Avalanche forecast for Heiane Monday 2018-12-17

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Heiane / Sirdal

Snow

15.12.2018 kl. 08:25

669 masl

Salvesen@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Valevatn, Hunnedalsveien
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Rim etter den siste ukens klarvær føyker/snør nå ned. Bakbelyst med hodelykt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 5 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Rimet som snør ned sees tydelig på undersiden av den overliggende ferske fokksnøen
Image Of Notes
Image 6 of 10 Of:  Notes Copyright:  Salvesen@obskorps Comment:  Glemte å ta bilde når det så strøkent og ryddig ut ;-)
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Salvesen@obskorps
Image Of Weather
Image 9 of 10 Of:  Weather Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

30 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Det nåværende snødekket er tynt, oppleves som stabilt og har mye vindtegn fra NV i høyden. Vinden som flyttet snø i dag kom fra SØ. Kaldt klart vær forrige uke har dannet rimkrystaller på overflaten. Dette antas å ha stor utbredelse og er nå i ferd med å føyke ned i nordvestlige heng og formasjoner etter hvert som vinden øker på. Kuldeperioden later også til å ha tørket snødekket noe. Brukbar såle for skiferdsel, men mer snø trengs.

Danger Sign

Recent snowdrift Meldt økende vindstyrke utover dagen.

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -4 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds Noen snøflak i luften. Vinden økte på i løpet av turen slik som meldt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, W, NW above 1500 masl Nedføyket løssnø og potensielt nedføyket overflaterim antas å være det mest fremtredende skredproblemet de kommende dagene. Potensiell skredstørrelse vurderes til liten i denne delen av regionen, men det bør tas høyde for mer snø i mer nordlige deler av regionen.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Inntrykkene etter min første OBS tur for sesongen i dag er at det foreløpig er svært tynt snødekke i denne delen av regionen. Skredfaren per nå er knyttet til små ferske fokksnøflak skapt av den nå økende vinden samt potensiale for nedføyking av overflaterimet som later til å være godt utbredt. Det er likevel viktig å understreke at snødekket er tynt og at problematikken dermed vil være enkel å identifisere i de leheng og terrengformasjoner som fanger snøen på flyttefot. Økende vind i dag og i morgen vil forsterke problematikken.

Avalanche Activity

15. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

0.5 cm F SH 6 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm 4F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC/MFcl 1 mm/0 mm D, 11 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F FC 1 mm/0 mm D -0.5 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 0 cm

ObsID: 171483

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.