Avalanche forecast for Heiane Saturday 2019-03-09

2
Moderate
Published:

Be careful in areas with wind-deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of changing wind directions and exposed areas during the day.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Moderate gale from west., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from south., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Heiane / GJESDAL

Snow

09.03.2019 kl. 14:00

630 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps

Weather

Snow Solid snøvær i går later det til

ObsID: 185289

Heiane / GJESDAL

Snow

09.03.2019 kl. 10:37

822 masl

Halvor89 (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Halvor89
ObsID: 185089

Heiane / SIRDAL

Snow

08.03.2019 kl. 15:48

1007 masl

Stanis@frivillig (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Stanis@frivillig Comment:  Mot VNV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Stanis@frivillig Comment:  Tørr nysnø ved Fidjeland skitrekk parkeringsplass
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Stanis@frivillig Comment:  Bildet mot VSV

Weather

Snow 0 °C 12 m/s from NW ↘ 60% clouds Rundt 0 på 600moh, rundt -3 på 1100moh

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ster vind fra NV

Snow Cover

40 cm in total Heavy snow drift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Tørr hele veien ned til bunnen på 600moh

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Heng mot NV er avblåst, og derfor stabile for øvrig. Kraftig vind fra NV transporterer nysnø til SV der kan det påvirke stabilitet, selv om ingen tydelige svake lag ble observert: Fersk tørr nysnø kom på fuktig lag fra natten til fredag. Under - en tydelig skarelag. Skal stabilisere seg med senkende vind. Nysnø på lørdag uten vind kan forårsake tørr løssnøskredd i lokale område. Forecast correct Moderat på bakkene mot V og NV, betydelig på heng mot Ø og SØ

ObsID: 185026

Heiane / SIRDAL

Snow

07.03.2019 kl. 16:31

916 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, W, NW above 900 masl

Weather

Snow -1 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Mye nedbør og til dels kraftig vind natt til i dag.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fuktige løsnøskred og skavlbrekk

Notes

Dagens observasjon er basert info gjort på jobb med snøhuletur i området de siste par dager.

Snow Cover

60 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 800 masl Much loose snow (10-30cm) Moist Det har kommet en betydelig mengde nedbør de siste tre dagene. Snødekket bærer nå preg av mye fuktig tung løssnø under ca 900m.

Tests

Testheng indikerer begrenset bruddforplantningsevne i den fuktige nysnøen

Avalanche Activity

7. Mar. 6-12 Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, W, NW. Below 1000 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye nedbør på relativt milde temperaturer gir våte løssnøskred i den nye fuktige nysnøen i lavereliggende områder, mens det i høyden er en dreining mot fokksnøproblematikk. Mer mild nedbør vil det neste døgnet opprettholde problematikken. Forecast correct Beskrivelsene i dagens varsel passer godt med opplevd situasjon i fjellet det siste døgnet. Stor variasjon gjennom døgnet avhengig av vind og nedbørsintensitet.

ObsID: 184809

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.