Avalanche forecast for Hardanger Thursday 2021-03-11

Highest danger level per day:
4
High
Published:

An increase in wind will lead to a large amount of wind transported snow. Avoid all avalanche terrain. Naturally triggered avalanches likely.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6-10 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast, changing to gale from the southeast during renoon.
-11 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
30 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas.
Strong gale from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-8 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Hardanger / SAUDA

Snow

11.03.2021 kl. 09:36

548 masl

Lallå@rrkh_skredgruppe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Lallå@rrkh_skredgruppe Comment:  Bilde tatt mot smalanuten

Weather

Snow 100% clouds 19cm snø på vegen opp til djuvsbotten Det snør lett

ObsID: 260504

Hardanger / SAUDA

Snow

09.03.2021 kl. 14:19

849 masl

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps Comment:  Rufsete bruddflate fordi overliggende lag var så mykt at det smuldret opp ved fjerning av flaket. Kom kontant på lett til middels belastning LBT.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  ÅgeMidthun@obskorps

Weather

No precipitation 0 °C 1 m/s Fantastisk vintervær, skarp luft i høyfjellet. Klarvær og utstråling om natta.

Tests

CTM20@20cm Medium

LBT@20cmQ2

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Langt mer tilstedeværende skredfare nå enn forrige uke. Spesielt knyttet til lesider og relativt ferske fokksnøflak fra helgen. Fokksnøen har lagt seg over gammel skare. Et par kalde, klare dager og netter har gitt grobunn for kantkorndannelse over skare. Noe som viser igjen på stabilitetstestene. Med nysnø, og potensielt større nysnømengder i vente utover uka så vil faregraden øke markant. Spesielt der vi nå har både svakt lag og overliggende flak fra før. Nysnø her vil være en ugunstig kombinasjon som antakeligvis vil medføre fare for naturlig utløste skred. Forecast correct

Danger Sign

Recent cracks Lokal oppsprekking rundt skoa ved tråkking i flak når understøtte er tatt bort i nedrekant.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 500 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Svært variabelt. Det var beinhard skare som preget snøoverflaten sist uke. Lørdag kom det nysnø i fjellet, med påfølgende sterk vind med dominerende vindretning fra NV. Derav en del vindtransportert snø. Også mange områder helt vinderodert ned på skaren. Og ikke minst noen områder med myk, fin kjøresnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 700 masl

Snow Profile

20 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D-M Solvarmet overflate, derav D-M., 0.5 cm F RGxf 1 mm/1 mm D Hele laget, 65 cm P-K MFpc 1 mm/2 mm D-M, 10 cm 4F MFcl 1 mm M, 25 cm 1F MFcl 1 mm W -1.6 °C @ 0 cm, -1.8 °C @ 10 cm, -1.7 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 260245

Hardanger / Kvinnherad

Snow

08.03.2021 kl. 11:16

1094 masl

CatoLeganger@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ctm#12 dårlig bindinger innad i fokksnøen
Image Of Tests
Image 2 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Ctm#17 nedføyka delvis nedbrutt nysnø
Image Of Weather
Image 3 of 14 Of:  Weather Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Litt tilskyande utover føremiddagen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Typisk snødekke langs ryggane. Spor etter kraftig vind.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Bilete teke ned Nipeskar frå ca 960 moh. Særs variabelt. Vestvendt.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot Omnatind frå Bandet. Brotkanten etter skred som gjekk 24. januar er framleis godt synleg. Det fortel mykje om kor mykje nedbør i form av snø vi har hatt den siste tida.
Image Of Tests
Image 7 of 14 Of:  Tests Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Blyanten står i eldre lag av FCxr. Ligger godt beskytta under 8 cm frosen smelteomvandla snø.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Oppover ryggen mot Omnatind/Melderskin. Stort sett avblåst ned til skarelag som oppstod etter siste mildvêrsperiode.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Mot Melderskin 1426 moh. Ein del skavler som har bygd seg opp. Generelt lite snø.
Image Of Snow Cover
Image 11 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Fnugg er berre sånn passe fornøgd med skaren. Han fortel at den er litt sår mot potane. Eigaren er einig i at det ikkje er det heilt store føret for korkje firbeinte med potar eller tobeinte på ski.
Image Of Snow Cover
Image 12 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Frå toppen av Nipeskar på ca 900 moh. Mykje stein.
Image Of Snow Cover
Image 13 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  I toppen av Nipeskar. Ser opp mot 960 moh, til venstre.
Image Of Snow Cover
Image 14 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  CatoLeganger@obskorps Comment:  Utsikt frå Bandet ned mot nedste del av Øvre Myrdal. Ruta opp mot Hestabotnpynten går midt i biletet. Den bere preg av lite snø.

Weather

No precipitation -6 °C 6 m/s from SW ↗ 50% clouds Relativt likt vêr siste døger. Ingen nedbør. Kom eit tynt slør av skyer inn frå vest-sørvest i føremiddag.

Tests

CTM12@10cmQ2 Medium

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøflaka er framleis mogleg å løyse ut. Ver obs der det ligg innblåst snø. Frå onsdag kveld og gjennom torsdag skal det falle nedbør i kombinasjon med at vinden tek seg opp. Det er meldt kraftig vind i fjellet, og vi vil på ny få fokksnøflak som skredproblem. Det er per i dag lite nysnø å føyke ned så det spørs kva som kjem fyrst, snøen eller vinden, ifht kva skredproblem vi får. Forecast correct Det byrjar å stabilisere seg greitt. Framleis kaldt i fjellet så det tek nok litt tid, men vil anta at vi er i grenseland mellom FG 2 og FG 1 for i morgon og store deler av onsdag, men vi vil på ny få FG 2 utover veka.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 800 masl. Layered snow begins at 800 masl Crust Dry Generelt lite snø lokalt. Over tregrensa og opp til ca 900+ moh består snødekket av 5-10 cm skare med innslag av kantkorn mot bakken. I enkelte formasjoner i terrenget, som bekkedaler, kan ein finne litt meir snø. Samanhengande skiføre varierer, men om ein følgjer formasjonane så kan ein ta på ski ca ved tregrensa, men det er særs tynt. Det er lite hold i snøen mot underlaget og med kun 5-10 cm så er det kort veg ned til stein og buskas. Ok snømengde frå ca 900+ moh, men framleis tynt. I enkelte himmelretningar er det avsmelta til over 1000 moh. Variasjon lokalt og i regionen. Over 900/1000 moh så er det avblåst ned på skaren der vinden har fått tak. Skaren er tilsynelatande framme i mange himmelretningar. Snøen som har vorte flytta på ber preg av å ha vorte herja sterkt med. Enkelte innslag av mjukare fokksnø. For regionen sitt under eitt så er det nok meir snø i indre del vs ytre, men lokale variasjonar her også. Lagdelinga i indre/ytre del er relativt lik, men meir utprega kant i dekket i indre del.

Notes

Redigere obs heime.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 900 masl Str. 1 og 2 skred kan forventes. Det er også dårlig binding innad i fokksnøen, men med nedføyka nysnø under disse laga så set eg nemnte skredproblem som prioritet. Angåande kantkorn så er det tilstades i snødekket, men det er per i dag ikkje eit problem her lokalt. Iallfall ikkje der eg var i dag.

Snow Profile

5 cm 1F RGsr 0 mm D, 5 cm 1F RGlr 1 mm D, 11 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/2 mm D Hele laget, 18 cm 1F RG/DF 1 mm/1 mm D, 5 cm 4F-1F PP/DF 1 mm D Hele laget, 10 cm K MF/MFcr D, 3 cm 1F FCxr/MFcl 1 mm/2 mm Anser ikkje dette som eit kritisk lag per i dag., 33 cm K/I MF -6.4 °C @ 0 cm, -8.6 °C @ 10 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 50 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm Grov profil i ein liten leformasjon mot aust. Fem meter lenger borte er skaren framme i dagen.

ObsID: 259957

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.