Avalanche forecast for Heiane Saturday 2019-03-16

2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Breeze from west.
-7 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-5 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / SULDAL

Snow

16.03.2019 kl. 15:13

927 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Frode Moen Comment:  Lavt skydekke og snøbyger.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Frode Moen Comment:  Rasterplate står i det svake laget over skaren. Diverse skare/ smelteformer frå rasterplate til bakken.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Frode Moen Comment:  Bruddflaten ved lille blokktest.n
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Frode Moen Comment:  Dette var det som gjekk til brudd. Såg ut til å vera små kantkorn som var i ferd å bli smelteomvandlet.

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 9 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Moist Opp til 30 cm med fuktig snø over skare.

Tests

@30cmQ2 Fuktig snø gjorde at eg kun brukte lille blokktest. Fekk brudd over skare.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -1.3 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds 8cm fuktig nysnø siden i går kveld.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl Opp til 30 cm med fuktig snø kan gi små laussnøskred.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Finner tegn på at kantkornlag over skare kan vera eit problem, ser ut til å vera i ferd med å bli smelteomvandlet under 1000 moh. Kan ikkje utelukke at det fortsatt er potent over 1000 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket framstår som fuktig og dødt uten faretegn ved ferdsel. Klarer å tråkke ut små skavler ved stor tilleggsbelastning, men lite bruddforplantning. Finner tegn på at varslet kantkornlag over skare har vært tilstede, men at det er i ferd å bli brutt ned av fuktig nysnø under 1000 moh. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør vil gi aukende skredfare i morgen. Flakskredproblematikk over mildværsgrensa og fare for laussnøskred der nedbøren kjem som regn/fuktig snø. Forecast correct 2 ser ut til å vera riktig i dag og då er det naturlig å gå opp til 3 ut fra det været som er meldt i morgen.

ObsID: 186575

Heiane / SIRDAL

Snow

16.03.2019 kl. 14:43

1011 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 4 of 9 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  600m
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  750
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Fuktig nysnø
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Fuktig på 1000m
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 500 masl Wet loose snow Moist Den siste uken har det kommet mye nysnø i flere omganger. Det er nå hvitt fra 300m og skiføre fra 500. Snøen er fuktig på toppen til hvertfall 1100m hvor vi snudde i dag. Snøen fra tidligere en noe tørrerer, men fortsatt Moist. Sugeføre fra 700.

Tests

CTM12@23cmQ2 Medium Brudd ifm. tynnt kjeksaktig skarelag. RG i bruddflate.

ECTN2@15cmQ3 Medium Fersk vindtransportert kollapser på eldre hardere fokksnø.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observerer ferske våte løssnøskred i bratt lende i Hunnedalen.

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter nedbøren i går. Mer fremtredende i høyden. Fuktig nysnø til 1100 i dag.

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker rundt ski

Weather

No precipitation -1 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Nedbør i går. Regn/Snø/sluddbygeri formiddag i ytre strøk. Overgang til sludd på 300moh. opphold Gjennom turen i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Ingen gjenkjennbar krystall over dette kjeksaktige skarelaget hos meg i dag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, W, NW above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren per nå består i fuktige løssnøskred i bratt lende i lavereliggende strøk samt flakproblematikk i høyden. Snødekket fremstår som fuktig og dødt under ferdsel, men enkelte svakere lag kan identifiseres. Det neste døgnet er det meldt mye nedbør og vind, noe som vil forverre situasjonen. Forecast correct Mine lokale inntrykk er at snøen fokksnøproblematikken finnes høyere til fjells enn meldt. Jeg får ingen indikasjoner på potent kant over skare på tur i dag finner det heller ikke i snøen. Kan imidlertid ikke utelukke det.

Avalanche Activity

16. Mar. 12-18 (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 900 masl

ObsID: 186585

Heiane / SULDAL

Snow

15.03.2019 kl. 17:24

788 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Fekk ikkje lagt inn lagdelingen inn på web i kveld, men bildet viser 10cm fuktig nysnø på toppen, gradvis fastere fokksnø ned til skarelag. Fra skarelag til bakken er det div smelteformer. God binding til skaren og ikkje tegn til kantkorn her.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Q2 brudd i fokksnøen ved lille nlokktest. Tok ikkje kompresjonstest pga fuktig snø på toppen.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Moist Ca 10 cm nysnø siste døgn, temperaturen har variert i løpet av dagen og det er kram snø opp til 800 moh. Skiføre fra ca 500 moh.

Danger Sign

No signs observed Skodd og begrensa sikt, men ingen faretegn rundt der eg gjekk.

Weather

Snow 0 °C 4 m/s from W → 100% clouds Snøbyger og varierende nullgrense, nysnø ned til 400 moh, men yrregn opp til 700 på ettermiddagen.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 600 masl Har kommet ein del nysnø siste dagane, opp til 25cm på 600 moh. Nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til våte laussnøskred.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl Fant litt svake bindinger i fokksnøen enkelte plasser.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fekk litt for kort tur og begrensa sikt til å få god oversikt. Opp til 800 moh fant eg ikkje tegn til kantkornlag. Kan ikkje utelukke at det finnes høgere i terrenget. Fokksnøen synes å vera stabil for øyeblikket, treng stor tilleggsbelastning for å påvirke den. Litt stigende temperaturer og nedbør som regn/ fuktig snø kan føre til svekka bindinger i fokksnøen og enkelte våte laussnøskred under mildværsgrensa. Søndagen vil det nok bli meir spennende forhold med mykje vind og fokksnø. Forecast correct Varselet treffer bra, kantkornlaget såg eg ingenting til, men eg fekk for lita tid og dårlig sikt til å komme meg opp i høgda der det kan vera aktuelt. Kan derfor ikkje utelukke det over 800 moh i alle fall. Prøver igjen i mårå.

ObsID: 186425

Heiane / SIRDAL

Snow

13.03.2019 kl. 14:55

662 masl

Agnes@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE, S, SW, W. Between 700 masl and 300 masl Mange små til middelstore våte løssnøskred i solvendte fjellsider. Observert mellom Sinnes og øvstabø.

ObsID: 186015

Heiane / SIRDAL

Snow

13.03.2019 kl. 10:52

941 masl

Agnes@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@svv Comment:  Bilde tatt mot SØ der vinden kommer fra
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv Comment:  Bilde tatt på 980moh sett mot vest
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@svv Comment:  As we speak
Image Of Danger Sign
Image 4 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@svv Comment:  Mye avblåst skare over 800 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv Comment:  Flere mindre løssnøskred i fjellsiden
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv Comment:  Små skavlbrudd
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed 7 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile Ukjent mektighet på skaren da den var knallhard på gravestedet.

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 250 masl. Snow line at 250 masl. Layered snow begins at 600 masl Other Dry Et vindherjet og ujevn snødekke over tregrensa med vekselvis vindpakket myk, vindpakket hard og avblåst skare i overflaten. Under tregrensa og i leområder er det tykk myk nysnø i overflaten.

Tests

CTM15@60cmQ3 Good Løsner i tynt lag med nysnø mellom hard fokksnø og underliggende skare. Dette laget finns ikke overalt.

CTE1@37cmQ3 Medium Myk nysnø som lett løsner, men som ikke henger så godt sammen som et flak

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i går og nå er det fremdeles 8-10 m/s vind fra SØ, og moderat til kraftig snøfokk. Sastrugier i snøen over tregrensa. Ferske skavler i toppen av nordvestvendte heng.

Weather

Snow 0 °C 9 m/s from SE ↖ 60% clouds Skikkelig snøvær i går (tirsdag) kombinert med kraftig vind fra SØ. Snøen kom som tørrsnø over ca. 500 moh og som våt snø og sludd på lavere høyder. I dag startet dagen med lett snø (litt våt) og 8-10 m/s vind fra SØ. I løpet av dagen har det blitt bedre vær, men fortsatt en del vind.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Spontaneous release 1 - Small N, SW, W, NW above 700 masl Senere ble det observert mange små våte løssnøskred på høyder under 700 moh. De tørre har gått i løpet av natta da snøen kom, mens de våte har gått i løpet av dagen da sola begynte å skinne på ekte.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl På noen steder ligger den harde fokksnøen direkte på underliggende skare og der kan problemet være dårlig binding mot skare.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, SW, W, NW above 600 masl Ujevn fordeling av vindblåst myk fokksnø så ikke veldig utbredt problem

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter et skikkelig snøvær med kraftig vind fra Sø, har ny myk fokksnø hovedsakelig lagt seg i vestvendte heng. Eldre hardere fokksnø ligger i flere vindretninger. Denne har bundet seg rimelig godt til underliggende skare. Den myke fokksnøen er lettere å løse ut men snødekket er såpass ujevn at det trolig ikke blir store skred av disse myke fokksnøflak. Kantkorn ble ikke funnet på denne turen. Det var heller ingen drønn i snøen eller skytende sprekker på vei opp. Forventet at den nye fokksnøen skal stabilisere seg da temperaturen ligger rundt 0. Men det er fortsatt meldt en del vind og i helga er det meldt mye snø, så da vil skredfaren øke igjen. Forecast correct Selv om jeg lander på faregrad 2 på denne turen, så er det store variasjoner i Heiane så faregrad 3 kan nok stemme for andre strøk.

Avalanche Activity

13. Mar. 12-18 (+01:00) Cornice Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, SW, W, NW. Above 0 masl Observert noen små skred pga skavlbrudd i vestvendte heng

13. Mar. 12-18 (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, SW, W, NW. Above 600 masl Trolig skjedd i løpet av tirsdagen da det kom mye tørr nysnø med kraftig vind fra SØ

ObsID: 185991

Heiane / GJESDAL

Snow

13.03.2019 kl. 07:58

541 masl

Agnes@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Agnes@svv Comment:  Ingen skredaktivitet ved Hallbrekkvæven
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Agnes@svv Comment:  På vei opp Øvstebødalen

Weather

No precipitation 0 °C 2 m/s 100% clouds Rolig vær men noe lav skydekke. I går kom det mye nysnø fra 250 moh og oppover. Våt nysnø i nedre del av Øvstebødalen.

ObsID: 185898

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.