Avalanche forecast for Heiane Tuesday 2019-03-19

2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the south during the evening.
-10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / Lortabu

Snow

18.03.2019 kl. 17:20

732 masl

Eiska (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Eivind Skare Comment:  vindretning i dalen har vært vestlig-nordvestlig
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Eivind Skare

Tests

CTH23@35cmQ2 Medium Bryter ved overgang mellom mykt flak av fokksnø og smelteomvandlet (kantkornet) snø over skarelag. Tydelig bruddflate - Q2

ECTP13@28cmQ2 Medium Brudd internt i fokksnøen. Bryter ved et tynt lag med nedføyket nysnø. Delvis propagering (PP)

CTM17@25cmQ2 Medium Tydelig brudd internt i fokksnø. Sjiktovergang eller nedføyket (tynt) lag med nysnø.

Danger Sign

Recent cracks Klassisk fokksnøproblematikk med skytende sprekker fra skiene.

Recent snowdrift Vinden har herjet med snøen det siste døgnet, tydelige vindtegn som øker med høyden. Vindretningen har vært hovedsaklig vestlig nede i dalen, dreiende mer på nordvest i høyden. Noe snøfokk over toppene i dag også.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Klassisk fokksnøproblematikk med tydelig vidnpåvirket og vindtransportert snø over tynt lag med nysnø. Klare sjiktoverganger internt i fokksnøen. Tidvis dårlig binding til underlaget. Klare kantkorn over og under skarelag, tydelig omdannet snø ved bakken. Vind og mer nedbør i form av snø vil forbigående bevare og forsterke skredproblemet. Mildere vær og regn mot helgen vil sannsynligvis virke stabiliserende Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Det har kommet en del nysnø siste dagene, men kraftig vind søndag preger snødekket. Tydelige skavler og sastrugi gir relativt utfordrende skiforhold.

Weather

No precipitation 2 °C from NW ↘ 15% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small

Snow Profile

12 cm 4F 0 mm/0 mm, 13 cm 4F 0 mm/0 mm, 3 cm F 0 mm/0 mm, 7 cm 4F 0 mm/0 mm, 3 cm 1F 0 mm/0 mm, 8 cm 4F 0 mm/0 mm, 22 cm P 0 mm/0 mm, 12 cm 1F 0 mm/0 mm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 186951

Heiane / GJESDAL

Snow

18.03.2019 kl. 17:00

748 masl

Eiska (Unknown)

Avalanche Activity

18. Mar. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, W, NW Flere våte løssnøskred observert fra veien. Relativt hyppig ved Halbrekkekvæven, ser ut til å avta i størrelse og utbredelse høyere opp i dalen.

ObsID: 186960

Heiane / SIRDAL

Snow

18.03.2019 kl. 14:16

834 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 13 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 13 Of:  Snow Profile Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Cover
Image 4 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Cover
Image 5 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Cover
Image 6 of 13 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Profile
Image 7 of 13 Of:  Snow Profile Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Profile
Image 8 of 13 Of:  Snow Profile Copyright:  Agnes@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 9 of 13 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@svv Comment:  Før
Image Of Avalanche Observation
Image 10 of 13 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Agnes@svv Comment:  Etter
Image Of Weather
Image 11 of 13 Of:  Weather Copyright:  Agnes@svv
Image Of Avalanche Problems
Image 12 of 13 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Små løssnøskred ved Hallbrekkkvæven på formiddagen. Flere våte løssnøskred hadde gått på ettermiddagen da sola hadde varmet snøen.
Image Of Snow Profile
Image 13 of 13 Of:  Snow Profile Copyright: 

Incident

Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

18. Mar 12:30 Wet slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered SE-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 35 cm high and 50 m wide fracture Steep slope 2 skiløpere som var på vei opp en bratt fjellside fjernutløste et skred. Skredet stanset heldigvis akkurat over dem.

Tests

CTM11@25cmQ2 Medium Bruddet skjer rett over skaren

CTM11@25cmQ2 Medium Brudd i svakt lag over skaren

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Andre skiløpere i brattere fjellsider har hørt dette

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange løssnøskred men også kanter etter flakskred

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ser mest tegn etter løssnøskred men observerte 2 skiløpere som fjernnutløste et 50 m bredt og 50 m langt flakskred. Det svake laget sitter innen 1 meter over skare. Vanskelig å kjenne igjen kantkorn da de har fått avrundede kanter. Spesielt farlig der fokksnøen er mykere og tynnere. Det svake laget vil stabilisere seg med økende temperaturer som er meldt. Men mye våt snø på onsdag kan føre til økt belastning. Forecast correct

Snow Cover

90 cm in total Heavy snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Moist Vinden har herjet fra ulike retninger, men i dag (og i går) kom den hovedsakelig fra NV, slik at mest nysnø har samlet seg i SØ-vendte lesider.

Weather

No precipitation 0.2 °C 10 m/s from NW ↘ 10% clouds Kraftig vind og snøfokk på formiddagen, men ble roligere på ettermiddagen.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW, W, NW below 900 masl Mest i solvendte fjellsider

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Det svake laget har vært nedføyka nysnø som har beynt å fasettere og som nå holder på å bli til mer stabile smelteformer

Snow Profile

10 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 3 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 5 cm 4F MF/FCxr 1 mm/1 mm M Vanskelig å se tydelige kanter, men ser ut som om det har hatt noen kant, som nå begynner å bli 'sukkersnø' (sprø smelteformer), 30 cm K MFcr 1 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.4 °C @ 20 cm, -1.5 °C @ 30 cm, -2.1 °C @ 40 cm, -2.1 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile Fokksnøen består av flere lag som alle begynner å bli smelteomvandlet. Foruten det myke laget i toppen har fokksnølagene bundet seg godt til hverandre.

ObsID: 186912

Heiane / SIRDAL

Snow

18.03.2019 kl. 13:23

985 masl

Halvor89 (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Halvor89
ObsID: 186900

Heiane / SULDAL

Snow

16.03.2019 kl. 15:13

927 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Frode Moen Comment:  Lavt skydekke og snøbyger.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Frode Moen Comment:  Rasterplate står i det svake laget over skaren. Diverse skare/ smelteformer frå rasterplate til bakken.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Frode Moen Comment:  Bruddflaten ved lille blokktest.n
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Frode Moen Comment:  Dette var det som gjekk til brudd. Såg ut til å vera små kantkorn som var i ferd å bli smelteomvandlet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket framstår som fuktig og dødt uten faretegn ved ferdsel. Klarer å tråkke ut små skavler ved stor tilleggsbelastning, men lite bruddforplantning. Finner tegn på at varslet kantkornlag over skare har vært tilstede, men at det er i ferd å bli brutt ned av fuktig nysnø under 1000 moh. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør vil gi aukende skredfare i morgen. Flakskredproblematikk over mildværsgrensa og fare for laussnøskred der nedbøren kjem som regn/fuktig snø. Forecast correct 2 ser ut til å vera riktig i dag og då er det naturlig å gå opp til 3 ut fra det været som er meldt i morgen.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Moist Opp til 30 cm med fuktig snø over skare.

Tests

@30cmQ2 Fuktig snø gjorde at eg kun brukte lille blokktest. Fekk brudd over skare.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -1.3 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds 8cm fuktig nysnø siden i går kveld.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl Opp til 30 cm med fuktig snø kan gi små laussnøskred.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Finner tegn på at kantkornlag over skare kan vera eit problem, ser ut til å vera i ferd med å bli smelteomvandlet under 1000 moh. Kan ikkje utelukke at det fortsatt er potent over 1000 moh.

Snow Profile

30 cm F/4F DF/RG 1 mm/1 mm M, 0.5 cm 4F MF/FCxr 1 mm/1 mm D-M Skarelag Fekk brudd på lille blokktest i ett tynt lag over skaren. Antar at dette har vore kantkornlaget som har vært varslet tidligere. Nå var dette i ferd med å bli smelteomvandlet. , 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 6 cm 4F MF 1 mm/0 mm M, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F MF 1 mm/0 mm M, 77 cm P/1F-P MF/MFcr 0 mm/0 mm -0.8 °C @ 0 cm, -0.2 °C @ 10 cm, -0.6 °C @ 20 cm, -0.7 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -0.8 °C @ 60 cm, -0.7 °C @ 70 cm, -0.7 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 186575

Heiane / SIRDAL

Snow

16.03.2019 kl. 14:43

1011 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 4 of 9 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  600m
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  750
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Fuktig nysnø
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Fuktig på 1000m
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTM12@23cmQ2 Medium Brudd ifm. tynnt kjeksaktig skarelag. RG i bruddflate.

ECTN2@15cmQ3 Medium Fersk vindtransportert kollapser på eldre hardere fokksnø.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observerer ferske våte løssnøskred i bratt lende i Hunnedalen.

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter nedbøren i går. Mer fremtredende i høyden. Fuktig nysnø til 1100 i dag.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker rundt ski

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren per nå består i fuktige løssnøskred i bratt lende i lavereliggende strøk samt flakproblematikk i høyden. Snødekket fremstår som fuktig og dødt under ferdsel, men enkelte svakere lag kan identifiseres. Det neste døgnet er det meldt mye nedbør og vind, noe som vil forverre situasjonen. Forecast correct Mine lokale inntrykk er at snøen fokksnøproblematikken finnes høyere til fjells enn meldt. Jeg får ingen indikasjoner på potent kant over skare på tur i dag finner det heller ikke i snøen. Kan imidlertid ikke utelukke det.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 500 masl Wet loose snow Moist Den siste uken har det kommet mye nysnø i flere omganger. Det er nå hvitt fra 300m og skiføre fra 500. Snøen er fuktig på toppen til hvertfall 1100m hvor vi snudde i dag. Snøen fra tidligere en noe tørrerer, men fortsatt Moist. Sugeføre fra 700.

Avalanche Activity

16. Mar. 12-18 Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 900 masl

Weather

No precipitation -1 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Nedbør i går. Regn/Snø/sluddbygeri formiddag i ytre strøk. Overgang til sludd på 300moh. opphold Gjennom turen i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Ingen gjenkjennbar krystall over dette kjeksaktige skarelaget hos meg i dag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, W, NW above 900 masl

Snow Profile

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 8 cm P RG 1 mm/0 mm M, 6 cm P RG 1 mm/0 mm D-M Skiktovergang, 1 cm P+ MFcl 0 mm/0 mm D-M, 10 cm P RG 1 mm/0 mm M -0.3 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -1.5 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 40 cm

ObsID: 186585

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.