Avalanche forecast for Heiane Wednesday 2019-12-18

2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with new snow during and after the snowfall until the new snow has stabilized.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-5 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from west.
-5 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / SIRDAL

Snow

18.12.2019 kl. 13:08

876 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Tests
Image 1 of 6 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 4 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet tatt mot valevatnet (øst)
Image Of Danger Sign
Image 5 of 6 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN18@50cmQ2 Overliggende flaket er forholdsvis myk fokksnø

ECTN13@20cmQ2 Overliggende flaket er tørr og myk nysnø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare. Skredproblemet er både tørre løssnøskred og flakskred som følge av dårlige bindinger i fokksnøen. Flaket er imidlertid forholdsvis myk og det er dårlig bruddforplantning i de svake lagene. Det er også noe svak binding mellom fokksnøen og smelteomvandlet snø, men vanskelig å få brudd i dette laget (Q3 brudd ved lille bloktest). Det ventes mye snø i morgen med noen steder sterk vind fra sørøst. Dette vil gi økt pålagring, spesielt i nv heng. Forventes økt fare for løssnøskred. Vinden vil føre til fastere og tykkere fokksnøflak. Men pga temperaturøkningen vil fokksnøen muligens binde seg bedre. Forventes faregrad 3 i morgen. Forecast correct

Weather

Snow -0.6 °C 6 m/s from SW ↗ 60% clouds Vekslende skydekke og vind

Danger Sign

Recent snowdrift Lite til moderat snøfokk i dag.

Large snowfall Mye tørr nysnø siste døgnet og det er meldt mer i morgen

Avalanche Problems

Loose dry avalanche 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Det har kommet 20-30 cm nysnø siste døgnet. Tørr snø i hvert fall over 700 m, men lenger ned mer fuktig. Det ble observert små snøballskred og små 'glideskred' på bratte sva (men dette er egentlig løssnøskred).

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det ser ut til å ligge betydelige lag med nysnø og fokksnø i alle himmelretninger. Vinden har herjet fra ulike retninger den siste tiden.

Notes

Mer kommer når vi er ned ved bilen

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 350 masl. Snow line at 350 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Til tider moderat snøfokk og snø, men ellers rolige værforhold.

Snow Profile

20 cm F PP 3 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F/1F-P RG 0 mm/0 mm M, 30 cm K MF/MFcl 1 mm/0 mm M, 30 cm P MF/MFpc 3 mm/0 mm M -1.7 °C @ 0 cm, -1.6 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.9 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 50 cm, -0.4 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile Profil gravd i et nordøstvendt heng

ObsID: 203528

Heiane / Sirdal / Vest-Agder

Snow

18.12.2019 kl. 12:19

876 masl

SimonL@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL Comment:  Bilde tatt mot nordvest
Image Of Snow Cover
Image 2 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  SimonL Comment:  Bilde tatt mot nordøst.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SimonL Comment:  Tatt litt nedenfor snøprofilen/obspunkt. Merk snøballen fremst i bildet .
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  SimonL Comment:  Tatt fra bilen. Dette er vel egentlig et glideskred. Løsnet på bratt berg.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 12 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SimonL Comment:  Tatt mot nordvest mot Litle Groheia.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 12 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SimonL
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 12 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SimonL Comment:  Tatt mot øst.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 12 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SimonL Comment:  Tatt mot sør?
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 12 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SimonL Comment:  Tatt mot nord, Mariknudan.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 10 of 12 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SimonL Comment:  Tatt mot Nordøst og Lyseknuden.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 11 of 12 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  SimonL Comment:  Tatt mot øst, Valevatn.
Image Of Snow Profile
Image 12 of 12 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN18@50cmQ2 Good

ECTN13@20cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er kommet ca 20 cm nysnø som fremdeles er tørr. Under er det et lag med forholdsvis myk fokksnø som vil variere lokalt i tykkelse. I høyden ca 850 m i nordøstvendt leside ca 40 cm. Videre ned er det smelteomvandlet snø. Det vurderes at fokksnølag er såpass mykt at bruddforplantning er dårlig og kun små skred kan utløses. Imidlertid må man være litt ekstra varsom her i akkurat dette området hvor det er flere fjellsider uten vegetasjon og kun bart berg. Svak binding mellom nysnø og fokksnø og internt i fokksnølag, samt mot smelteomvandlet snø, antas å stabilisere seg forholdsvis raskt gitt milde temperaturer. Ved kommende snøfall og vind er det mye snø tilgjengelig for vindtransport og det kan bygge seg opp mektige lag i lesider. Fastere fokksnølag kan også dannes som vil kunne gi en bedre bruddforplantning enn i eksisterende snødekke. Forecast correct Vi observerte ikke kantkornlag der vi var opp mot 860 moh som er beskrevet i varselet som mulig skredproblem. Fuktig snø mot bakken kan tyde på at dette ikke er særlig problem under hvertfall 850 moh.

Weather

Snow -1.9 °C from W → 50% clouds Litt varierende vindstyrke og skydekke.

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kommet ca 20 cm nysnø som har fslt uten betydelig vind.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det er kommet ca 20 cm nysnø siste døgnet fra ca 600m.

Snow Cover

Avalanche Activity

18. Dec. During the day Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 600 masl Observert noen små tørre løssnøskred fra bratte heng.

Snow Profile

20 cm F PP 3 mm D, 30 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F-P RG 0 mm M, 30 cm K MFcl 1 mm M, 30 cm P MFpc 3 mm M -1.7 °C @ 0 cm, -1.6 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -1.4 °C @ 30 cm, -0.9 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 60 cm, -0.2 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile Ved LBT fikk vi brudd ved moderat belastning i samme dybder som ved ECT. I tillegg oppsto brudd i overgang mellom fokksnø og smelteomvandlet snø @60cm ved moderat belastning.

ObsID: 203540

Heiane / SIRDAL

Snow

18.12.2019 kl. 12:09

605 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps

Snow Cover

Nysnø

ObsID: 203504

Heiane / GJESDAL

Snow

18.12.2019 kl. 12:03

583 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Nysnø

Snow Cover

ObsID: 203500

Heiane / ÅSERAL

Snow

18.12.2019 kl. 11:58

785 masl

Nina@Obskorps (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøfordeling, ganske jevnt men en tendens til opphopning i østlige leområder.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Tests

LBT@70cmQ2 Brudd i kantkornlaget. Må mye tilleggsbelastning til.

LBT@23cmQ2 Brudd i nysnølaget (DF), må til litt tilleggsbelastning til

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Akkurat nå må det en del tillegsbelastning til for å utløse nysnøskred og enda mye mer belastning for å utløse flakskred. Så faregrad 2 som er varslet i dag virker greit. I morgen er det meldt mildere vær med nedbør. Litt ettersom hvor blaut nedbøret blir kan det påvirke det øverste laget med nysnø og svekke bindingene pga fukt. Sannsynligvis større sjanse for naaturlig utløste skred. Forecast correct

Weather

Snow -0.8 °C 2 m/s from W → 70% clouds Det ser ut som det har vært veldig lite vind de siste 2 døgn siden det ligger mye snø på trærne og ikke noe snøtransport i terreng synlig

Danger Sign

Large snowfall I løpet av de siste 3 døgn har det kommet ca. 30 cm nysnø

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 250 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det har kommet nysnø i flere døgn men uten betydelig vind. Den vinden som har kommet blåste mest fra vest, så man ser en tendens til snøansammling på østlige leområder men forskjellen er ikke stor. Det ligger mye løssnø i terrenget som kan transporteres dersom vinden øker. Neste døgnet er det meldt mildere vær med mer nedbør. Skulle det bli regn/sludd i høyden blir det trulig en viss fare for at bindingene i nysnødekket svekkes og det blir større fare for naturlig utløste skred.Forreløpig må det en del tilleggsbelastning til for å utløse nysnøskred.

Avalanche Activity

18. Dec. During the day No avalanche activity Det var ganske god sikt, så vidt jeg kunne se var det ikke gått skred i de observerte områdene. LBT viste at det må til en del tillegsbelastning for å utløse skred.

Snow Profile

18 cm F PP/DF 2 mm/2 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm/2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm K FC 2 mm/0 mm, 5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 4 cm K RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K FC 2 mm/3 mm, 5 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm K FC 3 mm/0 mm Skarelag, 5 cm P RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 6 cm K FC 2 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D -1.3 °C @ 0 cm, -2.5 °C @ 10 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -1.2 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 203535

Heiane / SIRDAL

Snow

17.12.2019 kl. 12:36

1200 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 11 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  800moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  900moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  900moh
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  550moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  700moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  600moh
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Litt kantete stemning i det tykke laget sentralt i snøpakken
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@10cmQ2 Nedføyket løs.

ECTN18@12cmQ3 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I høyden finnes myke flak av fokksnø. Gir inntrykk av å ha stabilisert seg godt på tur i dag, men i brattheng kan det som vanlig heller ikke utelukkes. Mer nysnø og etter hvert vindøkning onsdag vil forverre situasjonen. Forecast correct

Weather

No precipitation -4 °C 3 m/s from SE ↖ 80% clouds Rolige forhold, overskyet med gløtt av blå himmel.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Merkbart fra 900m

Recent cracks Snø sprekker opp rundt ski.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 800 masl

Notes

Snøprofil ble gravd med tanke på jakt etter kantkorn ved bakken og representerer ikke mest utsatte lokalitet for på fokksnøproblematikk.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 600 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Nysnø på rolige vindforhold den siste tiden har etterlatt et harmonisk vinterlandskap med mye (20cm) fin ubundnen snø i overflaten. Fra ca 850 meter har snøen flyttet litt mer på seg og gir myke flak i nord til nordvestlige himmelretninger.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Bare i svært bratt lende

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 7 cm 1F-P RG 1 mm D-M, 1 cm K MFcr D, 17 cm 4F/1F RG/RGxf 1 mm D, 20 cm K/P MFcr/MFcl M, 3 cm 1F MF W -4.3 °C @ 0 cm, -3.2 °C @ 10 cm, -2.1 °C @ 20 cm, -1.5 °C @ 30 cm, -1.1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.5 °C @ 60 cm

ObsID: 203408

Heiane / SULDAL

Snow

15.12.2019 kl. 12:46

564 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps

Snow Cover

Nysnø siste 24

ObsID: 202156

Heiane / SIRDAL

Snow

15.12.2019 kl. 12:28

657 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps

Snow Cover

10 cm new snow

ObsID: 202153

Heiane / GJESDAL

Snow

15.12.2019 kl. 12:22

566 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps

Snow Cover

Det meldes om nysnø i Hunnedalen

ObsID: 202152

Heiane / BJERKREIM

Snow

15.12.2019 kl. 10:39

808 masl

Thomas Hetland (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Thomas Hetland

Notes

ObsID: 202120

Heiane / SIRDAL

Snow

15.12.2019 kl. 09:40

526 masl

Gjesdalbu (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Gjesdalbu

Weather

ObsID: 202104

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.