Avalanche forecast for Heiane Friday 2019-12-13

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to fresh breeze from the southeast during renoon.
-6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. thursday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-7 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / SIRDAL

Snow

13.12.2019 kl. 12:32

863 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Kjapp forenklet profil i dag, men essensen er med
Image Of Tests
Image 2 of 11 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 4 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 5 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 6 of 11 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 7 of 11 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  800moh
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  550moh Hunnedalen
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

13. Dec. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Myke flak, oppsprekking rundt ski og ferske naturlige sprekker i små leheng

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fremtredende helt ned til snøgrensen

Snow Profile

10 cm 4F/4F-1F DFbk 1 mm, 20 cm 1F DF/RG 1 mm M, 70 cm P/1F MF/MFcl 1 mm/3 mm M -3 °C @ 0 cm, -0.8 °C @ 10 cm, -0.1 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Klassisk fokksnøproblematikk, men relativt mildt så stabiliserer seg fortløpende. Vedvarende vind og noe snø vil opprettholde situasjonen gjennom helga. Forecast correct Temmelig spot on. Teksten har høy grad av gjenkjenning på tur i dag.

Weather

No precipitation -1 °C 16 m/s from SE ↖ 90% clouds Vindfullt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 600 masl Fristende å sette vanskelig å løse ut fordi den milde relativt fuktige nysnøen later til å stabilisere seg raskt, men det blåser så friskt at jeg turte ikke.

Tests

ECTN13@10cmQ2 Medium Neste kollaps ectn25 @30 Q3

Snow Cover

40 cm in total Heavy snow drift Snow line at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Begynner å minne om vinter her nå. Snødekte veier fra 650moh og tørr(ere) snøoverflate enn før. Skiføre fra 700moh. Overflaten veksler mellom avblåst regnskare og fokksnø med hardhet som øker med høyden. Nordvest til vestvendte heng har samlet mest.

ObsID: 201949

Heiane / SIRDAL

Snow

12.12.2019 kl. 12:55

906 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv Comment:  Fra Moltekvæven
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Agnes@svv Comment:  Lille blokktest
Image Of Tests
Image 4 of 9 Of:  Tests Copyright:  Agnes@svv
Image Of Weather
Image 5 of 9 Of:  Weather Copyright:  Agnes@svv Comment:  Sett mot Moltekvæven fra bommen
Image Of Weather
Image 6 of 9 Of:  Weather Copyright:  Agnes@svv Comment:  Av og til titter sola frem
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Agnes@svv Comment:  Q3 brudd i overgangen mellom nyere fokksnø og eldre smelteomvandlet snø ved lille blokktest.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv

Snow Profile

11 cm F DF 2 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 14 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 6 cm P/1F-P MF/MFcl 1 mm/1 mm M, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 8 cm 1F RG/MF 1 mm/1 mm M, 11 cm P MFcr 0 mm/0 mm W, 10 cm 1F MF/MFpc 2 mm/0 mm V -2.5 °C @ 0 cm, -1.6 °C @ 10 cm, -0.6 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 85 cm 1 test connected to snow profile Myk fokksnø i toppen over noe hardere fokksnø (topp 10-30 cm). Herunder flere lag med fuktig, hard og mindre hard skare og smelteformer. I dybden er et mykere lag som kan ha vært nedføyket nysnø men som nå blir smelteomvandlet. Ved bakken er snøen ganske våt. Ingen kantkorn her på 900 moh.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket oppleves som stabilt. Noe varm snøfall de siste dagene og lufttemperaturer rett under null gjør at nyere fokksnø binder seg raskt og godt til underlaget av eldre smelteomvandlet snø. Eventuelle svake lag som tidligere var et skredproblem holder på å bli omvandlet på denne lokaliteten og ligger under flere bærende skarelag. Ingen kantkorn ved bakken men våt snø. Det er meldt mer vind og snø de neste dagene med temperaturer som svinger rundt 0. Muligens økende fare for våte løssnøskred men det forventes at snøen vil binde seg raskt til underlaget så faren for flakskred anses som liten. Forecast correct Faregraden kan godt stemme for kaldere områder lenger nord i Heiane. Her opplevdes faregraden som liten.

Weather

Snow -1.8 °C 5 m/s from S ↑ 85% clouds Forholdsvis rolig, av og til blåser det litt og snør det litt. Kommer som sludd lenger ned.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, W, NW above 700 masl Fant ikke et svakt lag men stedvis kan det forekomme noe dårlig binding mellom nyere fokksnø og eldre skare/smelteomvandlet snø.

Tests

ECTX Good Fokksnøen ser ut til å binde seg godt til underliggende smeltformer/skare. Umulig å påvirke svakere lag under skaren (smelteomvandlet nedføyket snø). Ved lille blokktest er det Q3 brudd ved overgangen fra fokksnø til eldre smelteomvandlet snø. Muligens jeg hadde fått et resultat hvis jeg hadde prøvd CT og ikke ECT.

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Elevation of new snow 550 masl. Snow line at 550 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ujevn og stedvis vindherjet snødekke. Snødybden varierer fra 0 (avblåst) til vel over 1 m i nordvendte lesider. Generelt 40-60 cm. Pudder i vindskjermede områder under tregrensa. Over tregrensa er overflaten vindpåvirket med generelt forholdsvis myk fokksnø.

ObsID: 201839

Heiane / GJESDAL

Snow

12.12.2019 kl. 09:45

635 masl

Salvesen@obskorps (***)

Notes

Noen refleksjoner til påtroppende varsler. Mine observasjoner fra opp til 1100moh tyder på at kantkornlaget i Heiane i det minste er godt fuktet nå. Det har regnet høyt ved noen anledninger etter 4. Desember også, men vi kan nok ikke avskrive det helt i høyden. Med tanke på hvor folk hovedsakelig ferdes denne regionen nå om dagen mener jeg likevel man kan tillate seg å utelate det som fremhevet skredproblem. observatør fra svv er ute på OBS i dag. Jeg skal ut i morgen. God vakt.

ObsID: 201742

Heiane / SIRDAL

Snow

10.12.2019 kl. 11:48

987 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Det har blåst hardt under siste snøfall
Image Of Danger Sign
Image 3 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Trolig mer enn 24 timer gammelt. Skavlknekk
Image Of Weather
Image 5 of 14 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  550moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  700moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  800moh
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  1000moh
Image Of Tests
Image 10 of 14 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 11 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 12 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Tydelig todeling av snødekket.
Image Of Avalanche Problems
Image 13 of 14 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Sprekker opp rundt ski
Image Of Snow Profile
Image 14 of 14 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

10. Dec. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion

Snow Profile

23 cm 1F+ RG 0 mm D-M, 27 cm P RG 1 mm M, 2 cm K MFcr M, 10 cm 1F MF 1 mm M, 7 cm K MFcr M, 3 cm 1F+ MF 1 mm M, 2 cm K MFcr M, 3 cm 1F MF M, 1 cm K MFcr M, 22 cm 1F/4F MF/MFsl W -5 °C @ 0 cm, -6.7 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -2.6 °C @ 30 cm, -1.4 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket fremstår som relativt stabilt på tur i dag, noe som må ses i sammenheng med et mildt snødekke og et døgn med fallende temperaturer som raskt har bundet snøen. Skredfaren per nå begrenser seg til noe ustabilitet innad i fokksnøen eller enkelte steder fokksnø mot skare. Det er meldt ruskevær og mye nedbør neste døgnet noe som vil forverre situasjonen. Forecast correct Trolig FG 2 på nåværende tidspunkt, men med været som er meldt er det naturlig å forvente en FG3 situasjon ila ettermiddag og kveld.

Weather

Snow -5 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Dalende temperaturer og stort sett oppholdsvær siste døgn. Det kommer vær nå. Lett snødrev i luften.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl

Tests

LBT@23cmQ2 Svakere lag i fokksnøen løsner ved middels manipulering.

Snow Cover

40 cm in total Some snow drift Snow line at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket fremstår nå som sammenhengende og kompakt/bærende på ski fra ca 700m. Snøoverflaten utvikler seg fra litt tørr løssnø (begynnende kant) i lavereliggende områder før kompakt fokksnø på skare overtar høyere oppe. Mye sastrugi tyder på kraftig snøtransport under uværet tidligere i uken.

ObsID: 201495

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.