Avalanche forecast for Hardanger Tuesday 2021-03-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Large avalanches are possible to trigger in lee areas with fresh wind deposited snow. Be extra careful when entering steep faces or couloirs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from north.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north.
-12 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Ullensvang

Snow

16.03.2021 kl. 17:59

1204 masl

Arnfinn330@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn330@forsvaret Comment:  Naturlig utløste, i enkelte heng som har samlet snø. Sees også noen få skred som har løsnet pga sola, i sørhellinger.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Arnfinn330@forsvaret Comment:  Snøoverflate

Weather

No precipitation -6 °C Klart og fint

Avalanche Activity

16. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE

ObsID: 262458

Hardanger / Ullensvang

Snow

16.03.2021 kl. 12:19

1364 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Kaldt og klart i fjellet.
Image Of Tests
Image 2 of 9 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Går i brot i nedføyka nysnø. Relativt tjukt lag av nysnø. Sterkt Q3 brot. Tendenserar til tørre laussnøskred.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Tråkker nedi til midt på leggen ved fots belastning. Ved belastning av ski tråkker du nedi ca 10 cm. Variasjon avhengig av kor mykje snø som ligg lokalt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Vindpakka mjukt snødekke. Fint skiføre. Overflata bere preg av at det har vore litt vind.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot nord.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot sør.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  FCxr. Smelteomvandla kantkorn isolert mellom to skarelag. Hardheit; F1 - ikkje veldig stor potens i dette laget per i dag, men der det finnes kantkorn over øvste skarelag kan ein vere obs. Usikker på utbreiinga av det per i dag.
Image Of Avalanche Problems
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Godt avrunda, men "singlar" framleis fint på rasterplata.

Danger Sign

No signs observed Ingen ferske fareteikn utover nemnte tørre laussnøskred. Sjå kommentar under "Skredaktivitet" for meir info.

Tests

LBT@22cmQ3 Går i brot i nedføyka nysnø. Flaket smuldrer sterkt opp når eg løfter vekk blokka.

CTE7@20cmQ3 Good Går i brot i nedføyka nysnø over skarelag. Flaket smuldrar opp. Lav hastighet på vinden som har bygd opp flaket.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from N ↓ 10% clouds Kaldt og klart vêr. Litt nedbør i går ettermiddag, måndag, men klarvêr utover måndag kveld og tysdag. Litt meir tilskyande frå klokka 14.00, men framleis kaldt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kan framleis finnes ustabile fokksnøflak, ver spesielt obs overgang til leformasjoner mot nord og nordvest. Det er lettast å påvirke det svake laget der snødekket er tynnast. Variasjon i regionen. Relativt stabil vêrsituasjon dei neste dagane. Forecast correct Tenker at nedføyka nysnø frå sørvest-aust har stabilisert seg greit. Kan kanskje vere lommer her og der kor det framleis kan løysast ut skred, men generelt stabilt. Mot nord og nordvest, vest, mogleg nordaust kan det framleis ligge ustabile flak, men dei byrjar også å stabilisere seg etter kvart. Ser heile "kaka" er markert ifht kva himmelretningar skredproblemet er aktuelt i. Tenker at det er i overkant. Det er også varierande kor mykje vinden har jobba i regionen, så at det er lokale variasjoner er greit å understreke.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 700 masl. Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 800 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket bere preg av å vere påvirka av vind. Vindpakka mjukt dekke i fleire himmelretningar, som lett flytter på seg ved vind av litt styrke. På toppane og langs ryggar er det i større grad flakete, også enkelte områder avblåst nedpå skare. Lommer av laussnø der vinden ikkje har fått tak. Meir ubunden mot sør, men variasjon avhengig av terreng. Regionen har fått eit påfyll siste veka. Samanhengande skiføre frå ca 5-600 moh, men varierande avhengig av himmelretning. Mest snø mot vest og nordvest pga herskande vindretning frå søraust gjennom vinteren. Mot vest og nordvest ligg grensa for samanhengande skiføre lågast. Meir snø i indre del av regionen, noko som medfører lågare grense for samanhengande skiføre i fleire himmelretningar. Oppbygginga av snødekket er relativt lik i indre og ytre del av regionen. I botn av dekket er det ei frosen smeltepakke, med kantkorn mellom laga. Over dette er det ulike lag av vindtransportert snø, i kombi med nysnø. Mest mot N og NV. Sjå kommentar under snøprofil.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 800 masl Tenker str. 1 og str. 2 skred kan gå på dette. Antar at det har stabilisert seg relativt bra i mange himmelretningar no. Siste vindsyklus gav pålagring mot vest og nordvest. Truleg er dette det mest aktuelle per dags dato.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Ingen stor potens i dette laget per i dag. Har funne tilsvarande lag i alle himmelretningar, både i indre del og ytre del av regionen. Felles for alle er at dei ligg godt isolert mellom to tjukke skarelag. Verdt å merke seg at det også har vore funne kantkorn over skarelag. Eg fann det sist, men då mot sørvest. Antar at det kan ha blåst vekk i enkelte himmelretningar der vinden har fått tak. Fant ikkje det mot vest i dag - grov profil i øvre kant av konveks.

Notes

Redigere obs seinare

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S Gått nokre små skred i solhellingane. Observerte også ein del str. 2 skred i ein del heng, men antar at disse er nokre dagar gamle - resultat av fokksnøflaka som gjekk ut etter siste vindsyklus.

Snow Profile

2 cm P MFcr/SH D Innslag av rim i overflata., 18 cm 4F-1F RGlr/DF 1 mm/2 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm D Øvre del, 20 cm K MF 1 mm/5 mm D, 13 cm 1F FCxr/MF 1 mm/3 mm D-M Godt avrunda kant. Finnes i alle himmelretningar over sirka 1000 moh. Vil anta at det er kantkorn lågare nede i terrenget også, men då mot bakken. Det er også observert kantkorn over øvste skarelag, men det var ikkje til stades mot vest der eg grov i dag. Mogleg vinden har teke knekken på det der før siste snøfall., 30 cm K MF D -6.4 °C @ 0 cm, -7.3 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -5.2 °C @ 30 cm, -5.1 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile Grov profil mot vest - sirka 20 grader bratt - øvste del av konveks.

ObsID: 262420

Hardanger / Kvinnherad

Snow

14.03.2021 kl. 08:37

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Malmangernuten 890 moh til høgre i biletet. Snøgrense på ca 800 moh.

Weather

Drizzle 6 °C 8 m/s from SE ↖ Relativt rolige vindforhold i går, laurdag. Tiltakande vind i dag, sundag. Meir skya vêrtype. Om lag same temp som i går. Litt nedbør sundag føremiddag. Registrerer ein del vind, spesielt i høgda så eg vil anta at moderat/kraftig snøfokk kan forekomme. Vind frå søraust - transport inn i nordvest vendte heng. Om lag 0 grader 600 moh.

Snow Cover

Det låg ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport i går, laurdag. Vil anta at denne no vert flytta litt på, avhengig av lokale forhold. Herskande vindretning i dag, sundag, i ytre del er frå søraust. Det vil sei at det bygger seg opp nye flak over flaka frå torsdag mot vest og nordvest.

ObsID: 261066

Hardanger / Ullensvang

Snow

13.03.2021 kl. 11:32

1271 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Person trør ned til leggen. 4f-1f øvste 30 cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Snødekket bere preg av siste snøfall. Førre helg var store deler av fjellet glassert, men nedbøren i kombinasjon med vind ons-tors og nedbør ved mindre vind fredag har lagt eit mjukare slør over landskapet. Kan framleis sjå skare som er framme, så litt vind har det vore sidan snøfallet på fredag.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fjellet Gygrastol ca 1300+ moh. Fjellet ligger vest-nordvest vendt ved Hardangerfjorden, ytre del av regionen. Betrakelig mindre snø her samanlikna med indre del. Bilete teke på veg heim frå Røldal.
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  FCxr. Ikkje veldig potent per i dag, men ved gunstig vêr for fortsettelse av kanting så kan det endre seg fort. Verdt å merke seg at dette ligger over skare og under fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

14 cm F PP 2 mm D-M, 13 cm 1F RGsr 0 mm D, 5 cm 1F+ DF/RG 1 mm/1 mm D Øvre del, 2 cm 1F FCxr/MF 2 mm M Hele laget, 30 cm P/K-I MF M Går ikkje til bakken. -1.8 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 34 cm, -4.9 °C @ 40 cm

Avalanche Observation

13. Mar 11:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Steep slope Observerte ein person som løyste ut eit skred ved Røldal skisenter. Person uskada. Folk fortsatte å køyre bratthenga trass i tydelig ustabilitet. Basert på skredstorleik, vêrsituasjon siste dagar og eigen snøprofil i nærleiken så antar eg at det var nedføyka nysnø som skredproblem.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Tests

CTH26@40cmQ2 Good Fcxr. Smelteomvandla kantkorn.

CTM12@24cmQ2 Poor Nedføyka nysnø. Mot sør. Det syner at vinden har jobba frå mange retninger. Mindre potent her vs mot nordvest og vest, men aktuelt str. 1 og 2 skred i sør, søraust og aust. I vest, og nordvest og nord vil eg anslå at str. 3 skred er rimelig å forvente.

Weather

No precipitation 1 °C 3 m/s from SE ↖ Skya vêrtype frå morgonen av. Lettare utover dagen. Det har vore ein del vêr dei siste dagane. Spesielt onsdag-torsdag gav nedbør og kraftig vind. Mindre vind fredag - nedbøren som fall som snø då er ikkje så påvirka som dagane forut.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ver obs i formasjoner der det har samla seg mykje vindtransportert snø siste dagar. Skredproblemet er aktuelt i mange himmelretningar. Gjer konservative valg. Relativt kaldt i snødekket så det vil ta litt tid før det stabilisere seg, spesielt i høgda. Påfyll av snø sundag vil føre til ekstra last og masse. Klarvêr på måndag kan fordre kanting relativt høgt i snødekket - variasjon ifht himmelretning mtp kor djupt kantkornlaget ligg. Forecast correct Tenker FG 3 for regionen er fornuftig laurdag. Har vurdert litt mtp sundagen og tenker at det er fornuftig å holde på det då også. Vil vurdere FG 2 måndag. Avhengig av vêret utover veka så kan vi få eit meir potent kantkornlag.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 700 masl Much loose snow (10-30cm) Moist Snøen som har falle bere litt preg av å ha falle ved relativt høgt temp. Den er kram (tørr-fuktig). Snødekket i sørlig sektor er meir ubunden enn andre sektorar. Tendensar til flaking der vinden har fått tak. Snøen som fall onsdag-torsdag kom i kombinasjon med kraftig vind, noko som har ført til fokksnøflak mot nord og nordvest, men ver obs på lokale forskjellar. Vinden har også jobba i etterkant, noko som har ført til flak i tilgrensande sektorar, dog ikkje like potente. Meir ubunden snø i direkte sørlig sektor. Obs på lokale forskjellar pga topografi. Meir snø i indre del vs ytre del av regionen, og tilsynelatande tjukkare snødekke mot nord og nordvest pga mykje vindtransport i den retninga vinteren gjennom, seinast onsdag-torsdag. Sjå elles "skredproblem" for aktuelle skredproblem. Snødekket består av disse med underliggande smelteomvandla snø mot bakke. Relativ likt samansetning regionen sett under eitt, men meir snø i indre del. Det fører til at snøgrense varierer ifht eksposisjon og høgde.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Det skal mykje til for at dette går ut der eg testa i dag, men mtp lagets beliggenhet i snødekket (over skarelag) så er det verdt å nemne. Ved rette forholda kan laget fortsette å kante seg. Det er også eit tilsvarande lag lenger nede i snødekket, mellom to skarelag, men eg grov ikkje djupt nok i dag til å sjekke status på det.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, SW, W, NW above 800 masl Skredproblem aktuelt mot alle avkryssede himmelretningar. Grov mot sør-sørvest for å sjå. Litt mindre potent og masse, men aktuelt her også. Skredproblemet er mest potent mot nordvest og nord (og tilgrensande sektorar) og vil kunne gi str. 3 skred her. For sør og austleg er det også aktuelt, men basert på test og obs. i dag så vurderer eg det som litt mindre potent og masse som kan gå ut. Antar str. 1 og 2 skred i søraust og aust (og til dels tilgrensande sektorar). Vinden har jobba lokalt. Meir ubunden snø i direkte sørlig sektor.

Notes

Redigere obs heime.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, W, NW. Above 800 masl Kor lette dei er å løyse ut er avhengig av himmelretning og høgde. Temp har nok påvirka bindinga meir lenger nede vs høgare i terrenget.

ObsID: 260942

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.