Avalanche forecast for Hardanger Saturday 2021-12-04

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful before entering leeward slopes, new snow might rest on a weak layer of facets/surface hoar. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas.
Rain up to 100 m a.s.l during the afternoon.
Breeze from south, changing to strong breeze from the southeast during the afternoon.
-14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7-10 mm precipitation.
Rain up to 100 m a.s.l during renoon.
Strong breeze from southeast.
-13 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

02.12.2021 kl. 11:21

1106 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Snøfokk i toppen av renna.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Mye terreng enda. Bilde mot sør.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Lang sprekk
Image Of Danger Sign
Image 6 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 7 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Pågående vindtransport på vei til observasjonsstedet. Merkbart ned mot 800 moh, men gradvis tiltakende og mer tilstede fra 1000 moh.
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Pågående vindtransport hele dagen, torsdag.

Recent cracks Ferske fokksnøflak med høy spenning.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Varierende snødekke. I hovedsak vindpakke myk, men også innslag av hardere pappskare. Andre steder lommer av riflesnø for fin skikjøring. Rygger til dels avblåst ned på gammel mildværsskare.

Notes

Redigeres seinere.

Avalanche Activity

2. Dec. During the day No avalanche activity Ingen naturlig utløste skred observert på turen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 900 masl Ikke glatt bruddflate pga tjukt lag med myk snø under flaket. Kreftene forplanter seg ikke like lett da. Det kan selvsagt tenkes at også det svake laget finnes i tynnere sjikt og at man får enda mer respons ved brudd.

Tests

LBT@35cmQ3 Et ørlite, lett klapp i toppen av blokka var alt som skulle til for at den poppet ut. Bruddet var Q3, pga det svake lagets tykkelse antar jeg.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Økt skredfare ila torsdagen pga vindtransport. Virker som om skredproblemet har isolert karakter rundt 1000-1100 i lettkupert terreng. Vil anta man finner større utbredelse/skredstørrelse høyere opp der man har store botner og søkk som har fått enda mer markant pålagring. Kombinasjonen med fokksnøflak over delvis kuldeomvandlet nysnø virker potent. Dersom man får nysnømengde fra 10-20 cm over dette vil belastningen bli større og med litt vindtransport i dette fra nord så vil sørlig sektor kunne opprettholde betydelig faregrad. Forecast correct Spot on på skredvarselet torsdag. Ser det pekes mot fg2 lørdag, men tenker at dette beror helt på om det kommer nysnø og hvor mye. Mer enn 10cm nysnø i kombinasjon med vindtransport fra NØ opprettholder fort en FG3 også lørdag. Spesielt siden det ikke primært er sjikt i fokksnøen som er skredproblem, men underliggende løse lag. Disse vil ikke stabiliseres like raskt.

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s from NW ↘ 20% clouds

Snow Profile

30 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm F DF/FCsf 1 mm/1 mm D Hele laget Antar dette var nysnøen fra mandag som har gjennomgått noe kuldeomvandling og overflatenær kanting. Overliggende lag var åpenbart ferskt fokksnøflak., 10 cm 4F RG D, 1 cm F FC 1 mm D, 25 cm P MF -8 °C @ 0 cm, -10.8 °C @ 10 cm, -11.5 °C @ 20 cm, -9.9 °C @ 30 cm, -5.8 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile Gravd på tvers av skytende sprekk

ObsID: 278994

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.