Avalanche forecast for Heiane Wednesday 2019-03-13

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from east., change to breeze from the north wednesday night.
-10 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / Sirdal

Snow

13.03.2019 kl. 14:55

662 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE, S, SW, W. Between 700 masl and 300 masl Mange små til middelstore våte løssnøskred i solvendte fjellsider. Observert mellom Sinnes og øvstabø.

ObsID: 186015

Heiane / Sirdal

Snow

13.03.2019 kl. 10:52

941 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@svv Comment:  Bilde tatt mot SØ der vinden kommer fra
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv Comment:  Bilde tatt på 980moh sett mot vest
Image Of Danger Sign
Image 3 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@svv Comment:  As we speak
Image Of Danger Sign
Image 4 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Agnes@svv Comment:  Mye avblåst skare over 800 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv Comment:  Flere mindre løssnøskred i fjellsiden
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv Comment:  Små skavlbrudd
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 0 °C 9 m/s from SE ↖ 60% clouds Skikkelig snøvær i går (tirsdag) kombinert med kraftig vind fra SØ. Snøen kom som tørrsnø over ca. 500 moh og som våt snø og sludd på lavere høyder. I dag startet dagen med lett snø (litt våt) og 8-10 m/s vind fra SØ. I løpet av dagen har det blitt bedre vær, men fortsatt en del vind.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i går og nå er det fremdeles 8-10 m/s vind fra SØ, og moderat til kraftig snøfokk. Sastrugier i snøen over tregrensa. Ferske skavler i toppen av nordvestvendte heng.

Snow Cover

70 cm in total Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 250 masl. Snow line at 250 masl. Layered snow begins at 600 masl Other Dry Et vindherjet og ujevn snødekke over tregrensa med vekselvis vindpakket myk, vindpakket hard og avblåst skare i overflaten. Under tregrensa og i leområder er det tykk myk nysnø i overflaten.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter et skikkelig snøvær med kraftig vind fra Sø, har ny myk fokksnø hovedsakelig lagt seg i vestvendte heng. Eldre hardere fokksnø ligger i flere vindretninger. Denne har bundet seg rimelig godt til underliggende skare. Den myke fokksnøen er lettere å løse ut men snødekket er såpass ujevn at det trolig ikke blir store skred av disse myke fokksnøflak. Kantkorn ble ikke funnet på denne turen. Det var heller ingen drønn i snøen eller skytende sprekker på vei opp. Forventet at den nye fokksnøen skal stabilisere seg da temperaturen ligger rundt 0. Men det er fortsatt meldt en del vind og i helga er det meldt mye snø, så da vil skredfaren øke igjen. Forecast correct Selv om jeg lander på faregrad 2 på denne turen, så er det store variasjoner i Heiane så faregrad 3 kan nok stemme for andre strøk.

Tests

CTM15@60cmQ3 Good Løsner i tynt lag med nysnø mellom hard fokksnø og underliggende skare. Dette laget finns ikke overalt.

CTE1@37cmQ3 Medium Myk nysnø som lett løsner, men som ikke henger så godt sammen som et flak

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Spontaneous release 1 - Small N, SW, W, NW above 700 masl Senere ble det observert mange små våte løssnøskred på høyder under 700 moh. De tørre har gått i løpet av natta da snøen kom, mens de våte har gått i løpet av dagen da sola begynte å skinne på ekte.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl På noen steder ligger den harde fokksnøen direkte på underliggende skare og der kan problemet være dårlig binding mot skare.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, SW, W, NW above 600 masl Ujevn fordeling av vindblåst myk fokksnø så ikke veldig utbredt problem

Avalanche Activity

13. Mar. 12-18 (+01:00) Cornice Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, SW, W, NW. Above 0 masl Observert noen små skred pga skavlbrudd i vestvendte heng

13. Mar. 12-18 (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, SW, W, NW. Above 600 masl Trolig skjedd i løpet av tirsdagen da det kom mye tørr nysnø med kraftig vind fra SØ

Snow Profile

37 cm F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile Ukjent mektighet på skaren da den var knallhard på gravestedet.

ObsID: 185991

Heiane / GJESDAL

Snow

13.03.2019 kl. 07:58

541 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Agnes@svv Comment:  Ingen skredaktivitet ved Hallbrekkvæven
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Agnes@svv Comment:  På vei opp Øvstebødalen

Weather

No precipitation 0 °C 2 m/s 100% clouds Rolig vær men noe lav skydekke. I går kom det mye nysnø fra 250 moh og oppover. Våt nysnø i nedre del av Øvstebødalen.

ObsID: 185898

Heiane / GJESDAL

Snow

11.03.2019 kl. 13:02

896 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 4 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 6 of 14 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Tørr nysnø rett på asfalt 550moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Hallbrekkvæven i Hunnedalen. 500-700moh
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Bilde tatt mot vest 600moh
Image Of Snow Cover
Image 10 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Østvendt, gamle våte løssnøskred til høyre i bildet
Image Of Snow Cover
Image 11 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Myk sastrugi på skare på utsatte plasser
Image Of Snow Cover
Image 12 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Myke flak over tregrensen.
Image Of Tests
Image 13 of 14 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 14 of 14 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -1 °C 3 m/s from W → 50% clouds Pent lettskyet og kaldt vær siste døgn.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker opp rundt ski

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

55 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det fuktige snøfallet/ regnet forrige uke har nå fått et solid påfyll av knusktørr nysnø. Denne ligger fra 300m. Under 500 legger den seg rett på barmark. Over tregrensen ligger snøen som myke flak i sørlig halvdel av kaka. Den legger seg rett på et pennehardt skarelag som merkes underliggende ved skikjøring. I bratt sør og sørvest er snøen merkbart solpåvirket.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Den sist ankomne snøen er det eneste å ta hensyn til nå. Myke flak i høyden som enten glir på skare eller på løsere nedføyket. Ubunden tørr snø i bratt lende kan også gi små skred. Neste døgn ventes mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind. Dette vil trolig skjerpe situasjonen betraktelig. Forecast correct Dagens varsel oppleves som presist, men jeg tror høydeangivelsen på fokksnøproblemet kunne vært satt et par hundre meter lavere.

Tests

ECTN11@20cmQ2 Medium Går på skaren.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW above 700 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes SE, S, SW above 700 masl

Avalanche Activity

11. Mar. 18-24 (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 600 masl Hovedsaklig sørvendt ifm. Svaberg og fremstikkende steiner.

Snow Profile

20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm P+ MFcl 0 mm/0 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm/0 mm D-M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 40 cm K- MF 0 mm/0 mm D-M, 25 cm P MF 4 mm/0 mm M -2.2 °C @ 0 cm, -3.7 °C @ 10 cm, -2.8 °C @ 20 cm, -1.5 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.4 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 70 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 90 cm, -0.1 °C @ 100 cm

ObsID: 185593

Heiane / Sirdal

Snow

10.03.2019 kl. 12:14

976 masl

Stanis@frivillig (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Stanis@frivillig Comment:  Snødekket. Bildet mot NV

Weather

No precipitation 2 m/s from W → Lufttemperatur på -5

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 4 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Fint, fist-myk og tørt snødekket fra kraftig snøfall på natten til søndag. Ikke mye vind transportert snø observert

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opplevd veldig Stabile forhold på bakker mot Vest, Sør og Sørøst for øvrig. Myke flaker av nysnø kom på vindpakket snø, som liger over et hard skarelag Stabiliserer seg videre på mandag. Himmelen uten skyer, lave lufttemperatur og ingen vind på natten til mandag kan forårsake overflaterim krystaller dannelse, særlig på øst og nord ligende fjell, som kan danne et svak lag dekket av fokk snø som kommer på tirsdag Forecast correct

ObsID: 185454

Heiane / Sirdal

Snow

10.03.2019 kl. 09:05

804 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Fra Fidjelands instagram konto.

Weather

ObsID: 185287

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.