Avalanche forecast for Hardanger Saturday 2021-05-22

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Risk of wet snow avalanches triggered by a skier. Larger wet slab avalanches can be released on water above ice layers deep in the snow pack. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

Little to no precipitation.
Calm/light breeze from northwest, changing to breeze from the southeast during renoon.
-10 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1-4 mm precipitation.
Breeze from east.
-1 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

22.05.2021 kl. 11:54

724 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt mot Blådalshorga 1302 moh. Særs snøfattig.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det er ikkje mykje snø att, men ein vil finne meir samanhengande snødekke mot nord - men det smeltar fort her også. Ein må relativt høgt til fjells for å finne snø no.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsida. Skildring: Det er våt snø, så kunne mogleg ha huka av "Mykje vatn i snøen", men det har vore status ei stund uten den heilt store aktiviteten.

Weather

Drizzle 100% clouds

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 1000 masl. Layered snow begins at 1100 masl Other Wet Enkelte plasser er det snøfritt heilt til topps - opp mot 1300-1400 moh. I sørvendte- og tilgrensande sider, der det ligg snø, er det stort sett smelteomvandla snø som ligg att - like til topps. Mot nord og tilgrensande sider bere snødekket preg av smelteformer ispedd islag, men ein må over ca 1100 moh for å finne dette. Mildvêr døgnet rundt så det smeltar gradvis og stillferdig ned slik status er i dag.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Stabile forhold. Det byrjar å verte lite snø att i fjellet, men ver obs på våte laussnøskred der det framleis er skiføre. Faren er størst utover dagen, og spesielt om sola kjem fram. Mot nord og tilgrensande sektorar, over ca 1100 moh, kan det vere ein del vatn i/over lag i snødekket, og ved ekstra gjennomfukting i form av regn eller kraftig solinnstråling så kan dette gi naturlig utløyste våte flakskred av str. 2-3. Litt avhengig av om det kjem nedbør av betydning, men det ser tilsynelatande ut som om at snødekket smeltar fint og roleg ned. Tenker at faregraden ligg på 1 slik det er no, og om det ikkje kjem nedbør i form av regn av ein viss mengde, så ser eg for meg at det smeltar sakte og sikkert ned - FG 1. Mogleg at det for regionen sett under eitt kan vere fornuftig å holde på FG 2 pga skredproblemet "Mykje vatn i/over lag" - uansett er det viktigaste å nemne det i teksten at det kan vere eit skredproblem mot nord og tilgrensande sektorar over ca 1100 moh. Kanskje FG 1 og nemnte tekst i tekstvarselet kan vere nok for å dekke det...

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, NW above 1100 masl Ikkje høgt nok til å finne dette i dag, men legg det inn som ein betraktning. Det er nok ikkje like aktuelt over heile regionen. Ein må høgt til fjells og vil anta at det framleis er mest aktuelt mot nord, og del tilgrensende sektor. Ville latt det stå i tekstvarselet med tilleggsinformasjon om å vere ekstra obs om det auka på med nedbør. Utan nedbør av betydning så vil eg tru at det smeltar fint ned.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, W, NW above 1000 masl

Avalanche Activity

22. May. During the day (+02:00) No avalanche activity Relativt tidleg på dag, ca kl. 11. Mogleg tiltakande aktivitet utover dagen, men ser ikkje for meg noko anna enn str 1 skred. Om det kjem nedbør i form av regn så kan det potensielt gå nokre større skred i høgda mot nord.

Notes

Pga kranglete kne rakk eg ikkje så høgt opp. Redigere obs seinare, men status er relativt lik som den har vore.

ObsID: 274079

Hardanger / Ullensvang

Snow

20.05.2021 kl. 11:28

1211 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Isotermt snødekke, lagdeling kun i form av flere islag innimellom det smelteomvandlede.
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Skjemmedalen øst for Røldalsvatnet viser godt hvor mye himmelretning har å bety nå. Den ene siden er sørvendt, mens den snørike sida er nord/nordvestvendt.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Ingen problem å finne lesider der søkestanga kan stikkes til bunns uten å nå bakken.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Bratthenget på Hegerlandsnuten mot Kringletjørnskaret har smeltet kraftig siste uka.

Snow Profile

20 cm F-4F MFsl 1 mm W-V, 35 cm 1F MFcl/MFcr 1 mm W, 3 cm I IF, 35 cm 1F+ MFcl/IFil M-W Innslag av islag i snøpakken, 40 cm 1F-P/P MFcl 1 mm/1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 133 cm

Danger Sign

Much water in the snow Tung, våt snø de øvre 20 centimeterne av snødekket, oppå noe litt fastere underlag, stedvis gammel skare. Lett å sette i bevegelse der det er bratt.

Weather

Snow 4 °C 2 m/s from W → 90% clouds Svært skiftende vær underveis på obsturen, men det skyet til og var faktisk snøfnugg i lufta over 1100 moh.

Tests

Q3 Medium Shovelshear STE @30cm Q3. Fikk også noen utslag på moderat belastning i tilknytning til skarelagene nedover i søyla. Men alt som ligger under det tjukke islaget v 55 cm vil være vanskelig å påvirke ved noen form for tilleggsbelastning.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Snow line at 900 masl. Layered snow begins at 1100 masl Wet loose snow Very wet Stor forskjell mellom sol og skyggesider. Nord og sør-vendt. I sørvendte sider må man generelt høyere for å finne de gjeldende skredproblemene nå. Det er antakeligvis nordsidene som har den relativt sett høyeste skredfaren nå, siden det er noe mer lagdeling inntakt her og snødekket er tjukkere.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren oppleves som liten, med relativt kjølig vær og en gradvis nedsmelting av snødekker slik vi har nå. Likevel viser det stor forskjell på snødekket fra forrige uke til nå. Likevel ser man når skredproblemene oppsummeres at vi ligger og vipper mellom en opplevd/subjektiv fg1 og en objektiv fg2. Litt i samme dur også de neste dagene tom lørdag. Kanskje det blir noe forhøyet sannsynlighet for våte flak og naturlig utløste våte løssnøskred ifbm økt nedbør søndag/mandag. Forecast correct Havner på vippen mellom fg1 og 2. Man kan nok se for seg utbredelse «få» og sånn sett havnet på sannsynlighet B og str 1 skred for store deler av fjellet, og dermed kunne forsvart FG1. X-faktoren er islagene og de noe løsere smelteomvandlede lagene i snødekket som kan gi iallfall str2-skred. Jeg håper skiløpere som leser dette legger til grunn tid og sted og gjør en god vurdering av lokal faregrad selv når man legger ut på tur i bratt lende.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, NW above 1100 masl

Loose wet avalanche Loose snow Very easy to trigger 1 - Small N, NE, E, NW above 1000 masl Har inntrykk av at S-sektor er betydelig mer nedsmeltet og snødekket fremstår flekkvis sett fra avstand. I N-sektor er det langt større sammenhengende snøfelt enda, og skredfaren antast "størst" her. Det våte topplaget løsner lett under skiløpets belastning der det er bratt nok, men snømengdene blir ikke store og massene stopper i henget.

Notes

Redigeres...

ObsID: 273911

Hardanger / SAUDA

Snow

20.05.2021 kl. 10:10

732 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Ikke mye snø igjen i S til V sektor. Her fra Breibotnen med Tindane oppi tåka. Tåkekanten på ca 1100-1200moh.

Snow Cover

ObsID: 273860

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.