venstre i bildet.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Bjørnar Comment:  Bruddkant opptil ca 50-60 cm

Avalanche Activity

4. Feb. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger

ObsID: 253538

Heiane / Sirdal

Snow

03.02.2021 kl. 23:42

855 masl

Eirik (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Eirik

Avalanche Observation

3. Feb 15:20 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered

ObsID: 253411

Heiane / EIGERSUND

Snow

02.02.2021 kl. 16:17

593 masl

Thomas Hetland (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Side mot vest
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Thomas Hetland Comment:  Mye tørr løssnø.

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from E ← Strålende fint vintervær

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Det er kommet 15-25cm nysnø siden søndag ettermiddag.Tør fin snø som Har lagt seg over alt i fjellet. Foreløpig ikke vindpåvirket. Meldt en del vind i morgen så da flytter deg seg nok litt.

ObsID: 253198

Heiane / GJESDAL

Snow

02.02.2021 kl. 11:45

783 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 19 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 19 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 19 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 4 of 19 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Byrkjedal 200moh
Image Of Snow Cover
Image 6 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Øvstabø. 370moh.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Hallbrekkvæven 500moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Myk og god resirkulert pulverschnee under skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 9 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Det tunge snøfallet fra 21. Januar preger fortsatt småskogen.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Løst fint skiføre oppå skaren etter 21. Januar snøfallet i skjermede formasjoner. Sør sørvestvendt. 700moh.
Image Of Snow Cover
Image 11 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Rim overalt på overflaten. Større krystaller over tregrensen.
Image Of Snow Cover
Image 12 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Litt lodne rimkrystaller.
Image Of Snow Cover
Image 13 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  800moh øst sørøstvendt
Image Of Snow Cover
Image 14 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  800moh østvendte formasjoner.
Image Of Snow Profile
Image 15 of 19 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  2mm raster. Eksempel på kantkorn under nederste skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 16 of 19 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Eksempel på kantkorn mellom skarelag høyere opp i snødekket
Image Of Snow Profile
Image 17 of 19 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Eksempel på kantkorn mot toppen av snødekket
Image Of Snow Profile
Image 18 of 19 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Dårlig bilde, men forsøk på å illustrere kanting nær overflate.
Image Of Snow Profile
Image 19 of 19 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP28@50cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket oppleves ved første øye og lappekast som relativt stabilt og oversiktlig på tur i dag. Kontakt med skare fra det store snøfallet 21-22. Januar hele tiden. Små myke flak sklir mot underliggende skare i sørøstvendte leheng, men uten nevneverdig forplantningsevne. Under overflaten lurer et smørbrød av kantkorn mellom ulike skarelag, men fravær av faretegn og ustabilitet i tester indikerer at disse er vanskelig å påvirke. Til tross for mange stikkprøver er det ikke funnet nedføyket overflaterim i dag. Det er mye kantkorn gjennom hele snødekket, men nedføyket kantkorn er ikke vurdert som problem på min ferd i dag. Vindøkning onsdag torsdag kan muligens flytte litt snø ellers er det kaldt klart vær og fortsatt oppbyggende omvandling som må følges med på. Forecast correct Skredproblemet som presenteres er ikke fremtredende på tur i dag, men ingrediensene er tilstede så det kan trolig forsvares.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S between 1000 masl and 600 masl

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S. Between 800 masl and 600 masl

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10.7 °C 3 m/s from NE ↙ Pent kaldt. Inversjon. Temperaturen har falt betraktelig siste døgn.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Surface hoar on a hard surface Dry Snødekt til havnivå nå. Ca 10cm ved havnivå. Skikkelig skiføre med såle fra om lag 400

Snow Profile

0.4 cm F SH 4 mm D, 10 cm 4F DF/FCsf 2 mm D, 3 cm P MFcl D, 25 cm 4F/1F RG/RGxf 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 4 cm K MFcr D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 30 cm 1F/K MFcr/FC D -14 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.9 °C @ 60 cm, -1.1 °C @ 70 cm, -0.3 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 253161

Heiane / GJESDAL

Snow

02.02.2021 kl. 08:14

697 masl

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s Kaldt og klart

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry Rim har lagt seg på snødekket i løpet av kvelden i går / natt til i dag. Blinket godt i lyset fra hodelykt i går kveld.

ObsID: 253100

Heiane / Sirdal / Vest-Agder

Snow

01.02.2021 kl. 16:43

736 masl

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe Comment:  Tverråknuten,977 moh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe Comment:  Vindtegn på 740moh Bilde tatt mot sør
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe Comment:  Nordvendt, toppen ligger rundt 890moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe Comment:  Sørvendt, toppen ligger rundt 910moh.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -15 °C 2 m/s 10% clouds Lavt skydekke og flatt lys fra morgenen av. Opplett rundt 14-15. Klarvær på ettermiddagen. stjerneklart kl 19

Snow Cover

No snowdrift 6 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Lett snøfall søndags kveld / natt til mandag. Ligger forholdsvis jevnt fordelt i terrenget, men over utsatte rygger og kuler over 730 moh er det tegn til vindpåvirkning . Snøen fra fra forrige snøfall ligger fremdeles upåvirket på trærne i hyttebyen på rundt 580-650moh.

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

6 cm F PP D, 0 cm F SHxr D Krevende å identifisere sjiktet, men fant tydelige delvis kantede partikler / avrundet nedsnødd rim, 30 cm F/1F-P DF/RG D, 14 cm K MF D, 30 cm 1F RG D -24 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm

ObsID: 253045

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.