Avalanche forecast for Heiane Friday 2021-01-22

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Dangerous avalanche conditions due to large amounts of new snow and strong winds. Natural avalanches are likely. Avoid avalanche terrain. Decreasing avalanchedanger in the evening.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

50 mm precipitation, up to 100 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast., change to gale from the south during the evening.
-4 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
50 mm precipitation, up to 65 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from south., change to strong breeze from the west during the evening.
-4 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / Sirdal

Snow

22.01.2021 kl. 14:07

812 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Ferske sprekker over skavler.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Bilde tatt på en kilometers avstand i et gløtt av sikt. Vanskelig å bedømme størrelse. Nordvestvendt. Løsneområde 800moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  To? bruddkanter skimtes såvidt i snøværet.
Image Of Weather
Image 5 of 11 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Noe lettere vær midt på dagen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 9 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Avblåst bruddskare kollapser på fuktige kantkorn rundt ski.
Image Of Tests
Image 10 of 11 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

20 cm 4F DF 2 mm M, 15 cm 4F DF/RG 2 mm M, 20 cm 1F RG 1 mm M, 0.5 cm P MFcr M, 2 cm 1F MF/FCxr 2 mm M, 5 cm 4F FCxr 2 mm M, 5 cm P MFcl 2 mm M, 10 cm 4F+ FCxr 2 mm M, 25 cm K/1F-P MFcr/FCxr 2 mm M -0.2 °C @ 0 cm, -0.9 °C @ 10 cm, -0.7 °C @ 20 cm, -0.5 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.2 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm, -0.3 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 90 cm, -0.2 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 105 cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, NW above 600 masl

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Massivt med fuktig snøvær. 40cm lokalt siste døgn er trolig ingen overdrivelse. Først svært vått, deretter fuktig. Kraftig vind i natt, minkende utover dagen og snøbyger.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Large snowfall Område: I dalen/fjorden

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Store nedbørsmengder i kombinasjon med kraftig vind natt til fredag på et noe skjørt snødekke har medført omfattende ustabilitet og mange naturlig utløste skred. På tur i dag fremstår selve fokksnøen som tung, fuktig med lite spenninger og denne vil trolig stabilisere seg raskt. Jokeren er det underliggende byggverket bestående av mye kantkorn. På 800m i dag var dette imidlertid godt fuktet. Fortsatt snøvær og kjøligere temperaturer vil øke belastningen på byggverket noe, men det verste er overstått. Forecast correct Forbigående FG 4 i natt betviles ikke et sekund.

Snow Cover

105 cm in total Some snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 500 masl Very much loose snow (>30cm) Moist Et naturens skippertak hva snømengde angår. Store mengder tung nysnø dominerer landskapet. Til dels svære opphopninger og skavldannelser i Nordlig sektor. Nærmere tregrensen finnes avblåst bruddskare som en gledelig avveksling i brøytingen. Godt mykt skiføre.

Tests

LBT@55cmQ2 Bryter i et 2cm lag med fuktige smelteformer

Avalanche Activity

22. Jan. 12-18 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, NW

Notes

Strømbrudd med tilhørende tap av mobildekning gjør at denne obsen ikke kunne leveres umiddelbart.

ObsID: 251508

Heiane / Sirdal

Snow

22.01.2021 kl. 12:08

655 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Vollen ved Hunnevatnet. Her har det ikke gått noe skikkelig ras, kun dryss.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Hallbrekkvæven. Her har det rast flere ganger, ikke så mye snø igjen i løsneområdet.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Bilder tatt i østlig retning, sett mot Hallbrekkvæven.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Nordvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Øvstabø hyttefelt
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Tveitebrekka
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Ved Øvstabø gård
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Kodlungsmyra
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Fylkesgrensa

Avalanche Danger Assessment

Vurdert fra veien så er den totale snømengden fortsatt ikke så mye at det vil gå store skred som kan komme på veien. Det kan drysse løssnø noen steder. For friluftslivet: snøen begynner å jevne ut terrenget nå og det har dannet seg større sammenhengende flak i leområder (mest nordvendt sektor nå men kan ikke utelukke andre himmelretninger). Obs for str3 flakskred! Fokksnøen vil nok stabilisere seg forholdsvis raskt de neste dagene. Usikker om det fortsatt finnes svake kantkornlag under fokksnøen som kan påvirkes.

Snow Cover

Moderate snow drift 50 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 200 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mengde snø som har kommet siste 24t varierer veldig. Ved Øvstabødalen kom nedbøren først som regn/sludd før det begynte å snø skikkelig ut på torsdagskveld. Ligger nå mellom 20 - 50 cm snø på veien i dalen på Rogalandsiden. Høyere opp på fjellene har det nok kommet mye mer tørr snø, over en meter noen plasser. Snøen i Øvstabødalen på 600 moh er noe fuktig.

Avalanche Activity

22. Jan. 6-12 Dry slab avalanche Numerous (10 or more). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, W, NW. Above 600 masl Dårlig sikt og noen av skredene kan være løssnøskred, men har også sett noen bruddkanter. Fokksnøen ligger høyere opp i fjellsiden der vinden har herjet. Mange str2 skred, men i de største juvene har det gått str3 skred. Små løssnøskred har gått i alle vindretninger, men større flakskred er kun observert i nordvendt fjellside av Hunnedalen.

Notes

Fikk ikke gravd i snøen, man må komme seg opp i høyden for å finne fokksnøen.

ObsID: 251314

Heiane / Sirdal

Snow

21.01.2021 kl. 22:22

570 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  10 cm fuktig kantkorn. 35cm fuktig nysnø
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Mange av disse på vei oppover Hunnedalen like før veien stengte i dag. Dette er ved Hallbrekknutens nordside.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps

Weather

Sleet 0 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds Tiltakende nedbør og vind utover ettermiddag og kveld slik som meldt.

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tung nysnø drønner på fuktig kant rett uti lyngen bak hytta.

Snow Cover

45 cm in total Heavy snow drift 35 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 400 masl Very much loose snow (>30cm) Moist

Avalanche Activity

21. Jan. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes

ObsID: 251199

Heiane / GJESDAL

Snow

21.01.2021 kl. 14:26

603 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SimonL@svv
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SimonL@svv

Danger Sign

Quick temperature change I morges bikka temperaturen over frysepunktet i hyttefeltet i Øvstebødalen. Bildet av gradestokken er fra ca. kl 08 og det regnet. Ca kl 14 snødde det igjen.

Notes

Bilder jeg har sett på facebook.

ObsID: 251164

Heiane / Hallbrekkvæven

Snow

21.01.2021 kl. 12:00

686 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Nordvestvendt fjellside ved Hallbrekkvæven rundt kl12. Skavler begynner å bygge seg opp, fortsatt forholdsvis lite snø på svaberget i fjellsiden
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Øvstabødalen Fv.45 sett mot vest, kl12.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@rogfk Comment:  Økende vind og snøfokk i dalen gir dårlig sikt, bildet tatt rundt kl.14

Danger Sign

Recent snowdrift Mye nedbør i løpet av dagen og kommende natt, vil komme som tørr snø opp i høyden. Kraftig vind, opp mot 22 m/s, fra sør-sørøst vil gi stor pålagring av fokksnø i nord og nordvestvendte lesider.

ObsID: 251171

Heiane / Skredpunktet "Indre Vinjavatnet II"

Snow

20.01.2021 kl. 20:38

233 masl

tore@svv (*****)

Avalanche Observation

20. Jan 18:30 Skredhendelse i følge @VTSvest på Twitter (https://twitter.com/VTSvest/status/1351952795604279296). Usikker posisjon.

Notes

Skredhendelse ifølge @VTSvest på Twitter (https://twitter.com/VTSvest/status/1351952795604279296)

ObsID: 251046

Heiane / Suldal / Rogaland

Snow

19.01.2021 kl. 11:45

613 masl

petter@norskluftambulanse (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  petter@norskluftambulanse
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  petter@norskluftambulanse Comment:  Bruddflate fra CT. Anslått til Q1.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  petter@norskluftambulanse
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -3 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Other danger sign (specify) Skytende sprekker observert på ulike steder under turen.

Whumpf sound Drønn enkelte steder i helninger på ca. 30 grader. Mulig det var nederste lag som kollapset?

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift Storm slab (soft slab)

Tests

CTE4@20cmQ1

Snow Profile

20 cm F PP D, 20 cm 4F RG D, 10 cm 4F MF M

ObsID: 250897

Heiane / Sirdal

Snow

19.01.2021 kl. 11:39

759 masl

KimS@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Dårlig sikt. Østvendt terreng, loside.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Begynner å dannes myke flak i nysnøen. Dette utviklet seg merkbart i løpet av et par timer i dag.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  KimS@obskorps Comment:  Tveitabrekka. N-vendt. Bildet tatt fra 630 moh
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

12 cm 4F DF 1 mm D-M, 6 cm F DF 1 mm D, 19 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F DFbk/RGwp 1 mm/1 mm D, 3 cm 4F FCxr 1 mm D, 0.3 cm K MFcr D, 2 cm 4F FCxr 1 mm D, 0.3 cm K MFcr D, 10 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm, 5 cm P RG 1 mm D, 6 cm I RG D, 25 cm P MF 1 mm D -3 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Virker til å være en nedbryting på gang i kantkornlag, men fortsatt mulig å gå til brudd. Virker ikke til å ha hissige forplantningsegenskapet. Skaren/det harde laget over ligger tett opp mot overflaten på avblåste steder og staven går gjennom med middels kraft. Fullt mulig å påvirke som skiløpet.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium W, NW above 700 masl Lokale vindforhold kan gi utbredelse i flere himmelretninger. Flakdannelse virker økende utover dagen.

Weather

Snow -3 °C 7 m/s from E ← 100% clouds Det har kommet ca 5 cm nysnø siste døgn, ca 20 cm siste 48 timer. Tett skydekke. Dårlig sikt. Vinden veksler i styrke fra 2-9 m/s og dreier mellom Ø-SØ.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lokalt mer vind enn i værvarselet med vindtransport hovedsakelig inn i V og NV vendte heng.

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 20+ cm siste 48 timer. Pågående snøvær.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vedvarende svake lag har roet seg noe med mildere vær, men nedbør og vind øker fokksnøproblemet. Fokknøproblemet er økende med meldt mer nedbør og vil nok toppe seg på torsdag-fredag med sludd og regn. Forecast too high Varselet virker noe høyt i dette området, men med mer snø (som er meldt) vil skredstr 3 være en mulighet de neste dagene og FG 3 være kurant.

Snow Cover

65 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 20 masl. Snow line at 20 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Komplekse forhold. Snøoverflaten før siste dagers snøfall var voldsomt variert med bærende skare, myke flak og ubundet snø. Oppå dette har vi fått 20 cm nysnø siste to dager. Denne varierer veldig lokalt etter hvor mye vinden har tatt. Hovedtendensen er at det er begynnende flak over tregrensen (/650 m) og ubundet nysnø under. Ikke enormt tydelige lesider, men N- sektor virker til å ha mer snø. Siste vindtransport har lagt snø i VNV vendte lesider. Det begynner å bli snø nok til å dekke terrengkonturer og potensielt legge til rette for større skred.

Tests

LBT@65cmQ2 Middels lett å få ut.

LBT@10cmQ2 Gikk lett i nysnø

Avalanche Activity

19. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 250875

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.