Avalanche forecast for Heiane Saturday 2021-01-09

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

When the wind picks up avoid leeward slopes! wind deposited snow may cover persistent week layer of facets and surface hoar. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-15 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to strong breeze from the southwest during the evening.
-14 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / Sirdal

Snow

09.01.2021 kl. 21:10

789 masl

Osletten (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Osletten Comment:  Dette er bilde fra værstasjonen på beredskapstasjonen til speiderne
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Osletten
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Osletten Comment:  Første brudd på ca.10 cm rent brudd Q1
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Osletten Comment:  Neste brudd er på ca. 45cm og jeg tror det er mellom Q2 eller Q3 bruddet skjer over 2 lag med langkornet snø.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Osletten Comment:  Vi telte 9 lag da vi dro kortet gjennom. Men når vi helte kald saft viste det seg å være 12 lag.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Osletten
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vil si at skred vurderingen som ligger ute ser riktig ut. Men at det potensielt vil øke hvis det kommer tyngre snø på søndag. Ser at det har kommet mer vindtransportert snø i den siste tiden. Forecast correct

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 350 masl. Snow line at 800 masl Surface hoar on a soft surface Moist Kommer litt snø over natten nå, og lå sirka 10 cm med nysnø ned jhonsdalen. Kjørte opp løypen til reinskvæven fra flatstøldalen mot rupedalshei og her var det ca 40cm vin transporter nysnø

Weather

Snow -1.8 °C 5 m/s from SE ↖ 70% clouds Kommer nok så tørr snø oppe i høyden ca.800 moh mens nede på Ådneram ca. 570moh er det endel mer fuktighet.

Tests

ECTPV@120cmQ3 Medium Ligger 2 lag med kankornet snø ca 50cm ned i snøen som kan skape problem på sikt.

Snow Profile

12 cm SH 2 mm, 10 cm F DF 1 mm, 20 cm F FC 0 mm, 20 cm 4F DH 1 mm, 20 cm 4F DH 2 mm, 10 cm P MFcr, 15 cm 4F FC 1 mm, 10 cm I IF

ObsID: 248312

Heiane / Sirdal

Snow

09.01.2021 kl. 13:24

686 masl

eiska@rrkh_skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Eiska Comment:  Tydelig flakdannelse og antydning til skytende sprekker
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Eiska Comment:  Kantkornet snø på overflaten. 3mm raster.

Danger Sign

Recent cracks

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Et tydelig mykt flak med ganske regional utbredelse over løs ubunden snø sprekker opp ved belastning, antydninger til skytende sprekker og drønn når snødekket kollapser.

Avalanche Danger Assessment

Observasjon av kantkorn og overflaterim, samt bruddskare over løs ubunden snø gjør dagens forhold interessante. Økende vind og nedbør som snø som er meldt fra lørdag ettermiddag/kveld gjør forholdene enda mer interessante. Et nedsnødd/nedføyket svakt lag av kantkorn og/eller overflaterim vil sannsynligvis vedvare som svakt lag til den første skikkelige mildværsperioden, eventuelt lengre avhengig av hvor mye snø vi får nå. Forecast correct Varslet faregrad reflekterer forventet utvikling meget bra.

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Snødekket varierer veldig i tykkelse, fra lårdypt (gjennomslag) til cm-tykt. Vanskelig å predikere generell snøtykkelse i terrenget. Kaldt klart vær den siste tiden har gitt høye temperaturgradienter der snødekket er tynnest, og det er tydelige tegn på omdanning. Både overflaterim og -kantkorn er observert.

Weather

No precipitation -12 °C 90% clouds

ObsID: 248288

Heiane / Sirdal

Snow

09.01.2021 kl. 13:01

802 masl

cskollevold (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface

Notes

Mye overflaterim.

ObsID: 248236

Heiane / Sirdal

Snow

09.01.2021 kl. 13:01

630 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps

Snow Cover

15 cm in total Surface hoar on a hard surface

ObsID: 248233

Heiane / Sirdal

Snow

08.01.2021 kl. 23:42

1198 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 13 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 13 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 13 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  550m sørvendt
Image Of Snow Cover
Image 5 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  570m nordvendt
Image Of Snow Cover
Image 6 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Bilde tatt på 570m sørvendt
Image Of Snow Cover
Image 7 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  600m nordvendt
Image Of Snow Cover
Image 8 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  650 sørvendt
Image Of Snow Cover
Image 9 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Mykt av kantkorn på tynt snødekke
Image Of Snow Cover
Image 10 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Økende størrelse med høyden
Image Of Snow Cover
Image 11 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 12 of 13 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Striper og 120 graders vinkler
Image Of Snow Profile
Image 13 of 13 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 700 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forholdene oppleves som stabile på tur i dag, men kantkorndannelse mange steder i det gamle snødekket kan være en joker ved stor tilleggsbelastning. Rim og overflatekant kan by på utfordringer når nysnø og vind ankommer lørdag kveld. Forecast correct Fin situasjonsbeskrivelse.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 500 masl Surface hoar on a hard surface Dry Skiføre (i jevnt terreng) på tynt snødekke fra om lag 600m. Mer snø i Hunnedalen (lenger vest) enn i Sirdal for øyeblikket. Overflaten består av knallhard gammel fokksnø på tykt snødekke eller mjuk overflate bestående av kantkorn på tynt snødekke. Sistnevnte byr på trivelig skiføre. Stedvis bruddskare i overgangene.

Weather

No precipitation 11.2 °C 0 m/s Kaldt og klart. Noe inversjon. 10 minus på 1200m og 15 ved bilen. På 600

Tests

ECTN26@10cmQ2 Good

Avalanche Activity

8. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity OBStur gått i mørket, men ingen ferske skred observert på biltur i dagslys gjennom Hunnedalen.

Snow Profile

1 cm F SH 8 mm D, 0.5 cm K MFcl 1 mm D, 10 cm 1F FC 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 2 cm 1F FC 2 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 2 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm K MFcl D, 3 cm 4F FC 3 mm D -16 °C @ 0 cm, -10.2 °C @ 10 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 30 cm, -1.3 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 45 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 248164

Heiane / Sirdal

Snow

08.01.2021 kl. 21:04

883 masl

Osletten (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Osletten Comment:  Står her på isen på støltjøden vendt retning johnsdalen
Image Of Tests
Image 2 of 5 Of:  Tests Copyright:  Osletten Comment:  Som man ser så løsner et flak på ca. 20 cm med lite kraft.
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Osletten Comment:  Lag er ca 9 lag fra topp til bunn. Veldig variert på faste og løse lag nedogjenom som kan tyde på endel endringer i temperaturene i dette området. Vil være større fare for flak skred i skråninger.
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Osletten
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Observation

8. Jan 20:05 (+01:00) Cornice fall 1 - Small Naturaly released SW-facing Avalanche release at 954 masl and ended at 942 masl Buried weak layer of new snow Steep slope Falt noe små skavler fra fjellet. Bør være mer ops på søndag da det er meldt mer snø som kan få andre skavler i området til å falle.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ser det ligger endel nytransportert løssnø på vest siden av fjellene i området fra suleskard og opp.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vil si skredfaren er moderat i skråninger over 20%. Endel skavler vest siden av fjellene. Hvis været blir som det er meldt vil skred faren øke i området mellom suleskard og jhonsdalen Forecast correct

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 750 masl. Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ligger ca. 5 - 10 cm med løssnø oppå et lag med skare som har 20 cm med løssnø under seg, før et nytt lag med skare.

Weather

No precipitation -22 °C 10 m/s from SW ↗ Frisk og kjølig bris på toppene av fjellet.

Tests

ECTPV@170cmQ1 Medium

LBT@170cmQ1 På første svake slaget på spaden så løsnet et flak på ca. 20cm

Snow Profile

5 cm I PP 0 mm D, 15 cm F FC 0 mm D, 40 cm I PP 2 mm D, 2 cm F RG 0 mm D

ObsID: 248162

Heiane / Åseral

Snow

08.01.2021 kl. 11:27

878 masl

Nina@Obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot nordøst, Skrivarknuten (995) til høyre
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Overflaterim
Image Of Danger Sign
Image 3 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Rim på trærne
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot øst. Vindpåvirket overflate på toppen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot vest.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot sør.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps Comment:  Mot nord.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Nina@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Overflaterim som har vært der i mange døgn. Stor sjanse for at den har blitt dekket med et fokksnølag flere plasser

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, S, SW, W, NW above 600 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I det store og hele virker forholdene veldig stabile på tur i dag. Men pga av observasjon av både nedsnødd overflaterim og overflatekantkorn (andre plasser i regionen) er FG 2 absolutt forsvarlig. Jeg fikk brudd i ECTen ved lite belastning. Det var bare få cm under overflaten, så at eventuelle skred vil sannsynligvis ikke bli store, men problemet trulig veldig utbredt. Det er meldt mildere vær og nedbør i helga som kan evt ta knekken på rim/kantkorn i overflaten, men bare hvis det blir mildt nok før nedbøren kommer. Hvis snøen kommer først, fornyes problemet og kan bli større pga mer snø tilgjengelig for transport og større flak. Forecast correct

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det varierer mellom tørr løssnø og vindpakket myk snøoverflate i vindutsatte områder. Hovedsakelig løssnø på min tur i dag. Flakdanning der det der vindpakket. Overflaterim fra bunnen til toppen. Kan ikke finne tydelig kantkorn på overflaten som det har blitt observert lenger vest i regionen i går. Men rim har det vært i flere døgn nå og sjansen for nedføyket lag med rim er stor. Siden det har ikke kommet noe nysnø de siste dagene, er nok fokksnølaget som kan ha lagt seg på rimen ikke være mer enn noen cm tykk.

Weather

No precipitation -9.3 °C 3 m/s from N ↓ 20% clouds

Tests

ECTN3@5cmQ2 Bruddet forplanter seg ca 60cm men ikke over hele blokka.

Snow Profile

0.2 cm, 4 cm 1F/P RG/RGsr 0 mm/1 mm D, 10 cm 4F DF/RG 1 mm/1 mm D Øvre del Dette laget er en del løsere enn fokksnø oppå, dessuten har jeg en mistanke om at det kan være nedsnødd rim øverst på laget. Var vanskelig å si med sikkerhet, men noen krystaller ligner på rim., 15 cm 1F RG/RGsr 0 mm/1 mm D, 2 cm 4F FC/FCxr 1 mm/1 mm Hele laget Begynner å danne seg facetterte partikler mellom den gamle smelteomvandlet snøen og fokksnøen. Ikke store krystaller til nå og ganske langt nede i snødekket, men må visst observeres videre., 40 cm K MF 1 mm/2 mm -14 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -5.9 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 30 cm, -1.8 °C @ 40 cm, -0.9 °C @ 50 cm, -0.5 °C @ 60 cm

ObsID: 248108

Heiane / GJESDAL

Snow

07.01.2021 kl. 15:31

691 masl

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Utsikt mot tverråknuten, 977moh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Overflaterim på mykt underlag i lesidene

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry Rim på mykt underlag i lesider. Antar at det er mulig å finne overlaterim på hardt underlag høyre opp, og der vinden har tatt tak tidligere. Har fått melding om at det er tydelig lagdeling i snødekket, med tydelige sjiktoverganger uten at de er undersøkt nøye.

Weather

No precipitation -10.5 °C 0 m/s 10% clouds Vindstille hele dagen. Stjerneklart natt til i dag.

ObsID: 247946

Heiane / GJESDAL

Snow

07.01.2021 kl. 14:00

546 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Bilde tatt på 500m mot nord.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps

Snow Cover

20 cm in total Snow line at 500 masl Near surface facets Dry Gode forhold for oppbyggende omvandling i disse dager. Observerer både rim (<5mm)og et tynt snødekke bestående nesten utelukkende av kantkorn (<2mm} så snart man når snøgrensen.

ObsID: 248007

Heiane / Sirdal

Snow

07.01.2021 kl. 12:39

966 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Rim og overflatekant i hyttefeltet.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 4 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 5 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot toppen av tverråknuden.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 7 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 8 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Rim og overflatekantkorn på ca 900 moh i vestvendt side.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Fra Tverråknuden
Image Of Snow Cover
Image 10 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Fra Tverråknuden
Image Of Snow Cover
Image 11 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Overflaterim på ca 900moh i vestvendt side.
Image Of Snow Cover
Image 12 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Fra Tverråknuden
Image Of Snow Cover
Image 13 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 14 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Fra Tverråknuden.
Image Of Snow Cover
Image 15 of 19 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Kantkorn på overflaten ved Rødekorshytta ca 560 moh ved Øvstebø.
Image Of Tests
Image 16 of 19 Of:  Tests Copyright:  SimonL@svv
Image Of Tests
Image 17 of 19 Of:  Tests Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Profile
Image 18 of 19 Of:  Snow Profile Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Profile
Image 19 of 19 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nær overflate kanting/ kantkorna snø (2mm korn) under fokksnø og under skare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 700 masl Det dreier seg egentlig ikke om dårlig binding i lag av fokksnø, men heller dårlig binding av fokksnø mot underliggende snø. Snøen under har gjennomgått oppbyggende omvandling til kantkorn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lave temperaturer og et forholdsvis tynt snødekke gir høy temperaturgradient og forhold for oppbyggende omvandling. Det er spesielt opptredende nær overflaten, og oppbygging/utvikling av kantkorn under fokksnøen vurderes som den største utfordringen i dag. Fokksnøen opplevdes allikevel ikke veldig potent der jeg var på tur i dag, men det kan være et større problem andre steder eller ved videre utvikling pga lave temperaturer. Det ble også observert kantkorn under skare/erodert snøoverflate i (gamle) losider mot øst. Det vil kunne gi en skummel situasjon ved pålagring av ny snø lørdag-søndag. Ellers vil det også kunne bli et omfattende problem dersom kantkorn og overflaterim (som finnes på store deler av dagens snøoverflate) lar seg snø ned. La oss håpe at vinden kommer før snøen. Forecast correct Vanskelig å si sikkert om utbredelsen gjelder noen bratte heng og størrelse 2-1 eller få bratte heng og størrelse 2.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Near surface facets Dry I (gamle) lesider er snøoverflaten dekket av et raslende og gnitrende lag av kantkorna sukkersnø (ca10cm) som er toppa av godt utvikla rimkrystaller. Rimlaget var også fremtredende i (tidligere) losider. Under fokksnø og skare/vinderodert snøoverflate ble det observert kantkorn (ca. 2mm). Fokksnø og/eller smelteformer videre ned mot bakken.

Weather

No precipitation -17 °C from E ← 10% clouds Pent kaldt og tørt vintervær. Inversjon med kaldest luft i dalbunn. -17C på parkeringen ved start og -13 ved slutt (630moh). På toppen 977 (moh) -11 grader. Litt trekk fra øst på toppen, gikk ellers i le det meste av turen.

Notes

Har problemer med å laste opp bilder. Oppdaterer derfor med bilder etter hvert.

Tests

LBT@6cmQ1 Glatt bruddflate som glei ut ved liten belastning. Brudd i lag av kantkorn under øverste lag av fokksnø. Samme lag glei ut ved innsetting av spade på Shovel shear test. SST ga også brudd i nederste lag av fokksnø, men det ga ikke utslag på LBT.

Avalanche Activity

7. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F SH 3 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 1 cm F FC 2 mm D, 8 cm 4F FC 1 mm D, 65 cm P RG 0 mm D, 15 cm K MF 4 mm M -12.6 °C @ 0 cm, -13.3 °C @ 10 cm, -9.8 °C @ 20 cm, -8.4 °C @ 30 cm, -6.1 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 95 cm

ObsID: 247947

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.