Avalanche forecast for Hardanger Tuesday 2021-03-23

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

It is easy to trigger wind slabs in very sheltered terrain with fresh wind affected snow. There is also weak snow deeper in the snowpack. It is unlikely to trigger these layers, but avalanches will become large.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from west., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
-3 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ullensvang

Snow

23.03.2021 kl. 11:10

1286 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fuktig. Trør 15 cm nedi.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Det har gått ein del nat.utløyste våte laussnøskred, også enkelte flakskred. Snøoverflata, som tidlegare har gått frå vindpakka mjuk/hard til å bli delvis omdanna til kantkorn er no smelteomvandla høgt til fjells.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from W →

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 1400 masl. Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Moist Snødekket bere preg av mildvêret. Fuktig/vått snødekke høgt til fjells, spesielt øvste 10-20 cm. Generelt litt meir snø i indre del enn ytre del av regionen. Mest snø over sirka 900/1000 moh mot vest-nordvest-nord, men variasjon i regionen mtp vindretning. Det har den siste tida bygd seg opp ein del snø mot sør, spesielt i indre del.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl Fuktig høgt til fjells. Mest aktuelt der sola får tak. Mange str. 1 skred kan forventes å gå, men potensielt str. 2.

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Det er fleire lag av smeltepåvirka kantkorn i snødekket. Laget som ligg lenger nede i snødekket, under solid smeltepakke, skal særs stor tilleggslast til for å påvirke. Det som ligger over denne smeltepakken skal det mindre last til for å påvirke, men framleis relativt stor tilleggslast. Avhengig av mildvêrsgrense komande dagar, og mengde nedbør, så kan dette endre seg.

Notes

Redigere obs heime.

Danger Sign

Recent avalanches Observerte mange våte laussnøskred. Har nok gått siste 48 t, så ikkje sylferske.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det kan gå naturleg utløyste våte laussnøskred og flakskred. Mest aktuelt der sola får tak. Også aktuelt i alle himmelretningar om nedbøren fell som regn høgt til fjells. Det er også vedvarande svake lag nede i snødekket. Disse krev stor tilleggslast for å aktivere, men i kombinasjon med mykje regn dei neste dagane kan disse også verte enda meir aktuelle i tida som kjem. Relativt utforandra til i morgon, onsdag. Vidare utover veka så er det avhengig av kor mildvêrsgrensa kjem til å gå. Basert på vêrmeldingane for ulike plasser i regionen så skal nedbøren falle som regn høgt til fjells. Det skal kome mykje nedbøren den neste veke. Der kantkorna ligg over skarelaget så kan det evt gå store naturleg utløyste skred om vekta på dekket aukar mykje. Det er også kantkorn under gjenfrosen smeltepakke, men den frosne smeltepakken er tjukk og det skal meir til for at kant under denne skal verte påvirka.

Tests

CTH27@64cmQ2 Good Fcxr over skarelag.

CTH22@27cmQ3 Good Same som lbt

LBT@27cmQ3 Går i brudd i fuktig nedføyka nysnø.

Avalanche Activity

23. Mar. 18-24 (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. E, SE, S, SW, W. Below 1300 masl Mogleg også str. 2 skred.

Snow Profile

2 cm P MFcr W, 4 cm 4F-1F MF/FCxr 1 mm M-W, 21 cm 1F RG/MF 1 mm/1 mm M-W Øvste del våt - meir fuktig nedover., 16 cm 4F-1F DF/MF 1 mm/2 mm M Øvre del Får også ut ei blokk i botn av laget - mot underliggande skare, men brotet skjer fyrst i øvste del., 3 cm P-K MFcr M-W, 18 cm 1F FCxr/MF 2 mm M Nedre del, 27 cm K-I MF M, 15 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm M Grov ei lita grop for å sjekke - ikkje veldig nøyaktig., 20 cm K MF Går mest sannsynleg heilt til bakken. 0 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1.3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2.1 °C @ 40 cm, -1.9 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile Grov profil mot sør. 22 grader bratt.

ObsID: 263538

Hardanger / Ullensvang

Snow

20.03.2021 kl. 12:03

1235 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Weather

No precipitation 1 °C 7 m/s from W → 50% clouds Laurdag var det ein del vind i høgda. Relativt mildt høgt opp. Drivande skodde og skylag som kom inn. Nedbør som yr frå sirka klokka 14.00. Tilskyande.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Moist Overflatesnøen er kram. Tydelig mildt relativt høgt til fjells. Perioden med kalde netter har transformert overflatesnøen kantkorn - no delvis omdanna av milde temperaturar. Fokksnøflaka er difor lausare. Det skal ein del vind til for å flytte på denne no. Opplevde lett til moderat snøfokk på høgda eg var i dag, samt hadde utsikt til. Ein del variasjon avhengig av høgde, himmelretning og kor du befinner deg i regionen; ytre vs indre del. Snødekket er relativt likt oppbygd, men variasjon kor mykje snø som ligger oppå den felles smeltepakken i botn.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small NE, E, SE, S, SW below 1000 masl Vil anta at dette kan intensiveres utover komande veke når regnet slår inn over fjellheimen. Då er det godt mogleg at vi kan setje sirka 1200 moh og ned som grense for dette - samt at det er aktuelt i alle sektorar.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl Med omsyn til dei milde temperaturane så kan moglegvis denne settes enda høgare. Det var lite snø som vart flytta inn i denne og tilgrensande høgder. Skredproblem som nedføyka nysnø/nedføyka kant.

Notes

Mobilkamera svikta meg litt så eg fekk ikkje teke så mange bilete. Situasjonen relativt lik som tidlegare i veka - litt endring i overflata av snødekket.

Danger Sign

Recent avalanches Registrerte ein del små våte laussnøskred i solvendte hellingar på veg til Røldal. Mest truleg gått fredag ettermiddag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ver obs der vinden har flytta snø inn i leformasjoner mot aust og tilgrensande sektorar. Det er relativt mildt så det er variasjon i kor mykje snø som har vorte flytta. Mest truleg må ein relativt høgt til fjells for å finne skredproblemet då vinden lågare nede ikkje har vore sterk nok til å flytte på den krame snøen i nemneverdig grad. Høge temperatur og relativt lite nedbør fører til stabilisering av snødekket. Ser yr.no har endra vêrvarselet for komande veke litt, men ver obs om det kjem inn regn som nedbør høgt til fjells. Registrerer at det har flytta seg litt ut i veka. Kan også få ein del nedbør i kombinasjon med til dels sterk vind. Forecast correct Stemmer godt med min obs i dag.

Tests

CTN Good

LBT@30cmQ3 God stabilitet

Avalanche Activity

20. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S. Below 1000 masl

ObsID: 263062

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.