Avalanche forecast for Heiane Tuesday 2020-03-24

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally stable conditions, but be careful in steep terrain, especially where wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with fresh wind slabs in combination with terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to strong breeze from the south during the afternoon.
-8 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from south.
-6 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / GJESDAL

Snow

24.03.2020 kl. 12:07

922 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 15 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 15 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 15 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 4 of 15 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 15 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Dette er hvertfall nytt siden lørdag.
Image Of Weather
Image 6 of 15 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  400moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  550moh
Image Of Snow Cover
Image 9 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  700m øst sørøstvendt
Image Of Snow Cover
Image 10 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Skare med noe spredt eldre kompakt fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 11 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 12 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Stort sett bærende snø også for firbeinte
Image Of Snow Cover
Image 13 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Eldre kompakt fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 14 of 15 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 15 of 15 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Over one meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl Glideskred på svaberg.

Weather

No precipitation 0 °C 8 m/s from S ↑ 50% clouds Vindfullt ellers lettskyet udramatisk vær siste døgn. Nattefrost.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 600 masl Crust Dry Vårlige tendenser nå. Sammenhengende skiføre fra om lag 600m. Gjennomgående hard overflate uten innsynkning med ski på beina. Primært skare/bruddskare eller kompakt eldre fokksnø (nordøstlig sektor) i høyden. Smelteformer som helst bør soltines lenger nede.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Glidesprekker. Har vært en del aktivitet, men kan komme mer ser det ut som

Tests

LBT@17cmQ2 Skaran kommer med en gang, kraftig banking gir dette bruddet. Løse smelteformer. God stabilitet.

Avalanche Activity

24. Mar. 18-24 (+01:00) No avalanche activity Mye gamle glideskred og skavler etc., men finner ingenting åpenbart døgnferskt.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold med unntak av et par glideskred som fortsatt lurer. Varmere vær og vind kan gi skavlknekk samt økt sjanse for glideskred. Forecast correct

Snow Profile

1 cm K MFcr D, 15 cm 4F RG/PPgp 1 mm/2 mm D-M, 15 cm P-K/1F MFcl/MF 2 mm/5 mm M, 0.5 cm P MFcr M, 1 cm 1F MF 4 mm M, 2 cm P RG/MF 1 mm/4 mm M, 40 cm P MF 4 mm M -0.9 °C @ 0 cm, -0.6 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 225402

Heiane / GJESDAL

Snow

23.03.2020 kl. 14:36

768 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  SimonL@svv Comment:  Bilde tatt mot nord.

Weather

No precipitation from S ↑ 40% clouds Nå har det klarnet opp og sola tar påny i sørlig sektor.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Glidesprekker på bratt svaberg. Har allerede rast litt.

ObsID: 225265

Heiane / Sirdal

Snow

23.03.2020 kl. 11:41

943 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot sørvest. Mot hyttefeltet øverst i Øvstebødalen og fv.45.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot vest og Brådlandsknutane.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot Sør-sørvest.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot sørøst og fv.45 opp Hunnedalen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot vest.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Mot nord.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL@svv Comment:  Tverråknuden sett mot NØ.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  SimonL@svv Comment:  Sprøhaggel der stabilitetstest ga brudd.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  SimonL@svv
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW, W below 900 masl Ser at slike skred har gått iløpet av den siste finværsperioden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E above 800 masl

Weather

No precipitation -2.5 °C from S ↑ 100% clouds Nede ved parkeringen var det frost om morgenen, og så plussgrader etter turen. Økende vind med høyden.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Crust Dry Snøoverflaten er preget av de siste dagers finvær med mye sol og ingen/lite nedbør. På morgenen var det stort sett bærende skare fra bunn til topps, men på vei ned (12tiden) ble skaren fuktig og ga etter i den sørlige sektoren fra ca 750 moh. Sola har tatt godt og flere bratte fjellknauser er smeltet frem i sørlig sektor. Også noen våte løssnøskred og glideskred som har løsnet rundt disse, men vanskelig å tidfeste disse skredhendelsene. Kveldssola har også bidratt til skare i nordvestvendte sider. I (nord)østlige sider ligger det mye snø og her er det lite bart fjell å se. Mikrotopografien er i stor grad utjevnet i disse tidligere lesidene. Fra ca 800 moh i (nord)østvendte sider var det stedvis tørr fokksnø i overflaten, men utbredelsen var begrenset.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Tests

LBT@30cmQ2 Veldig vanskelig å provosere brudd, stor tilleggsbelastning. Fikk brudd i lag med sprøhagl.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket oppleves som stabilt på tur idag. Våte løssnøskred i bratte sørvendte fjellsider og muligens skavelbrudd vurderes som den største faren. Det er noe tørr fokksnø i høyden i nordøstlig-sektor og her kan tørre flakskred være et problem, men det vurderes at disse vil generelt være vanskelige å løse ut. Kanskje et større problem enda høyere enn der jeg var idag (over 1000m)? Stabilt fremover. Mer nedbrytende omvandling der det er plussgrader eller solinnstråling. Kan bygge seg opp kantkorn nært overflaten i skyggesider. Forecast correct Fant ingen nedsnødd overflaterim.Observerte noen glideskred/sprekker på bratte sva på kjøreturen opp.

Snow Profile

1 cm 4F FCsf 1 mm/1 mm D, 29 cm P RGxf/RG 0 mm D Overflatekant nærmest overflaten og gradvis runding nedover., 1 cm 4F PPgp 3 mm D, 29 cm P RG 0 mm D, 10 cm K MFcl 1 mm/2 mm D, 10 cm K MF 0 mm D, 20 cm K MFcl 1 mm/2 mm D-M -1 °C @ 0 cm, -3.7 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.4 °C @ 40 cm, -0.7 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile Gravte i et felt der jeg fant tørr fokksnø i overflaten. Dette er heller unntaket idag, da det for det meste er skare i overflaten. Derfor grevde jeg også 15 m vest i ei side som orientert noe mer mot NV. Der var det 20 cm med skare/smelteomvandla snø (D, K-I, MFcr) over 30 cm fokksnø (D, K, RG 0.3mm). Gravde ikke videre her.

ObsID: 225257

Heiane / GJESDAL

Snow

22.03.2020 kl. 14:48

716 masl

KimS@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  KimS@rkh-skredgruppe Comment:  Nye skredmasser på gammelt skred. Sørvendt. Rast i løpet av siste timen.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet

ObsID: 225082

Heiane / GJESDAL

Snow

22.03.2020 kl. 13:59

1017 masl

KimS@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  KimS@rkh-skredgruppe Comment:  Noen få småskred. Terrenget på bildet er sørvendt
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  KimS@rkh-skredgruppe Comment:  Størrelse 2-3. Startet på bratte sva øverst. Terrenget er NNØ vendt
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 1 °C 7 m/s from SW ↗ 30% clouds

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 550 masl Crust Dry

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skredaktivitetsiste døgn i få, svært bratte heng. I flere himmelretninger. Str 1-2. Startet på sva

Tests

ECTN5@5cmQ2 Medium

Avalanche Activity

22. Mar. 18-24 (+01:00) Glide avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very difficult to trigger Isolated steep slopes. N, NE, S. Above 600 masl Se bilder under faretegn

Snow Profile

4 cm K MFcr, F FC 1 mm D, 6 cm P RG 1 mm D, 2 cm F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 45 cm P RG 1 mm D

ObsID: 225081

Heiane / SULDAL

Snow

22.03.2020 kl. 13:48

911 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeMoen@Obskorps Comment:  Gjennombruddskare på ca 700moh.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  FrodeMoen@Obskorps Comment:  Litt fokksnø over 100moh.
Image Of Notes
Image 6 of 7 Of:  Notes Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

2 cm P MFcr D, 6 cm F DF 1 mm D, 25 cm P MF D, 4 cm 4F MFcl M, 60 cm P MF D Tok ein rask profil for å sjå etter nedsnødd rim, uten å finne nåke anna enn smelteomvandlet snø av ulike hardheter.

Notes

Avblåst på toppene og attraktivt område for reinsdyra..

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small SW, W, NW above 1000 masl Det var antydning til litt fokksnø over 1000moh, men det var svært begrenset med snø tilgjengelig for transport.

Weather

No precipitation -4 °C 8 m/s from E ← 30% clouds Lett disigt, ingen nedbør og ganske sur vind frå morgenen, avtagende vind utover dagen.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 600 masl Crust Dry Nysnø tidligere i veka med påfølgende mildvær høgt opp har gitt ei fin skorpe med skare og litt lausere snø under, skikkeleg utfordrende skiføre frå 800moh og nedover. Meir bærende skare høgere oppe.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN Good Hamra og slo til det var vondt i handa, uten å få nåke brudd. Stabilt snødekke.

Avalanche Activity

22. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

1 Low Etter å gått ein god tur er inntrykket at det er stabile forhold og svært få plasser der ein kan løyse ut skred av betydning. Finn ingen indikasjoner på nedsnødde rimlaget. Snødekket er mildværspreget høgt opp og smelteomvandlet. Det skjer lite dei neste dagene før det kjem inn ny nedbør. Forecast too high Var vel varslet faregrad 2 i dag, men det var nok litt for høgt. Ikkje så sterk sol i dag at det har kunnet gi våte løssnøskred.

ObsID: 225079

Heiane / Sirdal

Snow

21.03.2020 kl. 12:39

903 masl

Ajorg@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation Kaldt og klart fra morgenen. God varme i solen. Ingen vind

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Dry Store variasjoner med høyden. Hard skare fra morgenen av som myknet i solen utover dagen. Tørr snø i høyden, og områder med hard fokksnø som bærer.

Tests

LBT@75cmQ3 Knekker i laget med våte kantkorn

Snow Profile

25 cm 1F RG D, 15 cm 4F RG D, 30 cm 1F RG D, 25 cm 4F FC 2 mm M, 30 cm P RG D -8.1 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -4.8 °C @ 30 cm, -2.1 °C @ 40 cm, -0.7 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile Ikke målt temperatur i overflaten. Direkte sol Flere tydelige lag nedover i snødekket under snøprofilen

ObsID: 224957

Heiane / Sirdal

Snow

21.03.2020 kl. 11:38

1038 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 17 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 17 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 17 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Årsmå rimkrystaller har begynt å formes, men i svært varierende grad.
Image Of Weather
Image 4 of 17 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  700moh
Image Of Snow Cover
Image 6 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  700m
Image Of Snow Cover
Image 7 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Kompakt avblåst skare.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  400moh
Image Of Snow Cover
Image 9 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Svarene på Hallbrekknuten, fortsatt noe skavler igjen der oppe.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Hallbrekkvæven, bilde tatt på 500moh
Image Of Snow Cover
Image 11 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Bilde tatt på 800m
Image Of Snow Cover
Image 12 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  800moh
Image Of Snow Cover
Image 13 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Såvidt litt ferskt.
Image Of Snow Cover
Image 14 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Sola jobber godt på slike dager.
Image Of Tests
Image 15 of 17 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 16 of 17 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Eldre glideskred ved Øvstabøstølen. Antagelig fra tidlig denne uken?
Image Of Snow Profile
Image 17 of 17 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium S

Weather

No precipitation -5 °C 1 m/s from E ← Sol fra skyfri

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snøflekker på bakken fra 400, noenlunde skiføre fra 500. Generelt preget av kompakt og bærende overflate bestående av skare eller hard fokksnø. Et lite hint av innblåst i øst-sørøstlige himmelretninger i terreng som fanger.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Småtteri som raser i bratt sørvendt

Tests

LBT@15cmQ2 God stabilitet

Avalanche Activity

21. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Oppleves som generelt stabilt på tur i dag. Hovedproblemet for øyeblikket er nok solutsatt bratt lende evt. I kombinasjon med klipper. Stedvis begynnende kanting i og nær overflate nå, men dette representer intet mer enn bedre skiføre. Glideskred kan fortsatt forekomme. Fordelaktig utvikling og rolig vær fremover. Trolig fornuftig å vurdere FG 1 etter hvert som det får rast fra seg litt i sør og værtypen blir mer skyet. Forecast correct Rimet er trolig et svært begrenset problem nå som kanskje klarer seg med å bli nevnt i teksten.

Snow Profile

0.1 cm F SH 1 mm D, 15 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 15 cm 1F RG/PPgp 1 mm/2 mm D, 3 cm K MFcr D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm P MFcl D, 20 cm 1F+ RG 1 mm D, 50 cm P RG/PPgp 1 mm D -5 °C @ 0 cm, -6.2 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -2.9 °C @ 30 cm, -2.1 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 70 cm, -1.7 °C @ 80 cm, -1.6 °C @ 90 cm, -1.6 °C @ 100 cm, -1.6 °C @ 110 cm, -1.6 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 224912

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.