Avalanche forecast for Heiane Wednesday 2019-02-13

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Heiane / SULDAL

Snow

12.02.2019 kl. 16:20

766 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change Var minus 1,5 grader og snøvær når eg startet turen, pluss 1 og yrregn på veg ned.

Recent cracks Tråkket lett ut skavler i nordlige sektorer.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Fant kantkorn over og under skarelag i snøprofil på dagens tur. Helgas mildvær har fukta snødekket, men det er fortsatt mulig å påvirke kantkornlaget der snødekket er tynt. Fekk Brudd i kantkornlaget på ca 80 cm ved lille blokktest i dag. Stort sett fuktig fokksnø over dette.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1100 masl Rask temperaturstigning og overgang fra snø til regn fører til fare for våte laussnøskred.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, NW above 800 masl Fokksnøen frå helga er fortsatt lett å påvirke. Temperaturstigning svekker bindingene i fokksnøen.

Weather

Snow 6 m/s from SW ↗ 100% clouds Snøbyger, 7-10cm nysnø siste døgn,

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 200 masl. Layered snow begins at 500 masl Wet loose snow Dry Laurdag var det plussgrader heilt opp til ca. 900 moh. Frå laurdag ettermiddag til søndag morgon kom det opp mot 30 cm nysnø over ca. 800 moh i kombinasjon med SV stiv kuling på dei mest utsatte stadene. I går var det NV vind som gav lett snøfokk frå 800moh. Fant mest fokksnø i Nordlige sektorer på dagens korte tur, Det er observert kantkornlag over og under ett skarelag som ligg godt nede i snødekket. Over helgens mildværgrense og der snødekket er tynt, vil det fortsatt vera mulig å påvirke dette.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredproblema er i hovedsak tørre flakskred og våte laussnøskred som følge av mildværet som slo inn tysdag kveld. Kantkornlaget ligg godt beskytta nede i snødekket, men kan vera mulig å påvirke der snødekket er tynt. Mildværet fører til forbigående svekkelser i snødekket og kan gi våte laussnøskred i nysnøen og tørre flakskred i fokksnøen frå helga. Over 1000-1200 moh vil det bli bli kraftig vind frå vest som gir nye fokksnøproblem i austlige sektorer. Låg treer eller høg toer. er usikker på snødekket over helgas mildværgrense. Det kom mykje snø i helga som har vore tilgjengelig for vindtransport og kan gi store skred over 900-1000moh.

Tests

Medium Fuktig snø gir upålitelige testresultater ved vanlige tester. Lille blokktest gav brudd i kantkornlaget under skarelaget. Ved trakking ut på skavler skulle det liten tilleggsbelastning til for å få brudd i fokksnøen. Rask temperaturstigning fører til dårligere bindinger i fokksnøen.

Avalanche Activity

12. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Svært dårlig sikt pga snøvær og tåke.

Snow Profile

9 cm F PP/DF 1 mm/1 mm D-M, 29 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 6 cm 4F MF 1 mm/0 mm M, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm 4F FC/FCxr 2 mm/1 mm M Skarelag Kantkorn over skare som er i ferd med å bli smelteomvandlet. , 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC/FCxr 2 mm/1 mm M Skarelag Kantkorn under skarelag. , 40 cm 4F MF 0 mm/0 mm M -1.2 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1.4 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.3 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 70 cm, -0.5 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 110 cm

ObsID: 180581

Heiane / GJESDAL

Snow

12.02.2019 kl. 12:25

1039 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Gått på glatte sva.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Bratte sva
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Skred trolig fra natt til søndag. Mange fler av disse men vanskelig å fange på bilde.
Image Of Weather
Image 7 of 14 Of:  Weather Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 10 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 11 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 12 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Lomme av dagsfersk innblåst oppå skare. Lite foreløpig.
Image Of Tests
Image 13 of 14 Of:  Tests Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 14 of 14 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke hinsides, men den siste snøen flytter noe på seg i høyden og danner myke flak

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Trolig godt nøytralisert av overliggende skarelag. Har bare undersøkt på 1000m. Høyerliggende deler av regionen kan ha fått mindre mildvær og dermed være lettere å påvirke.

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E above 600 masl Skredstørrelse vil avhenge av hvor mye nedbør som kommer før det begynner å snø. Setter størrelse to for å ta høyde for høyereliggende deler av regionen.

Weather

Snow -3 °C 6 m/s from SW ↗ 100% clouds Siste døgnet har vært et par minusgrader opphold og rolige vindforhold. Det har snødd om lag 5 cm fra i morges, kraftig snø og stigende temperaturer nå.

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Etter mildvær og nedbør i helga fremstår snødekket i dag hovedsakelig som bærende skare eller brytende skare med minimal innsykning. Den tynne snødekket som til dels lå under 300m er nå helt eller delvis borte. Enkelte små lommer av fersk innblåst i nordøstlige heng og formasjoner.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold i det gamle mildværsbefengte snødekket. Dagens nedbør danner ferske små flak i høyden mot nordøst som stedvis slipper på underliggende glatt skare ved skiløperbelastning. Kantkornpeoblematikken er godt nedisolert opp til hvertfall 1000 meter i Hunnedalen, men kan være mer aktuell i høyereliggende deler av regionen. Temperaturen øker markant nå og nedbøren vil etter hvert gå over til regn ganske høyt til fjells. Dette vil destabilisere flakene som er dannet frem til nå, men faren er forbigående. Meldt milde temperaturer fremover.

Tests

CTM15@30cmQ2 Medium

CTM15@30cmQ2 Medium Kantkorn over skare. Kantkornlaget er tykt og slipper mot skaren.

Avalanche Activity

12. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fra siste døgn, men mye fra helgas uvær som muligens bekrefter meldt faregrad 4.

Snow Profile

5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P- RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 19 cm 1F/4F-1F RGxf/FC 0 mm/2 mm D Skiktovergang, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 20 cm K- MF 0 mm/0 mm D-M, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -4.1 °C @ 15 cm, -3.7 °C @ 25 cm, -2 °C @ 35 cm, -1.9 °C @ 45 cm, -1.3 °C @ 55 cm, -0.8 °C @ 65 cm, -0.7 °C @ 75 cm 1 test connected to snow profile Hensikten med profilen var å sjekke kantkorn-situasjonen. Valgte derfor en lokasjon uten fokksnø på toppen.

ObsID: 180555

Heiane / Sirdal

Snow

12.02.2019 kl. 11:36

872 masl

Agnes@rogfk (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Agnes@svv Comment:  Vanskelig å se men flere små til middels store våtsnøskred
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Agnes@svv
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Et mykt lag med velutviklet kant og begerkristaller under smelt-fryse skare.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bildet er av lille blokktest på et sted der det var mer fokksnø. Q3 brudd nederst i kantkornlaget

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Starter i kveld, blir plussgrader resten av uka

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 400 masl Det er fremdeles fare for våte løssnøskred med fuktig snø/regnbyger i dag og rask temperaturstigning i løpet av natten og morgendagen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det svake laget med kantkorn finnes overalt. Overliggende snødekke varierer sterkt i mektighet og hardhet.

Weather

Snow -3 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds Snør godt, litt fuktig snø på 800 moh. Temperaturen stiger i løpet av dagen.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Noe ujevn snødekke med mye vindtransportert snø over et skarelag. Har akkumulert mest vindpakket myk snø i SØ heng. Skarelaget er stedvis hardt og stedvis sprøtt (skiene senker gjennom).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter en varm helg med våt snø og regn har det dannet seg et skarelag i toppen av snødekket som gjør at det er vanskelig å påvirke det svake underliggende laget av kant og begerkristaller. Høyere i terrenget (over 800 moh) ligger det fokksnø over skarelaget med varierende mektighet og hardhet. Generelt gode bindinger i fokksnøen. Lettest å løse ut skred der snødekket er tynnere og fokksnøen mykere. Dette er nå spesielt i SØ vendte lesider og ved kuleformasjoner. Det er meldt en del nedbør i dag og temperaturen vil raskt stige til plussgrader i hele Sirdalsområdet, også i høyden. Dette kan føre til økt belastning og økt skredfare i morgen.

Tests

CTM17@26cmQ3 Medium Bruddet går i lag med kant og begerkrystaller under smelt-fryse skare, som ligger under fokksnøen

Avalanche Activity

12. Feb. 18-24 (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 700 masl and 400 masl Observert i Øvstabødalen og Hunnedalen. Kan være 1-3 dager gamle, fra helgas våte snøfall

Snow Profile

1 cm F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm M, 7 cm F RG 1 mm/0 mm D, 13 cm K/P-K MFcr/RG 0 mm/1 mm D K-P hard skare med noen lommer og lag med av hard fokksnø inn i skaren, 12 cm 4F FC/DH 3 mm/3 mm D Kantkorn med litt antydning til begerkristaller på dette stedet, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -1.4 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -0.8 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 36 cm 1 test connected to snow profile Mektighet og hardhet av fokksnølaget varierer sterkt. En kjapp lilleblokktest på et sted med mer fokksnø viser likevel at bruddet går under skarelaget og nesten på bakken.

ObsID: 180561

Heiane / SULDAL

Snow

10.02.2019 kl. 10:05

609 masl

FrodeMoen@Obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  FrodeMoen@Obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  FrodeMoen@Obskorps

Weather

Snow 0 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Har vekslet mellom snø, sludd, regn og tilbake til sludd og snø siste 12 timer. Sterk vind i natt, minkende utover formiddagen. Tett snøvær nå.

ObsID: 180072

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.