Avalanche forecast for Hardanger Monday 2021-03-15

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger there.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

7 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the north during the evening.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / Kvinnherad

Snow

14.03.2021 kl. 08:37

82 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Malmangernuten 890 moh til høgre i biletet. Snøgrense på ca 800 moh.

Snow Cover

Det låg ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport i går, laurdag. Vil anta at denne no vert flytta litt på, avhengig av lokale forhold. Herskande vindretning i dag, sundag, i ytre del er frå søraust. Det vil sei at det bygger seg opp nye flak over flaka frå torsdag mot vest og nordvest.

Weather

Drizzle 6 °C 8 m/s from SE ↖ Relativt rolige vindforhold i går, laurdag. Tiltakande vind i dag, sundag. Meir skya vêrtype. Om lag same temp som i går. Litt nedbør sundag føremiddag. Registrerer ein del vind, spesielt i høgda så eg vil anta at moderat/kraftig snøfokk kan forekomme. Vind frå søraust - transport inn i nordvest vendte heng. Om lag 0 grader 600 moh.

ObsID: 261066

Hardanger / Ullensvang

Snow

13.03.2021 kl. 11:32

1271 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Person trør ned til leggen. 4f-1f øvste 30 cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Snødekket bere preg av siste snøfall. Førre helg var store deler av fjellet glassert, men nedbøren i kombinasjon med vind ons-tors og nedbør ved mindre vind fredag har lagt eit mjukare slør over landskapet. Kan framleis sjå skare som er framme, så litt vind har det vore sidan snøfallet på fredag.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fjellet Gygrastol ca 1300+ moh. Fjellet ligger vest-nordvest vendt ved Hardangerfjorden, ytre del av regionen. Betrakelig mindre snø her samanlikna med indre del. Bilete teke på veg heim frå Røldal.
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  FCxr. Ikkje veldig potent per i dag, men ved gunstig vêr for fortsettelse av kanting så kan det endre seg fort. Verdt å merke seg at dette ligger over skare og under fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ver obs i formasjoner der det har samla seg mykje vindtransportert snø siste dagar. Skredproblemet er aktuelt i mange himmelretningar. Gjer konservative valg. Relativt kaldt i snødekket så det vil ta litt tid før det stabilisere seg, spesielt i høgda. Påfyll av snø sundag vil føre til ekstra last og masse. Klarvêr på måndag kan fordre kanting relativt høgt i snødekket - variasjon ifht himmelretning mtp kor djupt kantkornlaget ligg. Forecast correct Tenker FG 3 for regionen er fornuftig laurdag. Har vurdert litt mtp sundagen og tenker at det er fornuftig å holde på det då også. Vil vurdere FG 2 måndag. Avhengig av vêret utover veka så kan vi få eit meir potent kantkornlag.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Snow line at 700 masl. Layered snow begins at 700 masl Much loose snow (10-30cm) Moist Snøen som har falle bere litt preg av å ha falle ved relativt høgt temp. Den er kram (tørr-fuktig). Snødekket i sørlig sektor er meir ubunden enn andre sektorar. Tendensar til flaking der vinden har fått tak. Snøen som fall onsdag-torsdag kom i kombinasjon med kraftig vind, noko som har ført til fokksnøflak mot nord og nordvest, men ver obs på lokale forskjellar. Vinden har også jobba i etterkant, noko som har ført til flak i tilgrensande sektorar, dog ikkje like potente. Meir ubunden snø i direkte sørlig sektor. Obs på lokale forskjellar pga topografi. Meir snø i indre del vs ytre del av regionen, og tilsynelatande tjukkare snødekke mot nord og nordvest pga mykje vindtransport i den retninga vinteren gjennom, seinast onsdag-torsdag. Sjå elles "skredproblem" for aktuelle skredproblem. Snødekket består av disse med underliggande smelteomvandla snø mot bakke. Relativ likt samansetning regionen sett under eitt, men meir snø i indre del. Det fører til at snøgrense varierer ifht eksposisjon og høgde.

Tests

CTH26@40cmQ2 Good Fcxr. Smelteomvandla kantkorn.

CTM12@24cmQ2 Poor Nedføyka nysnø. Mot sør. Det syner at vinden har jobba frå mange retninger. Mindre potent her vs mot nordvest og vest, men aktuelt str. 1 og 2 skred i sør, søraust og aust. I vest, og nordvest og nord vil eg anslå at str. 3 skred er rimelig å forvente.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, W, NW. Above 800 masl Kor lette dei er å løyse ut er avhengig av himmelretning og høgde. Temp har nok påvirka bindinga meir lenger nede vs høgare i terrenget.

Weather

No precipitation 1 °C 3 m/s from SE ↖ Skya vêrtype frå morgonen av. Lettare utover dagen. Det har vore ein del vêr dei siste dagane. Spesielt onsdag-torsdag gav nedbør og kraftig vind. Mindre vind fredag - nedbøren som fall som snø då er ikkje så påvirka som dagane forut.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Det skal mykje til for at dette går ut der eg testa i dag, men mtp lagets beliggenhet i snødekket (over skarelag) så er det verdt å nemne. Ved rette forholda kan laget fortsette å kante seg. Det er også eit tilsvarande lag lenger nede i snødekket, mellom to skarelag, men eg grov ikkje djupt nok i dag til å sjekke status på det.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, SW, W, NW above 800 masl Skredproblem aktuelt mot alle avkryssede himmelretningar. Grov mot sør-sørvest for å sjå. Litt mindre potent og masse, men aktuelt her også. Skredproblemet er mest potent mot nordvest og nord (og tilgrensande sektorar) og vil kunne gi str. 3 skred her. For sør og austleg er det også aktuelt, men basert på test og obs. i dag så vurderer eg det som litt mindre potent og masse som kan gå ut. Antar str. 1 og 2 skred i søraust og aust (og til dels tilgrensande sektorar). Vinden har jobba lokalt. Meir ubunden snø i direkte sørlig sektor.

Notes

Redigere obs heime.

Avalanche Observation

13. Mar 11:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Steep slope Observerte ein person som løyste ut eit skred ved Røldal skisenter. Person uskada. Folk fortsatte å køyre bratthenga trass i tydelig ustabilitet. Basert på skredstorleik, vêrsituasjon siste dagar og eigen snøprofil i nærleiken så antar eg at det var nedføyka nysnø som skredproblem.

Snow Profile

14 cm F PP 2 mm D-M, 13 cm 1F RGsr 0 mm D, 5 cm 1F+ DF/RG 1 mm/1 mm D Øvre del, 2 cm 1F FCxr/MF 2 mm M Hele laget, 30 cm P/K-I MF M Går ikkje til bakken. -1.8 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 34 cm, -4.9 °C @ 40 cm

ObsID: 260942

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.